Vi kan næsten ikke vente!!!!!

Vi, eller rette sagt jeg, kan ikke holde ud til at vente på vores udenrigsminister vender hjem omkring midnat.

Der er for alvor koks i Det Konservative Folkeparti, den politiske ordfører Henriette Kjær og hendes mand Erik Skov Pedersen ligger i krig med svigermor. Det er ikke usædvanligt i mange familier, men det usædvanlige ligger i en politianmeldelse fra svigermor mod svigerdatter og søn!

Og det er alvorligt, så alvorligt, at søn og svigerdatter har allieret sig med en advokat mod den formastelige mor og svigermor, som er en 72 årig pensioneret overlæge ! Parret beskylder hende for at være lettere senil……

Det bliver spændende at se hvordan denne familie fejde ender, men jeg tror overlægens søn har forgrebet sig på sin kommende arv.

Der er kaos i Det Konservative Folkeparti.

Der er kaos i Det Konservative Folkeparti.

Tilfældet Lene Espersen er så trådt tilbage som konservativ politisk leder inden jeg fik dette indlæg færdigt, så hurtigt kan det gå i dansk politik! Og det er nok godt for Det konservative Folkeparti, der var ved at blive det mindste parti i Folketinget.

Hvem skal så afløse den “talende kavalergang”???

I første parket står Lars Barfoed, som jeg sammenligner med en “ekviperingshandler fra Tøjeksperten”! Men kan Brian Mikkelsen slå ham? Jeg tror det ikke, så kåringen af Lars Barfoed sker på gruppemødet i morgen.

Hans forgænger, den konservative emeritus Poul Schlütter blev kaldt parfumesælger, men nåede dog at få en vælgertilslutning på godt 24% af befolkningen og en lang tid som regeringsleder.

Ikke et ondt ord om Tøjeksperten, jeg handler der selv, men jeg håber ikke Lars Barfoed står i min afdeling næste gang jeg handler der 🙂

Jeg tror han bliver en overgangsløsning. Jeg har intet bud på hvem der skal tegne partiet fremover, men den person skal hentes uden for Folketinget, tror jeg, det kunne for eksempel være Mads Lebech, som et godt bud!

Lene Espersen vil dampe af på udenrigsministerposten indtil regeringen Lars Løkke Rasmussen II ender sine dage i et kommende valg. 

Jeg tror “Det Konservative Folkeparti” skifter politisk ordfører i morgen, for Henriette Kjær er for tæt forbundet med Lene Espersen og ikke mindst vil tvisten med svigermor være en bombe under folketingsgruppen.

Derfor er den nye konservative leder i morgen Lars Barfoed og ny politisk ordfører, hvis han kan løsrives fra sin ministerpost – Brian Mikkelsen.

En af de tre musketer med knivene mod den "Talende Kavalergang" Lene Espersen..

En af de tre musketer med knivene mod den "Talende Kavalergang" Lene Espersen.

Ellers kan den gamle konservative cirkushest og garderhusarofficer  Helge Adam Møller overtage den politiske ordførerpost frem til valget.

Men det ærgrer mig voldsomt!

Jeg ikke var hurtig nok på tasterne til at skrive mit indlæg inden Lene Espersen trak sig som leder for det halverede “Folkeparti”, der i den sidste opinionsmåling får 5% af stemmerne mod 10,4% ved valget i 2007.

Share This Post

Mens vi venter på dronningemordet…….

Gennemfører Lars Barfoed dronninge mordet?

Gennemfører Lars Barfoed dronninge mordet?

Det Konservative Folkeparti mister tilslutning i den seneste meningsmåling og er nu nede på den laveste vælgertilslutning i “Mands Minde”. Der er en vælgertilslutning på 4,4% ifølge Metroexpres og YouGov Zepera meningsmåling. Så Det Konservative Folkeparti er på vej til at blive det mindste parti i Folketinget.

Seneste opinionsmåling

Seneste opinionsmåling

På vej til gruppemøde siger Brian Mikkelsen, at Lene Espersen “lige her og nu” er den bedste leder af partiet. (Han har brug for tid til at slå Lars Barfoed i formandsdysten, som er igang i disse timer)

Samme Brian Mikkelsen er programmeret til at fremhæve partiets resultater i regeringen, de 3 skattelettelser, partiets reformideer og afskaffelsen af efterlønnen. Det gør han effektivt, så effektivt, så det virker kedeligt og utroværdigt, det er som om grammofonstiften ikke rigtigt kan komme op af pladerillen!!!

