Dagens afhøringer i “Skattegate”

Lisbeth Rasmussen, direktør i Skat København:
Erling Andersen kom hjem fra mødet med en stak presseklip, som jeg skulle gennemgå. Opfattede det som Peter Lofts initiativ – han ville have os til at forholde os til avisartiklerne i vores sagsbehandling, var der noget vi kunne bruge? Der var intet i de mange avisartikler, vi kunne bruge til noget“.

Min kommentar: Formålet må være at påvirke Skat København. Peter Loft må være Troels Lund Poulsens forlængede arm?

Lisbeth Rasmussen forklarer, at på dagen, hvor afgørelsen i skattesagen kommer har direktør i Skat København Erling Andersen en drøftelse med produktionsdirektør i Skatteministeriet Steffen Normann Hansen. Steffen Normann Hansen fortæller, at han og departementschef Peter Loft er utilfredse med teksten i afgørelsen.

Problemet er bare bevisbyrden for Lisbeth Rasmussen, direktør i Skat København.Hun er IKKE i tvivl om der skete en form for magtmisbrug fra Skatteministeriets side. Kilde: DR.dk.

Mon ikke Peter Loft lukker op for posen, for at redde sit eget liv????

Jeg tror der er mange sjove oplevelser på vej i “Skattegate”.

For indtil nu har Troels “Trolex” Lund Poulsen(TLP)  og Peter “Gris” Christensen (PC)  ikke været presset, men har kunnet give deres egen “forvanskede udgave” af sandheden.

Husk bare på TOGA Bar, hvor Peter Christensen i en mindre brandert kommer væltende ind sammen med sine venner i en heftig diskussion om Helle Thorning-Schmidts private skatteforhold……..

Jan Andreasen skriver på JP-Bloggen den 29. oktober 2012:

Selv husker jeg en sommeraften i juni i 2010 – et par måneder før Skat Københavns afgørelse i september 2010  – hvor jeg sad og nød en øl på Toga Bar i det indre København, sammen med en af mine gode venner. Ind træder pludselig et par højrøstede unge Venstreløver, i  ivrig diskussion om  indholdet i Helle Thornings skattesag. Viser det sig hurtigt.

Meningsudvekslingen  fortsætter i ganske lang tid. Her er tydeligvis tale om kyndige folk, med styr på detaljerne i skattesagen, kunne vi, der ikke kunne undgå at være med på en lytter, hurtigt konstatere. Ingen ringere end de unge Venstreløver  Peter Christensen og Karsten Lauritzen, forstås.  Og hvilken imponerende detaljerigdom, de diskede op med.

Konklusionen må altså indtil videre være: At Helle Thornings skattesag ikke er blevet diskuteret i Venstre.  Det ligger fast. Arbejdet med skattesagen overlod man derimod trygt til Venstres pressetjeneste og de unge løver i Venstre“.

De (Troels “Trolex” Lund Poulsen(TLP)  og Peter “Gris” Christensen (PC)) bliver helt sikkert indkaldt igen, når embedsmændene har forsøgt at redde sig selv og sandheden.

“Lille Lars fra Nyhavn, tidligere Græsted” har også deltaget, men kan det bevises? Og ofrer han PC og TLP for at redde sin politiske karrierer? Han er kynisk nok til det, hvis målet er at redde sit eget skind!

Jeg erindrer om – da Lars Løkke sagde til Henrik Qvortrup, TV2, du stiller upræcise spørgsmål i TV2′ bedste sendetid.

Lars Løkke Rasmussen stod svedende, med ildrøde kinder – og ører – på Statens Museum for Kunst, omringet af en kødrand af journalister?

Og han forsøgte forgæves at svare på journalisternes spørgsmål: “Nej, vi diskuterede ikke Helle Thornings skattesag i Venstre”.  Eller: “Det er et meget upræcist spørgsmål du der stiller..” Osv. osv.

Efterhånden som spørgsmålene haglede ned over den tidligere statsminister – og han blev trængt længere og længere op mod muren bag sig – piblede sveden da også mere og mere frem på panden. For hvert spørgsmål, var det tydeligt at Lars Løkke Rasmussen bevægede sig længere og længere væk fra sandheden.

 

 

Share This Post

Pilen peger på Venstres topledelse……….

Skattegate” er langt fra sin sin afsluttende rapport, men allerede nu er der afdækket en påfaldende stor interesse fra chefen i skatteministeriet Troels Lund Poulsen (V) og hans topembedsmænd. En interesse som er meget langt ude over det normale i samarbejdet mellem ministeriet og Skatteregionerne.

Der er afdækket en utilfredshed fra skatteministerens side, som u-udtalt er effektueret af den fyrede departementschef Peter Loft, der oven i købet ikke ville have Skat København sendte det afsluttende brev til Stephen Kinnock, før han kom hjem fra sin udenlandsrejse. Alene det krav er en direkte indblanding i Skat Københavns sagsbehandling, hvilket indikerer et forsøg på magtmisbrug fra ministeriets side (ministrens side), da man kan formode Peter Loft handler i samråd med skatteministeren.

Det har været – og er stadig – en stående påstand, at der sker intet i Venstre, som Venstres chefideolog Claus Hjort Frederiksen ikke været inde over. Derfor vil det videre sagsforløb med sikkerhed trække tråde op i Venstres topledelse.

Jeg støtter mine antagelser på en gennemgang af de sidste dages artikler skrevet af Jyllands Posten, som bestemt ikke er fjendtligt stemt overfor Venstre.

