Nej til dansk signal politik………

Med denne tegning vil jeg opfordre til respekt for andres religiøse tro, uanset om den person du møder er muslim, hinduist, kristen, buddhist, katolsk, aser troende eller en anden trosretning.

others_profets

Det vigtige er ikke at gøre nar af hinandens religion eller religiøse symboler, men om vi bidrager til det danske samfund i respekt for og med hinanden.

Derfor mener jeg Folketinget og regeringen overreagerer i forhold til terroraktionen i Paris. En aktion som jeg tager meget stærkt afstand fra.

Men jeg mener ikke Folketinget skal gå i panik og lave hovsa love med baggrund i den terroraktion.

Derimod mener jeg, man skal sørge for alle – også de muslimske unge mænd – bliver værdsat i det danske samfund, at de får en uddannelse og ikke mindst et godt job!

Det er den sikre vej ud af problemet med danskere i krigen på ISIS side i Syrien og mod danskere begår terror i Danmark.

At landets justitsminister nu er hoppet med på Venstres og DF’s ide om danske krigere i Syrien skal dømmes efter landsforræder loven er trist. Jeg havde en større forventning til hende.

Det er ren og skær signal politik….

Hvordan skal politiet kunne registrere hvem der skyder mod danske fly og hvem der deltager i krigen i Syrien på ISIS side? Og dermed løfte bevisbyrden i en dansk retssal?

De danske fanatikere finder andre rejseruter end de nu kendte til Syrien og det selvudråbte ISIS Kalifat i Syrien og Irak udleverer ikke deltager lister til det danske politi.

Share This Post

Vi har ytringsfrihed – ikke ytringspligt!

Der hersker en voldsom debat om vores ytringsfrihed – er den truet eller ikke truet?

Der er mange højrefods politikere der mener mener vores ytringsfrihed er truet fordi de danske aviser ikke vil genoptrykke Jyllands Postens profet tegninger fra 2006, der medførte omfattende demonstrationer i de muslimske lande mod Danmark.

frihed

Det sker, efter Berlingske, Politiken og Information valgte at trykke satiretegninger fra det terrorramte magasin Charlie Hebdo, mens Jyllands-Posten afstod fra at bringe streger, der gør grin med profeten. Det har fået landets to store, borgerlige partier op fra taburetten – Dansk Folkeparti og Venstre, der ligger i en voldsom kamp om at have den mest rabiate flygtninge politik.

Inger Støjberg (V) mener, at Jyllands-Posten har opgivet kampen for ytringsfriheden.

Hvis vi giver op, så sælger vi ud af noget meget dyrebart. Derfor må vi stå skulder ved skulder. Og i dag mangler der et led. Det er Jyllands-Posten“, siger hun til Jyllands-Posten.

Jeg kan godt forstå, at man er bange. Men så har ekstremisterne fået ret. Så har de fået deres vilje“, siger Pia Kjærsgaard til Jyllands Posten.

I dagens udgave af Jyllands-Posten erkender avisen åbent, at vold virker.

“Vi har levet med frygten for et terrorangreb i ni år, og ja, det er forklaringen på, at vi ikke genoptrykker Muhammed-tegninger, hvad enten det er vores egne eller Charlie Hebdos. Hensynet til medarbejdernes sikkerhed vejer tungest”, skriver Jyllandsposten i deres leder.

Og den fortsætter: “Vores kolleger på Charlie Hebdo blev myrdet, fordi de som det eneste blad i Europa insisterede på at fortsætte deres kompromisløse islam kritik på linje med hudfletningen af andre religioner. Det betalte de den højeste pris for. De insisterede på at forblive Charlie Hebdo. Det kan ingen andre bryste sig af“.

Jeg kan ikke se ytringsfriheden er mere belastet af Jyllands Postens beslutning eller om den redaktionelle frihed begrænses af blasfemi paragraffen. Vores ytringsfrihed, det er en frihed under ansvar for lovgivningen.

