Vi viger ikke en tomme…….

Lad det være sagt med det samme, så stemte jeg på Helle Thorning-Schmidt ved valget. Det har jeg ikke fortrudt! Jeg mener regeringen fører en nødvendig reform politik, som kan sikre udviklingen af Danmark i de kommende år.

Regeringen overtog en økonomi fra Lars Løkke og VK(O) Regeringen, der var i dyb disharmoni med et underskud på omkring 100 milliarder kroner. Det har Helle Thorning-Schmidt og regeringen vendt på kort tid.

Det har kostet…………………… også vælgere! Men det er IKKE fortjent!

Men der er en ting jeg ikke kan forstå Helle!

lige_ud

Tegninger siger mange gange mere end megen tekst…… Og Roald Als på Politiken har en rammende pen!

 

og det er……….

Hvorfor løser du og regeringen ikke dagpengeproblemet?

Det vil koste så lidt og gavne regeringen og den politiske debat i Danmark, fordi den politiske debat dermed kan dreje sig om de kommende reformer af Folkeskolen og det danske sundhedssystem.

Selvom PLO (Praktiserende Lægers Organisation) ikke er indstillet på reformer, så er det fornuftige tanker om reformer på området, som sundhedsminister Astrid Krag fremlægger på regeringens vegne. Tanker som PLO må tage til efterretning, når organisationen har læst og forstået tankerne bag lovforslaget.

Vi borgere oplever i dag, at det er umuligt at komme i kontakt med vores “huslæge og medlem af PLO” i telefon tiden mellem klokken 8-9 om morgenen, samt efter klokken 16:00, hvor vi kan bestille tid hos lægevagten 15 -50 kilometer væk. Besøg i hjemmet kan man skyde en hvid pind efter og man må slæbe sig til lægekonsultationen, uanset hvor syg man er! (Jeg har dog hørt rygter om kræftramte får besøg i den seneste face af deres dødskamp)

Jo……… der er behov for at se på de praktiserende lægers arbejdsvilkår og hvad vi ønsker i fremtiden af privat praksis, men sundhedsministerens og Folketingets indgreb rører ved en hellig ko i sundhedssystemet, nemlig PLO’s vetoret på området, men er det ikke godt, der sker nytænkning på området – PLO og Henrik Dibbern?

Og så til noget helt andet………

Timingen af reformerne og regeringens politiske initiativer skuffer mig Helle!

Man fremsætter en skolereform med gode nye initiativer og så lockouter man skolelærerne…………..

Man fremsætter en vækstplan med mange gode initiativer for flere danske arbejdspladser………… Og dagen efter laver regeringen lovindgreb mod lærerlockouten, som er ok, men det indgreb stjæler debatten fra vækstplanen.

Det er bare to eksempler på du (Statsminister Helle Thorning-Schmidt) skal have et strammere greb om regeringens lancering af dens politik og politiske reformer.

 

 

Share This Post

Lærer lockout stoppes af lov indgreb!

Mette Frederiksen (S) Beskæftigelsesminister sagde i Folketinget i går: (Uddrag)

Beskæftigelsesminister Mette Fredriksen (S) stopper lærer lockout.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) stopper lærer lockout.

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: (Lovforslag nr. L 215 ).
Forslaget til lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område har til formål at bringe den lockout på undervisningsområdet, der har varet i næsten en måned, til ophør.

Folkeskoleeleverne har allerede tabt over to millioner undervisningstimer som følge af konflikten, og at afgangsprøverne for op imod 90.000 elever i 9. og 10. klasse i folkeskolen og de fire grundskoler er nu i fare. De skriftlige afgangsprøver skulle være begyndt den 2. maj 2013. På ungdoms- og voksenuddannelserne er der også mange, der er hårdt ramt af konflikten“.

Se det fremsatte lovforslag her…………  (Bemærk, det er IKKE den endelige lov)

Lovforslaget 2. og 3. behandles i dag fredag og er gældende fra mandag den 29. april 2013, hvor Folkeskolerne fungerer igen.

