Burkaen er kommet for at blive……. ???

Det er påstanden fra Amir Arabi på Facebook.

Det møder modstand fra de frelste, fortrinsvis fra borgerlig side,  men også det gamle arbejderparti Socialdemokratiet er hoppet med på vognen i den slet skjulte kampagne mod Islam, konkretiseret via det såkaldte “tildækningsforbud“.

Peter Parling  på Facebook:

Klædedragten er en flere 1000 år gammel klæde dragt de prostitueret skulle bruge, så man ikke kunne kende dem, så lad de prostitueret kvinder der stadig ønsker at sende dette signal.

Det ansporede mig til at undersøge klædedragtens oprindelse…..

Burkaen har mange navne, fordi der forskellige steder i den islamiske verden på forskellige tidspunkter i historien har eksisteret forskellige fortolkninger af Koranens ord om tildækning og forskellige tøjmoder. I dagens Danmark hersker der også en del forvirring om, hvad sådan en burka er. Men typisk forbinder vi i Europa burkaen med Afghanistan og den klædedragt, som nogle af de afghanske og centralasiatiske kvinder benytter sig af.

I Det Gamle Testamente er ansigtsslør heller ikke nogen fremmed ting. Og fra det Byzantinske rige har vi kilder, der peger på, at den passende påklædning for fornemme kvinder var fuld tildækning af ansigtet.

Vi kan altså se et mønster, der peger hen imod, at tildækning af ansigtet har været særdeles udbredt i de områder, der senere blev erobret og befolket af muslimer. Så det er nok ikke nogen helt forkert antagelse, hvis vi går ud fra at islam simpelthen har videreført de skikke og normer for påklædning, som var gældende, da religionen kom til.

Hvis vi kort skal se lidt på, hvad Koranen fortæller om tildækning af kvinder, så må vi konkludere, at det er ganske sparsomt.

Mest direkte kommenteres kvindernes påklædning i Sura 24: 30-31, hvor der fortælles, at man skal: “Sig[e] til de troende kvinder, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn; de må ikke fremvise deres pryd, bortset fra det deraf, der er synligt, og de skal lægge deres hovedslør hen over deres halsudskæring.” 

Men ansigtsslør og burka nævnes ikke direkte hverken i Koranen eller i den anden type autoritative tekster inden for Islam Hadith, det der også kaldes “Profetens sædvane”.
Kilde: https://www.dr.dk/CMS/ARKIVP1/default.drxml?

Følg linket og læs hele artiklen.

Når jeg sælger 1.000 tørklæder, sælger jeg én niqab
Butik på Nørrebro i København sælger slet ikke burkaer, og kunder har aldrig efterspurgt det.

Ziad Al-Hasan kan ikke se problemet i, at nogle kvinder bærer burka og niqab, hvis de selv har valgt det.

Selvfølgelig skal myndighederne blande sig, hvis kvinden er tvunget til det, men hvis hun selv har valgt det, så mener jeg, hun har ret til det, og så er det okay med mig. Danmark er et frit land. Politikerne bruger meget tid på at gøre det til Danmarks største problem, siger han.

Andre Kilder:
http://islamsvar.dk/om-islamsvar/

 

Share This Post

Så skete det…..

Så trådte det i kraft, det forkætrede tildækningsforbud, som – hvis vi skal tale rent ud af posen – nok snarere er rettet mod muslimske kvinder i burka og niqab end mod japanske turister med åndedrætsværn for næse og mund“, skriver Information i dag.

Jeg er enig med dem, der siger, det er signal politik af værste skuffe. Et tal der rumler i min hukommelse, siger der er omkring 100 kvinder i Danmark, der bærer niqab eller burka.

I stedet for at bruge Folketingets og politikkernes tid på signalpolitik og ikke mindst efterlade den enkelte danske politimand med en urias post, som at få den forbudte klædnings del af en sagesløs muslimsk kvinde…….

Så burde man i stedet for overlade det til kommunernes opsøgende sociale arbejde, at overbevise det muslimske samfund og dets forstokkede mænd om, at det ikke er rimeligt at bære de nævnte genstande i Danmark.

Share This Post

Wakeup call til muslimske kvinder i Danmark

Der er opbrud blandt indvandrerne på både kultur og i forholdet mand/kvinde, det mener jeg er et godt tegn på integration og forståelse for det danske samfunds spilleregler.
Nogle muslimske kvinder og mænd lever dog fortsat videre i Danmark med de gamle kulturer fra deres hjemlande, som de dækker under islam, hvilket er forkert. For det er ikke Koranen der der forlanger kvinder skal tildækkes, men deres kultur og traditioner i for eksempel Afghanistan.

 

nikab
Derfor er vigtigt at støtte de muslimske kvinder, der gør oprør mod denne kultur. Derfor bringer jeg denne kommentar fra Khaterah Parwani, der ikke anerkender en muslimsk tandlæge i Danmark nægter at behandle kvinder, der ikke er tildækket efter afghanske traditioner.
Khaterah Parwani skriver på Facebook:

Til tandlægen som nægter at arbejde med kvinder, fordi HAN ikke har kontrol over deres klæder:

Du skal ikke forsvare din mentalitet med anklager om racisme eller diskrimination mod sagsbehandleren. Du er den diskriminerende, sexistiske og chauvinistiske part her, så vend din pegefinger indad.

