Der er en anden vej……….

Regeringen skriver:  Både i 2010 og 2011 forventes et årligt underskud på ca. 80 mia. kr. på statens husholdningsregnskab.

Genopretningspakken indebærer bl.a., at det offentlige forbrug i de kommende år skal holdes i ro på det nuværende historisk høje niveau. Det betyder, at hvis der er et merforbrug ét sted, så skal pengene findes et andet sted.

Aftalen forbedrer de offentlige finanser med 24 milliarder i 2013 og 26 mia. kr. i 2015. Arbejdsudbuddet styrkes med ca. 11.000. Dermed er dansk økonomi styrket efter den voldsomme krise, som har fejet hen over det meste af verden. Aftalen er et solidt fundament, der sikrer velfærd og vækst i årene fremover.

Fastholdelse af den kommunale velfærd
Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 oplevet en betydelig vækst på ca.
11½ mia. kr. opgjort i faste priser i de økonomiske rammer for den kommunale service.

Fakta om regeringens politik:
De offentlige udgifter var i 2007 ca. 864 mia., i 2008 steg de til 905 mia. og i 2009 var udgifterne oppe på 966 mia. Der har således været en udgiftsstigning på mere end 100 mia. kr., efter Kommunalreformen blev gennemført.

Skattestoppet ophører, da § 20-regulering suspenderes (6.6 mia.kr.), topskattelettelse udskydes til primo år 2014 (1,7 mia.kr), reducering af fradrag for faglige kontingenter og arbejdsgiverfradrag (1,5 mia.kr.) og halvering af dagpengeperiode fra 4 år til 2 år (1,5 mia.kr.).  Sammen med fastfrysning af offentlige udgifter (13,5 mia.kr.) opnår finansministeren en budgetforbudring på samlet 24 mia. kroner.

Regeringen forudsætter, der hentes 26 mia.kr. på øget beskæftigelse frem til år 2015, primært fordi dagpengeperioden halveres på 11.000 merbeskæftigede.

Socialdemokraterne vil sikre velfærden ved at skabe ny vækst. Det er hårdt for den enkelte at være arbejdsløs, og det er dyrt for samfundet. Så vi har ikke råd til at se passivt til.

Derfor vil Socialdemokraterne investere i nye job og sætte gang i byggeriet. Det skaber nye arbejdspladser. Når væksten er tilbage, kommer vi til at mangle arbejdskraft i Danmark.

Derfor foreslår Socialdemokraterne, at vi alle sammen skal arbejde en time mere om ugen – med fuld løn naturligvis.
Vi kommer bedst igennem krisen ved at løfte i flok i stedet for at lade nogle få betale hele regningen.

Socialdemokraterne vil skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark – i stedet for at se på, at flere og flere bliver arbejdsløse. Helt konkret vil vi sætte gang i byggeriet ved at renovere skoler, sygehuse og veje.

Socialdemokraterne vil investere i det, vi skal leve af i fremtiden, nemlig mere og bedre uddannelse – i stedet for at forringe vores folkeskoler og uddannelser. Helt konkret vil vi have flere lærere i folkeskolen og sikre alle unge en praktikplads.

Socialdemokraterne vil bruge pengene i sundhedsvæsnet med omhu, så de først og fremmest kommer de syge til gode – i stedet for at dele folk ind i et A-hold og et B-hold.

Helt konkret vil vi fjerne fradraget på private sundhedsforsikringer og lave diagnosecentre, så lægerne hurtigt kan finde ud af, hvad man fejler.

Socialdemokraterne mener, at Lars Løkke Rasmussen og den borgerlige regering har ført en uansvarlig økonomisk politik. De har givet skattelettelser, der slet ikke har været råd til, og de har set passivt til, mens der er forsvundet 200.000 job i den private sektor. Nu vil de betale regningen ved at afskaffe efterlønnen og lade børnefamilierne holde for. Men der er en anden vej.

Min mening.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen er skinger i sin retorik om oppositionens økonomiske politik, men som jeg har beskrevet ovenfor, så hviler de 26. mia. kroner af regeringens budgetforbedringer på de 11.000, der mister deres dagpenge på grund af af halveringen af dagperioden fra 4 år til 2 år reelt kommer i arbejde!

Dertil kommer en fastholdelse af det offentlige udgiftsniveau i årene 2011 til 2013 på 13,5 mia. kroner, hertil skal lægges en topskattelettelse på 1,7 mia. kroner fra indkomståret 2014.

Regeringens økonomiske politik holder ikke for en nærmere test.

Regeringens økonomiske politik holder ikke for en nærmere test.

Derfor er der usikkerhed om provenuet på  41,2 mia. kroner ud af regeringsplanens samlede budgetforbedringer på 50 mia. kroner holder i regeringens økonomiske planlægning.  Med finansministerens egen retorik overfor oppositionen, kan beløbet betragtes som duer på taget.

Der er grund til vælgerne for alvor overvejer om den borgerlige regering har styr på den økonomiske politik i Danmark.

Share This Post