Det, Brian Mikkelsen ikke får sagt, det er han har tabt kampen om formandsposten efter Lene Espersen til Lars Barfoed, der i disse timer kører sig sikkert i stilling, som den kommende formand efter Lene Espersen.

Der er ikke længere tvivl om om Det Konservative Folkeparti får en ny formand, spørgsmålet er bare om det sker når Lene Espersen kommer hjem efter mødet med Hillery Clinton i denne uge eller efter valget, hvor hun skal betale for partiets kommende valgnederlag.

Skal Det Konservative Folkeparti vende udviklingen her og nu, så mener jeg der sker et formandsskifte inden for de næste dage. Der sker samtidig et skifte på den politiske ordførerpost, hvor Henriette Kjær ikke har leveret den forventede vare.

Den forventede vare er synlighed i den politiske debat og gode opinionsmålinger………. Det er en fatal fejl partiet har givet Venstre frihed til kursskiftet om efterlønnen, der er den politiske ordfører medskyldig sammen med partiformanden.

Den nye formand har så godt 3 måneder til at profilere sig selv og partiet inden statsministeren trykker på valgknappen.

Spørgsmålet er derfor, mener Lars Barfoed han kan det???

Share This Post

Folketinget i arbejdstøjet

Den 1. tirsdag i oktober åbner Folketinget sin samling og dermed trækker det demokratiske folkestyre i arbejdstøjet.

Det er normalt en festdag med kongehuset og samfundets spidser på plads i tilhørerlogen, men i årets åbning er præget af regeringens magtarrogance, hvor udenrigsministeren og statsministeren har forsøgt at vildlede Folketinget, eller i det mindste informeret det meget mangelfuldt.

Rigsrevisoren er foreholdt en rapport på 75 sider udarbejdet af Sundhedsministeriet om overbetaling af privathospitaler, som rigsrevisoren havde kendskab var under udarbejdelse i Sundhedsministeriet.

Rigsrevisoren har krav på alt materiale fra regeringen, da han er samfundets og Folketingets garant for regeringen bruger statens midler rigtigt.

Samtidig er oppositionen forhindret indsigt i den rapport og udenrigsministeren er inddraget i “mailsagen”, hvor der er givet forkerte oplysninger til Folketinget og en embedsmand har bekræftet krav om sletning af en tilsendt mail. Begge dele er ulovlig i forhold til lovgivningen og forvaltning af god regeringsførelse i Danmark.

Oppositionen må rejse en rigsretsag mod statsministeren i denne sag.

Denne sag er ikke en sag om privathospitaler, men det er en sag om regeringens magtudøvelse og respekt for Folketinget.

Denne sag er en prøve for om Dansk Folkeparti med alle midler vil holde regeringen ved magten.

Der ligger en mulighed for at bringe regeringen til fald og score en en vælgermæssig fremgang for partiet og samtidig sætte Det Konservative Folkeparti ud af regeringen.

Dansk Folkepartis problem er fremgangen måske ikke kan bruges til noget, hvis rød blok vinder regeringsmagten?

Share This Post

Lene lyver for Folketinget!

Så er partiformanden for Det Konservative Folkeparti igen i avisernes overskrifter.

Lene har udtrykt sig upræcist i Folketinget på spørgsmål stillet af et SF folketingsmedlem Jonas Dahl angående en overpris på 25% betalt til de danske privatsygehuse.

Det siger hun selv, men sandheden er hun lyver for Folketinget eller i bedste fald smykker sig med “lånte fjer”.

Lene Espersen sagde i Folketingssalen til SF’eren Jonas Dahl, citat:
Det er ikke et udspil, der bygger på noget fakta fra Økonomi- og Erhvervsministeriet eller fra andre steder, men det er sådan set noget, vi har arbejdet med i den konservative folketingsgruppe“, citat slut.

Det sker mod din viden hun har, nemlig hendes talepapir er produceret i Sundhedsministeriet!

