Per og jeg anbefaler…..

Per Mortensen og jeg  anbefaler……..

Kokken Mikael siger noget klogt i den her video: “Det er umuligt, at vi skal være længere på arbejde, uden at man samtidig forbedrer arbejdsmiljøet – og det er markant, det skal forbedres!”

Er du enig med Mikael?

Så skriv under imod en højere pensionsalder på www.fairpensionsalder.dk (så runder vi nemlig snart 130.000 underskrifter. (22. januar 2017, klokken 14:45)

 

Mikael, 55, kok: Jeg har skrevet under

Kokken Mikael siger noget klogt i den her video: "Det er umuligt, at vi skal være længere på arbejde, uden at man samtidig forbedrer arbejdsmiljøet – og det er markant, det skal forbedres!"Er du enig med Mikael? Så skriv under imod en højere pensionsalder på www.fairpensionsalder.dk (så runder vi nemlig snart 130.000 underskrifter ;-))

Opslået af Per Christensen på 19. januar 2017

Del Facebook siden, hvis du er enig……

Share This Post

Dronningens nytårstale 2016

Dronning Margrethe holdt sin nytårstale nummer 45 fra Amalienborg i hjertet af København.

Kilde: Kongehuset

Talen i korte uddrag: (Læs hele talen her…. )

Vi har i det forløbne år været vidne til terrorangreb, som har skabt angst og forfærdelse. Men vi har lært, at vi ikke skal lade os lamme af frygt, livet skal gå videre. Vi skal være standhaftige og holde modet oppe.”

Krig og fattigdom har fået mange til at flygte, også til Danmark. Vi tager os af mennesker, der har brug for hjælp, og mange står parat til at hjælpe dem til rette og til at skabe sig en ny tilværelse i dette, for dem, meget fremmede land. De har forventninger til deres nye tilværelse – og vi har også forventninger til dem. Flygtningene må forstå, hvor de er kommet hen: Til et land, hvor ikke blot klimaet er et helt andet, men hvor livsformen og skikkene er andre og har en lang historie og dybe rødder“.

Hvad er det at være dansk? Har vi brug for at være danske? Har nationalitet overhovedet betydning i det moderne industrialiserede verdenssamfund? Sikke et spørgsmål at stille!

Vi er jo danskere; men vi er også forskellige. Vi har forskellig baggrund, vi har forskellig opvækst. Vi kommer fra storbyen, vi kommer fra det lille samfund, men hver især ved vi, at vi er danske. Det er en del af vores identitet.”

Og den ultimative nyhed i talen:

I året der kommer, kan Prins Henrik og jeg fejre guldbryllup. Vi har valgt at holde det helt stille med vore sønner, svigerdøtre og børnebørn. De 50 år har været fyldt med gøremål, som har givet os mange glæder. Altid bliver vi og vores familie mødt med varme og omsorg. Det fylder os med taknemmelighed.”

Om det har rod i Prins Henrik  er gået på (delvis) pension, se det er mit gæt og det er sikkert ikke langt fra virkeligheden.

Share This Post

Venstre borgmester opfordrer til snyd med pension!

I partiet Venstres top er der en holdning til “det skal kunne betale sig at arbejde“.

Det skal ske ved nedskæringer af overførselsindkomster, specielt for den dårligst stillede del af befolkningen, så der kan gives skattelettelser til folk i jobs. Officielt til de lavtlønnede danskere, men reelt til de rige og bedst stillede danskere.

Men internt arbejdes der voldsomt i Venstres kredse på at rage til sig af samfundets goder, når den pensionisttilværelse er indtrådt.

Der er mange eksempler på det, jeg skal blot nævne en.

Gribskovs venstre borgmester Kim Valentin arbejder som privatøkonomisk rådgiver og har opfordret danskerne til at spekulere i deres pensionsudbetaling, så selv rige danskere kan få pensionstillæg.

Han rådgiver blandt andet danskerne om deres pensionsforhold. Og i Politiken den 10. august kunne man læse, hvordan han opfordrer danskerne til at spekulere i deres pensionsudbetalinger for at få flere offentlige kroner.

 

Fidus sikrer offentlige kroner til de rige skriver Jacob Esmann i PioPio.dk
Gribskov-borgmester Kim Valentins (V) opfordring går ud på, at man skal vente med at få udbetalt en del af sin pensionsopsparing. For det er nemlig ikke opsparingens samlede størrelse over alle år i den tredje alder, der afgør retten til pensionstillæg, men udbetalingen pr. år.

Derfor kan man få ret til pensionstillæg i eksempelvis de første år af ens pensionisttilværelse, hvis man venter med at få udbetalt sin egen opsparing til senere.

Når jeg rådgiver mine kunder, er udbetalingsrækkefølgen helt sikkert noget af det, vi snakker om,” fortalte borgmesteren til Politiken.

