Den nemme løsning i skatteministeriet

Regeringen Lars Løkke Rasmussen leder efter positive initiativer i ministerierne, som kan vende folkestemningen.

Den første skatteminister, der afskaffer sort arbejde, for han gør det skattefrit!

Den første skatteminister, der afskaffer sort arbejde, for han gør det skattefrit!

Peter Christensen, et Venstres lyse hoveder og medlem statsministerens inderkreds i jagten på de kolde fadbamser i kvarteret omkring Christiansborg, han har fået en rigtig god ide!

Han har erfaringer fra sin læretid som elektriker i Sønderjylland, hvor han “i ny og næ” havde en smule sort arbejde for venner og naboer, hvilket han erkendte med et “smørret smil” på TV2 efter sin tiltræden som skatteminister.

Han har lavet en plan, som afskaffer sort arbejde i Danmark!

Han gør det skattefrit og kalder det “Vennetjenester” og VUPTI, så er der ikke mere sort arbejde!

Peter er sønderjyde, så han starter sin raid mod sort arbejde forsigtigt med at give pensionister lov til at tjene 10.000 kr. på havearbejde skattefrit og unge mennesker må lufte hund og lignende og håndværkeren må hjælpe sine venner skattefrit. Så er der afskaffet sort arbejde for 1 mia. kroner i Danmark, godt gået Peter!

Rockwool Fonden har beregnet sort arbejde i Danmark til at udgøre cirka 48 mia. kroner årligt, så nu mangler Peter kan at afskaffe sort arbejde for 47. mia kroner. Jeg glæder mig til at hans initiativer på området, det haster!

Men hvad med de tunge sager Peter! Hvorfor skal Kelloogs, Q8 og de andre store selskaber ikke betale skat i Danmark?
Og hvorfor skal der ikke sættes ind mod sort arbejde i Danmark, der ligger et stort skatte proveneau her. 48 mia. kroner og 40 % i skat af hovedparten, det giver trods alt penge til en del velfærd i Danmark!

Kom nu igang Peter!

Share This Post

Skattelettelser – en luftig gave fra Liberal Alliance

I dagens nummer af Berlingske lover Anders Samuelsen og Liberal Alliance skattelettelser på 70 mia. kroner.

Det er fuldt financieret lover Anders Samuelsen (LA):

  1. 40.000 færre offentligt ansatte = 20 mia. kr.
  2. Afskaffelse af efterlønnen = 18 mia. kr.
  3. Øget udlicitering = 15 mia. kr.
  4. Halvering af erhvervsstøtte = 12 mia. kr.
  5. Brugerbetaling: 100 kr. for besøg hos lægen m.m. = 5 mia.

Samtidig lover man den “almindelige LO familie” vil få 40.000 kroner mere til forbrug, hvis skattelettelserne bliver gennemført efter valget, samtidigt nedsættes skattetrykket fra 47%  til 43%.  Anders Samuelsens defininering af en “almindelig LO familie” er en timeløn på ikke under 200 kroner. Jeg har ikke set lønstatistik fornylig, men jeg tror, det er de færreste LO familier, der når op på den timeløn.

Forslaget fra Anders Samuelsen bærer præg af det er lavet i toget mellem Horsens og København en tidlig mandag morgen. Det der muligvis er hold, det er brugerbetalingen til lægebesøg, men det beror på en uændret adfærd hos patienterne og det rigtige antal besøg indgår i beregningerne.

Provenuet på efterlønnen er skudt langt over målet, der er i debatten anerkendt beløb på 4 mia. kroner. I den sidste uge er der skrevet en afskaffelse af den vil koste 2,5 mia. kroner årligt på statsfinanserne.

Øget udlicitering – eller dårligere service – det må være kravet,  for en udlicitering skal skaffe en fortjeneste og en forrentning af investeringen til den, der overtager arbejdet, for jeg tror ikke kommunerne og staten er så dårlige til at løse deres opgaver.

Erhvervstøtten halveres, siger Anders Samuelsen. Er det muligt, hvor har VK(O) regeringen ikke gjort det forlængst? Regeringen har sammen ved Dansk Folkeparti vedtaget en finanslov for 2011, der har et underskud på over 80 mia. kroner. Finansministeren er ydermere 7,8 mia. kroner efter en af de vigtige forudsætninger i den, nemlig nul-vækst i det offentlige.

