Endelig en udmelding fra Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti undrer sig over, at regeringen sammen med Enhedslisten ikke for længst har reageret på sagen om Im Nielsen. DF er ikke indstillet på at lave lovgivning, der kan hjælpe 7 årige Im Nielsen med tilbagevirkende kraft.

martin_henriksen

Dansk Folkeparti frygter en strøm af personer, “der har været forbi Danmark, som vi alle sammen har sympati for“. Martin Henriksen opfordrer Morten Bødskov til “slå koldt vand i blodet“.

Dansk Folkeparti er et populistisk parti, så når det går op for partiet, hvor mange af deres vælgere, der ønsker en omstødelse af Im’s udvisning, vil partiet sikkert bidrage til en særlov for hende. Det bliver mere problematisk at få Dansk Folkeparti til at ændre Udlændingeloven, selvom der i Folketinget er bredt flertal for det.

Her er Venstres holdning vigtig for de har mange forlig i klemme med Dansk Folketparti, der vedrører voldsomme stramninger af Udlændingeloven.

Venstre forsøger at score point på "Im sagen", men vil rulle de gennemførte lempelser tilbage, blandt andet pointsordningen.

Venstre forsøger at score point på “Im sagen”, men vil rulle de gennemførte lempelser tilbage, blandt andet pointsordningen.

Venstre vil have udvist thailandsk pige tilbage til Danmark. Justitsminister Morten Bødskov vil have alle partier til at sige ja, før han gør noget.

Vores udgangspunkt er, at vi ikke skal lovgive med tilbagevirkende kraft. Jeg indrømmer, og alle er enige om, at det her er en meget alvorlig sag“, siger Morten Bødskov, der vil ændre loven fremadrettet, så noget lignende ikke kan ske igen.

Vi mener, at man skal være meget påpasselig med at lave lov med tilbagevirkende kraft. (…) At lave lov med tilbagevirkende kraft, det skal man jo være virkelig opmærksom på. Hvad er rækkevidden af det? Hvor langt skal det række tilbage? Hvem skal det omfatte? Hvad med lignende sager. Der er en lang række spørgsmål, som man er nødt til at tage stilling til”, siger Bødskov.

Justitsministeren har indkaldt Folketingets partier til forhandling i dag klokken 19. Dansk Folkeparti får IKKE vetoret.

Venstres dobbeltspil om Udlændingeloven

Udvisningen af IM og hendes mor er sket med baggrund i regler fastsat i 1983.

Ændret ved LOV nr 572 af 31/05/2010:
(
Det er den stramning af den gamle lovgivning som har gjort at loven udformer sig sådan nu)
Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med henblik på styrket kontrol, reform af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, inddragelse af studieopholdstilladelser ved ulovligt arbejde, skærpede regler om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter indrejse her i landet og opsættende virkning m.v.”

Lovforslaget vedtaget med 62 stemmer (Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative Folkeparti, Per Ørum Jørgensen (UFG)) mod 52 (Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, EnhedsListen og Pia Christmas-Møller (UFG)); 1 (Liberal Alliance) stemte hverken for eller imod.

Venstre har stemt mod lempelser af Udlændingeloven siden oktober 2011, hvor Venstre mistede regeringsmagten.

Et eksempel på Venstres handlinger i Folketingssalen: Venstre stemte mod voldsramte kan blive i Danmark ved ægteskabs ophør, som den nuværende regering har gennemført.

Venstre har bebudet, at får partiet magten efter næste valg, så vil de rulle de lempelser tilbage, som den nuværende regering har gennemført af Udlændingeloven.

Det er værd at hæfte sig ved Venstres holdning om tilbagerulning af Udlændingeloven i mediestormen omkring den ulykkelige udvisning af Im og hendes mor.

Baggrund for udvisningen

Im Nielsen og hendes thailandske mor, Suthida, blev udvist til Thailand, fordi hendes stedfar døde af kræft i 2012 og det derefter blev vurderet, at Im og moren havde større tilknytning til Thailand end Danmark.

En støttegruppe for Im og hendes mor har på Facebook fået mere end 80.000 støtter.

