Et skræk scenarie…………….

et_scenarie

 

Ups………….. kun 77 mandater til rød blok og og tilbagegang for alle partier i rød blok, bortset fra SF, der har en fremgang på 1,7%. Den nye formand har markeret sig i medierne ved at undsige en del af regeringens politik, hvilket må få nogle lampet til at lyse i hjørnekontoret på Christiansborg?

Kan det sætte gang i regeringstoppen?

Selv de radikale må nu indse, de ikke kan skifte hest efter det kommende valg. Der bliver ikke plads til dem for Dansk Folkeparti vil sætte sig endegyldigt på dagsordenen for både De Radikale og Venstre.

Ved regeringsforhandlinger i “Det Sorte Tårn” på Plaza Crown på Amager satte Margrethe Vestager sig igennem med en Blå økonomisk politik med ordene: ” I kan jo bare danne regering uden mig“. Det gjorde hun i bevidstheden om hun kunne danne regering med Lars Løkke og Venstre uden at blinke.

En sådan regering ville have haft 94 mandater i Folketinget, uden de atlantiske mandater fra Færøerne og Grønland, betinget af støtte fra Dansk Folkepartis 22 mandater. Men det ville ikke være svært at få Lars Løkke med på en regeringsdannelse og Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti ville godt nok kritisere De Radikales regeringsdeltagelse, men acceptere den, for partiet ville få en masse indflydelse på en VKR regerings politik, som støtteparti.

Helle Thorning-Schmidt havde satset hele butikken på valgnatten ved at udråbe sig som statsminister med ordene: “Vi gjorde det!” Derfor var hun til købs, for en Radikal udvandring fra regerings forhandlingerne ville ødelægge Socialdemokratiet på kort sigt og afsætte hende som formand for partiet.

Det er historie nu, men det er regeringens “Blå politik” ikke. Det skal indrømmes  denne regering har fået gennemført mange reformer og ryddet godt op efter godt 10 års borgelig politik. Jeg må også erkende, at det var gået en del værre med en regering Lars Løkke Rasmussen III, støttet af et Dansk Folkeparti, som har stået for en forringelse af efterlønnen, dagpengeperiode og fordobling af optjeningskravet til dagpenge, nævnt som 2 eksempler på Dansk Folkepartis ekstremt arbejder fjendske indstilling.

Det må være nu Helle og Margrethe skifter politik og regeringsgrundlag, for ellers vil begge partier stå uden for politisk indflydelse efter næste valg. Med de nye opinionstal må Margrethe Vestagers magt være indskrænket en hel del, for hvis de tal holder til det kommende valg, så er de radikale ikke længere tungen på vægtskålen!

Det er nu Helle Thorning-Schmidt skal træde i karakter og sætte sig for bordenden i dansk politik. En forbedring af dagpengene skal være den første opgave.

De nye opinionstal må indebære regeringens folketingsgrupper bringer regeringen på ret kurs, for ellers må mange af folketingsmedlemmerne se sig om efter et nyt job efter valget.

Sker der IKKE ændringer i regeringens politik, så får Lars Løkke ret i hans ord fra overdragelse af Statsministeriet til Helle Thorning: ” Helle, pas godt på nøglerne til statsministeriet, du har dem kun til låns“.

Share This Post

Danmarks Lærerforening må kravle op af skyttegraven…….

“Skolereformen skal betales af lærerne”.

“Flere undervisningstimer giver discount undervisning”.

“KL er fjernstyret af regeringen”.

Disse argumenter bruger Danmarks Lærerforening i deres mediekampagne for at bevare de gamle dyder og goder i Folkeskolen i forbindelse med den nye overenskomst mellem KL og Danmarks Lærerforening, der forhandles lige nu i Forligsinstitutionen.

Margrethe Vestager (R) (Vicestatsminister, økonomi- og indenrigsminister) tager til genmæle mod lærernes kampagne og fastholder skolereformen og helhedsskolen giver en anden undervisningsform og kommunerne og skolelederne skal have større frihed til at tilrettelægge undervisningen i deres skoler.

Christine Antorini (S) (Undervisningsminister) bakker op om sin ministerkollega, Margrethe Vestager (R).

Hun gik søndag til angreb mod Danmarks Lærerforening. Vestager beskyldte lærerforeningen for at skabe myter omkring regeringens forslag til reform af folkeskolen, der sigter mod at indføre heldagsskole.

Det er forkert at sige, at vores folkeskoleudspil fører til en dårligere skole – det er præcis det modsatte, vi vil,” siger Antorini til TV 2 News med henvisning til Danmarks Lærerforenings argumenter om, at en beskæring af lærernes forberedelsestid vil føre til ringere undervisning.

Jeg tror Anders Bondo Christensen og Danmarks Lærerforening må indse deres uindskrænkede privilegier til suverænt selv at tilrettelægge deres arbejdsdag er forbi.

Det er der mange gode grunde til…….

Det er ikke urimeligt at forlange en 37 timers arbejdsuge.

