Postfrit samfund?

Det kan være, at det ikke længere er en selvfølge, at et brev når frem til modtageren, dagen efter at man har sendt det. Det normale skal måske være, at der går tre dage. Det kan også være, man skal vænne sig til, at der ikke kommer breve ud om mandagen,” siger transportminister Lars Barfoed med henvisning til, at jo flere breve der kan samles, når postbudet skal ud på ruten, jo mere rentabel bliver virksomheden.

Venstres ordfører gør sig til talsmand for portoen skal stige. Andre ordførere henholder sig undersøgelse af postmængde og økonomi i postfrie dage og andre går den modsatte vej, så nu er der risko for der går politik i posten!

Som tidligere ansat i posten så har jeg rigtig dårlige erfaringer med, når der går politik i posten. Det kommer der sjældent noget godt ud af 🙂

Posten blev privatiseret, postmarkedet liberaliseret, posten kom på aktier, der kom konkurrenter på markedet og posten fik en dom mod sig, fordi man brugte monopolkroner til at udkonkurrere husmødre og børn i omdeling af reklamer!

Og nu er der ren jammer i transportministeriet og hos de borgerlige politiske partier om postens fremtid!

Er det den borgerlige kongstanke endeligt om, at når der bare privatiseres så bliver alt godt?

Vi står nu ved en skillevej, skal posten være et serviceorgan eller en pengemaskine?

Posten har gennem tiden siden starten i 1624 haft sine opgangs- og nedgangstider, hvor de politiske magthavere har tjent på posten eller sat penge til der, alt efter politisk styring og samfundskonjukturer!

Vi kommer ind i en periode hvor postforretningen vil være meget anstrengt. Nu er det politikkernes valg – skal det være en udvikling af posten – eller en afvikling af den?

Forretningskonceptet kunne indeholde nye forretningsområder, hvilket man i mange år har forsøgt, blandt andet med madudbringning, budservice og intern postfordeling i private eller offentlige virksomheder, bare for at nævne nogle få eksempler.

Men i de fleste tilfælde, hvor man i posten forsøgte udvikling af nye forretningskoncepter, så stod de borgerlige politikkere i kø for at skyde dem ned for at beskytte det private erhvervsliv!

For mig lyder det som transportministeren og Venstres ordfører (Med sin portoforhøjelse) har valgt afviklingsmodellen for posten!

Man ender med en løsning der indeholder en kombination af portoforhøjelser og serviceforringelser. Det giver igen færre breve.

Ingen post på mandage og opsamling af post over 2 dage, hvor kunden så kan være heldig at få sit brev, når postbuddet kommer forbi med reklamerne, hvilket allerede sker i stor udstrækning i dag med forskellige rabatordninger med B-breve og C-breve!

Det vil hurtigt vise sig, at det er der heller ikke økonomi i og så bliver der flere postfrie dage for den enkelte forbruger og virksomhed.

Hvor er jeg dog glad for jeg slap af med mine aktier i posten i tide  🙂 🙂 🙂

Share This Post