Hvis du har det ubærligt med dine indre dæmoner, så snart du ser bar hud, så skulle du tage og tøjle dine meget frække tanker om fremmede kvinder, for det er jo dér den trykker – at DU frygter dig selv i en situation, hvor du er omringet af kvindelig bar hud. Det er ret skræmmende, at du modsat så mange andre muslimske mænd på det danske arbejdsmarked, har så alvorligt et problem med at nærme dig kvinder.

Her har din mentalitet ingen gang på jorden og jeg påskønner den sanktion, du har fået af sagsbehandleren, for der skal trækkes en fed streg, så du lærer omgående.

Vi lever i et land, som har kæmpet for at vi kvinder kan stå på egne ben, tage egne beslutninger, så gudskelov for at vores forældre flygtede hertil, så vi aldrig skal være afhængige af mænd som dig“.

Khaterah Parwani’s indlæg er et wakeup call til muslimske kvinder i Danmark, der er bundet op på tørklæder, nikab og burka mere eller mindre frivilligt!

Burkaen er ikke og har aldrig været en muslimsk klædedragt. Derimod har det i nogle mellemøstlige lande været brugt som et politisk våben i forskellige sammenhænge, og nu i Danmark som en kulturelt baseret islamofobi, som det fremgår af De Konservative og Dansk Folkepartis rodløse integrationspolitik, skriver Lean Waage Beck i kristeligt-dagblad.dk.

Burka stammer oprindelig fra Bukhara, (deraf navnet burqa), som var en vigtig handelsby ved Silkevejen. Denne traditionelle burqa blev sammen med silke, tæpper og krydderier bragt videre til Indien og store dele af det daværende landområde Fars, og dragten havde ingen sammenhæng med nogen af religionerne, heller ikke islam. Britiske soldater bragte burqa-traditionen med sig fra Indien til Afghanistan, da de i 1838 besatte Kabul og genindsatte den fordrevne afghanske Shah Shujah.

Kilde: Berlingske

Kilde: Berlingske

Islam forlanger ikke, at kvinder tilslører deres hænder, fødder og ansigt, eller påbyder kvinden en speciel type slør. Kulturtraditioner fra Mellemøsten skal ikke påtvinges muslimske kvinder i Danmark.

 

Share This Post

Dansk Folkeparti vil forbyde burkaer efter hollandsk model

Partiets ordførerMartin Henriksen har sendt en pressemeddelelse ud om Burka forbud.

Det er kun den ene af de kendte muslimske klædedragter Dansk Folkeparti vil forbyde, nemlig burkaen nederst til højre.

Det er kun den ene af de kendte muslimske klædedragter Dansk Folkeparti vil forbyde, nemlig burkaen nederst til højre.

” Den danske regering har lagt værdikampen på is og er i fuld gang med at afvikle de sidste 10 års stramninger på udlændingeområdet. I Frankrig, Belgien og nu også Holland har man derimod valgt at forbyde de kvindefornedrende burkaer. Det viser, at den danske regering er ude af trit med en tendens i Europa, der sender kraftige signaler til islamisterne,” det siger Dansk Folkepartis integrationsordfører Martin Henriksen, der vil forbyde den heldækkende muslimske klædedragt Burkaen.

Den gode hurtigtsnakkende Martin Henriksen har IKKE sat sig ind i den muslimske klædedragt og slet IKKE i regeringens værdipolitik.

Regeringen afskaffer Dansk Folkepartis fremmedhadske indvandrer politik og forsøg på at forhindre en sund indvandrig i Danmark, det er ikke at lægge værdikampen på is, men det er derimod en ny stærk værdikamp med sunde normer for det danske samfund og til gavn for alle danskere – erkend det hr. Martin Henriksen (DF).

Det er svært at være oppositionsparti for Dansk Folkeparti. Fra at bestemme over VK-regeringens udlændingepolitik til at stå helt uden for indflydelse, det har skabt meget frustration i det så før så magtfulde parti i dansk poliitk.

Min personlige holdning er der ikke er brug for et forbud, men om reel oplysning og integration for de familier og kvinder, der bruger disse klædedragter.

Men retten til at klæde sig, som man vil og ønsker det i det danske samfund, det må respekteres.

Dog kan der være tilfælde, hvor der er brug for identifikation af kvinden, men så må det problem løses ved konduite.

Men Martin Henriksen må gerne sætte sig ind i den muslimske klædedragt.

Derfor fårMartin Henriksen og Dansk Folkeparti dette lille lynkursus:

Hijab:
I mange arabiske og vestlige lande betegner hijab først og fremmest kvindens tørklæde, men i lærd islamisk tradition har ordet en bredere betydning: ærbarhed, diskretion og moral. I Koranen bruges et andet ord for slør eller hovedtørklæde.

