Ældremad skal dufte af liv…………

ÆLDREMAD skal dufte af liv og ikke lægges ned i 23 møgpakker, som de gamle ikke kan løfte låget på. Det er ikke ligegyldigt, om folk er fra København eller Østjylland. Folk slubrer forskelligt!

Hvem siger disse kloge ord, jo – det er såmænd stjernekokken Søren Gericke, som har fat i en god pointe, mener jeg! (Set i Samvirkes maj nummer)

Vores ældremad er blevet ødelagt gennem de sidste mange år, det er blevet til fabriksfremstillet mad, der køres land og rige rundt, der ikke dufter af noget, der er totalt smagsløst, med et gråt og trist udseende, der skal varmes i en micro-ovn.

Men værst af alt, så er det en gennemsnitsportion, der den undelymene mig skal dække behovet hos en lille indfalden kvinde på 85 år til en stor mand på 105 kilo, hvilket er fuldstændigt absurd.

Det varer forøvrigt ikke længe for den store mand vejer 85 kilo, for han er med ældremaden sat på en gevaldig sultekur. Ja – du læste rigtigt, der stod ikke slankekur!

Men det stopper ikke her, for udover maden er trist og grå, så køberen ikke får lyst og appetit til at spise den, så er den rasende dyr! En portion på 400-500 gram koster 45,00 kroner, hvilket er rent tyveri!

Med disse ord har jeg beskrevet den udvikling ældremaden har gennemgået i den sidste periode. Jeg vil ikke bestride der kan være undtagelser fra den et eller andet sted i landet, men de sidste kulinariske oaser for ældre mad bliver afskaffet inden for ganske kort tid, for ældremaden skal standardiseres, for det må ikke koste noget.

Det er ikke en værdig ældrepolitik!

I min egen kommune afskaffer man på det lokale plejehjem 5 dagpladser! Jeg har ikke set dokumentation for man sparer penge på projektet, men det tæller vel ikke for vi skal have store flotte plejehjem, hvor borgmesteren kan komme og klippe en rød tråd over, for at sole sig i nye flotte plejehjemsbygninger!

Er der nogen politikkere, der spørger de ældre om hvilken form for pleje de ønsker?

Jeg vil benytte denne lejlighed til at gøre op med begrebet, længst muligt i eget hjem! Jeg mener vi skal tilbyde en anden for for plejehjem, hvor beboerne er yngre og ikke nødvendigvis så gamle og afkræftede at de kun er sengeliggende.

Jeg forestiller mig en kombination af plejehjemmet og et ollekolle-kollektiv, hvor patienten/beboeren deltager i den daglige drift både med rengøring, madlavning og renholdelse af udendørsarealer. Jeg tror det vil give en bedre tilværelse for den ældre, at man deltager i dagligdagen og føler sig nyttig i den.

Hvis den vision skal føres ud i livet kræver det mange ting med ændring af de ældres holdning til denne boligform, ændring af lovgivning og ændring af kommunernes planlægning af vores ældreforsorg.

Er vores samfund parat til det?

Share This Post