En fair behandling af det socialdemokratiske oprør?

Der er 13 lokalformænd hos Socialdemokraterne, som mener at formanden skal skiftes ud – så er der virkelig noget galt mener journalisterne på DR og “de blå medier“. Jeg tænker på der er over 200 lokalformænd. Det er en gedigen journalistisk stramning, at skrive, der er et ødelæggende oprør mod partiformanden.

Men hvad mener de 95% af lokalformændene? Det interesserer ikke medieverdenen, for man er af mediemæssige årsager kun interesseret i de kritiske, for via dem kan journalisten skrive den “rigtige” artikel. De frasorterer de kredsformænd, der fortsat vil have formanden, som leder af partiet.

Jo – der er en tiltagende politisk uro i det gamle arbejderparti. Derfor skal Socialdemokraternes ledelse tage kritikken alvorligt. Jeg mener man i højere grad skal fortælle sine medlemmer og de danske borgere, hvad regeringens politik er og hvordan den påvirker samfundet, så vi fremover kan bevare den danske velfærdsmodel.

anders_dybdal

Jeg har oplevet Martin Krasnik i går i Deadline klokken 22:30 lægge ordene i munden på forfatteren Anders Dybdal, der har skrevet “Socialdemokratiske Tænkere”, for at få ham til fortælle det er katastrofal katastrofe for Helle Thorning-Schmidt. Den får Martin ikke hjem i første omgang, så Martin øger presset på forfatteren med flere uddybende ledende spørgsmål, for at få ham til at sige de forløsende ord, der underbygger DR2’s dagsorden med Helle Thorning står foran at blive væltet som formand.

Martin Krasniks dagorden: “Fire ud af ti socialdemokratiske vælger fortrækker Mette Frederiksen som formand for partiet. I dag måtte Frederiksen så bede kritikerne af Thorning-Schmidt om at stikke piben ind”.

Samtidigt glemmer Martin Krasnik at fortælle Danmarks TV-seere, at næsten hver anden soc-vælger ønsker Helle Thorning fortsætter som statsminister.

DR’s webside kan man samtidigt læse: 
Vælgerne er blevet spurgt under den seneste uges optrappede socialdemokratiske krise. Når S-vælgerne bliver bedt om at vælge mellem Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen som formand, svarer 44,3 procent, at de foretrækker Thorning, mens 24,5 procent hellere vil have Mette Frederiksen. Resten er i tvivl eller ønsker ingen af de to, skriver Jyllands-Posten“.

Med det i mente, så bliver Krasniks dagsorden tydeligere, for han forsøger med al magt at skabe eller overdramatisere en krise i partiet.

Dan Holt Højgaard, kredsformand i Brøndbykredsen  skriver på Facebook 3. april 2014:
Er ked af at opleve hvordan journalister i disse dage bryder de spilleregler vi har i et demokrati, for at skaffe negative citater om vores statsminister. Har selv de seneste to dage oplevet hvordan det foregår. Det er skræmmende!

Journalisterne forklarer at de ikke ringer for at få et citat, men blot “til baggrund” for at vide hvad socialdemokrater går og tænker lige nu. Og alligevel klippes der kritiske citater ud til aviserne.

De fleste journalister starter ligeledes med at forklare, at de jo ikke leder efter kritiske socialdemokrater, men at de overvejer at lave en positiv artikel. Det viser sig så hurtigt blot at være et trick, for at lokke negative citater ud.

Jeg er enig i, at socialdemokratiet har store problemer, når så få vælgere bakker op om partiet og jeg har intet imod en åben debat. Men den skal foregå efter ordentlige principper. Alt andet er hverken til gavn for politikerne, journalisterne eller alle os der knokler for demokratiet”.

Dan Holt Højgaard gør opmærksom på, at han fortsat står bag partiformanden.

Kommentarer efter mødet på Christiansminde i Svendborg.

Forsvarsminister Nicolai Wammen:Det har været et rigtig godt møde, hvor der har været højt til loftet, og hvor der er blevet diskuteret helt åbent om tingene.

Men frem for alt var der en meget stærk opbakning til sammenhold og til Helle Thorning-Schmidt, og derfor er det et styrket Socialdemokraterne, der går fra mødet“.

