Lars Løkke og Venstres moralske tømmermænd…………

Politiken skriver i dag:

Gentagne kursskifter fra landets største parti, Venstre, får nu de nærmeste politiske allierede i den borgerlige blok til at så tvivl om partiets troværdighed.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, revser Venstre og formand Lars Løkke Rasmussen for det, han kalder en “zigzagkurs“.

Venstre har – ligesom regeringspartierne – helt markant ændret politik siden folketingsvalget. Problemet er, at en del vælgere får et billede af, at det er ligegyldigt, hvad politikere siger, for de mener nok noget andet om 14 dage“, siger Kristian Thulesen Dahl.

Professor i statskundskab ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen siger til Politiken: “Ofte lytter man til personen, der taler, og ikke nødvendigvis til indholdet. Og fordi Venstre er et parti i medvind, bliver partiet ikke hårdt ramt“.

Han fortsætter: ” Venstre har foretaget flere kovendinger, end man lige går og tænker over. Men de har indtil videre formået at slippe af sted med det. Vælgerne har ikke reageret, som man kunne forvente på ryggen af alle disse politikændringer”.

Lars Løkke Rasmussen ønsker ikke at kommentere emnet. Tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) erkender, at man har skiftet kurs i en række tilfælde, men han afviser, at det er løftebrud.

Denne artikel skal ses i sammenhæng med den forsmåede statsministers parti råbte op om “LØFTEBRUD” i Folketinget i SSFR regeringens første regeringsår ved hvert eneste møde i folketingssalen. Men det er åbenbart IKKE løftebrud når Venstre indgår et energiforlig med regeringen, der betyder højere afgifter, man skifter holdning om aktivitetstimer i folkeskolereformen, selvom “LØKKEFONDEN” anbefaler det.

Også på andre områder har Venstre skiftet holdning. Eksempelvis når det gælder størrelsen af den offentlige sektor, randzoner, afgifter til erhvervslivet, lastbilafgifter, fedt og sukkerafgifter og styreformen i kommunerne, bare for at nævne nogle få eksempler på Venstres kovendinger (løftebrud).

I sidstnævnte tilfælde vil Venstre nedlægge regionerne og erstatte dem med styrelsesenheder med en ansat bestyrelse, der ikke kan afsættes af borgerne. Hvordan det kan forklares, da Lars Løkke i sin tid som indenrigsminister oprettede regionerne, selvom Det Konservative Folkeparti var direkte mod oprettelse af regioner. Også her – har Lars Løkke og Venstre vendt rundt på en tallerken!

Lars Løkke Rasmussen gerninger som statsminister står der:  Forringelse af efterlønnen, Forringede kontanthjælpen, Forringede SU´en, Forringede børnepengene, Halvverede dagpengeperioden, Fordoblede optjeningskravet for dagpenge, Overbetalte privathospitalerne, Gav finansierede skattelettelser til de rigeste, 3 gange på 10 år, Indførte fattigdomsydelser.

På trods af Lars Løkke og Venstres bedrifter, som jeg har listet op ovenfor, så fremturer Venstres formand med Venstre er det største arbejderparti i Danmark. Det har de i et vist omfang ret i, da der er sket en vælgervandring fra Socialdemokraterne til Venstre. Det er svært at forklare denne vælgervandring, for Venstre fører ikke en arbejdervenlig politik.

Villy Søvndal havde en gylden periode som formand for SF og kunne i lighed med Lars Løkke i en lang periode “gå på vandet” med galoperende Galluptal (meningsmålinger), men det fik en brat afslutning, der sluttede med afgangen som formand for SF.

Vil det samme ske for Venstre og Lars Løkke? Der er stillet spørgsmål ved Venstres og Lars Løkkes troværdighed i forbindelse med Birthe Rønn Hornbechs minister gerning og hans viden i Stephen Kinnochs skatteforhold.

Statsministeriet blev i efteråret 2009 orienteret om, at Birthe Rønn Hornbech ville holde sagen om ulovlige afslag på statsborgerskab skjult for Folketinget. Det forklarede tidligere departementschef i Statsministeriet og nuværende direktør i Dansk Industri, Karsten Dybvad, tirsdag, da han afgav vidneforklaring i Statsløsekommissionen. Lars Løkke har tidligere benægtet det på TV flere gange.

Der hersker ikke mere tvivl om tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen og hans tidligere departementschef Peter Loft har store problemer med at undgå en sag for magtmisbrug i skattekommissionen. Selv Venstres dagblad BT erkender det i sine spalter.

Ingen i Venstre er tvivl om Claus Hjort Frederiksen og dermed også formanden for Venstre Lars Løkke er blevet informeret om oppositionslederens skatteforhold. Kilder i Venstre er ofte citeret for: ” Der sker intet i Venstre, som ikke går over Claus Hjort Frederiksens bord“.

De nedsatte kommissioner vil klarlægge omfanget af Venstres magtmisbrug i disse sager i nær fremtid.

 

 

Share This Post

Mandag Morgen – Løftebruds regeringen er en myte………

Gennem otte måneder har medier, kommentatorer og politiske modstandere bombarderet S og SF med løftebrudsbeskyldninger. Det har bidraget kraftigt til de to partiers massive vælger- og tillidskrise. Men løftebrudsanklagerne skyder langt over målet, viser Mandag Morgens omfattende kortlægning af S-SFs valgløfter.

