Anonymt brev offentliggjort i Berlingske.

Berlingske har i dag offentliggjort brevet i dagens udgave……….

Hermed skal jeg tillade mig at rette henvendelse til Skattesagskommissionen med en viden som jeg
indtil nu har holdt for mig selv, men sådan som afhøringerne har formet sig, kan jeg ikke længere
holde min viden for mig selv.
Jeg er ansat sekretær på det man vel kalder et stort advokatkontor i provinsen. Jeg deler kontor med
en anden sekretær som er sekretær for en af indehaverne i advokatfirmaet.
På et tidspunkt får min sekretærkollega af sin chef en noget mærkelig opgave. Hun får udleveret en
bærbar pc som hun skal bruge til en speciel opgave, og hun får til opgave at oprette en ny e-mail
adresse. Jeg får ikke på det tidspunkt noget at vide om hvilken opgave der er tale om, og det hele
foregår med et hidtil uhørt hemmelighedskræmmeri.
På et tidspunkt får jeg dog at vide af min sekretærkollega, at det er noget der skal bruges i en
valgkamp.
Min sekretærkollega arbejder ofte på opgaver, og hun modtager en del notater fra sin chef.
På et tidspunkt blev min nysgerrighed så stor, at jeg i en pause, og hvor jeg var alene på kontoret,
startede den pågældende computer op, og så hvad der var på computeren af dokumenter“. Citat slut.

Det er starten af det anonyme brev fra “advokatsekretæren”, som beskriver en fremgangsmåde, som IKKE er normal i advokatbranchen………. Det hører mere hjemme under “blåt skæg, solbriller og blød hat” branchen.

BT’s “skatteekspert” Tommy Christiansen (Advokat i Aarhus og medlem af Venstre) afviser, at det kan dreje sig om hans firma. Han udtalte sig sig voldsomt til BT og Stephen Kinnochs skattepligt i Danmark, men han er ikke uvildig, da han deltager i Venstres politiske arbejde.

Der er  andre store og kendte “Venstre-advokater” i Århus. Venstres tidligere formand for Ligningsrådet (Skatterådet) Lida Hulgaard. Hun udtalte sig også voldsomt i skattesagen. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan TV2 hele tiden bider sig fast i Tommy Christiansen i stedet for at gå videre og spørge den næste “Vestre-advokat” i Århus.

Fyns.dk skriver i dag:

Enhver partileder har tæt kontakt til sin pressechef og pressetjeneste, og derfor var det så vigtigt for Venstre, at Troels Lund Poulsen understregede, at pressetjenesten ikke var indblandet i sagen. Ved at sige det, prøvede han at fjerne skattesagen fra partiet og dermed fra partileder Lars Løkke Rasmussen.

Undervejs i skattesagen har den tidligere leder af Venstres sekretariat, Søs Marie Serup Laybourn, da også understreget i sin afhøring, at Venstre skulle holde sig væk fra Thornings skattesag, fordi den kunne blive farlig for Venstre. Mens hendes kollega, daværende pressechef Mikael Børsting, modsvarende har sagt, til politiken.dk, at pressetjenesten var interesseret i den offentlige omtale af skattesagen i sommeren 2010, fordi den var god for Venstre på et tidspunkt, hvor Socialdemokraterne førte stort i meningsmålingerne.

I går blev det udbygget af en Venstre-politiker, som ønsker at være lige så anonym som brevskriveren. Politikeren fortalte Fyens Stiftstidende, at vedkommende allerede i maj 2010, en måned før de første artikler i BT om Stephen Kinnochs manglende skatteindbetalinger, var en tur inde i partiets pressetjeneste i anden sammenhæng. Her fik vedkommende, uopfordret, at vide, at pressetjenesten samlede materiale ind om Helle Thorning- Schmidts mand. Altså før der var offentlig omtale af sagen“.

Den 6. december 2011 melder Skat Peter Arnfeldt til politiet for at have forsøgt at udlevere statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) fortrolige skattepapirer til Ekstra Bladet. Peter Arnfeldt var på daværende tidspunkt meget tæt på Lars Løkke. Det er utænkeligt Lars Løkkes nærmeste medarbejder ikke har en accept fra chefen på den fremgangsmåde?

Lars Løkke Rasmussens særlige rådgiver Mikael Børsting erkender over for Berlingske Tidende, at han har holdt tæt kontakt til den omstridte spindoktor Peter Arnfeldt om Helle Thorning-Schmidts skattesag. Han afviser dog, at de har drøftet personfølsomme oplysninger i Thornings skattesag.

Hvor længe kan Venstres formand Lars Løkke Rasmussen klare frisag i “Skattegate”?

