Jeg er enig med Asger……….

…… det er ikke så tit det sker.

Men når han skriver noget fornuftigt, så vil jeg støtte ham……

torklade

Asger Aamunds Perspektiv fredag den 12.sep i Berlingske:
I Danmark betyder integration, at man taler dansk, at man tager sig en uddannelse, at man finder sig et arbejde, og at man accepterer Danmark som en demokratisk retsstat.

Vi kan ikke tolerere et parallelsamfund af trojanske heste, der arbejder på, at muslimske borgere og boligkvarterer glider over i sharia-enklaver, hvor islamiske retsprincipper og justits siver ind ad bagvejen, fordi folkestyret er blevet for slattent og impotent til at forsvare sine mest fundamentale principper.

Der skal i Danmark naturligvis være plads til forskellige trosretninger, forskellige kulturer. Men i Danmark er den dominerende kultur identisk med den folkestyrede, frie retsstat. Den er alfa-kulturen, der nok tillader andre beta-kulturer, men intet over, intet ved siden af alfa-kulturen.

Den arabiske kulturs praksis i Danmark må indrette sig på, at den må tilpasse sig og give efter, hver eneste gang den kolliderer med demokratiet og retsstaten, som er hjerteblodet i det moderne danske samfund.

I en demokratisk retsstat som den danske kan vi naturligvis ikke forhindre muslimske mødre eller deres døtre i at bære tørklæde, hverken privat eller offentligt. Det skal også være muligt for muslimske kvinder at bære tørklæde på deres arbejdsplads, hvis arbejdsgiveren er indforstået.

Du kan læse hans indlæg her…….

naser_khader      ozlem_cekic

Der er heldigvis mange muslimer i Danmark, som respekterer de danske normer. De fremmeste af dem er Naser Khader og Özlem Cekic og der kan nævnes mange andre. Men de to nævnte er bannerførere i den offentlige debat for at fremme muslimers integration i Danmark.

Jeg vil opfordre alle muslimer i Danmark til gøre det samme.

Share This Post

Pia Kjærsgaard er U-dansk, jeg er enig………

Birthe Rønn Hornbech og andre prominente Venstre folk er ude med riven mod Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard.

 Birthe svinger sig op til at erklære Pia Kjærsgaard for u-dansk! Det er jeg enig i!

Pia Kjærsgaard siger, at det her er et ”gigant-problem for Venstre”, som man (Vikaren) må tage hånd om.

Men er der tale ikke om “Venstre Folket” er træt af grænsebomme og fremmedhad, som ikke er et liberalt anliggende!

I lang tid har Venstres statsminister Lars Løkke solgt ud af Venstres librerale politik for at bevare sin egen statsminitster taburet! Er det denne “sælgen ud“, der nu indhenter statsministeren.

Både hos De Konservative og Venstre er der medlemmer, som er ved at være uendeligt trætte af, at regeringstoppen aldrig rigtigt tør sætte Pia Kjærsgaard og andre DF’ere på plads, når de ellers oplever, at der er grund til det.

I en kronik den 18. juni 2011 på Berlingske beskylder Birthe Rønn-Hornbech Pia Kjærsgaard for at være u-dansk. Årsagen er en række udtalelser i debatten om grænsekontrol. Politikerne mener blandt andet, at Pia Kjærsgaard gik over stregen, da hun ‘trak nazikortet’ i en kronik politiken 9. juni, hvor hun blandt andet skrev følgende: “Og Ambassadøren messer så om følelsesladet nationalisme. Ak ja, pudsige ord fra en tysk ambassadør, hvis lands historie ellers har budt på en del følelsesladet nationalisme med triste konsekvenser“.

Birthe Rønn er pludselig vågnet op fra de døde, og det er jo nærmest komisk at beklikke mig på danskhed“, svarer Pia Kjærsgaard på kritikken.

Men er det ikke lige netop det, den gode Pia Kjærsgaard dyrker – nationalisme med grænsebomme og fremmedhad – med en lydig statsminister Lars Løkke som marionetdukke? At han ikke har opdaget det endnu, skyldes måske sprittågerne fra det sidste besøg på natværtshuset Rio Bravo ikke har lagt sig endnu?

Men det har flere prominente Venstrefolk og det giver “vikaren” nye problemer før valget.

Venstres politiske ordfører, Ellen Trane Nørby har endnu ikke forstået rækkevidden i Birthe Rønn Hornbech’s kritik, så hun reagerer med en rugmarvsrefleks: “Dansk Folkeparti har sat sig ved forhandlingsbordet og taget ansvar for de udfordringer, verdensøkonomien giver Danmark. Grænseaftalen er en del af den samlede pakke for regeringens aftale,kritik af DF skader regeringens muligheder for genvalg. Jeg synes, at Birthe skulle bruge kræfterne på at bekæmpe dem, der vil vælte den borgerlige regering“.

Den politiske ordfører Carina Christensen(KF) siger til Ritzau, at Birthe Rønns ordvalg er “usmageligt“.

Og helt modsat bakker udenrigsordfører Naser Khader op om Birthe Rønn Hornbech og understreger, at Pia Kjærsgaard er gået for vidt: “Det er på sin plads, hvis Pia Kjærsgaard begynder på sin sommerferie nu“. Han fortsætter:” Jeg vil opfordre Lars Løkke til at sætte Pia Kjærsgaard, på plads og forklare hende regeringens version af aftalen. Dansk Folkepartis version af aftalen er simpelthen ikke korrekt. Pia Kjærsgaard bliver ved med at skabe støj og forvirring om aftalen, så jeg vil gerne have regeringslederen på banen. Det er ham, der tegner butikken“.

