Nulvæksten fortsætter i kommunerne

Nulvæksten fortsætter og kommunerne afleverer årligt 500 mill. kroner, så det er ikke en sejr for KL. Dertil skal lægges, at finansministeriet har beregnet kommunerne skulle tilføres 2 mia. kroner for at bevare det nuværende serviceniveau……

KL-aftale_2017

 

KL-formand Martin Damm fremhæver også, at KL i løbet af forhandlingerne har presset regeringen til at acceptere et højere anlægsniveau, end finansminister Claus Hjort Frederiksen ellers har stået fast på.

Kommunerne må i 2017 investere i nybyggeri og vedligeholdelse af skoler, daginstitutioner, veje og så videre for 16,3 milliarder kroner. Det er ikke så meget, som kommunerne havde ønsket, men det er over 1 milliard højere, end hvad regeringen længe holdt fast på. Det er helt afgørende for kommunerne, at vi nu trods alt får et rimeligt niveau for anlægsinvesteringer. Og det er nøglen til, at kommunerne kan foretage de nødvendige omstillinger til den demografiske udvikling,” siger Martin Damm.

Han er helt bevidst om, at det ikke er en guldrandet aftale:

Det er stramme økonomiske tider. Vi skal stadig spare, og vi står stadig over for store udfordringer med udgiftspres på en række områder. Det gælder ikke mindst i forhold til flygtningepresset og stigende udgifter på social- og sundhedsområdet. Men nu er det kommunalpolitikerne, der kan træffe de nødvendige prioriteringer.” Kilde: KL.dk

Selvom venstremanden Martin Damm forsøger at sælge økonomiaftalen som en delvis sejr for KL og kommunerne, så skal der betales ved kasse 1 i de kommende år med 500 millioner kroner tillagt effekten af nulvækst, der for året 2017 udgør godt 2 milliarder kroner.

Der vil også i 2017 skulle skæres på kernevelfærden……. se den samlede aftale for 2017 her….

 

Share This Post

Dansk Folkeparti stemte for omprioriteringsbidrag.

Fredagens folketings arbejde viste endnu engang Dansk Folkeparti fifler med den danske velfærd…..

afstemning_3_juni_2016_small

 

Dansk Folkeparti stemmer MOD omprioriterings bidrag tilbageføres til kommunerne……

Socialdemokraterne og resten af rød blok forsøgte at stoppe omprioriteringsbidraget og nedskæringerne i kommunerne.

Desværre stemte Dansk Folkeparti sammen med de borgerlige imod Rød bloks forslag.

Forhandlingerne mellem KL og finansminister Claus Hjort Frederiksen blev genoptaget fredag efter en uge tænkepause.

Borgmester i Kalundborg og formand for KL – Martin Damm – siger:
Jeg synes sådan set ikke, at vi kommer til bordet med urimelige krav. Vi har sagt til regeringen, at man ikke kan fjerne 2,4 mia. kr. årligt fra kommunerne og så bare forvente, at vi kan effektivisere os ud af det. Vi effektiviserer allerede i stor stil alene for at kunne holde udgifterne nogenlunde i ro.”

KL’s næstformand Jacob Bundsgaard siger:
Vi håber fortsat, at det er muligt at lande en god aftale med regeringen, men det er klart, at det er rigtig svært at se sig selv i en aftale, der fjerner 2,4 mia. kr. på kernevelfærden i en tid med stærkt stigende udgifter og yderligere fjerner 3,5 mia. kr. til især de vanskeligst stillede kommuner. Samtidig vil regeringen sænke anlægsudgifterne i kommunerne, hvor investeringer er en forudsætning for fortsat at kunne effektivisere driften og levere en tidssvarende service til borgerne.”

Tidligere er det fremført af KL’s formand:

Martin Damm: Det er jo ren fup og fidus.

Lad os tænke den tanke, at kommunerne får hele omprioriteringsbidraget tilbage. Så har vi ingenting fået. Det svarer til ren nulvækst. Sådan lyder det fra KL’s formand, Martin Damm, i et interview med Danske Kommuner.