Der kræves ikke den samme forberedelses tid for en undervisningstime og det er der mange gode grunde til. Forberedelsestiden må tage afsæt i faget, lærerens rutine og tilgang til stoffet.

Et eksempel en dansklærer eller geografilærer med 25 års undervisningserfaring har ikke behov for samme forberedelsestid som en nyuddannet lærer, der møder ind til deres første undervisningstime……

Derfor vil en moderne ledelsesform betyde denne forskel kan udnyttes til flere undervisningstimer uden at drive rovdrift på den enkelte lærer eller give discount undervisning i Folkeskolen.

Kravet til regeringen, KL og den lokale skoleleder må være, der tages individuelle hensyn til den enkelte lærer, så der er den fornødne forberedelses til undervisningstimen, men heller ikke mere!

Det ekstreme bureaukrati som VK-regeringen og tidligere undervisningsminister Bertel Haarder (V) indførte, som elevplaner, test og tilsyn førte med sig, har ikke ført til en fagligt stærkere folkeskole. Til gengæld har flere møder og mere papirarbejde lagt beslag på en stor del af lærernes arbejdstid.

Her forventer jeg, at Christiansborg kommer lærerne i møde og sender et klart signal: Skal lærerne undervise mere, skal de selvfølgelig bruge mindre tid på politisk dikteret bureaukrati.

Jeg mener lærerne skal komme op af skyttegraven og erkende de faktiske forhold i Folkeskolen og ikke stædigt fastholde urealistiske gamle privilegier fra en fjern fortid.

Det runger hult når Dansk Folkeparti nu kritiserer regeringen for at angribe den “Danske Model”, fordi de to ministre prøver at argumentere for en skolereform. Det er IKKE en indblanding i overenskomstforhandlingerne.

Det er nye toner fra det populistiske parti, der i sommeren 2012 med største fornøjelse og velbehag indtog rigelige mængder af stegt flæsk hos den brandsigtede Amin Skov på Restaurant Vejlegården. Amin Skov er netop blevet et symbol kampen for den “Danske Model” skal ødelægges med dårligere løn, miljø- og arbejdsvilkår til følge!!!

Skolereform940_702170z

Fakta om folkeskolereformen:

  • 800 ekstra timer, så en skoleuge bliver 30 timer for 0. til 3. klasse, 35 timer for 4. til 6. klasse og 37 timer for 7. til 9. klasse.
  • Engelsk fra 1. klasse.
  • Ekstra lektioner i dansk, matematik, natur/teknik og valgfag.
  • Nye aktivitetstimer, hvor 5-9 timer om ugen skal have andet indhold.
  • 1 milliard kroner til efteruddannelse af lærere.

Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning.

Share This Post

Tag magten Helle og vis du er Danmarks statsminister………..

En ny nedtur for Socialdemokraterne og Helle Thorning-Schmidt, det er de borgerlige medier fyldt med i dag, det overrasker mig ikke det er TV2, BT, Berlingske og Børsen der fører an i den kampagne.

Og selvfølgelig er der tale om nedtur og krise, det bevidner et meningsmåling på 16,8% til regeringspartiet og godt 34% til hovedmodstanderen.  Venstre vil ved et valg nu få flere mandater end regeringen til sammen.

Helle Thorning-Schmidts formandsskab for EU ophører 30.juni.

EU-formandsskabet har haft stor indflydelse på regeringsførelse for hende og virkeligt trukket tænder ud, det er uomtvisteligt. En ny leder med en belastende EU formandsskab post og samtidig en statsministerpost, det kræver rigtig mange timers arbejde hver dag, når hun samtidig uafladeligt bliver angrebet af et Venstre, der kun går efter statsministerposten og et snarligt valg, så er det meget op af bakke for regeringslederen.

 

Helle må styre Margrethe Vestagers reform iver, der går ud over regeringens kernevælgere.

Helle må styre Margrethe Vestagers reform iver, der går ud over regeringens kernevælgere.

 

Men det er bydende nødvendigt Helle Thorning-Schmidt i den kommende tid viser danske vælgere, at hun har hånd om regeringen og hun samtidig stiller sig i spidsen for Margrethe Vestager og regeringen og viser hun er Danmarks statsminister.

Niels Krause-Kjær  har i sin blog fat i en pointe.

Han skriver:Selv om det er ni måneder siden, Margrethe Vestager trådte ned fra tårnet på Amager, er det snart på tide, at hun træder ned fra sit personlige tårn………….  Margrethe Vestager vil næppe kunne fortsætte sit monopol med at lægge politisk pres på sine regeringspartnere og selv køre friløb – hvor var hun for eksempel, da betalingsringen brød sammen og trepartsforhandlingerne blev skrottet? Meget langt fra et tv-kamera i alt fald“.

Og han fortsætter senere i bloggen:Margrethe Vestagers regering kan blive historisk svag netop på grund af hendes insisteren på, at den skulle føre en politik, som hverken regeringspartnere, støtteparti eller deres vælgere var indstillet på. Indtil videre tyder intet på, at De Radikale og partiets leder er indstillet på at vige fra den benhårde reformdagsorden“.

