Falck overtager lægeklinikker

I de næste minimum fire år skal Falck stå for driften af lægehusene i Hurup, Frøstrup, Brovst, Dronninglund og Frederikshavn, mens konkurrenten Nordic Medicare skal drive lægehuset i Thisted.

Det er resultatet af et udbud i Region Nordjylland, der er ramt af akut mangel på praktiserede læger. Med udbuddet bliver 25.000 borgere sikret lægedækning.

Det skaber bekymring hos de praktiserende læger. Man frygter, at det kan blive endnu sværere at finde yngre læger til at slå sig ned i Nordjylland, fordi de yngre læger hellere vil arbejde i Falck-klinikker.

Vi har ledt efter nye læger til klinikken i 5 – 6 år nu. De to andre læger, vi havde i klinikken, blev her længere end beregnet, fordi vi ikke kunne finde nogen nye“, siger praktiserende læge Thomas Kirk Kjærsgaard fra “Lægerne i Tårs i Vendsyssel” til DR.dk .

Falck tilbyder en løn på omkring 22.000 kroner om ugen til læger, som vil være hos dem i en enkelt uge, og hvis de binder sig for længere tid, kan lønnen komme op på 25.000 kroner om ugen.

Praktiserende læger i Danmark tjener godt. Faktisk lå der 63 pct. mere i danske familielægers lønningsposer i 2005 end i deres svenske kollegers. Danskerne tjente således også over en halv gang mere end læger i Frankrig og Finland, hvorimod kun tyskerne og briterne overgik os med henholdsvis 3 pct. og 54 pct. højere lægelønninger.

PLO’s seneste omkostningsundersøgelse viser at lægernes omkostninger udgør 53,6 procent af deres indtjening, og dermed har en praktiserende læge ifølge PLO’s omkostningsundersøgelse en gennemsnitlig årlig nettoindtægt på 1,1 mio. kr. om året.

PLO har i deres medlemsundersøgelse fra februar 2012 spurgt lægerne om deres ugentlige arbejdstid. Her har lægerne selv opgivet at de er i klinikken 37,7 timer ugentligt. Herudover beskriver medlems-undersøgelsen at lægerne bruger tid på at læse faglitteratur, tage lægevagter og anden lægelig aktivitet.

En tilsvarende undersøgelse i Region Midtjylland fortæller at lægerne i gennemsnit arbejder 36,7 timer ugentligt. Kilde: http://www.regioner.dk.

Falck har drevet klinik i Sunds (Region Midtjylland) siden 1. januar 2015.

Jeg mener det vigtigste er at sikre lægehjælp til borgere, der ramt af en almen lægepraksis ikke kan sælges eller overtages af en anden praktiserende læge. Her skal regionerne sikre sig, at der ikke bliver et gennemtræk af læger i det enkelte lægehus til gene for patienterne.

Share This Post

Megabutikscentre og Venstre……

Der er en måned til jul i dag, det ved de fleste af os. Detailhandlen har et ønske om en stor juleomsætning, mange af butikkerne er direkte afhængige af et godt julesalg, for bare at overleve.

Venstre ønsker sig Hypermarkets, eller i det mindste, at man i kommunerne har mulighed for at ændre lokalplanerne for butikscentre, så der kan bygges Hypermarkets, men partiet løber ind i modstand fra sin regeringspartner og støtteparti.

Venstre ønsker større konkurrence for at presse priserne ned i dagligvarebutikkerne. Det mener man så sker ved at give tilladelse til Hypermarkets uden for bykernen. Hver familie i Danmark betaler årligt 18.000 kroner for meget for vores dagligvarer. Det har McKinsey & Company beregnet.

Jeg tror ikke det er vejen frem for øget konkurrence, at samle handlen på færre butikskoncerner, som det uvægerligt vil ske med Venstres forslag om Hypermarkets. Der er få aktører i Danmark, der har penge til at bygge disse Hypermarkets, det er Dansk Supermarked og Coop Norden. Der kan være udenlandske koncerner, der også kan løfte den sag, men er det danske marked stort nok for dem?

Lad os tænke den tanke, at Dansk Supermarked og COOP Norden kommer til at sidde på handlen i Hypermarkets og måske 90% af dagligvarehandlen i Danmark, så er det svært at se den større konkurrencefordel ved det, da de to kæder får et faktisk monopol på dagligvarehandlen i Danmark.

Den indbyrdes konkurrence mellem de to koncerner er ikke det bedste aktiv for en større konkurrence, hvilket der er belæg for at se i dag i den nuværende konkurrence mellem de to koncerner.

Hvis Venstre får sit juleønske om Hypermarkets opfyldt, så er det nærliggende at tro, at købstædernes bymidter bliver en død kulisse uden detailhandel, hvilket jeg vil begræde, for mig er det vigtigt, vi har levende byer i Danmark.

Hypermarkets – Megabutikscentrene – vil fjerne så meget handel fra landkommuner og de mindre bysamfund, så der sker en masse butiksdød i disse områder. Borgerne i “Udkants Danmark” vil i praksis skulle køre rigtig mange kilometer i bil fremover for at foretage sine dagligvareindkøb. I værste fald uden det egentlige mål med lavere forbrugspriser bliver opfyldt!

Og hvad med de borgere, som ikke har bil?

Det er en ommer Venstre!

Hypermarkets er butikscentre over 3.500 m2, som er den nuværende grænse for butikscentre.

Share This Post