Mette vil tvinge Dansk Folkeparti til at tage ansvar!

Det tegner umiddelbart som en umulig opgave, for Dansk Folkeparti opgiver gerne sine sociale valgløfter for at få tilgodeset sit ønske om grænsekontrol og stramninger for asyl- og flygtningepolitikken.

Tegning Roald Als i Politiken

Her får partiet god hjælp af “hardlineren Inger Støjberg”, som forsøger at placere Venstre til højre for Dansk Folkeparti på området.

Mette Frederiksen afviser alternative flertal  om dagpenge og væksten i den offentlige sektor.

Hun siger til Berlingske: “Man skal i mine øjne holde Kristian Thulesen Dahl fast på, at det er hans valg, at Lars Løkke Rasmussen er statsminister i Danmark. For han kunne have truffet et andet valg. Så selvfølgelig skal vi ikke have en situation, hvor DF peger på Løkke, og at Thulesen så tror, at han kan lave politik med alle mulige andre”.

Det har medført en del kritik af Mette Frederiksen fra Rød Blok og fagbevægelsen, hvor Dennis Kristensen (FOA) skriver på sin Facebook profil: “Jeg forstår ikke Mette Frederiksens argument for ikke at ville bruge det flertal, der på en række områder er i Folketinget udenom regeringen.

Det gavner på ingen måde de ledige og de, der mister dagpengeretten, at Mette afviser at bruge det alternative dagpengeflertal, fordi hun vil have Dansk Folkeparti til at tage ansvar ved at indgå aftale med regeringen om fremtidens dagpengesystem.

Så bliver politik til internt Christiansborg-fnidder og parti-taktik i stedet for forbedringer for almindelige danskere 🙂 ”

PIOPIO’s forsvar for Mette.

Mette Frederiksen vil behandle DF, som var partiet en del af regeringen: Enten må partiet støtte op om Løkkes politik, eller også må det vælte ham. Kritikken af Frederiksen fra venstrefløjen hviler på fantasiforestillinger“, skriver PioPio.dk, som mere eller mindre er officielt talerør for Socialdemokraterne.

Han fortsætter:Rent statsretligt fremgår det af Grundlovens § 3, at den lovgivende magt ligger hos Folketinget og Regeringen i forening, og § 22 siger, at ingen lov er gyldig, før den er stadfæstet (underskrevet) af den ansvarlige minister. Man kan altså ikke gennemføre lovgivning, som regeringen er imod. Så hvis regeringen ikke vil støtte loven, må Folketinget vælte regeringen gennem et mistillidsvotum“.

**********

Jeg mener……….

Men det må så betyde Dansk Folkeparti bliver tvunget til at stemme for et mistillidsvotum mod den siddende smalle Venstre regering, subsidiært må regeringen godkende loven.

For man kan vel ikke forestille sig Dansk Folkeparti vil indgå politiske aftaler sammen med de øvrige partier uden om regering for efterfølgende at den pågældende ressortminister og regeringen vil nægte at underskrive loven.

For så vil partiet for alvor blive udstillet for signalpolitik for selv den mest fanatiske tilhænger af Dansk Folkeparti.

Det er ikke det værste der kunne ske.

Jeg er grundlæggende uenig i den strategi som PIOPIO og Mette Frederiksen argumenterer for.

Det er muligt at fremsætte beslutningsforslag i Folketinget, som tvinger regeringen til at fremsætte de relevante love, eller modsat gå af.

Pilen peger ikke Kristian Thulesen Dahl, for ligesom med regeringsdannelse og minister poster, så har han en undvige plan for Mettes strategi.

Dansk Folkeparti har kun et mål, det er at udstille Socialdemokraterne.

 

 

 

Share This Post

Nej til dansk signal politik………

Med denne tegning vil jeg opfordre til respekt for andres religiøse tro, uanset om den person du møder er muslim, hinduist, kristen, buddhist, katolsk, aser troende eller en anden trosretning.

others_profets

Det vigtige er ikke at gøre nar af hinandens religion eller religiøse symboler, men om vi bidrager til det danske samfund i respekt for og med hinanden.