Det er muligt han ikke juridisk kan bindes op på den belejlige læk af oppositionslederens private skatteforhold, der alene var møntet på at forhindre Helle Thorning-Schmidt overtog regeringsmagten. Men moralsk er der ikke tvivl om Lars Løkke på en eller anden måde har accepteret BT’s kampagne mod oppositionens leder – uanset om lækken har rod i Venstres pressetjeneste eller i Skatteministeriet.

Lars Løkke har hidtil været en overlever med god hjælp fra TV2, hvor han dygtigt har fået placeret tidligere medarbejdere fra Venstres partiapparat.

Det undrer mig politiet ikke er i stand til at afdække Peter Arnfeldts rolle i forbindelse med forsøget på at få Ekstra Bladet til at skrive om skattesagen? Eller finde den anonyme brevskriver…..

Læs det anonyme brev her…………..

anonymt_brev

Share This Post

Pilen peger på Venstres topledelse……….

Skattegate” er langt fra sin sin afsluttende rapport, men allerede nu er der afdækket en påfaldende stor interesse fra chefen i skatteministeriet Troels Lund Poulsen (V) og hans topembedsmænd. En interesse som er meget langt ude over det normale i samarbejdet mellem ministeriet og Skatteregionerne.

Der er afdækket en utilfredshed fra skatteministerens side, som u-udtalt er effektueret af den fyrede departementschef Peter Loft, der oven i købet ikke ville have Skat København sendte det afsluttende brev til Stephen Kinnock, før han kom hjem fra sin udenlandsrejse. Alene det krav er en direkte indblanding i Skat Københavns sagsbehandling, hvilket indikerer et forsøg på magtmisbrug fra ministeriets side (ministrens side), da man kan formode Peter Loft handler i samråd med skatteministeren.

Det har været – og er stadig – en stående påstand, at der sker intet i Venstre, som Venstres chefideolog Claus Hjort Frederiksen ikke været inde over. Derfor vil det videre sagsforløb med sikkerhed trække tråde op i Venstres topledelse.

Jeg støtter mine antagelser på en gennemgang af de sidste dages artikler skrevet af Jyllands Posten, som bestemt ikke er fjendtligt stemt overfor Venstre.

Jyllands Posten 7. november 2012.  
Skat Københavns afgørelse i Helle Thorning-Schmidt (S) og Stephen Kinnocks skattesag landede på mystisk vis på dagbladet BT, en uges tid inden der blev udskrevet folketingsvalg i august 2011.

Det skriver Berlingske, der har de nye oplysninger fra anonyme kilder.

BT har kategorisk afvist at afsløre noget som helst over for den igangværende Skattesagskommission med henvisning til kildebeskyttelsen.

Oplysningen om, at BT-journalister fik kendskab til afgørelsen en uge før valgkampens start, kan meget vel betyde, at hensigten med lækken var at skade Helle Thorning-Schmidts valgkamp“, siger Troels Mylenberg, chefredaktør på Fyns Amts Avis og tidligere leder af journalistuddannelsen på Syddansk Universitet.

Til skattedirektør Lisbeth Rasmussen store overraskelse viste det notat, som fagdirektør Ivar Nordland fiskede op fra et gammelt arkiv, en sag om Helle Thorning-Schmidts personlige skatteforhold i 1999-2000.

Den sag var dengang afgjort, fordi ”nogen” havde rejst spørgsmålet om beskatning af hendes vederlag. ”Resultatet var altså, at Helle Thorning ikke var skattepligtig i Danmark dengang, men “nogen” i Socialdemokratiet mente åbenbart, at det skulle hun alligevel.

Det indebar, at Helle Thorning altså betalte skat i nogle år, uden at hun juridisk var forpligtet til det.

Jyllands Posten den 1. november 2012.
Udspørgeren Lars Kjeldsen læste under afhøringen af sagsbehandleren Inger Sommer Hansen (Skat København) herefter højt fra dele af direktør Lisbeth Rasmussens dagbog fra september 2010, hvoraf man forstod, at der fra departementschef, minister og dennes spindoktor var utilfredshed med afgørelsen.

Jyllands Posten skriver den 1. november 2012: 
Ivar Nordland fra Skatteministeriet, som under mødet med Skat Københavns direktører og Peter Loft havde fisket det gamle papir frem fra kælderen, ringede siden til Skat Københavns øverste chef Erling Andersen, hvor han i følge Erling Andersen skulle have sagt: ” Han var helt enig med os, og at skattesagen var vores afgørelse.”

Den 9. september 2010 var Hanne Dahl Kofoed (HD) med til et møde med Stephen Kinnock og Frode Holm på dennes kontor. Sagen var ved at være på plads.