Så Anders Samuelsen skal ud og skaffe 157,5 mia. kroner dags dato, før han kan indfri sit løfte om skattelettelser på 40.000 kroner eller mere til de bedst lønnede i Danmark. Beløbet vil være større ved udgangen af året, da regeringens finanslov ikke holder året ud.

Det er umuligt, uden det vil ødelægge vores velfærdssamfund. Men det er måske der Liberal Alliance har sit egentlige politiske mål. Venstres ultraliberale skatteminister Peter Christensen har skudt forslaget ned med det samme.

Mig bekendt har Samuelsen ikke et pengetræ, hvor han bare kan plukke milliarder.

Hans forslag svarer til, at vi både skal lukke alle folkeskolerne og afskaffe politiet og forsvaret – eller at 175.000 offentligt ansatte skal spares væk.

Regeringen kan kun fortsætte sammen med ham. Statsministeren skylder derfor svar på, hvor der skal fyres efter valget: Er det på sygehusene, i børnehaverne, i ældreplejen eller hos politiet,” siger Villy Søvndal (SF) til Berlingske.

Share This Post

Lars Løkkes regeringsproblemer

Birthe Rønn Hornbech fratræder, det er ikke overraskende. Men det er overraskende undervisningsminister Tina Nedergaard fratræder – og dog alligevel ikke.

Vi har en regering som ikke har udrettet noget i lang tid på grund af dens egne selvskabte problemer, lad os nøjes med de 2 sidste ministre  – integrationsministeren der undlader at følge loven og undervisningsministeren, der kørte Lars Løkkes “360 graders eftersyn af Folkeskolen” på kollisionskurs med Dansk Lærerforening inden forhandlingerne om Folkeskolen var startet.

Der tegner i skrivende stund en større regeringsrokade, med Per Stig Møller som kirkeminister, Troels Lund Poulsen som undervisningsminister, Peter Christensen som skatteminister, og Søren Pind som integrationsminister og måske beholder han sit udviklingsministerium.

På den måde håber Lars Løkke at ro om sin regering, men det efterlader intern uro i hans folketingsgruppe, hvor det bliver spændende at se hvordan en forurettet Birthe Rønn Hornbech vil reagere og ikke mindst hendes støtter i folketingsgruppen vil støtte hende i hendes hævntogt mod et tydeligt svækket statsminister.

Per Stig er driftssikker, så han skal nok klare både kultur- og kirkeministeriet.

Søren Pind er spændende som intergrationsminister, hvor længe er det ministerium nok for denne vildbasse, der har et umætteligt behov for at markere sig om alt. Hvorlænge varer det inden han rager uklar med regeringens grå eminence Pia Kjærsgaard???

Peter Christensen som skatteminister er en “forfremmelse” af Troels Lund Poulsen til undervisningsmisteriet. Han er kørt fast i skatteministeriet efter en kort periode hvor han har forsøgt at politisere mod oppositionen på skatteministeriets hjemmeside. Eller sagt på en anden måde, så er der ikke sket en skid i skatteministeriet i lang tid!

Peter Christensen som skatteminister? Han force er hans politiske udfald mod opposition, hvor han vil fortsætte sin kamphane politik fra sin tid som politisk ordfører for Venstre, så der vil fortsat ikke ske de store ting i skatteministeriet. Citat af Hans Engell fra TV2 News i dag:Han vil få en kort tid som skatteminister indtil valget udskrives, men så får han 2 års efter løn som forhenværende minister og kan resten af sit liv kalde sig fhv. minister“.

Soap operaen “Regeringen Lars Løkke Rasmussen 3” fortsætter, det selvom Lars Løkke kun er afløser for Anders Fogh Rasmussen ………

Jeg er meget enig med Margrethe Vestager i “Lad os få det valg nu!”

Share This Post

En skattesag

Helle Thorning-Schmidt skriver:

Afgørelsen lyder som følger:

”Du er ikke fuldt skattepligtig for indkomstårene 2007, 2008 og 2009, da du ikke har taget bopæl her i landet efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr 1, jævnfør kildeskattelovens § 7, stk. 1.”

Det betyder med SKATs egne ord, at ”du fortsat ikke anses for skattepligtig for indkomståret 2007 og 2008” og at ”skattepligtsforholdet for 2009 ændres fra fuld skattepligt til ingen skattepligt.”

Grundlæggende betyder dette, at Stephen ikke kan komme til at betale skat i Danmark for 2009.

