Forkert indsats mod svinepest……

Frie Bønder mener:

Den danske indsats mod svinepest har helt forkert fokus.

Har Esben Lunde Larsen ikke sat sig ind i den nyeste forskning?

Hvis den primære smittekilde er inficeret forarbejdet svinekød, som transporteres rundt med mennesker, er det jo først og fremmest her, der skal gribes ind.

I forvejen er der skrappe regler omkring desinficering af lastbiler, der i stor stil transporterer svin mellem Danmark, Tyskland og Polen, men blot en enkelt fejlslagen desinficering kan jo udløse, at smitten kommer til Danmark.

Frie Bønder – Levende Land ser derfor den største risiko i den omfattende transportsektor, og de voldsomme foranstaltninger i forhold til vildsvinene er således forholdsvist formålsløse.

Rapporten fastslår, at det ikke er vildsvin, som spreder den afrikanske svinepest. Langt hovedparten af de vildsvin, som kommer i kontakt med sygdommen, dør indenfor to dage og kan derfor slet ikke nå at sprede sygdommen langt.

De seneste par dage har man på diverse nyhedssider kunnet læse, om hvordan Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen som bekæmpelse mod den iblandt svineproducenter frygtede afrikanske svinepest dels vil tillade jagt på vildsvin døgnet rundt, året rundt, også når de har unger, og dels vil opsætte et 70 km langt vildthegn langs den dansk/tyske grænse for at forhindre, at vildsvin vandrer ind i Danmark fra Tyskland.

Det er hul i hovedet at sætte hegn op, med mindre det skal beskytte os danskere mod Kenneth Kristensen Berth…..

Begrundelsen herfor er, at vildsvinene spreder svinepesten, som vil være katastrofal for den danske svineeksport, hvis sygdommen finder vej til Danmark.

Jeg mener:
Skal der gøres noget effektivt for at stoppe svinepesten, så skal det gøres ulovligt at krydse grænsen med levende svin og fersk svinekød.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen er en katastrofe som minister. Han skal sættes fra bestillingen, for han er ensidigt fortaler for Dansk Landbrugs top synspunkter og tager ikke det almene hensyn til Danmarks miljø og danske levevilkår.

Vildsvin skal skydes hele døgnet, ulve skal skydes. Ulvene nedlægger tamdyr, det kan ikke afvises, men det gør store hunde også. Skal landmændene så skyde dem alle?

Han ser stort på gødskningen i Dansk Landbrug og mange andre sager kan nævnes i hans ministergerning, som uacceptable….

Share This Post

Han er nem at krølle sammen…….

…… det siger Margrethe Auken om Esben Lunde efter chok-kommentar om datteren Ida Auken.

esben1

esben

Min gode hr. Esben Lunde Larsen – har du glemt din regering er en mindretalsregering?

For mindre end en uge siden truede din chef med valg, men han turde ikke tage det, for han vidste din regerings miljø- og landbrugspolitik ikke har opbakning i befolkningen.

Og hvor er din chefs ønske om en god debat henne i dit nærværende indlæg? Hvis du har glemt det, så se hans alternative nytårstale på Facebook endnu engang …..

Venstres vælgere er trætte af sit partis gadedrenge streger og straffer regeringen med den hidtil mindste opbakning i mands minde.

Det viser et kvalitetsvægtet gennemsnit af meningsmålinger fra februar, som valgforsker professor Kasper Møller Hansen har lavet for Altinget.dk.

Gennemsnittet viser, at kun 17,1 procent af vælgerne ville stemme på regeringspartiet i februar. Det er et fald på 1,7 procentpoint siden sidste måned og det er en halvering af opbakningen siden juni 2012, hvor Venstre stod til opbakning fra hele 34 % af vælgerne.

Share This Post