Stigende udgifter til blandt andre flygtninge og det specialiserede socialområde. Et omprioriteringsbidrag, hvor kommunerne hvert år skal aflevere 2,4 milliarder kroner til staten. Og en finansminister, der slår ud med armene og siger, at der ikke er nogen penge at komme efter. Det ligner en giftig cocktail, som KL’s forhandlere, formand Martin Damm (V) og næstformand Jacob Bundsgaard (S), skal forholde sig til, når de i disse uger træder ind og ud af forhandlingslokalerne i Finansministeriet i forsøget på at lande en økonomiaftale, som både regeringen og landets 98 kommuner kan være tilfredse med”.

Han var en af de 32 borgmestre der optrådte i stort anlagte valgannoncer for Venstre, der fortalte de danske vælgere, at Venstre var en garant for velfærden og vækst i Danmark, mon ikke han og de 31 andre borgmestre i dag fortryder deres medvirke?

Dansk Folkeparti havde i går en enestående mulighed for at hjælpe de danske kommuner og dermed de ældre til en bedre social service, det forspildte Dansk Folkeparti ved at stemme mod beslutningsforslag B98 den 3. juni 2016.

Hvad hjælper Ældre bidraget på 1 milliard kroner øremærket til ældre omsorg i de danske kommuner, når Dansk Folkeparti er med til at fjerne 2,4 milliarder i 2016 og dertil skal tillægges yderligere 2,5 milliarder i 2017 samt de 2 milliarder som finansministeriets regnedrenge har dokumenteret kommunernes samlede ramme skal forøges med i 2017 for at holde trit med udgifterne.

Det går op for de ældre i de kommende år, at Dansk Folkeparti IKKE er de ældres bedste ven, når partiets politik sammen med Venstreregeringen slå igennem ude i kommunerne. Det har venstres kommunale frontfigur Martin Damm erkendt….. koster på velfærden.

Share This Post

Stop vindmølleparken ved Jammerlands Bugt nu!

Protesterne mod planerne om en kæmpe vindmøllepark med 80 vindmøller i Jammerland Bugt fortsætter.

møde_5_sept_2015

Jeg deltog, se mig ved den røde pil.

Lørdag var der indkaldt til borgermøde i Kalundborg Hallerne og fremmødet var rigtigt stort med mere end 800 berørte borgere.

Med til mødet var også Energi og Klimaminister Lars Christian Lilleholt, der kom med tom snik/snak om “fremadrettede løsninger”. Han sagde faktisk, at projektet ikke vil blive stoppet af ham og Miljøministeriet!

Vindmølleprojektet i Jammerland Bugt er blevet til i en såkaldt åben dør-procedure. Her kan Energistyrelsen godkende projektet udenom kommunen.

Projektet i Jammerland Bugt hænger sammen med projektet Omø Syd og a er anslået til at koste 9 – 11 milliarder kroner i anlægsfasen og med et beregnet offentligt tilskud (PSO Afgift) på 25 øre pr.produceret kWt blir det til 1,3 mia kroner for Jammerland Bugt og 1,7 mia kroner for Omø Syd årligt!

Den skarpe læser vil allerede kunne se projektet er betalt over 3-4 år, men her stopper festen ikke…………

For de 3 mia. kroner udbetales i 24 – 25 år alt efter levetiden på vindmøllerne fremover. Det giver 72 – 75 mia. kroner direkte ned i lommen på European Energy, en hollandsk bank og øvrige investorer.

Men heller ikke her stopper festen for tilskuddet på de 25 øre pr kWt burde faktisk nedskrives til det reelle behov for tilskud, som i dag er på 7 øre pr. kWt oplyst af Ole Nyvang på mødet, der havde oplysningen fra eksperter på mødet om Bornholms vindmølle parken i august 2015. Behovet for tilskuddet vil yderligere falde med 20 – 30% frem mod år 2020.

Jeg opfordrer til at stoppe projektet “Jammerland Bugt”, som totalt vil ødelægge de rekreative og kultur historiske værdier i bugten. Det vil også ødelægge de turist virksomheder og sommerhusudlejningen i området.

Stop projektet, der indtil nu har kostet European Energy 25 mill. kroner, som man kunne betale til firmaet og stoppe projektet i god ro og orden.

Støt op http://www.jammerlandbugt.dk

Er du enig, så del mit indlæg med dine venner.

Share This Post

Godt.det snart bliver hverdag igen!

Under denne overskrift indrykkede en stribe venstre borgmestre en annonce til støtte for Lars Løkke og Venstres valgkamp.

En annonce der seriøst er/var en vildledning af det danske vælgerkorps……..