Vi har ytringsfrihed i Danmark – men IKKE ytringspligt!

Derfor er det trods pres fra Venstre og Dansk Folkeparti en ret for Jyllands Posten for ikke at genoptrykke tegningerne, så er det alene avisens redaktionelle vurderinger, der gælder i dens dækning af aktionen i Paris.

Men undskyld mig, er det et must for det det borgerlige Danmark, at genere en trosretning med satire tegninger af Profeten Muhammed fordi 2 terrorrister i Paris dræber 12 mennesker?

Personligt tager jeg dyb afstand fra terrorisme med religiøs eller politisk baggrund. Men jeg kan ikke se fornuften i at genere de 245.000 danske muslimer, der IKKE er terrorister, men gode danske samfundsborgere, med genoptryk af Jyllands Postens gamle Muhammed tegninger.

Et genoptryk er efter min mening alene en provokation for provokationens skyld!

Vi skal respektere hinanden på tværs af religioner og etnisk baggrund, så enkelt er det. Den eneste mulighed for at undgå ekstremisme i Danmark er en integration af vores indvandrere og flygtninge. Derfor tager jeg afstand fra den politik som Venstre og især Dansk Folkeparti står for.

Isolering i flygtninge lejre og ghettoer virker befordrende for parallelsamfund og ekstremisme.

 

Share This Post

Muhammed tegningerne og Dagbladet Politiken

Jeg har i lighed med andre prominente personer læst den udskældte undskyldning fra Politiken og citerer fra den :

Det har aldrig været Politikens hensigt med genoptrykningen af Karikaturtegningen at krænke muslimer i Danmark eller andre steder.

Imidlertid anerkender og beklager Politiken, at vores genoptrykning af Karikaturtegningen af Profeten Muhammed har krænket muslimer i Danmark og i andre lande rundt om i verden.

Vi undskylder over for alle, der er blevet krænket af vores beslutning om at genoptrykke Karikaturtegningen.

Se hele artiklen her……. http://politiken.dk/debat/fakta/article910921.ece

 Morgenavisen Jyllands Posten bragte den 30. januar 2006 en længere tekst om Muhammed tegningerne, hvorfra jeg citerer:

Jyllands-Posten undskylder “uafviseligt” at have krænket mange muslimer med sine tegninger af profeten Muhammed    ………….

og senere i artiklen:

…….   De 12 tegninger var efter vores opfattelse sobre og var ikke tænkt som krænkende. De var ikke i strid med dansk lovgivning, men har uafviseligt krænket mange muslimer, hvilket vi skal undskylde.

Læs artiklen i sin helhed på http://jp.dk/indland/article179721.ece

Og så er det jeg stiller mig selv det alt afgørende spørgsmål, hvad er forskellen på en undskyldning fra 2006 i Morgenavisen Jyllands Posten  eller den fra Politiken i 2010 ?

Jeg indrømmer, der mange ord om ytringsfrihed og pressefrihed i MJP artikel fra den 30. januar 2006, men er en undskyldning skrevet sort på hvidt ikke det samme?

Jeg er derfor enig med dem der skælder Politiken ud for den trykte undskyldning.

Det, der undrer mig er, at Politiken indgår en aftale nu og starter en debat om disse tegninger igen. Tegningerne har fortjent at dø en stille død, men det er bare min personlige holdning til dem, Jeg går ikke ind for at krænke andre i deres tro, for at skabe øget omsætning til et dagblad med vigende omsætning eller en tegner på avisen.

Tegningerne tjener kun provokationens formål og det tager jeg fuldt og helt afstand fra !!! 

Dansk Folkeparti lægger tegningen på deres hjemmeside, det kan jeg forstå, for det er partiets mærkesag! Jeg tager absolut afstand fra den publicering!

(Onde tunger kunne sige, at det er deres eksistensberettigelse på den sorte højrefløj i dansk politik, derfor publicerer Dansk Folkeparti den og høster endnu flere stemmer fra bekymrede danskere, det er usmageligt, men ikke overraskende!)