Selvfølgelig skal landets justitsminister følge lovgivningen, men Morten Bødskov har været for længe om at reagere i denne sag. Den sag kunne godt have skånet både regeringen og Im Nielsen for.

Johanne Schmidt-Nielsen, politisk ordfører for Enhedslisten, rejste allerede sagen overfor justitsminister Morten Bødskov i december 2012, hvor det stod klart, at Im og hendes mor stod til udvisning til Thailand efter stedfaderen Johnny Nielsens død.

Men jeg håber også, at det ikke kun kommer til at handle om Im, men om alle de børn, der bliver udvist fra Danmark. Im er ikke et enestående eksempel

Men jeg håber også, at det ikke kun kommer til at handle om Im, men om alle de børn, der bliver udvist fra Danmark. Im er ikke et enestående eksempel.

Vi ser desværre igen og igen, hvordan børn, der er opvokset eller har tilbragt det meste af deres barndom her i landet bliver sendt ud af landet. Det er bare ikke alle sager, der er så heldige at finde vej til tv-skærmene“, siger hun til SN.dk.

 

Share This Post

Dansk Folkeparti og juletraditioner.

Dansk Folkeparti er nu klar til at overveje at lovgive om danske værdier og traditioner i boligforeninger“, siger Martin Henriksen, Dansk Folkepartis integrationsordfører til Kristeligt Dagblad.

Udmeldingen fra partiet kommer efter, at et muslimsk flertal i boligforeningen Egedalsvænge i Kokkedals bestyrelse har afvist at bruge 7.000 kroner på et juletræ, selv om bestyrelsen tidligere på året brugte 60.000 kroner på den muslimske eidfest.

Jeg vil ikke udelukke, at man i yderste konsekvens kan bruge lovgivning, så man forpligter boligselskaber til i højere grad at værne om danske værdier og danske traditioner“, siger Martin Henriksen, Dansk Folkepartis integrationsordfører.

Han fortsætter: “Man kunne også godt sige, at hvis boligforeninger skal have mulighed for at få udbetalt midler fra forskellige puljer, så skal de være med til at værne om danske traditioner“.

Martin Henriksens synspunkter er ikke forenelige med det lokale beboerdemokrati i boligforeningerne. Selvfølgelig skal der IKKE ske lovgivning i Folketinget om juletræer, adventskranser, juleøl og julekonfekt i de danske boligforeninger eller andre foreninger.

Det er en syg tankegang der hersker hos Martin Henriksen og Dansk Folkeparti, at man kan lovgive og straffe sig ud af alle problemer i Danmark.

Det er helt op til boligforeningen hvor den bruger sine penge og dem der vil have juletræ må gøre deres indflydelse i boligforeningens møder.

Når det er sagt, så er det bestyrelsens opgave, at tilgodese de ønsker, der er blandt beboerne i boligforeningen, uanset bestyrelsesmedlemmernes religiøse baggrund.

Dermed er jeg enig med lektor, ph.d. Mehmet Ümit Necef fra Syddansk Universitet, der siger: “Det er en uklog polarisering, når et snævert muslimsk flertal udelukker en dansk tradition som juletræet. Generelt bør man løse problemer lokalt“.

En af de mest indgroede danske traditioner, som har mere end 1000 år på bagen, er umådeholden indtagelse af alkohol. Det gjaldt alle danske – konger, adel, gejstelige og bønder – at de tumlede drukne i seng i julen og andre danske højtider.

Kilde: Dansk Folkepartis “gyldne” arkiv

 

Share This Post

Martin Henriksen og Dansk Folkeparti misbruger spørgetiden i Folketinget.

Jeg har i lang tid ment oppositionen har misbrugt spørgetiden i Folketinget og spildt ministrenes tid på en urimelig måde.

Det er især Dansk Folkeparti, der har ført an i den destruktive spørgelyst, som jeg tit har ment henhører til drilleri, tidsspilde og en manglende forståelses af sin oppositionsrolle. Men Partiet Venstre ligger ikke langt efter Dansk Folkeparti i den deciplin.