Derfor mener jeg Folketinget og regeringen overreagerer i forhold til terroraktionen i Paris. En aktion som jeg tager meget stærkt afstand fra.

Men jeg mener ikke Folketinget skal gå i panik og lave hovsa love med baggrund i den terroraktion.

Derimod mener jeg, man skal sørge for alle – også de muslimske unge mænd – bliver værdsat i det danske samfund, at de får en uddannelse og ikke mindst et godt job!

Det er den sikre vej ud af problemet med danskere i krigen på ISIS side i Syrien og mod danskere begår terror i Danmark.

At landets justitsminister nu er hoppet med på Venstres og DF’s ide om danske krigere i Syrien skal dømmes efter landsforræder loven er trist. Jeg havde en større forventning til hende.

Det er ren og skær signal politik….

Hvordan skal politiet kunne registrere hvem der skyder mod danske fly og hvem der deltager i krigen i Syrien på ISIS side? Og dermed løfte bevisbyrden i en dansk retssal?

De danske fanatikere finder andre rejseruter end de nu kendte til Syrien og det selvudråbte ISIS Kalifat i Syrien og Irak udleverer ikke deltager lister til det danske politi.

Share This Post

En beskeden opbakning til Helle Thorning………

Uddrag af Anders Dybdals kronik i Jyllands Posten den 5. april 2014.

Socialdemokratiets slingrekurs skyldes i højere grad en grundlæggende ideologisk krise end Thornings lederskab. Lige nu er det, som om partiet har glemt sin ideologiske arv i blind iver efter at udføre nødvendighedens politik.

Socialdemokratiet har en glorværdig fortid – men en usikker fremtid. Vælgerne og baglandet oplever, at partiet ikke længere har noget politisk projekt eller nogle sammenhængende idéer, der adskiller sig markant fra modpartens.

Der er brug for, at Socialdemokratiet igen får skabt den ideologiske overbygning, der kan vise vejen frem i en svær tid. Ideologien er den røde tråd. Ideologi gør et parti i stand til at svare på spørgsmålene:

  • Hvad står vi i?

  • Hvad står vi for?

  • Og hvad gør vi så?

Partier med en ideologisk forankring har over tid lettere ved at appellere til vælgerne. Ikke fordi vælgere er synderligt optaget af partiets intellektuelle overbygning, men fordi den bidrager til at give partiet en stærk, forudsigelig og troværdig identitet“, skriver Anders Dybdal.

Han fortsætter…….. : ” Grundidéen er, at kapitalismen skal styres politisk. Politiske kræfter snarere end økonomiske skal og må være drivende for historien, og menneskets behov skal gå forud for andre hensyn“.

Det er denne ikke marxistiske pragmatiske udgave af socialisme, der har givet os et nogenlunde fungerende kapitalistisk system, udstrakt frihed og demokrati og et velfærdssamfund bygget på solidaritet.

Disse idéer er blevet skabt, videreudviklet og forsøgt realiseret i og omkring den socialdemokratiske arbejderbevægelse i Danmark siden 1871. Tænkere som Bernstein, Borgbjerg, Steincke, Keynes, Myrdal og Lykketoft har bidraget til idéudviklingen.

Image8

I partiets storhedstid fra 1920’erne til og med 1970’erne videreudvikledes idéerne til det, der i dag kaldes klassisk socialdemokratisme. Velfærdsstaten bliver det store ideologiske projekt. Det arbejdende folk skal løftes op både kulturelt, økonomisk og politisk. En politisk styring af økonomien bidrog til at sikre fuld beskæftigelse og den fremgang, der sammen med progressiv beskatning var nødvendig for at finansiere velfærdsprojektet.

Læs hele kronikken her……… på Jyllands Posten.

Fakta om……..

anders_dybdal

Anders Dybdal er redaktør og medforfatter på bogen ”Socialdemokratiske tænkere”, der udkommer d. 9. april. Han er medstifter af og bestyrelsesmedlem for tænketanken Cevea og har tidligere været konsulent for Mogens Lykketoft.
 

