Nye ministre tvinges til åbenhed om privat økonomi.

Som minister er jeg en del af regeringen, og jeg har derfor oplyst Statsministeriet om mine egne og ægtefælles økonomiske interesser, som det er gældende praksis i regeringen,” lyder det fra Liberal Alliances nye transportminister Ole Birk Olesen, der ellers, ligesom flere af de nye ministre, har nægtet at give disse oplysninger til Folketinget og offentligheden.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tvinger nu Liberal Alliances og de konservatives ny tiltrådte ministre til at afsløre ikke bare deres egne økonomiske interesser, men også ægtefællernes, skriver Information den 28. december 2016.

Jeg mener det er rimeligt de folkevalgte oplyser om deres private engagementer, så kan vælgerne vurdere om de plejer personlige interesser i deres politiske arbejde.

Jeg oplyser også gerne jeg betale 74.000 kroner i skat som pensionist og jeg så gerne der var åble skattelister for alle borgere i Danmark.

Share This Post

Carl Holst exit…….

Statsministeren forsøgte ikke at overtale Holst til at blive, oplyser den afgående minister.

Nej sandheden er Lars Løkke opfordrede Carl Holst til at gå……

Kilde: Ukendt

Kilde: Ukendt

….. det kan Lars Løkke gøre med god samvittighed, for han forgylder sin ungdomskammerat med 1,764 mill. kroner. 

Der sker modregning i beløbet for Carl Holst.

modregning_folketingsgage

Minimumsudbetaling er 18 måneder, derfor får Carl Holst 1.764.000 kroner i eftervederlag, der fratrækkes hans folketingsgage.
Egenpension for funktionstid som minister fra 1. januar 2007 udbetales fra den 1.
i måneden, efter at vedkommende har nået efterlønsalderen. Efterlønsalderen for
den enkelte tidligere minister afhænger af, hvornår den pågældende er født, jf. § 74
i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Efter lov om vederlag og pension for ministre mv. optjener ministre ret til pension, når
de har haft en funktionstid i alt på mindst 1 år. Så her er Lars Løkke nød til at udnævne sin ven fra Sønderjylland til endnu en ministerpost, hvilket nok skal ske.
Læs daværende finansminister Bjarne Corydons svar til Pernille Skipper, Enhedslisten.

Fyresedlen for Carl Holst.

carl_fyreseddel

Mit bud er den nye forsvarsminister findes blandt Lars Løkkes venner og derfor genopstår Peter Christensen fra Sønderjylland, selvom han kun blev 3. suppleant ved folketingsvalget.

Share This Post

Er 10 år for lang tid for en regering……………..?

Søren Pind, den kontroversielle venstremand og minister for udviklingshjælp er på sin Facebook profil uden med riven efter juraprofessor Claus Haagen Jensen. Angrebet sker i dybeste hemmelig på Facebook profilen, hvor der er cirka 4.000 “venner” uden at kontakte juraprofessor Claus Haagen Jensen. Det strider mod almindelig praksis, hvor den “angrebne part” normalt får mulighed for at ytre sig. Det er nagelfast kendsgerning i et retssamfund og liberalt og demokratisk samfund 🙂 Men det sætter Søren Pind sig nydeligt ud over…………..


Bertel Haarder ser som sin fremmeste opgave, at skælde journalister ud, det gør han gerne foran snurrende kameraer. Det går ud over journalister fra både DR og TV2 og der er ifølge hans egne udtalelser på TV også tale om han sviner dagbladsjournalister til. Det er kendt i dagspressen, de ansatte i hans ministerier, frygter chefen.

Så er der chefen selv…………….
…….. statsminister Lars Løkke Rasmussen sviner en TV2 journalist til …… for åben skærm, men det hindrer TV2’s ledelse i at blive sendt i primetime, men det kommer alligevel ud i æteren, jeg husker ikke tidspunktet. Samtidigt er statsministeren fanget i usandheder og løgne for at fremme sin egne og regeringens synspunkter på direkte TV.

Så er der kirke og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, den mest mærkværdige minister, der har funget i et ministerembede i mit lange liv og der har været en del ministre der har opført sig aparte. Ingen nævnt – ingen glemt.

Hun administrer reglerne om statsløse mod lovgivningen, hun nedstirrer tavst journalister på Christiansborg, hvis de stiller spørgsmål, der ikke passer hende, hun nægter at udtale sig i samråd i folketinget. Hun slukker mikrofonen i samråd, men hun deltager dog i kirkelige handlinger, den ros skal hun have. Jeg har kendt hende fra politisk arbejde i Køge-kredsen for at være en seriøs politiker, der havde styr på sit politiske arbejde. Det indtryk har hun helt og totalt ødelagt som minister!

Så er der en skatteminister Troels Lund Poulsen, der ikke forstår regeringens gave regulativ, han modtager et Rolex ur (Værdi 70.80.000 kr.) og nægter at at aflevere det til ministeret, som reglerne foreskriver. Efter nogen pressestorm afleverer han det alligevel. Han fornemste opgave i regeringen, er at bruge skatteministeriets regnedrenge til at fabrikere politiske angreb mod oppositionen. Uden hensyn til de politiske modstandere har af faktuel politik på skatteområdet.

Så er der Claus Hjort Frederiksen, der først var mod regeringschefens ønske om afskaffelse af efterlønnen, hvilket er den bedst bevarede hemmelig i Venstre, men som er referet i flere store dagblade. Siden har malet skræmmebillede af antallet af efterlønnere i fremtiden. En overdrivelse på 50% er fastholdt længe, selvom om A-kasernes Samvirke har bestridt finanasminsteren tal. Fredag bekræftede så hans fejl i et samråd i Folketinget. Han bruger hele sit embedsapparat til nedgøre oppositionens økonomiske politik og ikke mindst framkomme med advarsler om Ole Sohn, SF, som han med god grund frygter overtager hans plads efter valget.

Samtidig har han finanslov med et underskud på ikke under 80 mia. kroner

Så er der Karen Ellemann, en miljøminister, der endnu ikke har formået at gennemføre andet end de der var besluttet under hendes forgængere. Jeg nævner blot få af hendes kuldsejlede projekter, vindmølleforsøget i Nordjylland, giftsagen fra Nyborg og senest reduktionen i landbrugets kvælstofudledning.

Jeg har kun omtalt Venstres ministre, men der kan også fremdrages sager på de konservative ministre.

Jeg mener der er tale om en regering, hvis ministre i mange tilfælde er præget af arrogance og en snert af magtmisbrug. Flere af ministeriernes websider bliver brugt til udspredelse af partipolitiske synspunkter fra ministrene.

Regeringens ministre er præget af en 10 års regerringsperiode og en hel del af ministrene føler nu “de kan gå på vandet” og medierne og embedsapparatet er til for deres skyld……..

Kopi af denne tekst er tilsendt Venstres Landsorganistation, der må videreformidle det til de nævnte ministre.

Share This Post