Ingen jul uden sul…..

En julehilsen fra en statsminister, der lever i overflod, nogle gange har han endda levet over evne med et øget forbrug for andres penge og skattekroner.

Ikke et ord om flyrejser, nyt tøj med videre skal lyde herfra…….

 

Ja, det er svært for statsministeren at sætte sig ind i hvad det betyder med for mennesker der lever under kontanthjælpsloftet eller med bortfald af kontanthjælp og dagpenge.

48.777 risikerer at miste støtte

Den 1. oktober skal kontanthjælpsmodtagere have arbejdet 113 timer inden for de seneste seks måneder for at bevare deres fulde støttebeløb.

De har alle fået et varslingsbrev fra KMD tilbage i juni måned. Det kan få store konsekvenser for de berørte, lyder det fra daglig leder af borgerservice i Tønder Kommune Marianne Valentin.

Kontanthjælpsloftet.

Beskæftigelsesministeriet skønner, at omkring 24.000 fuldtidspersoner skal stramme livremmen ind på grund af kontanthjælpsloftet.

Hvad er fuldtidspersoner?

Ikke alle er på kontanthjælp uafbrudt. Begrebet ‘fuldtidspersoner’ dækker både over dem, der er på kontanthjælp hele tiden og dem, der er det noget af tiden.

Sidstnævnte bliver lagt sammen således: Hvis en person er ledig halvdelen af tiden i eksempelvis en given måned, tæller personen for en halv fuldtidsperson. 

Så når omkring 24.000 ‘fuldtidspersoner’ påvirkes af kontanthjælpsloftet, er det reelle antal personer, der bliver påvirket i en eller anden grad, efter alt at dømme større. 

Ca. 8000 vil blive trukket i kontanthjælp, fordi de ikke lever op til 225-timersreglen. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Er det rimeligt?

 

Share This Post