Kim Valentins rådgivning består altså direkte i at opfordre danskere til at spekulere sig frem til at få flere penge ud af de offentlige kasser, selv om de pågældende ydelser egentlig er tiltænkt de danskere, der har mest behov for dem, når de bliver gamle.

Jeg vil ønske Venstre hurtigt får en ledelse, som fremover vil være med til at skabe et samfund, hvor det både kan betale sig at arbejde, men hvor man også betaler skat af sin indkomst, undlader snyd med sine pensionsudbetalinger, for at del i uberettigede pensionstillæg.

 

liberal_løkke

 

Vi skal have et samfund, der tager hånd om sine svage, hjælper krigsflygtningene fra Syrien.

Det har Danmark råd til, hvis man undlader at snyde med skat, pensionsudbetalinger og de sociale ydelser.

 

Share This Post

Regeringens snyd på vægten!

Regeringen snyder på vægten når de fremlægger deres forslag til løsning på vores budgetunderskud!

Det Venstres næstformand Kristian Jensen ikke vil indrømme, det er at pensionister mister mange penge ved regeringens forslag, hvorimod de højest lønnede får deres skattelettelser i fuldt omfang efter 2 – 3 år!

En sammeligning mellem regeringens forslag og de nuværende regler giver en forskel årligt for en enlig folkepenionist på 5.989,00 kroner i 2020 og det stiger år for år fremover, hvis der ikke sker en ændring af lovgivningen af de kommende regeringer!

Se resultatet her baseret på en gennemsnit årlig satsforhøjelse på 2%:

I år 2013 er der en forskel på 5214,00 kroner årligt. I år 2020 er der en forskel på 5.989,00 kroner årligt fremover, medens Venstres kernevælgere, de højtlønnede, sidder tilbage med skattelettelser betalt af efterlønnere, førtidspensionister, pensionister, dagpengemodtagere og andre der er på overførselsindkomst fra år 2013 og årene fremover.

Jeg kan ikke huske i mit 60 årige liv, at der er sket en sådan skæv fordeling af samfundets goder.

Share This Post

Planen kom endelig

Så kom den længe ventede plan fra regeringen og statsministeren. Jeg har glædet mig utroligt meget til at se den, for 10 måneder er længe at vente på et udspil fra en ny statsminister.

Og hvad indeholder den så?

Danmark 2020 – Viden > vækst > velstand > velfærd
Vi er nået langt siden 2001
Krisen har påvirket rejseplanen, men ikke målet
Sådan kommer vi fri af krisen

Regeringens 10 mål for 2020

  1. Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande i verden
  2. Det danske arbejdsudbud skal være blandt de 10 højeste i verden
  3. Danske skolebørn skal være blandt de dygtigste i verden
  4. Mindst ét dansk universitet skal ligge i Europas top 10
  5. Danmark skal være blandt de 10 lande i verden, hvor man lever længst
  6. Danmark skal være et grønt bæredygtigt samfund og blandt verdens tre mest energieffektive lande
  7. Danmark skal være blandt de bedste til at skabe lige muligheder
  8. Danmark skal være blandt de mest frie lande og blandt de bedste i Europa til integration
  9. Danskerne skal være et af verdens mest tillidsfulde og trygge folk
  10. Den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden

Det internationale samarbejde
Et stærkt rigsfællesskab

Se det er jo reelt svært at være uenig i de 10 punkter, når man ikke har læst indholdet eller fået svarene på fra regeringschefen, hvad de reelt indeholder. Det hjælper ikke med skønne hensigter, hvis der ikke vilje og penge bag dem.

Vicestatsministeren Lene Espersen eneste svar om hendes tidligere krav til en reform af efterlønnen, var et angreb på Helle Thorning Schmidt, der gik på hun og Socialdemokratiet ikke ville deltage i den reform. Hun glemte at fortælle, at partierne Venstre og Dansk Folkeparti heller ikke ville det, men sådan er medievilkårene i dag.

Journalisterne er ikke klædt ordentligt på til disse pressekonferencer i statsministeriet, de undlod at stille kritiske spørgsmål til den manglende information fra vicestatsministeren.

En reform af efterlønnen er gemt af vejen til efter valget af valgstrategiske årsager, det ligger helt fast, men så kommer den!

Der skal ske en reform af førtidspensionen, de unge skal ikke parkeres på denne. Det lyder fint og rigtigt! Hvad er så årsagen til det sker. Det er en forringelse af psykiatrien og behandlingspladser, som den selvsamme regering har skåret ned på. Der skal ske en udbygning af behandlingen, men regeringen betale for den?

Om et par dage får vi det tredie trin af regeringens nylancering, der ser vi hvordan regeringen financiere fremtiden?  Det sker i Finansministeriet med finansministeren. Vi får så at se om det er andet end retorik og pæne ord, som statsministeren har fremlagt i dag!

Share This Post