Via Steffen Elias Nielsen på Facebook har jeg fundet et grelt eksempel på Dansk Folkepartis destruktive spørgelyst i Folketinget.

Et godt kontant svar på Martin Henriksens politiske drilleri eller behov for at markere sig i Folketinget.
Et godt kontant svar på Martin Henriksens politiske drilleri eller behov for at markere sig i Folketinget.

Hvornår indgår Dansk Folkeparti og hr. Martin Henriksen sig i Folketingets lovgivende arbejde. Det tror jeg partiets vælgerkorps vil værdsætte, for de kan ikke bruge disse politiske drillerier til noget.

 

 

Share This Post

Dansk Folkeparti vil forbyde burkaer efter hollandsk model

Partiets ordførerMartin Henriksen har sendt en pressemeddelelse ud om Burka forbud.

Det er kun den ene af de kendte muslimske klædedragter Dansk Folkeparti vil forbyde, nemlig burkaen nederst til højre.

Det er kun den ene af de kendte muslimske klædedragter Dansk Folkeparti vil forbyde, nemlig burkaen nederst til højre.

” Den danske regering har lagt værdikampen på is og er i fuld gang med at afvikle de sidste 10 års stramninger på udlændingeområdet. I Frankrig, Belgien og nu også Holland har man derimod valgt at forbyde de kvindefornedrende burkaer. Det viser, at den danske regering er ude af trit med en tendens i Europa, der sender kraftige signaler til islamisterne,” det siger Dansk Folkepartis integrationsordfører Martin Henriksen, der vil forbyde den heldækkende muslimske klædedragt Burkaen.

Den gode hurtigtsnakkende Martin Henriksen har IKKE sat sig ind i den muslimske klædedragt og slet IKKE i regeringens værdipolitik.

Regeringen afskaffer Dansk Folkepartis fremmedhadske indvandrer politik og forsøg på at forhindre en sund indvandrig i Danmark, det er ikke at lægge værdikampen på is, men det er derimod en ny stærk værdikamp med sunde normer for det danske samfund og til gavn for alle danskere – erkend det hr. Martin Henriksen (DF).

Det er svært at være oppositionsparti for Dansk Folkeparti. Fra at bestemme over VK-regeringens udlændingepolitik til at stå helt uden for indflydelse, det har skabt meget frustration i det så før så magtfulde parti i dansk poliitk.

Min personlige holdning er der ikke er brug for et forbud, men om reel oplysning og integration for de familier og kvinder, der bruger disse klædedragter.

Men retten til at klæde sig, som man vil og ønsker det i det danske samfund, det må respekteres.

Dog kan der være tilfælde, hvor der er brug for identifikation af kvinden, men så må det problem løses ved konduite.

Men Martin Henriksen må gerne sætte sig ind i den muslimske klædedragt.

Derfor fårMartin Henriksen og Dansk Folkeparti dette lille lynkursus:

Hijab:
I mange arabiske og vestlige lande betegner hijab først og fremmest kvindens tørklæde, men i lærd islamisk tradition har ordet en bredere betydning: ærbarhed, diskretion og moral. I Koranen bruges et andet ord for slør eller hovedtørklæde.

Mange muslimske kvinder anvender et tørklæde, når de befinder sig i det offentlige rum. Tørklædet dækker oftest håret, men ikke ansigtet, og i islamisk sammenhæng kalder man det også for hijab. Den islamiske begrundelse for anvendelsen af tørklædet er baseret på muslimernes religiøse tekst koranen.
Kilde: Wikipedia.dk

Nikab/Niqab.
Nikab eller niqāb er et slør, som bæres foran ansigtet sammen med et tørklæde, og som normalt kun lader øjnene synlige. Anvendelsen af nikab er frem for alt udbredt i Saudiarabien og i landene omkring Den Persiske Bugt. Nikaben stammer oprindeligt fra beduinkulturer på Den Arabiske Halvø, hvor beklædningen allerede i førislamisktid blev anvendt af både kvinder og mænd som værn mod sand og sol.

Nikab skal ikke forveksles med burka.

Tchador. (Link til fransk website)
En chador eller chador er en iransk traditionel klædning båret af kvinder, som nu anvendes primært af kvinder muslim i byområder eller landområder i Iran, og nogle lande i Asien.