Jeg mener…………..

Det er umenneskeligt, at statsminister Helle Thorning-Schmidt skal stå i spidsen for det omfattende arbejde med at skabe det fremtidige ideologiske ståsted for Socialdemokraterne.

Derfor skal hun hurtigst muligt uddelegere arbejdet til folk i toppen af Socialdemokraterne.

Jeg mener det er en god ide de siddende næstformænd, Mette Frederiksen (Der har en formand i maven), Morten Bødskov (Han er sat i grevningen og venter på en EU post), at de varetager den opgave at drage land og rige rundt og drøfte det fremtidige ideologiske grundlag med medlemmerne (Gerne befolkningen) over hele landet.

Anders Fogh Rasmussen skabte i sin næstformands tid for Venstre det ideologiske grundlag , som Venstre og Lars Løkke høster frugterne af i dag. Han var rundt i enhver Venstre krog af Danmark for at drøfte politik og ideologi med alle Venstres vælgerforeninger.

Vi har brug for en top socialdemokrat, der vil udføre det samme hårde, men spændende – arbejde…….

Måske er det en opgave for historikeren og folketingsmedlemmet Rasmus Horn Langhoff?

Share This Post

Kvindernes Internationale kampdag…..

fokus

Den 8. marts hvert år bliver Kvindernes Internationale Kampdag markeret verden over både i FN og som en national mærkedag i mange lande.

Den 8. marts fejres verden over, som kvindernes kampdag.

Den 8. marts fejres verden over, som kvindernes kampdag.

Ideen om en international kampdag for kvinder kom til verden i København i 1910 under en international kvindekonference. Emnet var ligestilling og indebar, at kvinder skulle have politisk indflydelse, uddannelse og arbejde på lige fod med mænd. I første omgang var det stemmeret for kvinder, som var hovedformålet med dagen.

Har Kvindernes kampdag overlevet sig selv?

Burde Danmark ikke i stedet for indføre en kampdag for ligestilling af kvinder og mænd?

I kort form er der ikke ligestilling i bestyrelseslokalerne i de danske virksomheder, i tilkendelse af forældremyndighed i ved skilsmisse, i straffesager om vold, værnepligt og valg til Folketinget. Der kan nævnes mange andre ting, end dem jeg har nævnt, men blandt de nævnte ting går den manglende ligestilling begge veje.

Kvinderne er underrepræsenteret i Folketinget, kommunalbestyrelser og politiske nævn og ikke mindst i bestyrelseslokalerne i de store danske virksomheder.

Mændene kan vanskeligt opnå forældremyndighed ved skilsmisse, med mindre moderen er uduelig eller frivilligt afgiver den. I voldsager bliver manden nærmest pr. automatik dømt for vold uanset hvad der er sket, selv i selvforsvar overfor kvinden bliver han dømt.

Der er behov for ligestilling mellem kønnene.

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet behandler klager fra både mænd og kvinder, der mener at være blevet udsat for kønsdiskrimination inden for og uden for arbejdsmarkedet.

I 2012 afgjorde nævnet 129 sager om kønsdiskrimination, heraf 60 klager indgivet af kvinder.

De forskellige sager spænder vidt og handler blandt andet om frisørpriser, rejser kun for kvinder, annoncer om “rengøringspiger”, afskedigelser af gravide og forældre på barselorlov, ligeløn, kvinder i bestyrelser og kvindelige professorer. Alle afgørelserne kan ses på nævnets hjemmeside.

Selvom der er sket meget siden 1910, hvor kvinder kæmpede for at få stemmeret, viser afgørelserne fra Ligebehandlingsnævnet, at både mænd og kvinder stadig bliver udsat for kønsdiskrimination, også i 2012.

