Venstres kritik af antiradikalisering er tom snak…..

Venstres Martin Geertsen mener ikke regeringens antiradikaliserings program er godt nok.
Martin Geertsen og Venstre oplister 6 punkter mod regeringens 12 forslag under devisen, at vi gøre mere end regeringen!
 1. Bedre vilkår for politiet (Regeringen styrker arbejdet med 1 mia. kroner til politiet, PET og FE)
 2. Radikale islamister skal isoleres i fængslerne (Justitsministeren har meldt ud, det indgår i regeringens handleplan)
 3. Ingen støtte til radikale islamister (Regeringen og Folketinget har tidligere meldt det ud)
 4. Håndfast forebyggelse (Det har regeringen meldt ud er regeringens målsætning)
 5. Straf til personer, der opfordrer til hellig krig (det er der allerede bred opbakning til i Folketinget)
 6. Mistet dansk statsborgerskab ved terror (Kan man fratage en dansker født i Danmark sit statsborgerskab?)
Han skriver: “Men skal jeg være helt ærlig virker det mest som om, at regeringen har bedt de statslige embedsmænd om at tømme hoveder og skuffer for alle forslag, der blot minder om terrorbekæmpelse. Lidt mindre tanke har der været på, om forslagene virker og er vidtgående nok“.
Det er nemmere at stå på sidelinjen og råbe højt af spillerne på banen, som du (Martin Geertsen) og Venstre gør det. Noget andet er at have ansvaret og komme med juridisk holdbare effektive løsninger, som er regeringens lod.
df_pia
 
Jeg er sikker på regeringens plan er god, når den er gennemarbejdet. Der er et efterslæb efter VKO regeringen gennem et årti, hvor antiradikaliseringen bestod i Pia Kjærsgaard tordnede mod paraboler i Ghetto områderne og der eller ikke skete noget på området.
Der er dog noget jeg er enig med Martin Geertsen om, nemlig …….
Lad det være slået fast med syvtommersøm. Intet demokratisk samfund kan, uanset politiske initiativer, sikre sig 100 pct. imod terrorangreb. I så fald er det samfund ikke længere demokratisk. Men vi kan gøre mere“.
Trine Bramsen, retsordfører for Socialdemokraterne skriver:
Derfor bad vi også allerede efter terrorangrebene i Paris politiet og andre myndigheder melde ind, hvad de har behov for. På den baggrund udbygger vi nu vores værn mod terror med 12 konkrete initiativer. Det handler bl.a. om:

 • Udbygning af overvågningsindsats – bl.a. bedre overblik over truende og mistænkelig adfærd på sociale medier
 • Øget it- og analysekapacitet
 • Udvidelse af aktionsstyrken i PET
 • Forstærket nationalt døgnberedskab under Rigspolitiet
 • Nye initiativer til forebyggelse af radikalisering i fængslerne

Læs udspillet her.

Politiet er stadig i gang med at efterforske terrorangrebet i København. Vi skal give dem ro til det arbejde. Hvis erfaringerne fra deres arbejde viser, at der kan gøres mere, er vi selvfølgelig parate til at gøre det.

Share This Post

PET sagen, der ikke vil dø…………

Der var intet pres fra Helle Thorning-Schmidt, da Henrik Sass Larsen meddelte hende, at han ikke ville være minister. Han tog konsekvensen af PETs sikkerhedsvurdering, forklarer statsministeren.

Jeg kendte til de her papirer, og jeg fortalte Henrik Sass Larsen om dem. Og på baggrund af det tog han selv beslutningen om, at han ikke længere stod til rådighed som minister, siger Helle Thorning-Schmidt (S) til TV 2 News.

Henrik Sass Larsen har bekræftet, det var ham selv, der traf beslutningen om ikke at blive minister. Det må stå til troende, indtil det modsatte er bevist……..

Efter hård kritik fra Folketingets Ombudsmand vælger Justitsministeriet nu at udlevere det omstridte notat om Henrik Sass Larsens manglende sikkerhedsgodkendelse til hovedpersonen selv, skriver justitsminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse. Samtidigt ophæves hans tavshedspligt.

Venstres næstformand Kristian Jensen optræder i TV2 News med et ønske om at afdække denne “mishandling” af Henrik Sass Larsen. Han vil have afdækket handlingsforløbet, men peger pilen ikke på Venstre og VK(O) regeringen, som er ansvarlige for det omtalte “sikkerhedsnotat”. Det forelå i statsministeriet og justitsministeriet INDEN den nuværende regering tiltrådte?

Pet notatet kan læses her. Tryk på billedet.

Pet notatet kan læses her. Tryk på billedet.

Personligt mener jeg ikke notatet er så alvorligt belastende for Henrik Sass Larsen, at det kunne ødelægge hans drømme om en finansministerpost. Han har været i dårligt selskab i Køge, det er der ingen tvivl om, men så alvorligt, så han af eget ønske skulle trække som ministerkandidat, det er en overreaktion.

Kristian Jensen (V) burde vende blikket indad i denne sag.

“Tommy Petersen” skriver i en kommentar på Berlingske i dag: ” Mon ikke snart at VKO – og specielt Venstre skal have kulegravet deres regeringstid, således at vi kan få klarhed over hvorvidt magtmisbrug og korruption var hverdag i regeringstiden, eller det bare skyldes mange sammenfaldende “fejl i embedsværket”.  Der bliver ved med at dukke mistænkelige forhold op, som sjovt nok udelukkende er gået ud over den daværende opposition og og daværende kritiske presse. For at kunne bevare den demokratiske tillid, er en undersøgelse efterhånden eneste udvej.”

Og så er jeg forundret over Hanrik Sass Larsen forfølger sagen, når han er rehabiliteret med en magtfuld gruppeformandspost for socialdemokraterne, men det er en helt anden sag.

Share This Post