Jeg river mig i håret……….

Skærmprint – Anna Britta Troelsgaard Nielsen

Hvordan kan det ske?

En “betroet” medarbejder kan hæve 111.000.000.000 kroner og overføre pengene til private konti, uden der er nogen i Socialstyrelsen, der har bemærket det!

Hun har endda fået en fortjenstmedalje af Dronningen i februar 2017 for netop at have arbejdet 40 år i Socialstyrelsen.

Vi har krav på at få en fyldestgørende forklaring på bedrageriet…

BT skriver…….

Anna Britta Troelsgaard Nielsen blev 4. oktober i år erklæret personligt konkurs ved Sø- og Handelsretten med partner hos Kammeradvokaten Boris Frederiksen som kurator.

Det er specielt mellem 2007 og 2014, at Anna Britta Troelsgaard Nielsen ifølge Socialministeriet malkede statskassen for typisk tocifrede millionbeløb om året.

Alene i 2010 overførte hun 15,4 millioner kroner til sig selv.

Ministeren blev første gang orienteret 24. september og orienterede Folketinget første gang 30. september, hvor det første skøn for omfanget lå klar.

Pengene er taget fra blandt andet SATS-puljemidler, der er øremærket til udsatte grupper.

Bagmandspolitiet (SOIK) beskriver den mistænkte svindel som “disciplineret og systematisk

Share This Post

Hyrede Carl Holst privat rådgiver i Region Syd?

Forsvarsminister Carls Holst (V) mistænkes af flere regionsrådsmedlemmer i Region Syddanmark for at have ansat en journalist for regionens penge til at hjælpe sig i valgkampen op til folketingsvalget. Det skriver Vejle Amts Folkeblad, Fyens Stiftstidende og Jydske Vestkysten lørdag.

Anklagen mod Carl Holst bakkes op af en mail fra marts i år til JydskeVestkysten. Her sendte Christian Ingemann Nielsen på vegne af Carl Holst to links, der netop handlede om, at Holst som folketingskandidat – og ikke regionsrådsformand – foreslog at rykke Energistyrelsen til Esbjerg. Mailen blev sendt fra regionens mailadresse underskrevet “Råds- og direktionssekretariatet”

Socialdemokraterne, de konservative, Enhedslisten og SF har mistanke om, at Christian Ingemann Nielsen i høj grad har fungeret som skattebetalt personlig rådgiver for Carl Holst under hans folketingskandidatur.

Formelt var Christian Ingemann Nielsen ansat i Projektet “Smart Vækst” under Råds- og direktionssekretariatet i Region Syd- og Sønderjylland .

carl_spindoktor

Endnu en tur i klejnekassen for en fremtrædende venstremand og ven af Lars Løkke. Det må være en venstre kultur i al sin enkelhed.

Et reelt Venstre motto:
Det skal kunne betale sig at arbejde, derfor bruger vi løs af skatteydernes penge“.

Share This Post

Mine tanker om “Im sagen”, Udlændingeloven og Venstre

En syg lovgivning bliver ændret.

Der er indgået aftale mellem samtlige Folketingets partier, minus Dansk Folkeparti, om følgende:
Der er enighed om at gennemføre en ændring af udlændingeloven, som skal sikre, at en udlændings opholdstilladelse ikke inddrages i tilfælde af den herboende ægtefælle eller samlever dør.

Ved vurderingen af, om inddragelse kan ske, vil der skulle tages særligt hensyn til, om opholdsgrundlaget ikke længere er til stede som følge af ægtefællens eller samleverens død. Dette gælder uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet.

Der lægges særlig vægt på, om udlændingen har udvist vilje og evne til at integrere sig her i landet“.

Den sidste formulering kritiserer Johanne Schmidt-Nielsen Enhedslisten, da hun siger det er en gummiparagraf, der  giver en masse muligheder for fortolkninger.

Hun siger: “Det drejer sig om danske børn – børn der er født i Danmark eller levet det meste af deres liv her og KUN taler dansk“.

Fakta om Im og hendes moders udvisning.

Im_nielsen

Stedfaderen døde af kræft, og så blev syvårige Im Nielsen og hendes thailandske mor udvist af Danmark i søndags via Kastrup Lufthavn til Thailand. Netop sådanne sager er yderst sjældne, men der er flere hundrede eksempler på, at små børn er kommet i klemme i den danske udlændingelovgivning.

Det undrer mig, at netop Im og hendes mor skabte så meget virak på Facebook og andre medier. Det undrer mig, det ikke er et af de andre godt 1.000 børn, der har skabt det mediebillede eller rettere sag – Medie hysteri!

Bjarne Laustzen (S) mf’er fra Nordjylland gik godt nok ind i udvisningssagen, men er det Venstre, der skabte konflikten/sagen for at få fokus væk fra formandens rejser og diæter?

Jeg er ikke utilbøjelig til at tro, det er det sidste – sammenholdt med det er en ualmindelig dårlig behandling Im og hendes mor har fået af de danske myndigheder med baggrund i en urimelig undskabsfuld lovgivning fra VK(O)-regeringens tid.

