En fin titel er ikke altid lig med en fin løn, altid.

Den tidligere chefredaktør på Se & Hør Kim Henningsen er en åbenmundet mand på Facebook, og nu har en af hans opdateringer betydet, at han igen er jobløs.

Kim Henningsen har været ansat som selvstændig af IBB Distribution, og han har ifølge opslaget fået en månedsløn på 18.648 kroner før skat. Dertil skal han ifølge eget udsagn selv dække sine udgifter til bil, benzin, løn under sygdom, barns første sygedag, spisepause og slitage på bil.

Dermed har han fået en væsentlig lavere løn, end da han var chefredaktør på Se & Hør. Dengang fik han en årsløn inklusiv pension og fri bil på 1,5 millioner kroner.

Kim Henningsen tiltrådte i juni 2009 som chefredaktør for Se og Hør. Han overtog posten efter Henrik Qvortrup, som i november 2008 forlod jobbet for at blive politisk redaktør på TV2 . Henningsen fratrådte sin stilling i 2013 og blev afløst af Niels Pinborg.
Kilde: eb.dk

Dom i Se og Hør-sagen
Retten i Glostrup idømte tilbage i november fem personer fængsel for deres medvirken i Se og Hør-sagen. Personerne fik både betingede og ubetingede straffe. Af de fem personer var fire tidligere Se og Hør-ansatte, mens én var ansat ved IBM/Nets.

Kim Henningsen, chefredaktør for Se og Hør, blev idømt et års betinget fængsel og 200 timers samfundstjeneste for sin medvirken i sagen.

Share This Post

Det skal kunne betale sig at arbejde………

…….. men lidt moral og etik skal indgå i din beslutning, Carl Holst.

Hos Venstre mener de det bogstaveligt. Det skal kunne betale sig at arbejde. Især hvis man er Venstre-politiker. Rent hykleri, hvis du spørger os. Selvfølgelig skal Carl Holst ikke have ret til et gyldent, skatteyderbetalt håndtryk fra Region Syddanmark, når han samtidig hæver en millionstor ministerløn.

Hos Venstre mener de det bogstaveligt. Det skal kunne betale sig at arbejde. Især hvis man er Venstre-politiker. Rent hykleri, hvis du spørger os. Selvfølgelig skal Carl Holst ikke have ret til et gyldent, skatteyderbetalt håndtryk fra Region Syddanmark, når han samtidig hæver en millionstor ministerløn. Kilde: Enhedslisten

Det er almindeligt kendt Carl Holst er ven med landets statsminister og indgår i den politiske kerne, der omgiver Lars Løkke Rasmussen. Carl Holst var en af de fremtrædende venstremedlemmer, der bankede partimedlemmerne og ikke mindst partiets næstformand Kristian Jensen på plads under formands opgøret på Odense Congress Center den 3. juni 2014.

Derfor undrer det mig heller ikke Carl Holst stædigt holder fast i han skal have dobbeltløn for sit politiske arbejde. Et synspunkt, der IKKE ligger hans partifælle statsministeren og formanden for Venstre fjernt. En begreb, der ligger dybt i Venstres nuværende top.

Venstres holdning har længe været kendt “Det skal kunne betale sig at arbejde“. Men jeg var ikke klar over det dækker over Carl Holst ubændige grådighed med at få skatteyderne til at betale ham dobbelt løn for hans politiske arbejde.

Det skal sættes i relief af Carl Holst ubændige lyst til at udlicitere Regions Syd-Sønderjylland, hvor han udliciterede mange regionsopgaver for at at spare på medarbejdernes løn og arbejdsvilkår.

En udstilling af Venstretoppens forhold til "Det skal kunne betale sig at arbejde"

En udstilling af Venstretoppens forhold til “Det skal kunne betale sig at arbejde”

Carl Holst har selv valgt at kvitte jobbet som regionsformand, der står som en uomtvistelig kendsgerning. Derfor er han ikke berettiget til efter vederlaget!

Som jeg tidligere skrev på min blog: ” Meningen med efterlønnen som amtsborgmester/regionsformand er en efterløn, når man ikke bliver genvalgt i embedet. Den er ikke ment som et supplement til en god ministerløn, som du også får efterløn for, hvis du er minister i over et år“.