Jeg tror politikerne havde været glade for parterne selv havde fundet en løsning. Anders Bondo og Danmarks Lærerforening var kravlet så højt op i træet, så der IKKE var mulighed for at indgå i en seriøs forhandling.

Det blev senest afprøvet onsdag med en kop kaffe i forældre organisationen “Skole og Forældre”.

Anders Bondo efterlyste flere gange et regeringsindgreb under lockouten og nu tordner han mod det samme, så manden må ambivalent……. eller hårdt presset af nogle rabiate lærere, der tror arbejdsgiverne vil opgive “retten til at lede og fordele arbejdet“.

Det er i øvrigt et system, som jeg personligt har arbejdet under i over 44 år, som gav mig betydelig indflydelse på min egen arbejdssituation og tillige arbejdsglæde samt ikke mindst en god motivation til at udføre mit arbejde med glæde og engagement….

Share This Post

Hvad vil lærerne med folkeskolen?

Lærerkonflikten mellem KL og Danmarks Lærerforening fortsætter nu på 2. uge.

Kravl ned af træet Bondo.....

Kravl ned af træet Bondo…..

Formanden Anders Bondo Christensen udtaler i dag, at han ikke ser nogen mulighed for at mødes med KL’s topforhandler Michael Ziegler. Lærerformanden har udtalt flere gange i den forgangne uge, at han opfordrer til et hurtigt regeringsindgreb, samtidig med Danmarks Lærerforening ivrigt støttet af den sure forbundsformand Dennis Kristensen, FOA, fortæller danskerne at den danske model er i fare!

Intet er mere falsk og det er kun en del af strategien for at bevare en utidssvarende overenskomst for Danmarks Lærerforening.

KL (Kommunernes Landsforening) skriver på deres webside “meretidsammen.dk“:
Lærerne skal ikke arbejde mere. Lærernes arbejdstidsregler skal blot ”normaliseres” og indrettes som for alle andre medarbejdergrupper, så reglerne blot sætter den ydre ramme om arbejdstiden, men ikke definerer, hvad arbejdstiden skal bruges på. Hvordan lærerne anvender arbejdstiden skal i stedet tilrettelægges af ledelsen på skolen – i dialog med lærerne – så det tilgodeser lokale behov. Nøjagtig som vi kender det fra alle andre moderne arbejdspladser“.

KL skriver videre:Lærernes arbejdstidsregler dikterer, hvor meget lærerne må undervise, og hvor meget tid de har til andre opgaver. Arbejdstiden er dermed låst fast, den er ens for alle lærere og kan kun bruges til bestemte formål. Det hindrer, at der kan skabes mere tid sammen mellem elev og lærer. Fx underviser lærerne i dag kun under halvdelen af deres arbejdstid (40 pct.) pga. arbejdstidsreglerne“.

Det er mig ubegribeligt at Danmarks Lærerforening stædigt fastholder, det er fagforeningen, der fastsætter arbejdstiden via en overenskomst for lærerne lokalt, via en fastlåst overenskomst indgået centralt mellen Danmarks Lærerforening og KL.

Danmarks Lærerforening indkalder til demonstration den 11. april 2013:
Lockoutede lærere fra hele landet vil demonstrere på Christiansborg Slotsplads torsdag den 11. april.
 “Lærerne er de første – Hvem bliver de næste?” er overskriften, når lockoutede lærer med opbakning fra andre fagforbund mødes på Christiansborg Slotsplads på torsdag.

Talere:
Dennis Kristensen, FOA og Anders Bondo Christensen, DLF”.

Jeg mener, det er bedre Danmarks Lærerforening kravler ned af træet og genoptager overenskomstforhandlingerne med deres arbejdsgivere på et realistisk grundlag………

For selvfølgelig skal lærerne arbejde i 37 timer. Lærernes primære opgave er at undervise. Der skal være tid til forberedelse. Der skal være tid til opgaver hjem/skole i forhold til den enkelte skoleelev og forældres behov.

Men der er INGEN naturlov, der forhindrer det sker i et lokalt samarbejde mellem lærerne, skolelederne, forældrene og kommunerne. Selvfølgelig kan Folkeskolen drives i et samarbejde mellem lærer og skoleleder. Tiden er løbet fra faste rammer for tid til undervisning, forberedelse, efterbehandling og mødeaktivitet med forældre, uanset hvad det lokale behov reelt er!