Det siger sig selv, at min mand også fremadrettet vil følge de gældende regler til punkt og prikke. Hvis han får mulighed for at blive skattepligtig i Danmark i 2010, vil han naturligvis betale sin skat i Danmark. Om han i fremtiden kan betale skat i Danmark vil derfor alene bero på SKATs vurdering.

Mange eksperter, medier og borgerlige politikere har udtalt sig om denne sag. De har ikke kendt til fakta, men det har ikke afholdt dem fra at skabe en betydelig tvivl og usikkerhed. Mange påstande er blevet fremført helt uden grund i virkeligheden.

Nu er tvivlen væk og påstandene tilbagevist. For hvis man ikke er skattepligtig i Danmark, kan man ikke betale skat i Danmark.

Men statsminister Lars Løkke Rasmussen og Venstre spiller fortsat “fedtspil” om skattesagen. Formanden for Venstre vil ikke kommentere skattesagen, han siger meget smart til pressen: “En skattesag er et anliggende mellem Skat og den enkelte skatteyder“. Dermed får han ikke blod på fingrene, det overlader han til den politiske ordfører!

Derfor lader Lars Løkke Rasmussen Venstres politiske ordfører Peter Christensen fortsætte angrebene mod Helle Thorning-Schmidt, for Venstre har brug for at kompromitere oppositionens leder for at beholde regeringsmagten.

Mon ikke den strategi gennemskues af de fleste vælgere?

Share This Post

Intet at komme efter……

“Intet at komme efter……” – et kendt citat fra en kendt skattesag, som måske står foran sin afgørelse fra Skat.dk.

Helle Thorning-Schmith har fået en forhåndsmeddelelse fra Skat, som hun har 14 dage til at kommentere og ifølge DR og TV2 Nyhederne er der en frikendelse på vej til hendes mand Stephen Kinnock. Han er udenlandsdansker med bopæl i Geneve, hvor han har sit arbejde, hvilket mange har i den borgerlige lejr.

Men det er en atypisk leveform for en socialdemokrat, eller var det i gamle dage, hvor arbejderbørn stærkt inspireret af de borgerlige vælgere og arbejdsgivere fik at vide i tide og utide: ” Skomager, bliv ved din læst……“.

Sådan er det ikke mere og her kan Helle og hendes mand være rollemodeller for en ny generation af socialdemokrater?

Det ser jeg gerne, for det er en sag, der også lå en tidligere statsminister på sinde, for Anders Fogh Rasmussen havde i sine sidste dage som landets statsminister tesen om,  de unge skulle være mønsterbrydere , kort sagt arbejderbørn skulle bryde de sociale rammer og blive akademikere, for det havde Danmark brug for.

Vi skulle være et videnssamfund for at bevare vores levestandard!

Jeg kender ikke Skats afgørelse i skrivende stund, men jeg er enig med Margrethe Vestager (Radikal leder) i, at det ville klæde Venstre at drøfte politik og politiske løsninger frem for at køre videre i en skattesag, som formentlig ender ud i en frikendelse af oppositionslederens mand.

Venstre har et problem , hvilket den politiske ordfører Peter Christensen tydeligt præciserer ved sine fortsatte udtalelser om skattesnyderi, fordi Helles mand tæller dage, hvor han er hjemme i Danmark. Venstre er bange for at miste sin regeringsmagt, så derfor skal denne sag holdes gående så længe som muligt med hjælp fra Dagbladet BT, for at sikre oppositionens leder fremstår utroværdig!

At det er et krav fra skattelovgivningen man skal tælle dage, det anfægter ikke den iltre politiske ordfører Peter Christensen fra Venstre!

Men i Venstre er man vant til politikkerne snyder, husk bare på Anders Fogh Rasmussen blev gået som skatteminister, fordi han udførte kreativ bogføring, Lars Løkke Rasmussen havde rod i sine bilag med “ølbamser”, Thor Pedersen kunne ikke huske hvor han boede, så jeg kan godt forstå Peter Christensen med den kultur fra Venstre, tror at alle snyder i skat.

Det er en ynkelig sag Peter Christensen er talsmand for og det tjener ikke Venstres sag, specielt ikke deres kernevælgeres sag. Erhvervslivet har brug for langsigtede brede politiske løsninger, så partiet Venstre må i arbejdstøjet for at bevare regeringsmagten.

Share This Post