Den norske statskirke bliver folkekirke…….

Således opstemt af en overskrift på Kristeligt Dagblads daglige nyhedsbrev, skyndte jeg mig at læse artiklen i KD.

MEN jeg blev skuffet, for den største forandring var den norske stats ikke skulle udpege biskopper.
(Hvilket den danske stat heller ikke gør)

Financieringen af den nye norske folkekirke skal fortsætte uændret i forhold til statskirken og præsterne skal fortsat være ansat og lønnet som tjenestemænd af den norske stat.

Kristeligt Dagblad skriver:
Det norske Storting vil ændre grundloven, så kristendommen mister sin status som statsreligion.

Ændringen betyder blandt andet, at det ikke længere er regeringen, der skal udnævne provster og biskopper for den norske kirke, ligesom Norge ikke længere vil have en officiel statsreligion. (Hidtil har det været kristendommen.)

 Det er vigtigt, at kirken først og fremmest fremstår som et trossamfund og ikke primært som en statsinstitution. I dag består samfundet af mennesker med forskellig tro og livssyn, og det er nødvendigt, at der er en ligebehandling af tros- og livssynssamfundene. Privilegier skaber ikke kirke, det gør troen på Jesus, og ud fra det er kirken et trossamfund,” siger Jens-Petter Johnsen, direktør for kirkerådet i Norge
Det er ikke lige den reform af den danske folkekirke, som jeg ser for mig.

Vi skal ikke financiere en folkekirke i fremtiden med statsansatte præster, der selv kan vælge sine arbejdsopgaver i den. En dansk kirkereform må række langt videre end den norske reform og ende op med folkekirken bliver fri af den danske stat og skatteyderne, hvor brugerne selv betaler for deres præster og tjenesteydelser i kirken.

Den kulturelle arv med kirkebygningerne over hele landet må løses via en eller anden form for statslig støtte til menighederne til bygningsvedligeholdelse i mindre grad end nu.

Som minimum må kirkens præster være omfattet af samme krav som andre ansatte tjenestemænd i staten, nemlig at udføre de forefaldende opgaver i Folkekirken. Den særstilling der er nu for præster må og skal ophøre.

Share This Post

Norge står sammen, men Sørine graver grøfter.

Marianne Jelved og Margrethe Vestager (Radikale Venstre) svarer på Sørine Gotfredsens kronik i Berlingske.

Sørine graver grøfter med sin kroik om Anders B. Breivik. Tegning: Jens Hage, Berlingske.

Sørine graver grøfter med sin kroik om Anders B. Breivik. Tegning: Jens Hage, Berlingske.

Norges statsminister Jens Stoltenberg er på mange måder blevet symbolet på den norske reaktion på Breiviks terror. Han fremtræder åben og samlende. Her blot et eksempel blandt mange. Ved mindehøjtideligheden for terrorofrene i Oslos største moské sagde han: »Jeg sørger over Bano og Ismail. De har givet det nye norske “vi” et nyt ansigt. Vi skal være et fællesskab på tværs af religion, etnicitet, køn og rang«. »Bano er norsk. Ismail er norsk. Jeg er norsk. Vi er Norge. Det er jeg stolt af«, fortsatte den norske statsminister.

I Norge står de sammen. I Danmark begynder mudderkastningen fra skyttegrave, der graves stadig dybere – det hæmmer som bekendt muligheden for konstruktiv diskussion.

Nu havde det jo været en stor fordel, hvis Gotfredsen havde brugt bare en del af sin spalteplads på at delagtiggøre læserne i, hvordan vi forebygger, og hvordan vi indretter samfundet for at forhindre udfoldelsen af “de tidløse ødelæggende kræfter“.

Jeg har tidligere på denne blog taget afstand fra Sørine Gotfredsens kronik i Berligske med ordene:

Jeg deler ikke Sørine Gotfredsens sympatier for terrorristen Anders Bering Breivik eller hendes synspunkter om multikulturelle samfunds skyggesider, uanset om kronikken er bragt for tidligt eller ej.

Vi lever i en global verden, hvor vi må acceptere at der sker en indvandring, som OGSÅ kan gavne Danmark og danskerne.

