Gælder efterlønsreformen for alle……

Statsministeren skaber debat om efterlønnen i sin nytårstale og samtidig er kan han kant med fakta og sandheden, om hvem – og hvorfor LO medlemmer går på efterløn.

Efterlønnere lever i gennemsnit to år kortere end dem, der bliver på arbejdsmarkedet. Folk på efterløn har 50 procent større risiko for at dø, når de er mellem 60 og 64 år, og 10 procent større risiko for at blive indlagt med kræft og hjertesygdomme. Det slår eksperter fast.
Når danskere runder 60 år kan de ifølge professor dr. med. Finn Diderichsen fra Institut for folkesundhedsvidenskab forvente at leve yderligere 22,7 år, hvis de er i arbejde. De, der har valgt efterlønnen, har kun en restlevetid på 20,4 år.
-Baggrunden for denne oversygelighed er for en stor del, at 83 procent af efterlønsmodtagerne er ufaglærte og faglærte arbejdere. De lever simpelt hen flere år kortere og har færre raske leveår, uanset hvordan de forlader arbejdsmarkedet
, siger Finn Diderichsen.  (Politiken, 04-01-2011)

VK(O) regeringen løser det økonomiske gab i finanspolitkken med at tage efterlønnen fra LO medlemmerne. Det gør man ud fra et besparelsesgrundlag på 16 millkiarder kroner, men det er ikke det reelle tal for nettobesparelsen bliver langt mindre. I bedste fald vil det give en besparelse 3 måske 4 milliarder.

Men gælder efterlønsreformen også for VKO-ministrene?

Svaret er nej!

Lars Løkke Rasmussen og hans ministre kan se frem til pension fra 62 års alderen! Og det er ikke efter de almindelige efterlønstakster der er atale om, men 609.365 kroner årligt, der godt nok nedsættes til 567.722 kroner årligt efter det fyldte 67. år, da “67 tillægget” på 41.643 kroner falder bort.

Finansministeren har ingen planer om at ændre på det. Han er selv omfattet af den favorable pensionsordning.
(Kilde: Jyllandsposten)

Share This Post