Årsagen til den behandling skal tilskrives ændringer af Udlændingeloven i 2002, hvor Dansk Folkeparti fik strammet lovet om tilknytningskravet ganske alvorligt, som betaling for at stemme for VK-regeringens finanslov for 2002.

Alle Folketingets Partier – minus Dansk Folkeparti – ændrer nu lovgivningen.

Venstres holdning om Udlændingeloven
Venstre har stemt mod regeringens lempelser af Udlændingeloven siden oktober 2011, hvor Venstre mistede regeringsmagten.

Et eksempel på Venstres handlinger i Folketingssalen:
Venstre stemte mod voldsramte kvinder kan blive i Danmark ved ægteskabets ophør, som den nuværende regering har gennemført.

Venstre har bebudet, at får partiet magten efter næste valg, så vil de rulle de lempelser tilbage, som den nuværende regering har gennemført af Udlændingeloven.

Det er værd at hæfte sig ved Venstres holdning om tilbagerulning af Udlændingeloven i mediestormen omkring den ulykkelige udvisning af Im og hendes mor.

Inger Beinov Støjberg manipulerer med sandheden om Udlændingeloven og det urimelige tilknytningskrav, som hendes regering har lavet sammen Dansk Folkeparti i 2002, som er  årsag til Im's udvisning af Danmark!

Inger Beinov Støjberg manipulerer med sandheden om Udlændingeloven og det urimelige tilknytningskrav, som hendes regering har lavet sammen Dansk Folkeparti i 2002, som er årsag til Im’s udvisning af Danmark!

Inger Støjberg manipulerer med sandheden om Udlændingeloven.
Det er IKKE som Inger Støjberg (V) fortæller en lov fra regeringen Poul Nyrop Rasmussens tid i 1983 der er årsag til udvisningen af dem. Det er derimod hendes eget parti – Danmarks Liberale – Venstre. Men trods det er dokumenteret for hende af mig og andre, så fremturer hun fortsat ufortrødent med postulatet. Men det er desværre ikke usædvanligt for hende. Hun har tidligere pyntet sit CV med kompetancer og uddannelser , som hun ikke havde.

Dokumentation:
Det var i en ændring af udlændingeloven i 2002, kravene om tilknytningskrav blev ændret, nemlig lov nr. 365 af 6. juni 2002.
Du kan læse loven her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=28895

Du kan læse lovforslaget med bemærkninger L 152 fra folketingsåret 2001-02, 2. samling her: http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/20012/lovforslag_som_fremsat/L152.htm.

Nu venter jeg på Venstres mediestunt, når Im og hendes mor vender tilbage til Danmark…….

Så er partiets hykleri komplet 😎

Dansk Folkeparti er mere ærlig end Venstre, for partiet står ved partiets gerning i 2002 og partiet vil IKKE ændre tilknytningskravet i Udlændingeloven, trods det enorme mediepres.

Share This Post

Venstre løber fra ansvaret og Dansk Folkeparti er tavst!

Sagen er dybt ulykkelig og jeg iler med at bringe Bjarne Laustsen opdatering på hans Facebook profil. Det mener jeg sagen fortjener.

Det er trist Venstre løber fra sit ansvar vedrørende den gældende lovgivning, der nu ændres på baggrund af denne udvisningsdom afsagt ved retten i Hjørring og der tidligere var fastsat af Udlændingenævnet.

Det er bemærkelsesværdigt, men ikke overraskende – at Dansk Folkeparti ikke har udsendt en pressemeddelelse om denne sag. Det er fordi Partiet har blod på hænderne i denne sag, for den stramning af udlændingeloven er Venstres betaling for indgåelse af finansloven til Dansk Folkeparti.

 

Bjarne Laustsen på Facebook

Udvisningssagen af Suthida og Im

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) besøger onsdag eftermiddag 13.11. Suthida Nielsens svigerforældre, Inger og Roland Nielsen, i Aabybro for at drøfte situationen efter at Im og Suthida måtte rejse ud af landet.

Kl. 17,00 skal Bjarne Laustsen mødes med støttegruppen for Suthida og Im på Mediecenteret, Søparken 2, i Aabybro for at drøfte, hvilke initiativer der kan tages for at de snarest kan vende tilbage til Danmark, som vil være fuldt fortjent efter den opbakning, som borgerne viste i stort tal ved fakkeltoget forleden.

Advokat Jens Bech, Hjørring, er kommet med skriftligt input til, hvad man kan overveje at gøre ud fra en juridisk vinkel.

”Det er jo meget positivt at justitsministeren vil ændre reglerne fremadrettet, således at en ægtefælle ikke skal udvises, hvis manden dør. Men det der bare er helt umuligt at forklare er, at den lille familie – Im og Suthida – som har fået danskernes øjne op for, at reglerne er helt i hegnet, ikke skal være omfattet af lovforslaget.”

”Det er også svært at forklare, at når der er opkrævet for meget i grundskyld, så kan man snildt lave en tilbageregulering, men når det drejer sig om mennesker, så kan man ikke. Det har jeg i hvert fald ikke gået i skole lang tid nok til at kunne forstå logikken i.”