Mange muslimske kvinder anvender et tørklæde, når de befinder sig i det offentlige rum. Tørklædet dækker oftest håret, men ikke ansigtet, og i islamisk sammenhæng kalder man det også for hijab. Den islamiske begrundelse for anvendelsen af tørklædet er baseret på muslimernes religiøse tekst koranen.
Kilde: Wikipedia.dk

Nikab/Niqab.
Nikab eller niqāb er et slør, som bæres foran ansigtet sammen med et tørklæde, og som normalt kun lader øjnene synlige. Anvendelsen af nikab er frem for alt udbredt i Saudiarabien og i landene omkring Den Persiske Bugt. Nikaben stammer oprindeligt fra beduinkulturer på Den Arabiske Halvø, hvor beklædningen allerede i førislamisktid blev anvendt af både kvinder og mænd som værn mod sand og sol.

Nikab skal ikke forveksles med burka.

Tchador. (Link til fransk website)
En chador eller chador er en iransk traditionel klædning båret af kvinder, som nu anvendes primært af kvinder muslim i byområder eller landområder i Iran, og nogle lande i Asien.

En chador er et semi-cirkulært stykke stof åbne på forsiden. Den har ingen hånd åbninger eller håndlukninger.

Den chador har ikke altid haft den samme form gennem tiderne.  Litterære kilder angiver, at oprindeligt det virkede som et slør, der dækker hoved og ansigt eller klud, der dækker hele kroppen inklusive ansigtet.  . Det ville også have været sammensat af to dele, en øvre og en nedre lavet af uld.

Burka.
En burka (også burqa eller burqua) er en ikke-gennemsigtigt altdækkende klædningsgenstand, traditionelt båret af muslimske kvinder i Afghanistan, Pakistan og det nordlige Indien, nu tildags dog hovedsagligt begrænset til Afghanistan.

En burka dækker hele kroppen og omfatter et lille netgardin til bærerens øjne. Muslimske kvinder der bærer burka gør det pga. en streng fortolkning af hijab, det islamiske påbud om ærbarhed. Fortolkningen af beskeden påklædning for mænd og kvinder varierer kraftigt efter område og lokal kultur. Under Taliban-styret i Afghanistan måtte en kvinde ikke vise sig offentligt uden at være iført en burka.

I nudansk bruges udtrykket burka ofte fejlagtigt om alle muslimske klædedragter, der dækker øjnene. Den mest udbredte af disse er dog nikab, som i stedet for et netgardin har en lille sprække til øjnene.

 

Share This Post

Niqab og tørklæder i dansk politik?

Der er debat om tørklæder i Europa, senest har Frankrig forbudt tildækning af kvinder med tørklæder i for af niqab i det offentlige rum.

Debatten foregår i det danske politiske rum og Naser Khader slap galt af sted med sit forsøg på forbud med burka, som var begrundet i hans opfattelse af, at den er kvindeundertrykkende.

Det var en sag der kom på tværs af menneskerettighederne og den danske grundlov!

1.200 syriske kvindelige skolelærere er overflyttet til andet arbejde på grund af den.

Men Syrerne kan!

Kristeligt Dagblad skriver i en lille notits i sit nyhedsbrev i dag:
Godt 1200 kvindelige lærere er blevet flyttet fra deres job i det overvejende muslimske Syrien.
Undervisningen i de syriske skoler følger en objektiv, sekulær metode og dette undergraves af et slør, der dækker ansigtet, siger Ali Saad, der er tilknyttet Ba’ath-partiet i Syrien
.

Jeg mener ikke det er et problem i Danmark, da det er få kvinder, der går med den niqab/buerka, dog kan jeg se det muslimske tørklæde vinder frem i vores samfund.

10 % af vores befolkning er muslimer, heraf er der et mindre tal, der praktiserer islam ortodokst.

Om det er et problem, det har jeg svært ved at afgøre, da jøder og andre trossamfund i Danmark har deres ritualer og kendetegn for deres tro, og det har vi levet med i mange årtier.

Problemet med religiøse dogmer og beklædning er ikke problemet, men problemet opstår, når der dannes parallelle samfund i samfundet, der lever isoleret og adskilt med deres egne love og regler, som for eksempel med sharia-lovgivning.

Her skal vi stå fast og forhindre sharia-lovgivning og andre parallelsamfund med alle midler! Det er dansk lovgivning, der tæller i Danmark.

Om danske muslimske kvinder skal gå i niqab må være op til den enkelte danske kvinde, men det er et must for mig, at det er den enkelte kvinde, der tager personlig stilling til det, uden pres fra familie eller trossamfund.

Det er vigtigt med en kulturpåvirkning i børneinstitutioner og skoler, så de unge muslimske kvinder får en mulighed for at tage stilling til det danske samfund og vores måde at leve på!

Spanske fodboldpiger og Lene Espersen med og uden muslimsk tørklæde.

Men personligt foretrækker jeg  de spanske fodboldpiger eller Lene Espersen uden tørklæde på billedet herover og deres måde at klæde sig på. Vores udenrigsminister  har iklædt sig tørklædet på et besøg i Karbul. Så hun har valgt side 😉

Share This Post