Ingen skoler er ens sammensat med homogene lærere og elever, der er forskel på de enkelte klasser, der er forskel på de enkelte skoler, lærerne er forskellige, forældrene er forskellige og sådan kan man fortsætte i en uendelighed. Der er intet der taler for faste timer og kasser til de enkelte aktiviteter. Og informationsteknologien er forbedret væsentligt siden den nuværende overenskomst blev forhandlet på plads i år 2005. Det medfører kortere tid til informationsøgning for læreren.

Lad os få en Folkeskole der er fleksibel, der tager hånd om den enkelte skole og dens elevers behov. Selvfølgelig skal den enkelte lærer have indflydelse på sin egen arbejdssituation, men det skal ske i samarbejde med skolelederen, som det sker på alle andre arbejdspladser i Danmark.

Det forhindrer IKKE motiverede og AKTIVE lærere i Danmarks Folkeskoler………….

Gymnasie lærerne er omfattet af ændrede arbejdstidsregler med indgåelsen af deres overenskomst i år. Det burde Danmarks Lærerforening skele til!

Kravl nu ned af træet og tag ansvar for Danmarks Folkeskoler Anders Bondo Christensen.

Share This Post

Inger Støjberg ødelægger fagbevægelsen i Danmark.

Konflikten i Vejle sker på et lovligt grundlag fra 3F’s ide, det er præciseret mange gange af mange eksperter, i medierne og af fornuftige politikere med indsigt i arbejdsmarkedsforhold, bortset fra Inger “Støjsender”, Venstre, Liberal Alliance og så Dansk Folkeparti. Dansk Arbejdsgiverforening advarer stærkt mod politisk indblanding

Det er værd at bemærke, det er en enkelt arbejdsgiver , der styrer konflikten. Han har overtaget en virksomhed og er omfattet af virksomheds overdragelsesloven, som betyder han overtager medarbejdere og øvrige vilkår fra den forrige ejer.

Det har han set stort på og har lockoutet og fyret 3F medlemmer, samt tegnet en overenskomst med fagforretningen KRIFA. En overenskomst som bare i grundløn giver et årligt grundløns tab på godt 80.000 kroner for medarbejderen.

Han vil kun beskæftige medlemmer af KRIFA. Han håndhæver det med tvang og fyring, hvis medarbejderen nægter at melde sig ud 3F, hvilket er sket flere gange siden han han overtog Vejlegården den 1. november 2011. Det er optaget til dom i arbejdsretten.

De borgerlige politikere med Inger Støjberg som taler og inspirator har alle ti hænder nede i en konflikt og forsøger i lighed med Jyllands Posten at manipulere med befolkningen til fordel for en enkelt arbejdsgiver med den slet skjulte hensigt at ødelægge 3F og den danske model og “Den Danske Model” på arbejdsmarkedet.

Den tidligere beskæftigelsesminister Inger Støjberg burde kende det danske arbejdsmarked efter flere år i ministerstolen, men hun har valgt at sætte Venstres ideologi over fornuften. Det gør hun i fravær af hendes formand, der bader sig i Se&Hør og Billed Bladets blitzlys til OL 2012 i London behageligt væk fra dansk politik og Vejlegården.

I går aftes spiste Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliances politikere så gratis stegt flæsk på Vejlegården sponseret af en lokal galleri ejer, Erik Guldager fra Draupner i Skanderborg. Han er kendt for at udstille de højreekstremistiske tegninger af Erik Westergaard fra Jyllands Posten. Jeg håber det smagte dem vel.

Inger Støjbergs middagsmad i går, garneret med politisk spin af værste slags...............

Inger Støjbergs middagsmad i går, garneret med politisk spin af værste slags……………

Anders Samuelsen, Joachim B. Olsen, Kristian Thulesen Dahl, Kim Andersen, Ellen Thrane Nørby og Hans Kristian Skibby er blandt de politikere og gæster, som snupper en gang stegt flæsk med persillesovs med blokadevagterne fra 3F som nærmeste tilskuere.