I Dansk Folkeparti har man tæft for populismen i dansk politik.
Fra Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen siger Kristian Thulesen Dahl, at de 833.000 kroner fra Region Syddanmark til forsvarsminister Carl Holst (V) bryder med tanken om efter vederlag, hvor der står, at efter vederlaget skal bruges, så en tidligere regionsformand kan bruge tid til at finde et nyt job eller overgå til pension.

Et synspunkt som jeg er enig i og som jeg tidligere har skrevet om på min blog.

Carl Holst burde skele til hvordan andre politikere har gjort før ham……..

Helle_eksempel

Forsvarsminister Carl Holst har ingen kommentarer og henviser til de udtalelser, han har givet tidligere, hvor han fastholder, at han blot får de penge, som han ifølge reglerne har krav på, skriver Ekstra Bladet.

Forsvarsminister Carl Holst har ingen kommentarer og henviser til de udtalelser, han har givet tidligere, hvor han fastholder, at han blot får de penge, som han ifølge reglerne har krav på.

Share This Post

Produktivitet stigning kun i den offentlige sektor?

Den danske “produktivitetsforbrydelse” er tæt på en opklaring. Nye undersøgelser bestyrker mistanken mod erhvervslivets ledere for at være hovedansvarlige for den lave produktivitetsvækst.

Men det kan tage år at levere det endelige bevis. Økonomerne mangler nemlig de modeller, der kan beregne lederskabets indflydelse på produktiviteten og den økonomiske vækst. Det er indtil videre en black box i den økonomiske videnskab.

En upåagtet international undersøgelse tilbage fra 2010 påviser imidlertid sammenhængen mellem lederskab og produktivitet og leverer samtidig en uddybende forklaring på det danske mysterium“, skriver Magasinet Mandag Morgen.

Lars drømmer kun om statsministeriet og vil ikke deltage i løsningen af Danmarks strukturelle problemer....... som er skabt efter 10 års VK-regeringstid....

Lars drømmer kun om statsministeriet og vil ikke deltage i løsningen af Danmarks strukturelle problemer……. som er skabt efter 10 års VK-regeringstid….

Lars Løkke – kom nu banen og lev op til din egen landsmøde tale – “Der er brug for en ny realisme. En idealistisk realisme“, hvornår bevæger du dig ind fra hængekøjen til dansk politik med den målsætning?

Lars Løkke Rasmussen, sagde på landsmødet:
For selvfølgelig skal vi ikke sælge ud af det, der gør os til noget særligt. God offentlig service, tillid mellem danskerne, sikkerhedsnettet under dem, som ikke kan selv, arbejdsmiljøet. Og selvfølgelig skal vi ikke konkurrere os ned på kinesiske lønninger. Det siger sig selv“.

Men vi skal holde op med at gøre det vanskeligt for os selv. Vi skal begynde at tale åbent om, at det koster velstand og velfærd, når selv vores nærmeste nabolande løber fra os i konkurrencekapløbet“.

Så lad mig sige det ligeud – som det er, og sådan som man godt ved det på alle landets private arbejdspladser: Vi kan i længden ikke klare os i den internationale konkurrence, hvis ikke vi gør noget alvorligt ved vores konkurrenceevne.

De for høje skatter og afgifter. De særlige danske byrder på vores erhvervsliv. De for høje offentlige omkostninger. Alt det, der driver danske arbejdspladser ud af Danmark, så de bidrager til velfærden ude i verden, hvor de skulle bidrage til velfærden her hjemme i Danmark. Alt det, der koster arbejdspladser og truer den helt nære velfærd – familiernes økonomi – når mor eller far mister deres arbejde. Eller når søn eller datter ikke kan finde et efter endt uddannelse.

Så lad os sige det lige ud. Skatten skal ned, hvis vi skal sikre danskernes arbejdspladser. Skatten skal ned, hvis vi skal sikre danskernes velfærd!

Ikke et ord om de egentlige problemer i dansk erhvervsliv, som omfatter manglende lederskab i den private sektor, en nødlidende banksektor, der trods omfattende tilskud fra staten  i form af bankpakker og den daværende statsminister Lars Løkkes gavebod på 24 mia. kroner til de danske banker med Nordea og Danske Bank i spidsen, der ikke kan eller tør løfte opgaven med finansieringen af erhvervslivets kapitalbehov.

Det er her Venstre og Lars Løkke skal sætte ind, men han og partiet har ikke ikke modet til at anfægte storbankernes misrøgt af det danske finanssystem.