Vi har tidligere set større indvandring af folkeslag til Danmark, som hollændere, franskmænd, “kartoffeltyskere”, “roe polakker” og tyrkere, bare for at nævne nogle få befolkningsgrupper, som er velintegrerede i det danske samfund i dag.

 Det samme vil ske igen, hvis vi får bremset fremmedhadet, som dyrkes i rigt mål af de “sorte præster” i Dansk Folkeparti med Søren Krarup og Jesper Langballe i spidsen, der nu får kamp til stregen af Sørine Gotfredsen!

Det mener jeg stadig.

Share This Post

For stærk kost for Pia Kjærsgaard?

Præsten Sørine Gotfredsen melder sig ind i debatten………..

Sørine Gotfredsen går til kamp mod multikulturalismen. Tegning: Mette Dreyer - Politiken.

Sørine Gotfredsen går til kamp mod multikulturalismen. Tegning: Mette Dreyer - Politiken.

 Den gode Sørine har begået en kronik i Berlingske, hvor hun giver udtryk for en vis forståelse for den norske terrorist synspunkter, forstå hvem der kan?

I dagens internetavis forklarer Lisbeth Knudsen, ansv. chefredaktør, hvorfor Berlingske bragte Sørines Gotfredsens kronik.

Hun skriver:
Sørine Gotfredsen er en professionel og rutineret, fri og ofte provokerende debattør, og hendes synspunkter står helt og holdent for hendes egen regning.

At vi ikke deler Sørine Gotfredsens opfattelse af det »lysende rationale« i Breiviks optræden ændrer ikke på, at Sørine Gotfredsens provokation nu engang er en del af en åben debat og af den ytringsfrihed, som vi hylder på Berlingske. Så må hendes argumenter, hendes mangel på empati og situationsfornemmelse i den aktuelle situation og hendes manglende klare afstandtagen til massemordet i Norge blive udsat for præcis den skarpe debat og det modspil, som har vist sig både på nettet og i avisen, siden kronikken blev bragt i lørdags.

Sørine Gotfredsen er da også selv kommet med en beklagelse af dele af kronikken i Berlingske i går, og jeg noterer mig, at Christian Braad Thomsen i sin kritik af Sørine Gotfredsens indlæg netop ikke argumenterer for, at indlægget aldrig burde have været bragt, men at det selvfølgelig bør imødegås, som han da også har gjort det i netop Berlingske“.

Sørine Gotfredsen er debattør og kronikkør med dybe rødder i Dansk Folkeparti, hvilket er tydeliggjort i hendes kronik i Berlingske, men hun har alligevel gået over smerte grænsen for partiet, så DF’s partitop med formand Pia Kjærsgaard i spidsen har følt, det var nødvendigt at undsige Sørine Gotfredsen synspunkter i kronikken.

Vi har valgkamp om kort tid, så man skal ikke jage marginalstemmerne væk fra Dansk Folkeparti, så derfor!

Nej, jeg synes ikke, man skal begynde at forske i en syg hjerne. Jeg har stor respekt for Sørine Gotfredsen, men hun har bevæget sig for langt ud i den her sag. Man skal ikke begynde at analysere en massemorder og en terrorist“, siger Pia Kjærsgaard til Dr.dk.

Dansk Folkepartis Jesper Langballe er enig i Sørine Gotfredsens analyse af det multikulturelle samfunds skyggesider.”Jeg synes, det er en fin kronik,” siger han til Information.

Han fortsætter: “Mit eneste forbehold er, at hun bruger Anders Breivik som eksempel. Hun lægger noget generelt symptomatisk ind i hans handlemåde og er dermed lige ved at bortforklare, hvad det er for en led karl, vi har med at gøre. Men hendes generelle betragtninger synes jeg er fine“.

Jeg deler ikke Sørine Gotfredsens sympatier for terrorristen Anders Bering Breivik eller hendes synspunkter om multikulturelle samfunds skyggesider, uanset om kronikken er bragt for tidligt eller ej.

Vi lever i en global verden, hvor vi må acceptere at der sker en indvandring, som OGSÅ kan gavne Danmark og danskerne.

Vi har tidligere set større indvandring af folkeslag til Danmark, som hollændere, franskmænd, “kartoffeltyskere”, “roe polakker” og tyrkere, bare for at nævne nogle få befolkningsgrupper, som er velintegrerede i det danske samfund i dag.