Under middagen misbrugte Inger “Støjsender” så den manipulerende vælgerundersøgelse fra Jyllands Posten til at angribe 3F’s lovlige blokade (Som ikke er fysisk). Tillige sælger hun budskabet om det er bølleoptøjer og ballademagere der står foran spisestedet, det sælger billetter til Venstres overtagelse af regeringsmagten, som også er Venstres mål, ud over at ødelægge dansk fagbevægelse.

Men jeg tager afgørende afstand fra politikkerne blander sig i konflikten.

Seks ud af ti danskere støtter ifølge Jyllands-Posten Venstre og Dansk Folkepartis forslag om at gøre det ulovligt at gå i blokade mod virksomheder, der har overenskomst med en landsdækkende fagforening.

Men Henning Jørgensen (Arbejdsmarkedsforsker fra Aalborg Universitetscenter) mener slet ikke, at undersøgelsen afspejler virkeligheden.

Hvis det fagligt set skal kunne bruges, så skal man have både viden og erfaring på området med, så man ved, hvad folk svarer ja eller nej til. Folk ved ikke noget om den blokade. De fremstiller det som om, at det er en fysisk blokade – og det er det ikke“, siger han og fortsætter:

Danskerne ved for lidt om det, spørge-teknikken er forkert og metoden er ikke rigtig. Jeg har sagt til Jyllands-Posten, at jeg ikke fæster lid til den undersøgelse, det viser mere effekten af deres egen kampagne mod 3F“.

Venstres og Dansk Folkeparti skal blande sig udenom konflikten. Det bedste råd man kan give politikerne er at holde nallerne væk. Det danske aftale- og overenskomstsystem er jo også et konfliktløsnings-system“, siger arbejdsmarkedsforskeren.

Jeg tager også afstand fra trusler!!!

Det har været et kende tegn ved dansk politik gennem lang tid, at revolutioner i Danmark er ublodige og vi danskere taler os til løsninger, der hviler på kompromisser og konsensus.

Formand for 3F i Vejle, Martin Jensen, har torsdag morgen modtaget et trusselsbrev, der advarer om at kontoret i Vejle vil blive ødelagt med sten og brandbomber. Det samme kan risikere at ske på formandens private bopæl, lyder advarslen.

I går fik 3F formand Poul Erik Skov Christensen trusler mod sig, sin familie og bolig.

Tidligere har forpagteren på Vejlegården fået trusler.

Der er ikke rigtigt det sker i Danmark…………. Jeg hører ikke Inger Støjberg og hendes venner tager afstand fra brug af trusler mod 3F medarbejdere og formænd.

 

 

 

Share This Post

Værdikampen skærpes….

Medlemsflugten fra LO-fagbevægelsen har sendt Socialdemokratiets arbejdsmarkedspolitiske ordfører Leif Lahn Jensen på panik kurs. Nu må faglige alternativer uden for LO-familien ikke længere kalde sig fagforeninger, siger han!

Det er den typiske TV2 vinkel på deres nyhedsudsendelser. Det er dog pseudonymet “Limfjord36” der har skrevet det på YouTube.

Det er en hård kamp arbejdsmarkeds politisk ordfører Leif Lahn Jensen har kastet sig ud i. TV2’s bestyrelse og nøglepersoner i direktionen er udpeget målrettet af Venstre i VK-regeringens levetid. Flere af dem har et medlemssskab af Venstre eller har været ansat i Venstres partiorganisation.

I udsendelsen som ligger på YouTube har TV2 fundet en “kok” som er tilfreds med KRIFA’s overenskomst, fordi hun har glæde af en bedre barselsordning!!!!! Hun skal på barsel om få måneder. Ikke et ord om hun alene på mindstelønnen mister cirka 29 kroner i timen, eller de øvrige 40 punkter hvor 3F’s overenskomst er bedre. TV2 fortæller heller ikke den stædige restauratør Amin Skov har lockoutet flere medlemmer af 3F. Man gør sig heller ikke den ulighed at interviewe de lockoutede.