Henrik Buchholtz Pedersen skriver på Facebook:
I anledning af kvindernes kampdag forlanger jeg komplet ligestilling. Kvinder skal således som mænd indkaldes til session og tvungen værnepligt og hvorfor skal kvinder løbe langsommere ved optagelsen på politiskolen :-p Rigtig god kampdag og glæder mig til at se hvem der vinder i mudderbrydning selvom man ikke kan spille på det på oddset :-p”

Britta Thomsen (S), EU parlamentsmedlem, skriver i sit nyhedsbrev:
Efterspørgslen på sexkøb skal ned.

Britta Thomsen kæmper mod sex køb.

Britta Thomsen kæmper mod sex køb.

For mig er menneskehandel noget af det værste der findes. I slutningen af februar stemte vi i Europa-Parlamentet for, at det kan være en del af en samlet indsats mod menneskehandel at kriminalisere sexkøb. Det kender man allerede fra vores nabolande Sverige, Norge og Island.

Vi skal sætte ind overfor efterspørgslen og en af måderne kan være at kriminalisere kunden. Europa-Parlamentets vedtagelse er ikke et forslag om at tvinge Danmark til noget som helst, men blot en opfordring om at overveje muligheden.

Regeringens kurs, hvor man slår hårdt ned på bagmænd og hjælper de piger, som kan nås, er en del af den endelige løsning. Men vi kan se, at det desværre ikke er tilstrækkeligt.

Derfor synes jeg, at vi igen skal overveje et forbud i mod sex køb. Fordi vi kan se, at det er det, der virker.”

Det er fint nok, men forbud mod sex køb afskaffer ikke prostitution, der for øvrigt omfatter begge køn! Men det har Britta Thomsen endnu ikke opdaget for hendes indlæg kun omhandler  piger. Forbud fjerner kun sex køb fra det offentlige rum og dermed kan Britta Thomsen og andre “bryste sig med”, det er afskaffet, undskyld udtrykket 🙂

I Sverige er resultaterne mere end tvivlsomme, selv kristelige svenske politikkere er taget med bukserne nede i forbindelse med sex køb af det svenske politi.

Jeg tror den danske regering og Mette Frederiksen (S) (Tidligere bannerfører for et forbud mod sex køb) har erkendt at et forbud ikke er vejen frem, men en aktiv indsats mod tvangs prostitution og menneske handel er vejen frem, samtidig med en massiv oplysningskampagne mod køb af tvangshandlede kvinder og mænd.

Det er IKKE en nem fremgangsmåde, det erkender jeg…….. Men erfaringerne fra Sverige er ikke overraskende for mig!

Købesex-forbud virker modsat hensigten i Sverige
Det går ikke godt i Sverige. Loven som forbyder at købe sex, har vist sig at virke meget negativt, hvor sikkerhed, netværk og forholdene er blevet væsentligt forringet for sexarbejderne.

Justitiekansler og undersøgelsesleder Anna Skarhed fortæller desuden, at prostitutionen ikke er faldet siden lovens indførsel i 1999 og at trafficking er steget. Samtidig klargører hun helt tydeligt, at loven ikke er til for at formindske skader for sexarbejderne, men i stedet udgør et forbud mod prostitution. Læs citaterne længere nede på siden, sammen en lang række dokumentation og kildehenvisninger. (Links åbner i ekstern webside)

Den svenske løsning er en “hovsa-løsning”. Et nytteløst, moralsk forbud, til skade for både de udsatte og alle sexarbejdere. Erfaringerne fra Sverige viser, at omfanget af prostitution ikke er væsentligt ændret. Derimod er levevilkår og sikkerhed forringet for alle sexarbejdere – også de mange som arbejder med sex af fri vilje og lyst.
Kilde: http://www.seksualpolitik.dk/tema-sverige.html.

Jeg mener:
Menneske handel og tvangsprostitution er usmageligt, det hører ikke hjemme i Danmark. Det skal bekæmpes med alle midler og prioriteres højt af politiet og de danske myndigheder i samarbejde med de lande – i primært Østeuropa, hvor bagmænd leverer og udnytter kvinder og mænd.

Helt Normalt!