 Det samme vil ske igen, hvis vi får bremset fremmedhadet, som dyrkes i rigt mål af de “sorte præster” i Dansk Folkeparti med Søren Krarup og Jesper Langballe i spidsen, der nu får kamp til stregen af Sørine Gotfredsen!

 

Share This Post

Dansk Folkepartis “Sorte Søren” kalder Lars von Trier for nazist!!!

Lars von Trier mener, at den danske “udlændingefjendtlighed” og “islamforskrækkelse” har “spredt sig til hele Norden og er også til stede i hovedet på Breivik og giver ham måske den undskyldning, han skal bruge”.

“Jeg synes, at der går en direkte linje fra Pia Kjærsgaards (DF’s partileder, red.) menneskesyn og til Utøya. Man må kræve, at Pia Kjærsgaard træder frem og tager sin del af ansvaret for det, der er sket i Norge”, siger Lars von Trier i interviewet på Politiken.dk.

Men sådan et ansvar påtager Dansk Folkeparti sig ikke, understreger allerede DF’s weekendpressevagt, som ikke vil lade politiken.dk tale med Pia Kjærsgaard, fordi Lars von Trier – som pressevagten kalder psykisk syg og nazist – ikke er på niveau med partilederen.

udtalte Dansk Folkepartis Søren Espersen efter terrorhandlingen i Norge. Tegning: Roald Als

udtalte Dansk Folkepartis Søren Espersen efter terrorhandlingen i Norge. Tegning: Roald Als

Søren Espersen mener ikke, at DF bør tage del i ansvaret for terrorangrebene i Norge.

Samtidig kalder han Lars von Trier for en nazist.

Mig bekendt er det “Sorte Søren” Espersen (DF), der har været medlem af De danske Nazisters Aalborg afdeling og ikke Lars von Trier.

 Søren Espersen, DF’s ferievikar i Pia Kjærsgaards fravær, udtaler til TV2 Nyhederne:
Vi er i gang med en underlig umyndiggørelse af Anders Breivik. Vi går nu og siger ‘lille Anders, det var slet ikke din skyld. Det var Jesper Langballes skyld. Og Lars von Triers skyld. Og Pia Kjærsgaards skyld.'” – Det er Sortebrødrene og Pia´s mærkværdige argumentation der skaber fjolser som Breivik“.

Søren Espersen deler synspunkter med Anders Breivik, siger han til TV2 Nyhederne. Det gør mig ikke til morder, siger han. Han afviser al sammenhæng med tragedien i Norge.

Anklagerne mod Dansk Folkeparti (DF) og Espersen går ikke på ud på, de er mordere. Men at Pia Kjærsgaards og DF’s politik var inspirationskilde for Breiviks terrorangreb, massemord og syge højreekstreme holdninger. Og det er DF stadig for andre højregrupperinger. Dansk Folkeparti er det eneste politiske parti i Danmark,  der ikke har erkendt man bør kigge ind mod sig selv, og revurdere debatformen i det offentlige rum.

Desuden gik det ikke ud på at kritisere Søren Espersen, men hele Dansk Folkeparti for partiets politik og retorik mod indvandrerne, men det lykkedes ikke for Politi­ken-redaktør Anita Bay Bundegaard, at forklare “Sorte Søren” det i udsendelsen på TV2 Nyhederne.

Man kan håbe på Pia Kjærsgaard vil overlade formandsstolen til Søren Espersen, ingen kan som støde vælgerne fra sig og  så vil partiet hurtigt miste indflydelse i Dansk Politik!!!! Det vil gavne den danske debat. Men det er nok ønsketænkning.

Share This Post

Kan det ske i Danmark?

Svaret er  – JA!

Men først vil jeg udtrykke min store og stærke medfølelse for de pårørende til de 92 ofre og måske flere, der er døde i den ubebegribelige terrorhandling, der skete fredag i Norge.

Katastrofens fulde omfang er endnu ikke helt gået op for mig endnu – og gør det måske aldrig?

Hvordan kan et menneske nære så meget had til indvandrere og politiske modstandere, så man vil slå så mange mennesker ihjel? Heraf er hovedparten unge mennesker, der var forsamlet til sommerlejr på en norsk ø. Deres fejl var, de var medlem af Arbejderpartiet i Norge og dermed “systembeskyttere” i en syg højreekstremisk persons hjerne!

