Asger Aamund og de langtidsledige……..

DR2’s Detektor program har afdækket Asger Aamunds betragtninger om 800.000 arbejdsduelige danskere, der er arbejdsduelige. Hans betragtninger om de mange arbejdsduelige danskere holder ikke…..

detektor

 

I DR2-serien “Asger og de langtidsledige” forsøger erhvervsmanden Asger Aamund at hjælpe seks langtidsledige danskere tilbage til arbejdsmarkedet.

Programmet indledes hver uge med denne undren fra Aamund:Hvordan i alverden har vi som land kunnet anbringe os i en situation, hvor vi nu gennem de sidste 13 år har haft 800.000 danskere i den arbejdsdygtige alder, som ikke laver noget?

Asger Aamund skriver i en mail til DR2 Detektor: “Jeg orker ikke en mediedebat om ligegyldig statistisk snak, men jeg finder det helt fint at bruge tallet 800.000 på overførselsindkomst i mine udsendelser“.

Det har Christian Vorting derimod lyst til. Han er producent på Sand TV, der står bag “Asger og de langtidsledige“.

Vi har vurderet, at formuleringen om at de 800.000 ikke laver noget, godt kan gå. For de laver ikke noget reelt arbejde, som de tjener deres egne penge på“, siger Christian Vorting til DR2 Detektor.

Det viser, at man skal være mere end særdeles kritisk, når man ser TV-udsendelser, der er produceret af SAND TV.

Det skuffer mig den LIBERALE kommentator Asger Aamund stikker hovedet i busken, når han bliver grebet i rendyrket manipulation af de danske TV-seere. Asger må have sat sig så meget ind i stoffet, at han ved de 800.000 arbejdsduelige danskere ikke holder…….

Detektor dokumenterer det rigtige tal er omkring 170.000 danskere, som er på dagpenge, kontanthjælp eller i nogle støttede foranstaltninger, som de kunne vælge at gå ud af………….. ikke 800.000 danskere!

Asger Aamund bruger uhæmmet tallet på 800.000 mod bedre viden, for han ved de er sammensat på følgende måde:

  • Gruppe 1 – 173.762 åben arbejdsløse på dagpenge, kontanthjælp, opkvalificering og støttet job
  • Gruppe 2 – 189.507 i skånejob, flexjob, sygedagpenge, barselsorlov, der forventes at indgå på arbejdsmarkedet igen.
  • Gruppe 3 – 442.395 på efterløn, ikke arbejdsduelige kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister.

Gruppe 1
(173.763) er dem der burde indgå i Asger Aamunds tal i hans TV-udsendelser, da det er de ledige, der kan – og ganske givet – vil tage et job, hvis de kunne få det.

Gruppe 2
(189.507) er mennesker, der er midlertidigt ude af arbejdsmarkedet og derfor ikke skal medregnes i TV-udsendelsens tal.

Gruppe 3
(442.395) er mennesker der ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet.

  • Cirka 100.000 efterlønnere, der legitimt har brugt deres rettighed til at gå på pension efter mere 40 år på job.
  • Cirka 233.000 førtidspensionister, som er arbejdsvurderet og ikke i stand til at varetage et job på grund af sygdom.
  • Cirka 100.000 på kontanthjælp, som af forskellige årsager ikke kan varetage et job. (Psykisk sygdom med videre)

Det er velkendt Asger Aamund er aktiv i kredsen omkring Liberal Alliance og det partis standpunkter er velkendt på arbejdsmarkeds området med et aparte syn på de ledige danskere. Det er i det lys man skal se Asger Aamunds manipulering af de danske TV-seere….

Et spørgsmål til Asger Aamund: Mener du førtidspensionister, efterlønnere, danskere på barsel, danskere på sygedagpenge er en belastning for det danske samfund?

Asger Aamunds målgruppe, det er Gruppe 1 – og dermed er det rigtige tal om danskere på overførselsindkomst reduceret til godt en fjerdedel, det må kaldes en manipulation, der vil noget.

Min hidtidige respekt for Asger Aamund er reduceret voldsomt…… jeg betragter ham nu på niveau med den højråbende kuglestøber Joakim B. Olsen (LA)….. Joakim og Liberal Alliance synspunkter om de svage i samfundet er velkendt.

Jeg er selv efterlønner efter 44 år på arbejdsmarkedet, hvor jeg har betalt min skat med glæde, så de unge kan få en god uddannelse og jeg bidraget til samfundets infrastruktur i disse år uden at beklage mig over skattetrykket. Derfor har jeg ikke dårlig samvittighed over at belaste samfundet med min overførselsindkomst, som er legitimt erhvervet efter et langt aktivt arbejdsliv.

Du kan kommentere mit indlæg på min Facebook Gruppe……….

 

Share This Post

Ærteavleren på Fyn og TV2 Fyn manipulerer med sandheden……..

Irina Paun gav sig forleden ud for at være talskvinde for 250 utilfredse ærteplukkere i forbindelse med en demonstration mod 3F. Men i virkeligheden er kvinden en nær og betroet medarbejder med chefopgaver på kontoret hos ærteavler Peter Skov Johansen på Fyn. Det fortæller en række kilder til Fagbladet 3F.

Nej, nej Peter Skov er ikke involveret. Han ved faktisk ikke, at vi er her. Vi gør det her selv,” sagde Irina Paun til Tv2 Fyn.

talskvinde

Irina Paun serverede kaffe og på Peter Skov Johansens opfordring hentede og overbragte dem lister med opgørelser over, hvor mange kilo ærter ansatte hidtil havde plukket denne sommer ved et forhandlingsmøde mellem ham og 3F Odense.