Sagen er behandlet efter lovgivningen……

Im_nielsen

Sagen om den udviste syvårige Im er måske ulykkelig, men helt efter bogen, siger Amnesty til Jyllands Posten.

Det er barske billeder, når den syvårige Im Nielsen skal sige farvel til Danmark for at rejse til Thailand.

Og når hun græder i lufthavnen, fordi hun hellere vil blive hjemme i Nordjylland.

Men sagen er tilsyneladende foregået helt efter bogen.

Det fastslår jurist Claus Juul fra Amnesty International, der tidligere har arbejdet med tilsvarende sager.

»Sagen er afgjort efter bogen, og hvis man synes, at Im og piger som hende skal have lov til at blive, så skal reglerne laves om,« siger Claus Juul, der kalder sagen »ulykkelig«.

Familien udvises på baggrund af en afgørelse fra Udlændingenævnet, der mener, at familien har tættere forbindelse til Thailand end Danmark – efter at Ims danske stedfar døde af kræft sidste år.

»Det er præcist sådan, at reglerne er lavet. Vi har en regel om, at hvis man bliver skilt, så kan man ikke blive, hvis ens tilknytning er større til et andet land. Og ved dødsfald gælder – ifølge gældende praksis – det samme. Det er klart, at det føles som om, at man bliver straffet for, at ens ægtefælle er så fræk at dø af kræft, men hvis politikerne vil ændre det, så må de lave reglerne eller systemet om,« siger Claus Juul til Jyllands Posten.

Det er derimod ynkeligt at Venstres top med Lars Løkke og Kristian Jensen ikke vedkender sig deres personlige ansvar for udvisningen, for det er en VK-regering, der står fadder til den urimelige lovgivning der har udvist Im Nielsen og hendes mor.

Lars Løkke skriver på sin Facebook profil:

Venstres Inger Støjberg har kaldt justitsministeren i samråd om udvisningen af Im og hendes mor. Inger siger (og jeg er enig):

Vi skal have ændret loven, så velintegrerede ikke sendes ud af landet i tilfælde af dødsfald, som det netop er sket for Im og hendes mor. Derudover skal vi have fundet en løsning på, hvordan Im og hendes mor kan komme tilbage til Danmark igen.”

facebook_12_11-2013

Kristian Jensen skriver på sin Facebook profil:

Jeg går ind for en stram udlændingepolitik!
Men ikke en hjerteløs udlændingepolitik. Derfor er jeg glad for at Inger Støjberg har indkaldt Justitsministeren i samråd, så vi kan finde ud af om han har begået fejl i sagen om udvisning af Im Nielsen.

Han får svar på tiltale:

Ole MathiasenKristian – Jeg regner med, at du eller Løkke – går til regeringen og tilbyder dem en løsning/lovændring. Det er – når alt kommer til alt – jeres tidligere regering, som gav DF medhold i stramningerne – som betaling for støtte til Finansloven!

De regler, vi ændrer, er de regler, som eksisterede under VK-regeringen, da også Kristian Jensen(V) var minister. Det er regeringen, som har sagt, at det her er en ulykkelig sag, og derfor lægger vi op til at se på, hvordan vi kan ændre reglerne”, siger Morten Bødskov til Ritzau.

Share This Post

Dovne Robert og Nihilistisk Folkeparti misbruger DR

Det seneste mediestunt med “Dovne Robert” alias Robert Nielsen chokerer mig………..

 

Den egentlige dovenskab ligger selvsagt hos de journalister, meningsdannere og politikere, der ikke gør sig den ulejlighed lige at gå et skridt tilbage, og kaste et kritisk blik på den sag, som nu går som en båndsløjfe gennem medierne inden de farer til tastaturet og mikrofonen med krav om nye restriktioner. Berlingske Tidendes blogger Anne Sophie Hermansen  anede uråd i søndags.

Det er pinligt for DR at den dyrt betalte TV station ikke evner at bedrive en nogenlunde habil research og derfor ukritisk lader sig bruge af Robert Nielsen og “Nihilistisk Folkeparti” til at fremme det ukendte partis provokerende holdninger.

Det er også pinligt at Danmarks mest  populistiske parti i Folketinget, Dansk Folkeparti, halser efter Danmarks Radio med krav til regeringen til at sætte Dovne Robert i arbejde, uden smålig skelen til sandheden om Robert.

Dansk Folkeparti skriver i en pressemeddelelse:
Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted, reagerer med undren over, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) ikke har reageret med handling oven på afsløringen af, at en borger i Københavns Kommune nægter at stå til rådighed for arbejdsmarkedet – med kommunens stiltiende accept.

Bent Bøgsted vil derfor kalde Mette Frederiksen i samråd for at få en forklaring på, at borgeren Robert ikke er blevet udsat for de sanktioner, som lovgivningen påbyder overfor arbejdsløse borgere, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet“.

Dansk Folkeparti og Bent Bøgsted misbruger ministerens tid, det er det mest objektive man kan skrive om det.

 

Share This Post