Den daværende sundhedsminister Jacob Axel Nielsen har ikke kunnet få statsminister Lars Løkke Rasmussen i tale. Statsministeren har ansvaret for overbetalingen af privatsygehusene, der er fastsat i hans tid som sundhedsminister. Lars har rigeligt med problemer selv, så han har ikke brug denne sag indhenter ham, så derfor må sundhedsministeren gå til sin partiformand Lene Espersen, for at få løftet overbetalingen op i Folketinget.

Det retfærdiggører ikke Lene Espersen lyver om sine oplysninger og det retfærdiggør heller ikke statsministeren accepterer hans ministre lyver i Folketinget, for at redde ham selv i en pinibel politisk situation.

Den borgerlige regering har et flertal i Folketinget, så derfor får denne løgn ikke parlamentariske konsekvenser for vicestatminister Lene Espersen, men den påvirker vælgerne.

Der er konservativt landsmøde i den kommende weekend, så her må sagen give problemer for den konservative leder, eller har Det Konservative Folkeparti givet køb på sine grundlæggende værdier, som for eksempel ærlighed, for at bevare regeringsmagten?

Den borgerlige regering Lars Løkke Rasmussen kan ikke tryne med sit flertal i Folketinget,  at vicestatsministeren har løjet over for et folketingsmedlem og statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin tid som sundhedminister har favoriseret de private sygehuse med en overbetaling på 25%.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen bruger sit flerttal på ikke at ændre på de forhold og Dansk Folkeparti støtter automatisk op om hans gerninger, hvilket ikke overrasker mig!

Share This Post

Hvem lyver?

Spørgsmålet er meget relevant i disse dage, for hvem lyver, Lars Løkke Rasmussen eller Berlingske Tidende?

Lars Løkke siger:
Jeg var ikke orienteret på forhånd!
(Min kommentar: Det dækker over han ikke var orienteret før beslutningen blev truffet, men han var i følge Berlingske Tidende og dens kilde orienteret før udenrigsminister Lene Espersen rejste til Mallorca med sin familie og justitsministeren til arktisk møde med Hillary Clinton!) 

Berlingske Tidende skriver:
Løkke blev tilmed advaret. Klart og tydeligt. Den netop afgåede udenrigsminister Per Stig Møller (K) advarede på et koordinationsmøde om, at Lene Espersen ville begå en »kæmpefejl« ved at blive væk fra topmødet.

Jeg tror at Berlingske Tidende har ret i sin påstand og Lars Løkke Rasmussen har lurepasset og forsøgt at dække sig taktisk ind med at udtale – Jeg var ikke orienteret på forhånd!

Men Lars Løkke Rasmussen glemte behændigt at sige – Jeg var orienteret om udenrigsministerens afbud inden mødet i artisk råd!

Og hvorfor er statsministeren så tvetydig i sine udtalelser?

Ja – jeg kan jo ikke vide, hvad der sker i hans politisk taktiske hjernehalvdel, men jeg tror, at han har ment den sag hurtigt ville være glemt og derfor har han plantet en politisk hvid løgn.

Lars Løkke havde ikke taget med i beregningen, at Lene Espersen – udenrigsministeren – var 59 dage om at påtage sig det fulde ansvar i sagen og den derfor lever videre!

Derfor har Berlingske Tidende og den anonyme kilde ret!

Vores statsminister er taget med bukserne nede i denne sag og der står en massiv utroværdighed om hans oplysninger til Folketinget i denne sag!

Det er en meget skrammet statsminister, der står tilbage med en stort troværdighedsproblem i denne sag, som langt fra er slut. Han står også tilbage som en dårlig chef, der ikke har styr på sine ministre, der enten ikke møder frem til de vigtige møder, eller som lækker fra fortrolige møder i regeringens koordinationsudvalg.

Lars Løkkes løgn – eller manglende fulde sandhed – underbygges af, at det er Berlingske Hus, der bringer sagen til torvs! Bladet må absolut betegnes som et regeringsvenligt organ.

Mit spørgsmål til de danske vælgere er – Hvorlænge kan vi have en statsminister, der bevidst vildleder Folketinget og den danske befolkning?

Share This Post