Good by’e Westergaard!

Hvor er det dog dejligt denne tegner holder på Jyllands Posten i dag med sin sidste tegning for bladet!

 

Det burde han have gjort for 10 år siden, så havde vi sparet en masse ressourcer i politiet, som bruger masse mansdskabstimer på denne ligegyldige tegner og hans absolut overflødige tegninger, der intet har at gøre med ytringsfrihed i Danmark, men kun gavner en gammel tegners profilering og ødipus problemer 🙂

På intet tidspunkt har denne gamle tegner bragt noget positivt frem i sine tegninger, men alene tegnet for at provokere anderledes troende danskere af anden etnisk oprindelse. Jeg kan ikke stærkt nok tage afstand fra hans tegninger.

Tak fordi du gik og brug nu ikke din tid på flere tegninger for Dansk Folkeparti!

Share This Post

Integrationsdebat kørt af sporet

Jesper Langballe, MF fra Dansk Folkeparti og præst i den danske folkekirke, har nu leveret det endelige bevis for den danske integrationsdebat er kørt af sporet.

Han skriver i Berlingske Tidende:”Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) – og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt“.

Han skriver videre:”Det sidste vil man kunne læse om i Kristina Aamands gribende bog Mødom på mode. Hvis man da overhovedet læser. Problemet er jo, at læsning om emnet islam nyder ringe fremme i de kommenterende kredse“.

Med de to citater må jeg spørge mig selv om, er der slet ingen grænse for hvor meget Dansk Folkeparti vil tillade deres folketingsmedlemmer at skrive og argumentere med i den offentlige debat om Islam og muslimer?

Kristina Aamand sagde i radioavisen klokken 9:00 i dag, at der intet belæg er i hendes bog for Jesper Langballes citat og hun føler sig krænket over hans misbrug af hendes bog.

Kan man ikke forlange en præst i den danske folkekirke trods alt fortæller sandheden og ikke fordrejer kildemateriale til brug for egne synspunkter?

Jeg tager stærkt afstand fra Jesper Langballes og Dansk Folkepati generelle betragtninger om Islam og danske muslimer! Her mener jeg Pia Kjærsgaard burde gå ind direkte og fordømme hans artikler istedet for den delvise afvisning af hans artikel fra http://www.berlingske.dk/kommentarer/islams-formoerkede-kvindesyn, som vi i dag overværede i TV2 News middagsudsendelse.

Hvis man kan huske Tønder-sagen, hvor en far udlejede sine døtre til sexslave for danske mænd, så skal man i forlængelse af Jesper Langballe, Lars Hedegård og Dansk Folkepartis syn på danske muslimer så generelt sige, at danske mænd er alfonser og begår incest mod deres børn?

NEJ DEN HOLDER IKKE!

Jeg er enig med Villy Søvndal, der udtaler: “Det er jo rendyrket racisme og stigmatisering af en meget stor gruppe mennesker. Vi ved jo alle godt, at der findes såkaldt ærerelateret vold sted i visse muslimske miljøer. Men incest og jalousidrab er jo desværre kun alt for ofte forekommende også i den etnisk danske kultur“.

Stigmatisering anvendes mere og mere i det danske sprog, hvad betyder ordet?

Faktaboks:         
Stigmatisering er en negativ identifikation eller omtale af uønskede personer i det sociale liv. Omtalelsen omfatter typisk noget som skamfuldt eller mindreværdigt. I psykiatrien optræder stigmatisering som en falsk og uretmæssig identificering af mennesker med en psykisk lidelse, som også kan blive overført til familie, venner, behandlere og personale i socialpsykiatrien.. Man kan tillige tale om strukturel stigmatisering, som er tilfældet når eksempelvis behandlings- og sociale tilbud placeres geografisk afsides eller i socialt belastede områder.

Kilde: Danske Regioner.

Share This Post

Provokation, krænkelse, ytringsfrihed eller forståelse?

Der samler sig en masse sympati omkring tegneren Kurt Westergaard i disse dage.

Folketingets partier står i kø for at rose ham og hans “kamp for ytringsfriheden” og samtidig kritiserer de www.lauritz.com for deres nej til at sælge hans akvarel til støtte for Haiti!

At Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti er bannerfører for den lovprisning af tegneren kommer ikke bag på nogen, og heller ikke statsministerens opbakning, men det kommer meget bag på mig, at Helle Thorning-Smidt  (S) og Villy Søvndal (SF) deltager i koret sammen med den yderste højrefløj i denne sag.

Det må skyldes at historien bag den gale tegners tegninger og Flemming Rose er glemt eller fortonet i den lange tidshorisont siden Jyllands Posten publicerede de 12 karikaturer første gang!

I 2005 hævdede en forfatter, der var igang med at skrive en bog om Profeten Muhammed, at han havde svært ved få tegnere til at illustrere sin bog, fordi mange muslimer ikke bryder sig om, at man laver billeder af deres profet.

Det kom Flemming Rose, kulturredaktør på Jyllands Posten, for øre og han mente det var en trussel for vores ytringsfrihed, fordi kravet om særlige hensyn til en religiøs trosretning er uforeneligt med vores grundlov!

Det vigtige i denne sag er derfor, at Flemming Rose bestiller karikaturer af Profeten Muhammed og ikke tegninger! Det gør han for at provokere, som det fremgår af hans egen tekst i Jyllands Posten i forbindelse med publiceringen! Der var ikke tale om disse karikaturer var blevet afvist af nogen medier!