Transportminister Magnus Heunicke hæfter sig ved, at der trods kritikken også var opbakning til linjen. Der var enighed om, at vi har nogle resultater, vi kan bruge til noget, men vi har også noget arbejde foran os, og der skal vi står sammen.

Vi diskuterede stille og roligt, og vi behøver ikke være 100 procent enige om alting. Men der er en grundlæggende opbakning til, at Socialdemokraterne har fået styr på dansk økonomi i modsætning til, hvad de borgerlige havde“, siger Helle Thorning efter mødet, der varede i tre timer.

Jeg tror ikke det møde lægger låg på mediernes skånselsløse jagt på statsministeren. Vi vil fortsat høre om statsministeren er på vej til EU og vælgerne foretrækker Mette Frederiksen som ny formand.

Det er trist de borgerlige medier ikke har en højere dagsorden end at bringe Lars Løkke til magten igen gennem et karakter mord på Helle Thorning-Schmidt.

Share This Post

Højrefods præster på krigsstien………

Hvad sker der i Folkekirken lige nu?

En gruppe forkælede meget højreorienterede præster har brug for en Åndelig Vejleder – ja så har man hørt den med………

Lørdag d. 16. Juni 2012 kl. 17.00 i Løsning Kirke (Haderslev Stift) – Vestergade 42 8723 Løsning, indsættes præst og rektor Børge Haahr Andersen som Pastoral Vejleder for en gruppe præster. Dette sker som en følge af at otte ud af ti biskopper i Den danske Folkekirke har medvirket til indførslen et ritual til vielse af homoseksuelle.

 Evangelisk Luthersk Netværk skriver i en pressemeddelelse:
Præsternes tillid til biskoppernes åndelige dømmekraft har lidt et afgørende knæk. Det er Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) som står bag dette initiativ, og det ligger i forlængelse af det tilbud om åndelig vejledning til præster, som ELN har haft siden sin oprettelse i 2006. Ved at indsætte en Pastoral Vejleder tydeliggøres dette arbejde, hvilket anses for at være nødvendigt i den aktuelle situation, hvor et flertal af biskopperne svigter det løfte de afgav ved deres indsættelse, om at værne kirken mod falsk lære. I praksis foregår vejledning ved, at erfarne præster stiller sig til rådighed som vejledere for deres kollegaer.

De præster, som har tilsluttet sig denne ordning, frasiger sig ikke deres biskoppers tilsyn, men fastholder biskoppen som deres tjenstligt overordnede, ønsker at biskoppen skal føre tilsyn med, om deres tjeneste er i overensstemmelse med Bibelen og kirkens bekendelse. Men da tilliden til biskoppernes åndelige dømmekraft har lidt et afgørende knæk, søger de samtidig teologisk-åndelig vejledning andetsteds fra, hvilket personificeres i den Pastorale Vejleder.

Børge Haahr Andersen

Børge Haahr Andersen, højrefløjs præst i den danske folkekirke.

Børge Haahr Andersen er rektor på Dansk Bibel-Institut og hjælpepræst i Emdrup kirke i København, hvor han tidligere var sognepræst“.

 

Disse præster er endda fritaget for at vie homoseksuelle par med loven i hånd, hvad er problemet så? Er det fordi de mener, det kun er deres fortolkning af biblens tekster, der er plads til i Folkekirken. Og der deres opfattelse, det er deres personlige kirke. Og mener de ikke der behov for kirken fornyer sig?

Men jeg vil mene, hvis disse forkælede præster mener de er hævet over befolkningens øsnker, så er det på høje tid de finder andet arbejde uden for Folkekirken, vi har ikke brug for de sorte præster.