Det er nemmere at skære på overførselsindkomster til de svageste danskere for at give skattelettelser til de rigeste danskere, som VK-regeringen tidligere har gennemført flere gange under Lars Løkke Rasmussens statsministertid.

Men den medicin virker ikke, men fremmer kun stagnationen i dansk økonomi.

Venstres “hemmelige drøm” er fortsat “tyske lønninger” og “svensk skat“, men partiet Venstre undlader at fortælle, hvor der skal skæres i den danske samfund og de danske velfærdsgoder, for det vil gøre rigtigt ondt på danskerne og koste partiet tilslutning i meningsmålingerne!

 

Share This Post

Vil du have tyske forhold???

Et foredrag om hvordan det kan gå når fagforeningen fravælges.

Metalskolen 27. marts 2012. Formand IG Metal  Hans Schmidt (5.000 medlemmer) og Fællestillidsmand Hans Gerhard Leu, Flensborg Værft (710 medarbejdere) Sidstnævnte taler både tysk og dansk.

Alle goder inklusiv lønnen er i frit fald!

Den tyske fællestillidsmand fortæller på hans arbejdsplads er der kun en uorganiseret ud af flere hundrede metalarbejdere. Det faktum gør de kan fastholde en løn 19,80 euro i timen (147 kroner) – 50% i feriepenge, 6 ugers ferie, 55% i juleløn og en 35timers arbejdsuge.

Generelt er det tyske arbejdsmarked præget af dårlige arbejdsforhold begrundet i, at der kun er 21 % af den tyske befolkning, der er medlem af en fagforening. 23% af den tyske befolkning tjener mindre end 5 – 7 euro ( 37 – 52 kroner).

Tillidsmanden fortæller om en fiskefabrik fra Esbjerg, der flyttet til Flensborg med EU tilskud. Der tilbydes arbejdspladser til 5 euro i timen  (37 kroner). Og ikke nok med det så vil denne fiskefabrik ansatte 50 vietnamesere for at presse lønnen yderligere.

Motorola i Flensborg fyrede 600 ansatte og erstattede dem med 400 vikarer til mindre end 10 euro (74 kroner) i timen med den samme arbejdsmængde, som de 600 ansatte havde præsteret. Vikarerne er typisk uorganiseret, der gør det svært at hæve deres løn og arbejdsvilkår.

Vikarer får 40% mindre end de faste folk og kan fyres med virkning fra næste arbejdsdag.

Fleggaard – dansk købmand i Tyskland med over 2.000 ansatte fyrer medarbejdere, der vil have en tillidsrepræsentant.

Siemens har i følge fællestillidsmanden fra Tyskland støttet den tyske pendant til Kristelig Fagforening med 76 mill. euro (564 mill. kroner) for at svække det tyske Metalforbund. Kristelig Fagforening i Tyskland har ikke mange medlemmer.

Flensborg by har 13.000 børn hvoraf de 6.000 lever under fattigdomsgrænsen.

Det skal danskerne tænke på når de får bilen lavet i Tyskland, eller køber andre tjenesteydelser syd for grænsen.

I går truede de danske virksomhedsbosser på et møde i Dansk Industri, heriblandt Danfoss med at flytte til Tyskland. Med de forhold på det tyske arbejdsmarked, så hjælper det vist ikke at sætte selskabsskatten ned til 15%, som det er foreslået af De Konservative.

Med tyske lønninger på 7 euro eller mindre, så kan danske medarbejdere ikke beholde deres arbejdsplads, hvis de danske virksomheder lader sig lokke af de tyske lønforhold. I følge Hans Gerhard Leu er det lønnen og EU tilskud, der får danske virksomheder til at flytte til Tyskland

Under VK(O) regeringens 10 års levetid er mere end 170.000 arbejdspladser flyttet fra Danmark.

Så der er noget at kæmpe for på det danske arbejdsmarked.

 

Share This Post

Vejlegården, en lovlig og nødvendig konflikt !

Det handler ikke om 3F’s mafia metoder, for den varslede konflikt mod Restaurant Vejle gården er fuldt lovlig og et nødvendigt skridt for at bevare ordnede løn- og arbejdsvilkår for deres medlemmer og IKKE MINDST for at bevare roen på det danske arbejdsmarked.