Se tegningen og Pia’s forudseelige retorik her…….. http://www.danskfolkeparti.dk/

Share This Post

En rose til www.lauritz.com

Det er både klogt og modigt gjort af www.lauritz.com at aktionssitet har afvist at sælge tegneren Kurt Westergaards tegninger på sin aktioner!

Jeg er meget enig med firmaets betragtninger om tegneren og hans situation, hvor direktøren for www.lauritz.com
siger: “At det ikke handler om at grave grøfterne dybere for tegneren, men hun mener, det vil være godt at normalisere forholdene omkring tegneren“!

Hun kan samtidig ikke overskue konsekvenserne ved et salg via hendes firma – både for firmaet og især hendes medarbejdere, derfor har firmaet valgt ikke at sælge den donenerede tegning eller Muhammed tegningerne, som firmaet flere gange er blevet tilbudt, da aktionsfirmaet ikke vil støtte de tanker og politik, der ligger bag dem.

Det undrer mig ikke vores anonyme kulturminister Carina Christensen er utilfreds med firmaets afvisning af Kurt Westergaards tegning, for hun mangler i høj grad sager, som hun kan profilere sig på!

Det undrer mig meget at partiet SF melder sig i det hylende kor af tilhænger af Kurt Westergaards evindelige merkantile og politiske profilering af sig selv på tegninger af Muhammed, som ikke gavner noget som helst udover han kan sælge sine tegninger med større profit. Det har intet med dansk ytringsfrihed at gøre!

Jeg har derfor stor respekt for firmaet www.laurits.com stilling i denne sag!

Share This Post

Kurt Westergaard igen og igen……

Det voldsomme økseattentat mod tegneren fra Jyllands Posten er absolut ikke acceptabelt, men………….
……. hans evindelige foredrag om Muhammed tegningerne og holden liv i den sag er ikke klogt af ham og det må han straks stoppe med!

Ytringsfrihed er ikke at fornærme eller såre andre mennesker, hvilket jeg mener er det fortsatte mål for denne gale tegner fra Århus.

Hans fortsatte roden rundt i hans såkaldte “ret til at tegne profeten” er med til at opretholde presset mod ham og dermed gøre ham til målskive for de ekstreme muslimer, der trods alt udgør meget mindre end en promille af de troende muslimer!

Nyhedens interesse for de tegninger er forlængst forbi, men hvad er så ideen med at fortsætte publiseringen og foredragene om dem????

Jeg mener hans arbejdsgiver Jyllands Posten nu skal vejlede den gale mand og få ham til at bruge sin tid på satiriske tegninger af de danske politikkere og de kendte fra ugebladene, så han kan få fred og ro til at bo i Århus.
Dansk Folkeparti har vist fået den presse det kan fortjene på den sag?

Det er helt ude i hampen han skal have livvvagter, når han fortsat fremturer med tegningerne.

Justitsministeren udtaler i dag:
 Man må acceptere, at når vi lever i en retsstat, så skal man have tilstrækkelige beviser, før man kan straffe eller udvise en person fra Danmark.

Han slår samtidigt fast, at der ikke er brug for mere lovgivning på grund af sagen, da PET udtaler lovgivningen er klar nok på området!

Det må få de røde ører frem hos politikkerne på Christiansborg, der har ønsket sig lovændringer med baggrund i sagen!

Her er jeg klart skuffet over ordførerne fra SF og Socialdemokratiet, som har været langt fremme i skoene i denne sag, hvorimod Dansk Folkeparti og regeringens ordførere ønskede retsstramningerne overraskede mig ikke………

Jeg mener det vigtigste i denne sag fortsat er vores fortsatte retssikkerhed i Danmark for det enkelte menneske, selvom det måtte koste et attentatforsøg mod tegneren fra Århus.

Share This Post