Disse brave folk støtter om valg af Pastoral Vejleder:
Sogne- og valgmenighedspræster:  – Flemming Burgdorf, Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør  Brian Christensen, sognepræst i Elling-Strandby-Jerup  Bent Skovhus Christensen, Sædden Kirke, Esbjerg  Martin Eskesen, valgmenighedspræst i Agerskov Valgmenighed  Niels Jørn Fogh, sognepræst i Lindehøj Kirke, Herlev  Jóannis Fonsdal, sognepræst i Emdrup Kirke, Kbh NV  Peter Kofoed Herbst, valgmenighedspræst i Kronjyllands Valgmenighed  Heine Holmgaard, sognepræst i Bedsted  Henrik Højlund, sognepræst i Løsning og Korning  Martin Jensen, sognpræst i Hemmet-Sdr. Vium  Bo Knudsen, sognepræst i Møborg-Nees  Flemming Baatz Kristensen, sognepræst i Sct Pauls Kirke, Aarhus  Leif Kristiansen, sognepræst i Silkeborg  Uffe Kronborg, sognepræst i Ansgarskirken, Aalborg  Flemming Mose Lauridsen, valgmenighedspræst i Ølgod Valgmenighed  Henrik Laursen, sognepræst i Vigerslev Kirke, Valby  Daniel Lind, valgmenighedspræst i Galten Valgmenighed og Aarhus Bykirke  Leif Mortensen, sognepræst i Aulum og Hodsager  Per Munch, sognepræst i Nyker  Frede Møller, sognepræst i Hinge, Vinderslev og Vium  Allan Graugaard Nielsen, Vor Frelsers Kirke, Aalborg  Leif Nielsen, sognepræst i Vor Frelsers Kirke, Horsens  Jakob Valdemar Olsen, sognepræst i Emdrup Kirke, Kbh NV  Jørn A. Pedersen, sognepræst i Lødderup-Elså  Ingolf Henoch Pedersen, fung. valgmenighedspræst i Fjellerup Valgmenighed  Christian Poulsen, sognepræst i Snejberg  Jòn Poulsen, valgmenighedspræst i Søhøjlandets Valgmenighed  Tage Rasmussen, sognepræst i Sct Hans Kirke, Odense  Børge Rasmussen, sognepræst i Fredens og Nazaret Kirker, Kbh Ø  Frederik Berggren Smidt, sognepræst i Tersløse-Skellebjerg-Niløse  Peder-Henning Rugager Søderstjerna, sognepræst i Lønborg-Egvad-Tarm  Peter Søes, sognepræst i Skelgårdskirken, Amager  Esper Thidemann, sognepræst i Christianskirken, Aarhus  Thomas Uth, sognepræst i Brønderslev.

Skole- og organisationsansatte præster samt emeriti:  Leif Andersen, Indre Mission og Menighedsfakultetet  Ole Andersen, Ordet og Israel  Christian Haahr Andersen, leder af Café Kilden i Herning  Benjamin Bach, Dansk Europamission  Erik H. Bennetzen, tidl. sognepræst, Vestervig  Robert Bladt, Kristeligt Forbund for Studerende  Jens Ole Christensen, Luthersk Mission  Henrik Nymann Eriksen, Luthersk Missions Højskole  Rasmus B. Houler, Sædding Efterskole  Jens Jensen, emeritus, Løgumkloster  Finn Kappelgaard, emeritus, Rønne  Flemming Kofod-Svendsen, emeritus, Birkerød  Anders Møberg, Indre Missions Unge  Dan Månsson, LM-Kids  Bent Tage Nielsen, emeritus, Gårslev  Finn Rønne, lektor på Dansk Bibel-Institut  Roar Steffensen, Bibellæser-Ringen

Frimenighedspræster: –  Claus Grønbæk, Københavnerkirken  Jens Lomborg, Skjern Bykirke  Peter Rask, Kirken ved søerne, Silkeborg  Peter Techow, Bornholmerkirken

(Listen er ikke endelig!)

Jeg vil personligt opfordre hver og en til at træde ud af Folkekirken for demokratiets skyld. Og ikke mindst for den fortsatte udvikling af den til gavn for menigheden og ikke for konservative præsters egne absurde holdninger.

Biskop i Københavns Stift, Peter Skov Jakobsen, har en del præster i sit stift, som formodes at gøre brug af den supplerende ledelse(Pastoral Rådgivning).

Han siger om initiativet:  ”Det er en meningsløs og ligegyldig provokation at vælge at udsondre sig på den måde, og det grænser til hykleri. Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvad problemet er. Det mindretal af præster, som ikke ønsker at vie par af samme køn, har en klar, lovfæstet ret til at sige nej. Det i sig selv viser en ekstremt høj grad af rummelighed.”

 

Share This Post