Torben Lund, tidligere minister og socialdemokrat skriver i Jyllands Posten:
Senest har regeringens skattereformudspil også fået S-fagbevægelsens opbakning. Igen skal de handicappede, syge og arbejdsløse holde for – de skal ikke have del i skattelettelserne. De skal tværtimod have forringet deres levevilkår med 3 mia. kr. for at give plads til topskattelettelser for de højeste indkomster. Oveni kommer så afgiftsforhøjelser på 2,6 mia. kr., der naturligvis vil ramme de samme laveste indkomstgrupper hårdest“.

Torben Lund har fat i regeringens helt fandamentale problem, nemlig den med Margrethe Vestagers stramme reformpolitik fører en asocial politik mod deres egne vælgere. Ikke engang Venstre ville have kunnet føre den politik i de 10 år Venstre havde regeringmagten.

Et andet problem er regeringens politik om “ledige hænder” og arbejdskraftbehov i fremtiden. Det er svært for regeringens kernevælgere at forstå ændringerne i pensions- og efterlønsordningerne, når der er 150.000 arbejdsløse. Det følges op af en jagt på folk på overførselsindkomster og kontanthjælp, samt den famøse skattereform, der kun giver skattelettelser for de velstillede og folk i arbejde, der er under 65 år. Det sidste er uhørt i Danmark og IKKE socialdemokratisk politik.

Kort sagt – Regeringen har ikke solgt dens politik godt nok til den danske befolkning, sker det ikke fremover, så holder regeringen ikke mange år.

 

 

 

Share This Post

Mogens Lykketofts kritik af finansministeren

Fritaget fra forventninger har S-R-SF efterhånden frit spil til at begynde at føre en politik, som de selv udtænker.

Fritaget fra forventninger har S-R-SF efterhånden frit spil til at begynde at føre en politik, som de selv udtænker.

Finansministerens største indledende fejltagelse, og det har jeg også sagt  til ham selv, det var, at han købte Finansministeriets regnemetoder, da han  ankom. Det var der ingen som helst grund til. Det bygger på økonomiske  teorier, som strider imod enhver erfaring på dansk jord“, lød den hårde dom  fra Lykketoft på et debatmøde hos Cevea.

I  nedtursperioder som nu er der først og fremmest brug for, at regeringen  styrker efterspørgslen efter arbejdskraft, så tusindvis af de mennesker, der  har mistet deres arbejde under krisen, igen kan komme i job.

Det er just ikke det det regeringen med Margrthe Vestager (R), som den alt dominerende drifkraft, har gjort.

Regeringen har derimod hævet pensionsalderen og foringet efterlønnen alvorligt.

Foreløbig er tidligere finansminister Mogens Lykketoft (S) kommet med den  bedste forklaring på den manglende opbakning i meningsmålingerne. Regeringspartierne har alt for ukritisk overtaget den  tidligere VK(O)-regerings ideer – og ladet embedsmænd styre alt for meget.

Hør hans kommentarer på debatmødet i “tænketanken Cevea” på Jyllandsposten.

del 1     http://epn.dk/samfund/arbmarked/article4715276.ece

del 2     http://epn.dk/samfund/arbmarked/article4715272.ece

 

Share This Post

Udligningsordning truer Strandvejen i Vedbæk

Nu har vi hørt borgmesteren i Gentofte beklage sig voldsomt over han skal aflevere 70 mill.kroner til blandt andet venstre borgmesteren i Langelands Kommune. Den Konservative leder Lars Barfoed pipper med i nyhedsudsendelserne på TV.

Jeg faldt over denne på Facebook, som jeg ikke kan lade ligge. (Jeg har fået lov af Martin H. Kehlet)

Breaking News:

Vedbæk Strandvej skal klassificeres som en Ghetto.

Vedbæk er Ghetto truet på grund af udligningsordning.

Vedbæk er Ghetto truet på grund af udligningsordning.

 

Det er blevet besluttet i Socialministeriet at man, grundet den manglende diversitet i den etniske herkomst af beboerne på Strandvejen nord for København, har set sig nødsagede til at bede flere millionærer om at flytte til Lolland for at gøre plads til flere indvandrer-familier i Strandvejens Ghetto.

 

Endnu en pauver villa i Vedbæk.

Endnu en pauver villa i Vedbæk.

 

“Dette er selvfølgelig beklageligt for de indvandrer-familier der er blevet bedt om at flytte, men vi har desværre ikke kunnet få Konservative til at gå med til en fair udligningsordning på kommunal-området, og for at de fattige kommuner kan få råd til velfærd, har vi været nødt til at relokere så de fattigste kommuner også kan nyde godt af de penge som de rigeste kommuner ikke ville af med.”

Udtaler en træt funktionær i Socialministeriet.

 

Martin H. Kehlet

Martin H. Kehlet, Facebook

 

 

Share This Post