8. marts bør være: "De Lige Køns Internationale Kampdag", hævder det omdiskuterede nævn og overvejer at opløse evt. kommende kampdage med magt, skriver "Helt Normalt"

Kilde: “Helt Normalt”

 

Stærke kvinder gennem tiden:

Nina Henriette Wendeline Bang, født Ellinger, den første kvindelige socialdemokratiske minister.

Anna Sophie von der Hude

Bodil Koch f. Thastum, var en dansk politiker og minister.

Lise Nørgaard, er en dansk journalist, forfatter og manuskriptforfatter.

 

 

Share This Post

Mille Kanstrup skal ikke have livsvarig kontanthjælp….

Med de nye regler, der træder i kraft den 1. januar 2014, vil der fremover være lige regler for kærester og gifte par. Derfor mister Mille Vinstrup, som så mange andre, hele sin kontanthjælp, fordi hun er under 30 år OG har en kæreste, der tjener mere end 23000 kroner.

BT har sendt videoen til beskæftigelsesministeren Mette Frederiksen, som godt kan forstå, at Mille Vinstrup er frustreret og ked af det.

– Hun står i en svær situation. Og jeg tror alle, der har set videoen, bliver påvirket af det. Det gør jeg også, siger Mette Frederiksen, der samtidig erkender, at reformen vil få økonomisk betydning for flere danskere.

– Jeg vil ikke forsøge at bilde nogen ind, at de her regler ikke kommer til at have nogle konsekvenser og få betydning for familiers økonomi. Men jeg vil også sige, at jeg synes, at det er lidt mærkeligt, at vi har et sæt regler, hvis man er gift og et andet sæt regler, hvis man er kærester, siger Mette Frederiksen.

Hun mener derimod, at det kun er retfærdigt, at kærester får det samme ansvar, som gifte par allerede har.

– Det princip, der gælder, når man er kærester, har været gældende i mange år for gifte par. Og i mine øjne er der ikke forskel på det ansvar, man har som kærester og som gift par, siger Mette Frederiksen.
Kilde: BT.dk.

Mette Frederiksen har ret i, at der ikke skal være forskel på ægtepar og samlevendes muligheder for kontanthjælp. Hun har også ret i, at ingen skal være på kontanthjælp i mange år.

I dag er der mere end 50.000 unge under 30 år på kontanthjælp, og langt de fleste har ikke en uddannelse.
De mange unge på kontanthjælp er en kæmpe udfordring.

For unge skal slet ikke ind i kontanthjælpssystemet.
De skal i uddannelse. Derfor vil regeringen etablere en ny indsats for unge uden uddannelse, hvor fokus hele vejen igennem skal være uddannelse. Med ændringen af kontanthjælpssystemet ønsker regeringen at flytte mennesker væk fra passiv forsørgelse, fordi det er et liv, der kan have store konsekvenser. Ikke alene for den enkelte, men også for deres børn.

Der er noget helt galt, når over 21.000 personer har været på kontanthjælp uafbrudt i fem år, og godt 8.000 har hængt fast i over ti år.

Og kontanthjælpsreformen giver en besparelse på estimeret 1 milliard kroner og det har konsekvenser for danske familier.

Men jeg er enig med Mette Frederiksen i at unge skal have en uddannelse og et arbejde, samt der skal være ligestilling mellem samlevende og gifte. Men der burde være en glidende overgang så indtægtsgrænsen på 23.000 kroner ikke fjerner kontanthjælpen helt. En vurdering af den samlede økonomi for de ramte er en retfærdig udgang på det.

Fakta i denne sag er, ægtepar siden 1925 har været ramt af forsørgelsespligten, som Mille Kanstrup og den yderste venstrefløj på de sociale medier – Twitter og Facebook – reagerer så voldsomt i mod……. Hvor har de mennesker ikke kørt en kampagne mod ægtepars forsørgelsespligt?

Det sidste har ramt mig personligt i “nullerne”, hvor vi blev ramt af forsørgerpligten og fik reduceret ydelsen fra kommunen i forhold til samlevende.

Share This Post