Den røde regering har tilført flere midler til Folkeskolen, forhøjet ældrechecken med 50%, givet flere penge til ældreforsorg og til børneinstitutionerne. At kommunerne har brugt pengene til at lukke andre huller i de kommunale budgetter, se der er en helt anden historie, som Martin Damm og de øvrige 47 venstre borgmestre må tage ansvaret for!

borgmester_annonce

Vælg det sikre, sig ja til velfærden

Vi siger ja til velfærd og til at anvende skatteborgernes penge med omhu. Vi siger nej til usande kampagner.
Når Socialdemokraterne her i den sidste face af valgkampen desværre forfalder til at prøve på at bilde danskerne ind, at Venstrevil lave massive nedskærringer i kommunerne, så må vi reagere. Det er et ærgerligt lavt niveau i e valgkamp. Og det er naturligvis ikke sandt.

Til gengæld er det sandt, at der under Helle Thornings ledelse er fjernet mere end 4 mia kr. og dermed 12.600 fuldtidsstillingerfra den kommunale kernevelfærd. Fra ældreplejen, folkeskolen og børnepasningen. Det er også sandt, at kommunerne er kommet under massivt pres fra regeringens asyl- og integrationspolitik med et markant stigende antal flygtninge.

Venstre vil efter valget prioritere at bruge pengene på danskernes velfærd.

martin_dam_2_juli_2015

Martin Damm revser  Venstre for partiets  plan og målsætning om at “omprioritere” én procent af kommunernes budgetter hvert år. Det vil så sikkert som amen i kirken ramme kernevelfærden og føre til det – lidt besynderlige begreb – minusvækst i det offentlige, siger en tydeligt vred og skuffet KL formand Martin Damm til TV2 News .

Vi får IKKE Martin Damm til at sige “LØFTEBRUD”, men han var meget tæt på at bruge ordet i TV2 News til middag i dag. Han sagde, at han havde set alle valgudsendelserne og huskede ikke begrebet nævnt overhovedet, men han kunne have overhørt det, medens han lavede kaffe Humørikonet like Så tæt på var ordet “LØFTEGRUD”.

Venstre_du_ved

 

Share This Post

Martin Damm er en sparegris, siger FOA.

Kommunerne, der blev sparegrise
De danske kommuner har sparet milliarder på velfærden de senere år. Finanskrisen har gjort os krisebevidste, og kommunerne har ofte beklaget sig over udsigten til alt for stramme aftaler med regeringen om deres økonomi.

Men selv om virkeligheden har ændret sig siden krisen i 2009, er kommunerne fortsat med at skære ned. I stillinger, normeringer og service.

Samtidig med at der i kommunerne er blevet 35.000 færre ansatte sammenlignet med 2009 – lig med dårligere service i ældreplejen, færre til at tage vare på vore børn i institutionerne og skolerne, har kommunerne fået flere penge på kistebunden.

Således er kommunernes kassebeholdninger samlet set vokset med 38 procent fra 2009 til 2012, eller det der svarer til 10 milliarder kroner.

Derfor siger FOA, at kommunerne må starte med at rulle nedskæringerne tilbage. Brug de penge, som I allerede har.

Færre sparegrise. Flere glade børn. Flere glade ældre. Kilde: Foa

Jeg bor i Kalundborg Kommune med Venstre borgmester Martin Damm for bordenden, der har sparet 40.247.000 kroner og samtidigt brugt langt mere på et nyt rådhus.

 

sparegris

 

Jeg anbefaler:

inge_berg_hansen

Beløn ham med at stemme på Inge Berg-Hansen, nummer 6 på den Socialdemokraternes liste til kommunalvalget.

Hun går ind for……
Folkeskolen skal styrkes og udvikles.
Unge skal have gode uddannelsesforhold og fritidsmuligheder.
Gode daginstitutioner med tilstrækkeligt personale.
Ældrepolitikken skal udformes i samarbejde med de ældre.
Et godt aktivitetshus for de ældre.
Sikre fremtidssynet erhvervspolitik i Kalundborg Kommune.
Skabe nye arbejdspladser.
Et godt miljø – også for offentligt ansatte.
Et moderne Kulturhus ved havnefronten.
Det hele skal bindes sammen af gode og tiltrækkende kultur- og fritidstilbud.

Se Socialdemokraternes valgprogram 2013 her…… for Kalundborg Kommune.

Se de øvrige kandidater her…….

 

 

 

Share This Post