Jyllands Posten den 8. november 2012.
Dele af denne dagbog, som er fortroligt materiale hos kommissionen, blev for nylig gengivet i dagbladet BT og viser bl.a. en betydelig indblanding fra toppen i Skatteministeriet: minister Troels Lund Poulsen (V), hans spindoktor Peter Arnfeldt og daværende departementschef Peter Loft.

Når det handler om sagsbehandling af en persons skatteforhold, har skatteministeriets departement ikke en såkaldt instruktionsadgang over for bl.a. Skat København.

”De skal jo ikke sagsbehandle,” sagde hun med fast og klar røst.

Udspørger Lars Kjeldsen (LK): “Hvorfor skulle der gå en hel uge, før afgørelsen i form af agterskrivelsen var klar? Det udtrykte Frode Holm jo utilfredshed med, da I havde mødet og sagde, at der ville gå en uge.”

HD: “Der var noget med, at vi skulle afvente, at departementschefen kom tilbage fra en udlandsrejse.”

LK: “I mødtes en torsdag – den 9. september. Hvornår mener du, at I havde afgørelsen færdig?”

HD: “Vi havde et udkast den 13. september, så skulle den bare renskrives.”

Om dette forhold har afdelingslederens chef Lisbeth Rasmussen skrevet et kritisk notat i sin dagbog. Hun var stærkt utilfreds med, at han ville blande sig i en sag, der var uden for hans legitimitet, idet kun Skat København havde ret til at afgøre den.

Afdelingsleder Hanne Dahl Kofoed forklarede desuden, at afdelingen blev udsat for en såkaldt “kvalitetskontrol” fra ministeriets side, hvilket hun ikke har oplevet før!

Jyllands Posten den 8. november 2012.
I en mail til Ritzau skriver finansministeren om Skattesagskommissionens beslutning om at lukke dørene:
Jeg respekterer i sagens natur til fulde Skattekommissionens arbejde, men jeg skal for en god ordens skyld understrege, at jeg personligt ikke har nogle indvendinger mod, at min rolle i sagen behandles for åbne døre af Skattekommissionen“.

Bjarne Corydon var stabschef for Helle Thorning-Schmidt, inden hun blev statsminister efter valget i september 2011.

Det der står tilbage er det bevisretslige i “Skattegate”.

Kan det juridisk bevises at Troels Lund Poulsen bedrev magtmisbrug via sin departementschef Peter Loft?

Og handlende Troels Lund Poulsen i samråd med Claus Hjort Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen?

Det vil Skattekommissionen forhåbentligt give et klart svar på i rapporten når den foreligger om mange måneder, så vi kan få ryddet op i det betændte miljø omkring statsministeren og hendes mands skattesag.

I den forbindelse skal vi huske på skattesagen er afsluttet på trods af BT i flere år har kørt en nådesløs kamp for at få dem dømt skattepligtige med alle til rådighed stående midler!!!

 

 

 

Share This Post

Løkke fylder 48 år inden “Skattewatergate”.

Tillykke med de 48 år i dag.

Tillykke med de 48 år i dag.

 

Tillykke til Lars Løkke Rasmussen, der netop i dag fylder 48 år. Danmarks nye grønne mand, men det er aldrig for sent at smykke sig med lånte fjer  😎 – selvom man brugte sin regeringstid på at ødelægge Svend Aukens (S) miljøpolitik.

En anden grund til at ønske Lars tillykke i dag er “Skattewatergate”, som er vokset til 5.000 sider og 40 vidner, der skal afgive forklaring om Venstres læk i skattesagen, hvor fhv. skatteminister Troels Lund Poulsen (V),  hans daværende spindoktor Peter Arnfeldt og den hjemsendte departementschef Peter Loft er centralt placerede vidner……..

……..med en skarp skygge af den daværende meget trængte statsminister Lars Løkke Rasmussen, der havde brug for en sag mod oppositionslederen for at undgå et valgnederlag.

 

Lars E. Andersen, der er formand for skattekommissionen, forventer at mindst 40 skal  afhøres i undersøgelsen af, om nogen forsøgte at påvirke sagsbehandlingen af  Helle Thorning-Schmidts skattesag i 2010 og hvem der efterfølgende lækkede  papirerne til dagbladet B.T.

»Vi er nu ved at gennemgå, hvem vi skal afhøre og det bliver nok ikke under  40. Det er nok ikke meget over det antal, for vi forsøger også at begrænse  os, men i modsætning til politiet, kan vi ikke sende et korps ud til en  afhøring forinden«, siger han.

Sagen kommer for skattekommisionen i efteråret 2012.

Share This Post