 


Er der to der står sammen om at ødelægge den danske aftalemodel for ansattes lønninger, arbejdstid og arbejdsmiljø, så er det “Vejlegården” og Vejle Amts Folkeblad. Restauranten i Vejle vælger tilsyneladende ego ræset og at få fordele frem for alle andre restauranter, der overholder overenskomstaftalerne med deres ansatte. Hvis det her breder sig, så bliver arbejdsmarkedet ustabilt med underbetaling, arbejde i fritiden, dårligt arbejdsmiljø. Så har arbejdersiden ikke andet valg end boykot og strejker tilbage. Det må alle kunne forstå, også de egoister i Krifa og Det Faglige Hus, der desværre findes alle vegne og som selv nyder godt af fagforeningernes store arbejde, uden at bidrage til det fagligt og økonomisk.

Det er ikke i orden at Horesta, arbejdsgiver organisation for danske restauranter,  IKKE er synlig i mediebilledet i denne sag! Den har en klar interesse i at dens medlemmer kan konkurrere på samme vilkår i Danmark. Det er en lavpris overenskomst der er indgået mellem Kristelig Fagforening og Restaurant Vejlegården, som forvrider omkostningsniveauet mellem deres medlemmer og Vejlegården. Alene weekend tilægget på 20 kroner til Vejlegårdens medarbejdere giver en skævvridning af Horestas medlemmers lønudbetaling på weekend tilLæg på mellem 100 – 150%

Det er mærkeligt ingen journalister fra TV Syd, TV2, TV2 News, DR, og de borgerlige aviser inklusiv Vejle Amts Folkeblad spørger de ansatte på Restaurant Vejlegården om :

 • Hvorfor de vil arbejde søn og helligdage for 20 kr, i stedet for 100 og 150% ekstra.
 • Hvorfor de vil have en dårlige pensions ordning, som koster flere hundrede tusinde kr i den sidste ende.
 • Hvorfor de ikke kan have en tillids mand/kvinde.
 • Hvorfor de syntes det er bedre, at arbejde til lavere løn.
 • Hvorfor de har fået dårligere opsigelses regler.
 • Hvorfor de for mindre i feriepenge.
 • Hvorfor de ikke har ret til barn syg.
 • Hvorfor de for mindre i løn, vis de er syge.
 • Hvorfor de har dårligere uddannelses muligheder.
 • Hvorfor de ikke kan stille overenskomst -Krav til Krifa og Vejlegården.
 • Hvorfor de ikke kan stemme om deres overenskomst.

Og generelt mener jeg der er for meget mikrofon holderi på TV Syd, TV2, TV2 News nyhedsudsendelser. Skyldes det manglende ressourcer eller er I bare for dårlige journalister, undskyld?

Hvis det er manglende penge og tid, der er skyld i denne manglende journalistiske dybde, så send færre nyhedsudsendelser.

Det er ikke fremmed med journalistik på TV Syd, de øvrige udsendelser på TV Syd, som for eksempel “Kaffe med Kurt” og “Ekspedition Syd” virker bedre journalistisk bearbejdede end TV Syds nyheds udsendelser.

LO-fagbevægelsen mister medlemmer og har ikke foretaget reformer af sin tunge organisation. Der vigtigt  LO toppen får ændret kurs for organisationen og moderniseret denne hurtigst muligt, så man kan reagere hurtigere både fagligt og politisk.

En faglig leders succes måles hverken i spaltemillimeter eller klapsalverne på interne konferencer, men på de resultater, der skabes for medlemmerne. De måles på synligheden på arbejdspladsen samt deres resultater for løn – og arbejdsvilkår.

Derfor er det godt og vigtigt, at 3F Vejle står fast på deres krav for en overenskomst for deres medlemmer på Vejlegården.

Læg mærke til at ingen arbejdsgiver organisationer, bakker Vejlegården op. Derimod masse politikere fra Venstre, Konservative og Liberal Alliance, der har et politisk mål med at angribe den danske fagbevægelse til fordel for de gule foreninger. Sagt krystal klart, så vil de ødelægge LO og dets fagforeninger.

DA (Dansk Arbejdsgiverforening)  og DI (Dansk Industri) burde hviske dem i ørerne, at de ødelægger den danske model med deres angreb på en lovlig faglig konflikt. Dermed ødelægger de effektiviteten, produktionen og omstillingen af det danske arbejdsmarked. Det kan ikke være i nogens interesse………. heller ikke et gennemskueligt mål for politikere på højrefløjen.

 Efterskrift!

Jeg anbefaler dig at læse  : ” Borgerlighedens falske frihedskæmper ” på Politiken skrevet af Kristian Madsen.

Share This Post