En chador er et semi-cirkulært stykke stof åbne på forsiden. Den har ingen hånd åbninger eller håndlukninger.

Den chador har ikke altid haft den samme form gennem tiderne.  Litterære kilder angiver, at oprindeligt det virkede som et slør, der dækker hoved og ansigt eller klud, der dækker hele kroppen inklusive ansigtet.  . Det ville også have været sammensat af to dele, en øvre og en nedre lavet af uld.

Burka.
En burka (også burqa eller burqua) er en ikke-gennemsigtigt altdækkende klædningsgenstand, traditionelt båret af muslimske kvinder i Afghanistan, Pakistan og det nordlige Indien, nu tildags dog hovedsagligt begrænset til Afghanistan.

En burka dækker hele kroppen og omfatter et lille netgardin til bærerens øjne. Muslimske kvinder der bærer burka gør det pga. en streng fortolkning af hijab, det islamiske påbud om ærbarhed. Fortolkningen af beskeden påklædning for mænd og kvinder varierer kraftigt efter område og lokal kultur. Under Taliban-styret i Afghanistan måtte en kvinde ikke vise sig offentligt uden at være iført en burka.

I nudansk bruges udtrykket burka ofte fejlagtigt om alle muslimske klædedragter, der dækker øjnene. Den mest udbredte af disse er dog nikab, som i stedet for et netgardin har en lille sprække til øjnene.

 

Share This Post

Dansk Folkeparti sidder på to stole…………..

Dansk Folkeparti har en stor politisk tæft for de populistiske sager, der tager kegler i på avisredaktionerne og ikke mindst i befolkningen. Partiet sidder i en nøgleposition, hvor partiet samtidigt får gennemført sine mærkesager om ældrecheck til pensionisterne og urimelige stramninger i udlændinge politikken.

Jeg har samlet den sidste uges budskaber fra partiet herunder:

 1. Der skal styr på hospitalernes overbelægning 
   Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt…….
 2. DF kræver svar på ny socialdemokratisk udmelding om at afskaffe integrationsministeriet
  Dansk Folkepartis Martin Henriksen kræver……..
 3. SF’er skal respektere loven
  Dansk Folkepartis Martin Henriksen er oprørt over………
 4. Stop kvaksalverne i tatovørmiljøet!
  Marlene Harpsøe er på ingen måde imponeret ……..
 5. DF til Barfoed: Forbyd Hizb ut-Tahrir
  Dansk Folkepartis Martin Henriksen har i dag kaldt justitsminister……..
 6. Godt at narkobilister nu bliver straffet hårdere
  Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, glæder sig over……..
 7. DF vil have indført rejsevejledninger til søs
  Udenrigsordfører Kenneth Kristensen Berth, vi må nok erkende…………
 8. Palæstinensersag skal kulegraves fra A til Å
  Ugebrev fra Pia Kjærsgaard om Birthe Rønn Hornbech,forsker Milena Penkowa og hendes to mandlige mæcener
  – en minister og en rektor og statsløse palistinænseres statsborgerskab…….
 9. DF vil sætte pensioner på overenskomstforhandlingernes dagsorden
  Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted, vil have………….

Det var dennes uges pressemeddelser udsendt på mail til modtagerne af Dansk Folkepartis Nyhedsmail. Jeg vil ikke afvise avisredaktionerne modtager flere mails end dem jeg har oplistet her.

Alle der følger med i de dagsaktuelle politiske emner kan se man i hovedkvarteret i Dansk Folkeparti, læser morgenenens aviser og plukker et populistisk emne ud, som man så giver et ekstra populistisk snit i partiets favør, gerne med stramninger overfor udlændinge, fortrinsvist dem med mørk hud.

Men jeg er imponeret over partiet har formået at deltage i regeringsarbejdet med absolut afgørende indflydelse på lovgivningsarbejdet i de sidste ti år, samtidig med partiet kører en benhård oppositions politik i deres nyhedsbreve og i medierne.

Godt gået Dansk Folkeparti.

Share This Post