Derimod giver man konsekvent taletid til dem der sympatiserer med Restaurant Vejlegården og Amin Skov.

Inger Støjberg har optrådt på slap line flere gange og udstillet sit manglende kendskab til det danske arbejdsmarked og “Den Danske Model”. Det er sket uden TV2’s nyhedsredaktion for alvor tester hende på hendes tidligere ministerområde, for hun har været “beskæftigelsesminister” den gode fru Inger Støjsender,  ø’e undskyld Støjberg.

Inger Støjberg

En anden blog stiller det meget  relevante spørgsmål: “Gælder organisationsfriheden ikke medarbejderne eller gælder det kun for arbejdsgiveren?” Det kunne Inger Støjberg så passende give et svar på. Det tror jeg de lockoutede 3F medlemmer er interesseret i at få Venstres holdning til!

Det er således en gåde, hvorfor de almindelige frihedsrettigheder kun skal gælde for arbejdsgiverne og ikke for arbejdstagerne. Hvorfor skal kun arbejdsgiveren have ret til at vælge overenskomst – hvorfor må arbejderne ikke gå sammen i forsvar for deres rettigheder og den danske model? Hvorfor må de ikke selv vælge hvad og hvem, de ønsker at arbejde for” skrevet af Jens Jonatan Steen på JP.dk/blogs.

 

Venstre er blevet Danmarks ‘Tea Party’-bevægelse!

Gry Möger Poulsen er landsformand for SF Ungdom(Foto: SFU)

Gry Möger Poulsen er landsformand for SF Ungdom(Foto: SFU)

Så er der stegt flæsk med forringede løn- og arbejdsvilkår på menuen i Vejle. Venstre slikker sig allerede frådende om munden og gør klar til det helt store ædegilde på lønmodtagernes regning“, mener klummeskribent Gry Möger Poulsen (SFU) på EkstraBladet.dk.

Hun fortsætter:Mafiametoder! Bølleangreb! Hetz! Skurkagtighed!

Det er ikke gået stille for sig i den seneste uges debat om konflikten mellem 3F og restauranten Vejlegården. Venstre har raskt grebet megafonen og indledt et angreb på den danske model med en retorik, der overgår selv Saxo Banks ungdomsklub (Liberal Alliance Ungdom).

Med Inger Støjberg i spidsen har Venstre sat alt ind på, at 3F’s lovlige og ganske ordinære konflikt mod restaurant Vejlegården skal være løftestang for at indskrænke fagbevægelsens ret til at konflikte. Der bliver skrålet op om frihedskamp og restauratøren Amin Skov er blevet ophævet til en regulær liberal helt.”

KRIFA dropper overenskomst for egne medarbejdere….

Telefonsælgerne i Kristelig Fagbevægelse er ikke længere omfattet af en overenskomst. Fagbevægelsen, der har hovedsæde i Randers, forringer dermed ansættelsesforholdet for 40-50 ansatte, skriver Randers Amtsavis.

Med et pennestrøg er telefonsælgerne skrevet ud af organisationens overenskomst og sat 20-30 procent ned i løn. Ændringen betyder samtidig, at de unge ikke længere er omfattet af funktionærlovens opsigelsesvarsler.

KRIFA’s administrerende direktør Jesper Wengel (Årsløn 1,7 mill. kr.) kan ikke se det store problem.

De 40-50 telefonsælgere er ansat som løsarbejdere fire til otte timer om ugen. De er så lidt inde i huset, at de ikke er en integreret del af vores overenskomst,” siger han til Randers Amtsavis.

De unge telefonsælgere er målløse, men ønsker ikke at stå frem med navn.

Det er ikke et særtilfælde, at medarbejdere kuet af KRIFA ikke kan stå frem, for de bliver fyret, hvis de udtaler sig negativt om KRIFA. Det er dokumenteres af bl.a. arbejdskampen om Nørrebro Bryghus i 2007.

Dermed er scenen sat for for de fremtidige løn- og arbejdsvilkår, hvis det lykkes de gule forsikrings firmaer at ødelægge “Den Danske Model”.

Tag det med i dine overvejelser, når du vælger din fagforening.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This Post