Regeringen går sammen med Dansk Folkeparti hele tiden efter at please den angste del af befolkningen med lukkede grænser, burkaforbud og knivforbud. Og så taber man værdikampen. Venstre risikerer at gå i opløsning, hvis partiet fortsætter den kurs, for mange i Venstres bagland mener det samme som Birthe Rønn Hornbech”, siger Anders Samuelsen (LA).

Det politiske billede kan opgøres til Dansk Folkepartis største krise siden opstarten af partiet den 6. oktober 1995, da Pia Kjærsgaard og nogle medløbere fra Fremskridtspartiet dannede partiet – og det er måske ikke så dårligt for Danmark som nation, at Dansk Folkeparti efter valget parkeres som oppositionsparti i Folketingets “grevning” med 15 % af de danske vælgere, uden for politisk indflydelse 🙂

Årtiet 2000-2010 kan opgøres til det værste årti for Danmark og dansk politik, da det eneste udlandet har læst om i disse 10 år, det er fremmedhad, nationalismisme og protektionisme fremført af Dansk Folkeparti.

Vi har sat vores “brand” til, som en liberal og åben nation med Pia’s og Dansk Folkepartis politik!

Venstres leder i EU-Parlamentet, Jens Rohde, svarer: “Tak, Birthe. Jeg elsker dig.”

Eyvind Vesselbo (V) vil ikke gå til personangreb, men siger: “Man skal føre en ordentlig debat mellem politikere, men også mellem lande. Så på den måde er jeg enig med Birthe.”

Det fortjener Danmark og danskere ikke, hvis jeg (Skribenten) skal karakterisere vort land og indbyggere!!! Vi skal have vores “brand” tilbage med et nyt Folketing.

Læs Birte Rønn Hornbechs kronik http://www.b.dk/kommentarer/pia-kjaersgaard-er-udansk

Share This Post

Debat i DR1 om burka

Jeg så en spændende debat mellem Naser Khader og Marianne Jelved om forbud eller ej mod burka i Danmark.

Marianne var helt oppe og svinge i Grundloven af 1953, hvor der ikke må anfægtes religiøase forbud og Naser Khader, hvis hovedbudskab var den er kvindeundertrykkende.

Hvem der vandt denne duel og hvad der op og ned kan jeg ikke dømme om, men jeg er fortsat mod danskle kvinder går i burka.

 

Et godt argument mod burka!

Men jeg mener det viste kørekort, som jeg faldt over i anden sammenhæng, er et meget godt argument mod den.

Men det glæder mig Marianne Jelved har fortrudt hun stemte for TUNERSER LOVEN og vil lave den om ved først givne lejlighed! Det lovede hun i debatudsendelsen.


[adrotate group=”1″]


Share This Post

Betragtninger i dag

Naser Khader her endnu engang tiltrukket sig mediedækning i GO’ Morgen Danmark. Han har meget at lære om Det Konservative Folkeparti, som han nu er medlem af. Ledende medlemmer af partiet mener han er god til det værdipolitiske i Dansk Politik, men er der ikke forskel på radikal og konservativ værdipolitik?

***********************

Jeg faldt over en gammel mælkekarton i dag fra Arla Foods, der står:

 En dansk malkeko, bemærk koens deforme Yver, det er unaturligt i forhold til koens øvrige propotioner, men effektivt, da koens eneste formål er at levere en masse mælk

Hvad laver køerne om vinteren?
Ja det er et godt spørgsmål og Arla Fodds giver selv svaret.

………Køerne opholder sig i den varme stald og begynder at glæde sig til at komme på græs igen. 80% af alle danske malkekøer går nemlig på græs hele sommeren……..

Således beriget af Arla Foods beskrivelse af de danske køers ønsker er jeg parat til at pleje mit skrantende helbred med et glas mælk i bevidstheden om de danske køers vellevned.

Men jeg mener at have set presseklip og TV udsendelser, der givet et lidt andet billede af den danske malkeko, men herom senere.

Share This Post

Ny Alliance igen

Først var de 5, så var de 4, 3 og endelig 2 med Jørgen Poulsen ude. Men nu forlader Gitte Seeberg Folketinget og det giver plads til Villum Christensen fra Slagelse.

De to gamle venner og partistiftere Naser Khader og Anders Samuelsen ønsker Villum Christensen velkommen i folketinget!

Villum Christensen lægger ud i Politken med at sige: “DF’s metoder minder om nazisternes under krigen”.

Så forstår jeg ikke mere, var det ikke det Jørgen Poulsen blev smidt ud af folketingsgruppen for at sige på deres årskongres i partiet? (Og et par andre småting).

Farcen i Ny Alliance fortsætter med den udmelding på fuld kraft. Jens Otto Krags berømte citat kommer mig i HU: “Man har et standpunkt til man taget et nyt”.

Det springer i øjnene at NA gruppekasse i Folketinget tilføres 100.000  kroner og der bliver et medlem mere til at dele 26 udvalgsposter.

Tilbage står et kim til politisk uenighed mellem de 3, hvilket Pia Kjærsgaard straks er ude med, nemlig kritikken af Dansk Folkeparti, der ser ud til at fortsætte, og Naser Khaders manglende lederskab.

Hun er en dygtig politisk taktikker, som har set kampen fortsætte i Ny Alliance og derfor benytter lejligheden til pirke til den fortsatte dødskamp i Ny Alliance, så hun kan beholde magten i Folketinget sammen med V/K regeringen.

Nu venter jeg spændt på næste scene i farcen!

Er det Naser Khaders exit som leder?

Share This Post