***************

Den norske bombeekspert Per Nergaard anslår, at den hjemmelavede bilbombe, der fredag raserede det centrale Oslo, har vejet mindst et halvt ton. Der gik en time inden det norske politi var på øen, så derfor havde terrormanden masser af tid til at dræbe de unge mennsker på øen, men heldigvis løb han tør for ammunition.

Hjælp med at få denne hyldest side lukket.
Denne Facebook side hylder Anders B. Breivik.
Anmeld denne side på Facebook, for at få den stoppet.
http://www.facebook.com/event.php?eid=166957000044018

Dansk Folkepartis medlemmer forsøgte straks med at kæde islam og islamiske grupper op på den norske tragedie Her et uddrag fra Facebook:

Gunnar Kanstrup
Terror I Sverige, Terror I Norge Terror I Danmark –
Hvornår fatter i røde vælger at der er grund til lukkede grænser og mere kontrol Skal det flyde blod i vores gader inden i kommer til fornuft ?
fredag kl. 20:39
6 personer synes godt om dette.

Der er heldigvis også rationelle folk til stede i tråden………

Martin Stamenov
Kenni du er godt klar over, at angrebet i Norge blev foretaget af normand, ik? Altså ikke en indvandrer. Grænsekontrol og sagen i Norge har ingenting med hinanden at gøre.
I går kl. 10:40 · 1 person synes godt om dette.

Det kan også ske i Danmark!

Derfor har jeg valgt at lægge et link til Anders Behring Breivik’s manifest her på webloggen, for vi sammen kan holde øje med terror folk i Danmark og underrette politi og PET, hvis vi ser lignende personer og grupperinger i Danmark.

Den anholdte gerningsmand Anders Behring Breivik har før angrebene i Oslo og på øen Utøya publiceret et 1500 siders manifest og en 12 minutter lang video på internettet, hvor han beskriver angreb af samme art, som dem han udførte fredag.

Det bekræfter kilder i politiet over for TV2 Norge.

 

Anders Behring Breivik  manifest på 1.500 sider.

Læs her, hvad der står i det:
De norske medier bringer uddrag fra Anders Behring Breiviks manifest, hvor der også er en dagbog. Her kan du se udvalgte uddrag.

Fredag 7. juli skriver han om naboen: – Så længe, han lusker rundt på min ejendom, kommer han til at forsinke mig betydeligt, fordi jeg må tage ekstra sikkerhedsforbehold. 

Mandag 18. juli skriver han: – Den “indre ladning” er komplet. Har lastet alt ind i varebilen. Udslidt!!! Men god træningsøvelse.

Tirsdag 19. juli skriver Brevik, at han har fejret, hvad han har udrettet: – Jeg tog hen på en god restaurant i den sydlige by og spiste. Nam! 

Torsdag den 22. juli: Manifestet afsluttes med teksten: – Jeg tror, at dette bliver mit sidste indlæg. Det er nu den 22. juli klokken 12.51.

Derudover skriver han i dagbogen: 
 – Forrige uge var jeg i hovedstaden, hvor jeg tilbragte en masse tid med mine venner, festede og deltog i forskellige sociale begivenheder. Jeg vidste, at det ville være sidste gang i lang tid, hvor jeg kunne nyde samværet. * Det skriver han om, at han har tænkt sig at klæde sig ud som politimand til en udklædningsfest:

– Det bliver storartet, og de bliver vældigt overrasket :). Tænk hvis politiet kom og besøgte mig i løbet af de næste dage. De ville nok få det forkerte indtryk af, at jeg er en terrorist, lol: o).

I manifestet beskriver han ligeledes, hvordan han selv forventer at opleve det, som han kalder operationen: 
– Jeg er ganske sikker på, at jeg vil bede til gud, mens jeg raser gennem byen med våben, mens 100 systembeskyttere forfølger mig for at standse eller dræbe mig.

Videre beskriver han, hvordan en sådan operation kan udføres: – Ingen e-mail-korrespondance eller telefonaktivitet, som kan mistænkeliggøre dig eller afsløre relevant information. Det mest essentielle mål er, at du ikke er på nogen overvågningslister.
(Kilder: vg.no, aftenposten.no, tv2.no og dagbladet.no – ritzau – BT)

 

Share This Post