Ud af 315 fælles udspil er de 270 kommet med i regeringsgrundlaget, og 218 af dem har regeringen allerede taget initiativ til at gennemføre“, det skriver Ugebrevet Mandag Morgen  i dag.

Det overrasker mig ikke, at BT, Jyllands Posten, Berlingske og det ultra højreorientede nyhedsbrev “Den Korte Avis” med de to frafaldne socialdemokrater (Ralf Pittelkow og Karen Jespersen) har ført an i den hetz mod regeringen, der kun tjener et formål, at få “Lille Lars fra Græsted” til magten igen. Ekstra Bladet med det skrantende oplag startede den kampagne, for at øge oplagstallene.

Det er nok for meget forlangt af disse medier, at de begynder en redelig og objektiv journalistik om regeringens arbejde. Det er kun et effektivt middel mod det – UNDLAD AT KØBE disse dagblade. Det skal være min opfordring indtil der igen bedrives hæderlig journalistik på de nævnte dagblade.

Baggrund for analysen:
Mandag Morgen har kortlagt de mange fælles valgløfter fra Socialdemokraterne og SF før valget. Kortlægningen omfatter 315 konkrete forslag, der er fremsat i den økonomiske plan ”Fair Løsning 2020”, samt en række fælles udspil som bl.a. ”Tryghed om sundhed”, ”En ny start for folkeskolen”, ”En aktiv og ansvarlig udenrigspolitik”, ”Danmark har ikke råd til arbejdsløs ungdom”, ”Socialreform – det vil vi måles på” og ”KlimaDanmark 2050 – en energivision”.

Kortlægningen omfatter altså ikke enkelte S- eller SF-politikeres selvstændige forslag eller partiernes selvstændige forslag. Derfor kan der være løfter – brudte såvel som indfriede – der ikke indgår i Mandag Morgens kortlægning.

Mandag Morgen har sammenholdt forslagene med fremsatte lovforslag, regeringsudspil m.v. og kategoriseret dem i fire grupper:

”Indgår i regeringsgrundlaget”. Forslaget er en del af regeringsprogrammet, men endnu ikke taget op i en politisk proces.

”Påbegyndt”. Forslaget indgår i aktuelle forhandlinger, det er omfattet af et snarligt reformudspil, eller der er nedsat et udvalg, som skal kigge nærmere på det.

”Gennemført”. Forslaget er vedtaget ved lov eller på anden måde ført ud i livet.

”Løftebrud”. Forslaget indgår ikke i regeringsgrundlaget eller er droppet på et senere tidspunkt.

Mandag Morgen har kategoriseret de enkelte forslag ved hjælp af lovforslag, finanslovsaftaler, rapporter og samtaler med kilder i relevante organisationer, ministerier m.v.

Download hele analysen samt den omfattende dokumentation som pdf her

Share This Post

Regringen har gennemført………

Venstre forsøger at skabe et billede af regeringen begår løftebrud og er handlingslammet, men det er ikke sandheden, for se den nedenstående liste, der ikke er fyldestgørende, men den giver et godt billede af regeringens resultater.

Liste over gennemførte love/ændringer af den nye regering:

 • Slut med høje lønninger til Flexjob. Gevinst 1,9 Mia.
 • Leasingfidus med biler er lukket. Gevinst 1,1 Mia.
 • Den ubrugelige rangliste over folkeskolerne er afskaffet.
 • Tests i folkeskolen, som ikke har haft nogen effekt på børnenes niveau, er afskaffet.
 • Gruppe eksamen er genindført.
 • Grænsekontrol er afskaffet.
 • Udlændingeloven er ændret, så man nu skal tage en prøve i dansk, fremfor at svare på spørgsmål, som alligevel er ubrugelig/unyttig viden.
 • Pointsystemet er afskaffet.
 • Det forlangte beløb på 100.000 er sat ned til 50.000 (udlændingelov).
 • Fradrag på private sundhedsforsikringer er fjernet.
 • Fattigdomsydelserne (starthjælp) er afskaffet.
 • Kontanthjælpsloftet er fjernet.
 • Forringelser på fertilitetsbehandling er rullet tilbage.
 • Afsat penge til 1500 flere pædagoger.
 • Hævet kriminel lavalder til 15 år igen.
 • Muligheden for at give 12-årige fodlænke på er fjernet.
 • Ændringer i knivloven, så man ikke længere kan komme ind at brumme for at have en hobbykniv på sig.
 • Afsat flere penge til psykiatrien og nedsat en styregruppe til at sikre bedre kvalitet i arbejdet med psykisk syge.
 • Afsat penge til flere praktikpladser.
 • Forbud om vielse af homoseksuelle i folkekirken er ophævet.
 •  Kollektiv trafik: Der bliver afsat i alt 1 mia. kr. om året, til billigere og bedre kollektiv trafik. 500 mio.kr. til
  billigere billetter og 500 mio. kr. til bedre og mere kollektiv trafik.
  Samtidig nedsættes en hurtigt arbejdende kommission, der skal komme med et bud
  på, hvordan vi bedst løser trængselsproblemerne i København.

Listen er opdateret d. 28/2-2012. Kilde: Tommy Sørensen og Rikke Keller, Facebook.

Dertil kommer reform af førtidspension, flexjob, skattereform, 3 parts forhandlinger, som er bebudet af regeringen.

Share This Post