Jyllands Posten 7. november 2012.  
Skat Københavns afgørelse i Helle Thorning-Schmidt (S) og Stephen Kinnocks skattesag landede på mystisk vis på dagbladet BT, en uges tid inden der blev udskrevet folketingsvalg i august 2011.

Det skriver Berlingske, der har de nye oplysninger fra anonyme kilder.

BT har kategorisk afvist at afsløre noget som helst over for den igangværende Skattesagskommission med henvisning til kildebeskyttelsen.

Oplysningen om, at BT-journalister fik kendskab til afgørelsen en uge før valgkampens start, kan meget vel betyde, at hensigten med lækken var at skade Helle Thorning-Schmidts valgkamp“, siger Troels Mylenberg, chefredaktør på Fyns Amts Avis og tidligere leder af journalistuddannelsen på Syddansk Universitet.

Til skattedirektør Lisbeth Rasmussen store overraskelse viste det notat, som fagdirektør Ivar Nordland fiskede op fra et gammelt arkiv, en sag om Helle Thorning-Schmidts personlige skatteforhold i 1999-2000.

Den sag var dengang afgjort, fordi ”nogen” havde rejst spørgsmålet om beskatning af hendes vederlag. ”Resultatet var altså, at Helle Thorning ikke var skattepligtig i Danmark dengang, men “nogen” i Socialdemokratiet mente åbenbart, at det skulle hun alligevel.

Det indebar, at Helle Thorning altså betalte skat i nogle år, uden at hun juridisk var forpligtet til det.

Jyllands Posten den 1. november 2012.
Udspørgeren Lars Kjeldsen læste under afhøringen af sagsbehandleren Inger Sommer Hansen (Skat København) herefter højt fra dele af direktør Lisbeth Rasmussens dagbog fra september 2010, hvoraf man forstod, at der fra departementschef, minister og dennes spindoktor var utilfredshed med afgørelsen.

Jyllands Posten skriver den 1. november 2012: 
Ivar Nordland fra Skatteministeriet, som under mødet med Skat Københavns direktører og Peter Loft havde fisket det gamle papir frem fra kælderen, ringede siden til Skat Københavns øverste chef Erling Andersen, hvor han i følge Erling Andersen skulle have sagt: ” Han var helt enig med os, og at skattesagen var vores afgørelse.”

Den 9. september 2010 var Hanne Dahl Kofoed (HD) med til et møde med Stephen Kinnock og Frode Holm på dennes kontor. Sagen var ved at være på plads.

Jyllands Posten den 8. november 2012.
Dele af denne dagbog, som er fortroligt materiale hos kommissionen, blev for nylig gengivet i dagbladet BT og viser bl.a. en betydelig indblanding fra toppen i Skatteministeriet: minister Troels Lund Poulsen (V), hans spindoktor Peter Arnfeldt og daværende departementschef Peter Loft.

Når det handler om sagsbehandling af en persons skatteforhold, har skatteministeriets departement ikke en såkaldt instruktionsadgang over for bl.a. Skat København.

”De skal jo ikke sagsbehandle,” sagde hun med fast og klar røst.

Udspørger Lars Kjeldsen (LK): “Hvorfor skulle der gå en hel uge, før afgørelsen i form af agterskrivelsen var klar? Det udtrykte Frode Holm jo utilfredshed med, da I havde mødet og sagde, at der ville gå en uge.”

HD: “Der var noget med, at vi skulle afvente, at departementschefen kom tilbage fra en udlandsrejse.”

LK: “I mødtes en torsdag – den 9. september. Hvornår mener du, at I havde afgørelsen færdig?”

HD: “Vi havde et udkast den 13. september, så skulle den bare renskrives.”

Om dette forhold har afdelingslederens chef Lisbeth Rasmussen skrevet et kritisk notat i sin dagbog. Hun var stærkt utilfreds med, at han ville blande sig i en sag, der var uden for hans legitimitet, idet kun Skat København havde ret til at afgøre den.

Afdelingsleder Hanne Dahl Kofoed forklarede desuden, at afdelingen blev udsat for en såkaldt “kvalitetskontrol” fra ministeriets side, hvilket hun ikke har oplevet før!

Jyllands Posten den 8. november 2012.
I en mail til Ritzau skriver finansministeren om Skattesagskommissionens beslutning om at lukke dørene:
Jeg respekterer i sagens natur til fulde Skattekommissionens arbejde, men jeg skal for en god ordens skyld understrege, at jeg personligt ikke har nogle indvendinger mod, at min rolle i sagen behandles for åbne døre af Skattekommissionen“.

Bjarne Corydon var stabschef for Helle Thorning-Schmidt, inden hun blev statsminister efter valget i september 2011.

Det der står tilbage er det bevisretslige i “Skattegate”.

Kan det juridisk bevises at Troels Lund Poulsen bedrev magtmisbrug via sin departementschef Peter Loft?

Og handlende Troels Lund Poulsen i samråd med Claus Hjort Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen?

Det vil Skattekommissionen forhåbentligt give et klart svar på i rapporten når den foreligger om mange måneder, så vi kan få ryddet op i det betændte miljø omkring statsministeren og hendes mands skattesag.

I den forbindelse skal vi huske på skattesagen er afsluttet på trods af BT i flere år har kørt en nådesløs kamp for at få dem dømt skattepligtige med alle til rådighed stående midler!!!

 

 

 

Share This Post