Det er det centrale punkt i denne sag og der hvor jeg mener, der ikke længere er tale om manglende ytringsfrihed, men derimod er der tale om en direkte hån og provokation (krænkelse) mod islam og muslimer, som absolut ikke tjener ytringsfriheden i Danmark eller andre lande.

Der står jeg personligt af, for uanset hvilken tro der er tale om, skal man som dansker, muslim, hindu eller buddist respektere andres tro.

Det der frustrerer mig mest i den sag er, at Flemming Rose, Kurt Westergaard og Jyllands Posten med sin totalt misforstående kamp for ytringsfriheden med deres direkte provokation hjælper de totalitære regimer med at fastholde deres befolkninger langt fra menneskerettigheder og ytringsfrihed i deres lande.

Magthaverne i de lande inspirerer og bruger deres befolkninger til at reagere mod den danske provokation og hån mod profeten for at fastholde deres magt. Det er det modsatte af hvad jeg tror, der var Jyllands Postens baggrund for at hævde princippet ytringsfrihed med disse tåbelige karikaturer?

Der er masser af ting man kunne tage op på en fornuftig måde med de muslimske lande uden at krænke profeten og verdens muslimer, for provakationer (krænkelser) fører ikke til dialog, men derimod skaber det modstand mod dialogen!

Jeg mener fortsat Jyllands Posten svigter deres rolle som ytringsfrihedens fornemste vogter ved fortsat at bringe disse karikaturer.

Redaktionen kunne ved dialog med de islamske regimer tage en dialog om behandling kvinder og af mennesker, der skiller sig ud på grund af etnisk oprindelse, religion eller seksuel orientering.

Der er forskel på at krænke (provokere) og kritisere. Det er en hjørnesten i ytringsfriheden, at man kan kritisere andre mennesker, magthavere og regimer, ved at kritisere deres adfærd og dermed skabe forandringer.

Jeg håber det på sigt går op for redaktionen på Jyllands Posten, de danske politikkere og den danske nations befolkning?

Share This Post

Moské på Vibevej i København

Jyllands Posten skriver:
Både Socialdemokraterne og Venstre mener, at økonomien bør lægges åbent frem, mens Dansk Folkeparti vil have Københavns Kommune til at stoppe byggeriet.

Billed er fra Københavns Kommunes Teknik- og miljøforvaltning.

Jamen jøses da! Skal vi have en Moske?

Det mener Dansk Folkeparti ikke. Det er katastrofalt for Danmark og de troende her i landet, at vi har et parti, der i den grad forfølger et enkelt kultur og tro!

For skal Indre Mission, “De sidste dages Hellige”, Pinsemisionen og alle de andre trossamfund, der eksisterer uden for Folkekirken nu forbydes af Dansk Folkeparti?

Nej så galt går det ikke, men Dansk Folkeparti er mod alt, hvad der handler om Islam og Muslimer, for disse fremmede hovedsagelige mørke mennekser og ikke mindst deres religion og kultur, det har dansk Folkeparti set, der er masser af stemmer i at forfølge – og det gør Pia K. og hendes løjnanter Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahl så lidenskabsløst og hæmningsløst på tværs af Grundloven, der siger, at der er trosfrihed i Danmark.

Selvfølgelig skal muslimer og Islam have en bygning i Danmark, hvor de kan dyrke deres tro på deres egne vilkår, så jeg hilser bygningen velkommen på lige fod med de andre kirkebygninger i Danmark.

Her er det et must for mig, at der er gennemsigtig i financieringen af Moskéen, som der er ved andre kirkebyggerier. Så undgår vi mistro og mytedannelse.

——————————————————————————–

[adrotate group=”1″]

——————————————————————————–

Share This Post

Grundlovsdag

Grundlovsdagen er for mig og alle danskere en festdag. Den sikrer os mod overgreb fra statsmagten, som det sker i mange andre lande.

Det er vigtigt for mig, der står i Grundloven:

§ 71
Stk. 1.
Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

Det er jo lige netop det der gør Danmark så dejlig at leve i, vi skal ikke være bange for at sige vores mening til naboen!!!
§ 77
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

Det er ytringsfrihedens paragraf! Og her skal ikke lyde et ord om JP’s Muhammed tegninger, som jeg anser for at være et vildskud på ytringsfriheden.

Og hvorfor det vil du sikkert tænke?

Det er jo netop ikke ytringsfrihed………………….
det er en chikane af andres tro……………………..
det er ytringsfrihedens force at udvise respekt overfor anderledes tænkende!

§ 78
Stk. 1.
Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.

Den giver os trosfrihed og politisk frihed.

§ 81
Enhver våbenfør mand er forpligtiget til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver.

Denne § trænger til modernisering. For kvinderne skal i ligestillingens tid også bidrage til forsvaret af vores danske samfund!! Tænk bare på debatten om tronfølgeloven!!

Jeg mener godt vi kan modernisere grundloven og der er også punkter der helt oplagt trænger til modernisering, hvor jeg kun nævner kravet om værnepligt/forsvar af Danmark.

Men jeg er glad for den danske grundlov, der giver mig de basale rettigheder som borger i Danmark.

PS!
Det er fars dag i dag.

Share This Post