Det kan ikke betale sig at arbejde, eller kan det?

Blå Blok anført af Venstre med “Det moderne kontanthjælpsloft” fremfører det ikke kan betale sig at arbejde for de lavtlønnede.

Lad mig engang for alle ramme en pæl gennem dette forkerte postulat……… Det KAN betale sig at arbejde………

lo_raadighedsbeloeb

For lavtlønsfamilien er egenbetaling i eksemplet (enlig forsørger) for institutionspladsen 2% (Hvis det opkræves) for LO familien 33%. Se taksterne her – husk at fratrække beløb for enlig forsørger med videre. Som det ses er der fratrukket A-kasse og fagligt kontingent, men ikke transport. Alle eksemplerne har transport i et eller andet omfang. Et 3 zoners månedskort i Hovedstadsområdet koster 515 kroner.

cevea_0-6_procent

Dertil skal lægges goder på arbejdspladsen, som kontanthjælps modtageren ikke har. Og ikke mindst det sociale islæt på arbejdspladsen, som kontanthjælpsmodtageren ikke har.

Så har DR og TV2 fundet eksempler fra forskellige steder i Danmark, hvor kontanthjælpsmodtagere eller dagpengemodtageren fortæller for åben skærm, at det ikke kan “betale” sig at arbejde. Men fungerer det Kommunale Jobcenter eller dagpengesystemet efter hensigten, så fratages disse mennesker ydelsen……

Et af de store problemer for den enlige forsørger er jo netop arbejdspladsens manglende hensyntagen til de er den eneste, der kan hente børn i daginstitutionen et cetera……. Men det løses ikke ved at fjerne 3.000 kroner fra kontanthjælpsmodtageren om måneden, som Blå Blok (Konservative) vil.

Jeg er for snart mange år siden født og opvokset i en midtsjællandsk venstre styret kommune længe før der blev indført kontanthjælp. Dengang var der også mennesker, der gik hjemme med offentlig forsørgelse, selvom der dengang var fuld beskæftigelse. Det var der sikkert, som i dag, mange grunde til!

3_gang

Mit opråb til Venstre, fortæl danskerne hvad et moderne kontanthjælpsloft er og stop den usaglige kampagne mod kontanthjælpsmodtagerne, for langt, langt de fleste ønsker sig et arbejde.

Share This Post

Er Altinget.dk blevet Venstres ukritiske talerør?

Jeg er er skuffet – men ikke overrasket over – at Altinget.dk deltager kritikløst i Venstres kampagne for et “moderne” kontanthjælpsloft. Det loft som Venstre IKKE vil sætte tal på!

Venstres kampagne kører på et helt forkert grundlag, det skal Altinget.dk ikke promovere, men derimod afdække.

Hvornår er det givtigt at tage et arbejde?
Det spørgsmål kan ikke besvares entydigt, men har man en indkomst på 454.214 kroner, som Venstres konstruerede kontanthjælpsfamilie har og et rådighedsbeløb på 1.600 kroner efter de faste omkostninger er betalt, så er 1.000 kroner ekstra om måneden “guld værd” for denne familie.

Jeg indrømmer gerne det kan være svært at forstå for en partileder i Venstre, der har en års indkomst på 1.400.000 kroner eller mere.

Der er stor forskel på lønindkomst og kontanthjælp.

Frank Jørgensens indlæg er hentet på Venstres Facebook side 5. marts 2015.

Frank Jørgensens indlæg er hentet på Venstres Facebook side 5. marts 2015.

Sandheden er, at der er 56.800 kroner at tjene om året på HK’s mindsteløn i forhold til Venstres kontanthjælpsfamilie. HK’s mindsteløn er 110,35 kroner i timen i forhold til en kontanthjælp på 2 x 173.000 kroner ( 90,30 kr.) plus de sociale ydelser, som Venstre har beregnet (konstrueret) til en samlet indkomst på 545.216 kroner for den familie, som Venstre ikke kan finde til TV2.

I min beregning indgår både arbejdsmarkedsbidrag og regulering for de sociale ydelser for HK familien, som alle danskere ligesom Venstres kontanthjælps familie er berettiget til. De ydelser er tillige er indkomst reguleret og dermed ingen “gavebod”.

“Venstres konstruerede familie”, eller en, der ligner, har et rådighedsbeløb på godt 1.600 kroner til mad og fornøjelser for 5 familiemedlemmer, hvilket ikke giver mig anledning til misundelse.

Havde Altinget spurgt danskerne på baggrund af mine oplysninger, så er jeg overbevist om resultatet var blevet meget anderledes !

altinget_21_marts_2015_doku

Det har Altinget.dk  meget bevidst undladt og derfor er resultatet givet på forhånd, netop som Venstre og Altinget ønsker det.

“Som man råber i skoven, får man svar……”

En bevidst vildledning af de danske vælgere. Er det hvad Altinget.dk ønsker?

Du kan læse artiklen på Altinget.dk.

Synspunkter på Altinget.dk’s webside:

altinget_21_marts_2015_birger

altinget_21_marts_2015_comments

Share This Post