Der er tale om en voldsom manipulation 3F Odense er udsat for af ærteavleren på Fyn, men desværre har han en ukritisk presse med sig, primært TV2 Fyn, som tilsyneladende køber demonstrationen mod 3F Odense ukritisk. Man bruger ikke tid på research, selvom de kommer  til demonstrationen kørende i ærteavlerens bus. Endnu engang efter tilgangen til protestskrivelse på engelsk, som tydeligt tilgodeser ærteavleren personligt, bedriver TV2 Fyn ikke kritisk journalistik. Det er tydeligt for mig,  efter jeg har læst protest skrivelsen forfattet af Irina Paun – sikkert i samarbejde med ærteavleren samt godkendt af denne – at det er klart tale om bestilt arbejde fra ærteavleren Peter Skov Johansens side.

Læs den her på dansk eller på engelsk i originaludgaven modtaget af 3F Odense under demonstrationen. Døm selv om det er en ærteplukker, der har skrevet en så arbejdsgiver orienteret protestskrivelse.

Det er mig ubegribeligt at TV2 Fyn ikke bekymrer sig om sin egen nyhedsdækning, men bare kritikløst bedriver mikrofon holderi……. det skuffer mig alvorligt.

Jeg er ikke overrasket over en TV2 Fyn kanalen bedriver ukritisk borgerlig journalistik.

Det gør  TV2 moderkanalen og især TV2 News også, “først med de sidste nyheder” er TV2 News motto.

Men det er IKKE  en undskyldning for ikke at bedrive en saglig og objektiv research, inden man sender den slags arbejdsgiver manipulation ud til de godtroende danske seere. I det mindste kunne TV2 og TV2 News fortælle om det, når de har haft den fornødne tid til kildekritik af protest skrivelsen.

Men det er helt sikkert en disciplin, der ikke trives på TV2, med mindre det drejer sig om at bringe 3F i fedtefadet.

TV2/TV2 News brugte enorme ressourcer på gøre Amin Skov (Restaurant Vejlegården) til martyr i konflikten med 3F Vejle. Man brugte den bedste sendetid til at vise de svedige borgerlige MF’ere, der var inviteret til stegt flæsk i sommervarmen.

Det fortæller mig tiden til research, den er til stede på TV2 medierne, men man ønsker ikke at bruge den til gode for 3F eller andre organisationer tilhørende arbejderbevægelsen, men ensidigt til det borgelige Danmarks vé og vel……

Det eneste jeg forlanger af TV2, det er en redelig, objektiv og fair research, intet andet.

Kom nu i gang TV2.

 

Share This Post

Vær på vagt overfor Lars Løkkes talmagi……

“Vær på vagt når Venstre siger “Vi har aldrig brugt så mange penge på X som vi gør i dag” eller ” Vi bruger flere penge på X end under Nyrups regering”.

X værende et område for offentlig investering som forskning, uddannelse, sundhedssektoren osv.

Det er typisk et resultat af kreativ bogføring.

For eksempel er forskningscenter Foulum blevet en del af Aarhus Universitet under den her regering.

Det vil sige,  at Venstre uden at lyve kan sige “Vi har aldrig brugt så mange penge på universiteterne“.

Ingen af de penge går så bare til mere personale eller bedre undervisning.

De er bare begyndt at kalde flere ting for “universiteter”” og de fortæller ikke Foulum er nedlagt som selvstændig virksomhed og optræder som de flere penge Aarhus Universitet har “fået”.

Det kalder man bevidst politisk manipulation…………….

Ide og forlæg : Steffen Elias Nielsen, Facebook.

Share This Post

Regeringens spareplan og TV2 seer manipulation!

Lars Løkke stjæler i følge Danske Banks beregninger 7.000 kroner fra efterlønnere og pensionister hvert år fremover og i al fremtid.  Samtidig har han foræret 10 miliarder til de mest velhavende i Danmark i skattelettelser, så trods hans joviale smil og glade væsen i GO´morgen Danmark i dag, så er han en farlig mand for de dårligst stillede i Danmark!

GO´Morgen Danmark er blevet et reklamecenter for Lars Løkke.

De to journalister stillede  ikke skarpe spørgsmål til statsministeren i dag!  Jeg tror faktisk statsministeriet har indgået en aftale på forhånd, hvordan der skal spørges og hvilke spørgsmål der bliver stillet under udsendelsen, det en klar propaganda forestilling vi blev udsat for her til morgen i GO´Morgen Danmark.

Og i lighed med med S+SF´s fremlæggelse af “En fair løsning”, hvor der var en borgerlige opponent – politisk ordfører Peter Christensen fra Venstre – så optræder Lars Løkke solo i dag i GO’ Morgen Danmark, hvilket måske var et krav fra hans side for at deltage?

Den udsendelse jeg var vidne til i dag var ren proganda med to TV-journalister Kamilla Walsøe og  Anders Breinholt fra TV2 som medspillere.

Så der er dømt ren dumpekarekter til TV2 for den journalistiske præstation og top karakter for diciplinen manipulation af tv-seerne!

Se udsendelsen og døm selv! Link her

Se også udsendelsen fra TV2 News, der modsiger statsministerens undskyldning for dette drastiske indgreb, nemlig det er EU der øsnker indgreb i Danmark her og nu!  Se udsendelse her.

Share This Post