DR fyrer 104 medarbejdere

Danmarks Radio fyrer 104 medarbejdere, heraf er der 37 der forlader virksomheden med en fratrædelsesordning. De mest kendte er Kurt Strand, Helle Bygum, Eva Jørgensen og Lene Johansson i skrivende stund.

Deadline 17 og “Forsvundne danskere” lukkes. 

Det må gå udover nyhedsdækningen i DR, når der fjernes 104 medarbejdere. Jeg er ked af den udvikling som skyldes et medieforlig som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har gennemført.

Jeg håber man ved et kommende regeringskifte igen tilfører DR den økonomi,  man fra den borgerlige regering har fjernet ved dette medieforlig. Danmark og danskerne fortjener et DR, der er stærkt på mediefronten for at sikre alsidige programmer i Dansk TV.

Den opgave dækker TV3, TV2, Kanal 4 og de andre private TV virksomheder ikke. De sender populær programmer med en programflade, der der kun dækker programmer med et stort seertal! Med en stor andel af engelsk sprogede TV-serier, og ikke mange dansksprogede programmer udover nyheder.

Share This Post

Dr.dk skriver i dag:
Jeg har lige foretaget en undersøgelse, hvor jeg fik svar fra 800 danske virksomheder om deres seniorpolitik.

Her var der en udtalt opfattelse af, at når folk er mellem 60 og 62, så er de for gamle til at være på arbejdsmarkedet.

 Virksomhederne vil simpelthen ikke have de gamle og udøver systematisk diskrimination, siger Per H. Jensen, arbejdsmarkedsforsker og professor på Aalborg Universitet, til LO’s ugebrevet A4.

Hvis den holdning blandt erhvervslivet om de 60-62 årige ikke kan bruges i virksomhederne, som forøvrigt står i stærk kontrast til politkkernes ønske om at få flere ud på arbejdsmarkedet, står ved magt og er troværdig, så står dansk erhvervsliv og det danske samfund til en alvorlig lussing, når krisen ophører!

Vender denne udvikling ikke, så kan Danmark ikke deltage i en konjuktur fremgang, fordi der ikke er den fornødne arbejdskraft til rådighed. Det vil være skammeligt og det danske erhvervsliv har et meget stort medansvar for vi ikke kommer i den situation.

Dansk erhvervsliv må tage skeen i den anden hånd og udvise samfundssind. Bevar den ældre medarbejder i arbejdslivet, med det opnår man både erfaring og viden bevares i virksomheden, samt man har kvalificerede medarbejdere i firmaet, når konjukturen går op igen og arbejdskraftbehovet stiger.

Derfor er mit råd til Danmark og de danske virksomheder fasthold og udbyg Jeres seniorpolitik og forfald her i krisetiden ikke til den nemme løsning, at fyre de ældre medarbejdere!

Share This Post