Javel, hr. minister……

Socialdemokraterne har udset sig en række regeringstro embedsfolk i ministerierne, som de vil af med, hvis de overtager regeringsmagten efter næste valg.

Det er en overskrift, der vil noget, men den har en merkantil baggrund, for to journalister vil sælge deres bog “Javel, hr. minister”, som udkommer om kort tid på Gyldendals Forlag.

Straks er Blå Stue på mærkerne og fortæller den undrende befolkning, at hvis Rød Stue kommer til magten efter valget så vil embedsværket blive fyret og centraladministrationen bryde sammen………….

Henrik Sass Larsen, som bruges (misbruges) til markedsføring af bogen “Javel, Hr. minister” af forfatterne Peter Mose og Susanne Hegelund,  han har været ude og fortælle det ikke har hold i virkeligheden.

Socialdemokraterne har ikke en dødsliste,” siger han.

Vi er meget sensible over for, om de overskrider deres beføjelser. Nogle af dem har i konkrete forhandlingsforløb været meget, meget aktive politisk-taktiske spillere. Vores udgangspunkt er langt fra, at vi har disrespekt for dem alle. Men vi er påpasselige,” siger Henrik Sass Larsen i bogen.

Men alligevel griber Peter Skaarup (DF) ideen og udsender et nyhedsbrev, hvor han skriver:
Nu skal embedsfolk fyres, hvis nyvalgte politikere ikke er helt trygge ved dem, i hvert fald ifølge Socialdemokratiet, der har en såkaldt dødsliste med embedsfolk, der skal fyres, hvis S og SF får mulighed for at danne regering efter et kommende valg”.

Mange andre politikkere fra Blå Stue har fulgt op på dødslisten med angreb på primært socialdemkraterne.

Men de har glemt i Blå Stue, at Anders Fogh Rasmussens (V) angreb embedsværket kort før regeringsskiftet i 2001, hvor han kom til magten.

Dengang var det især Finansministeriet, som Venstres daværende oppositionsleder beskyldte for at lave »fupnotater« om oppositionens politik. Fogh satte endda navn på kritikken ved at gå personligt efter den nyudnævnte departementchef i Finansministeriet, Karsten Dybvad, der var kendt som medlem af Socialdemokratiet.

Karsten Dybvad blev senere hentet til statsministeriet af Anders Fogh Rasmussen.

Alle kneb gælder for at bevare magten for Blå Stue, det er er læren af denne mediestorm om dødslisten, der ikke eksisterer…….

“Ministre forgår, embedsmænd består,” sådan sagde Birthe Rønn Hornbech (V), da hun for nylig forlod Integrationsministeriet til fordel for Søren Pind (V).

På Christiansborg og i ministerierne spiller embedsmænd en stor og værdsat rolle i bestræbelserne på at få det danske folkestyre til at fungere. Jeg har stor respekt for embedsmændenes arbejde og anerkender fuldt ud den professionalisme, som kendetegner det danske embedsværk. Lad det fortsætte.

Share This Post

Søren Pinds assimilations politik skaber uro i Blå Stue!

Jeg vil hjælpe integrationsminister Søren Pind med at forstå forskellen på hans egne begreber i den danske integrationspolitik. Jeg gør det fordi hans siger til TV2, der ikke er den forskel på integration og assimilation.

Et udtryk for Søren Pinds assimilationspolitik, eller er det bare fordi han ikke ved hvad begrebet og ordet dækker over?

Et udtryk for Søren Pinds assimilationspolitik, eller er det bare fordi han ikke ved hvad begrebet og ordet dækker over?

  Man kan stræbe efter at blive som den oprindelige befolkning, hvor man antager majoritetsbefolkningens måde at være på. Det kaldes énsidig tilpasning eller assimilation. Man kan frivilligt vælge at lade sig assimilere, eller man kan blive tvunget til det. Og det kan gå hurtigt eller langsomt, alt efter den enkeltes og samfundets ønsker.

Et pluralistisk samfund, hvor indvandre har mulighed for at bevare deres kultur og samtidig indgå i det danske samfund = integration :-)

Et pluralistisk samfund, hvor indvandre har mulighed for at bevare deres kultur og samtidig indgå i det danske samfund = integration 🙂

 Endelig er der den form for integration, hvor man både får mulighed for at bevare (væsentlige dele af) sin oprindelige baggrund og samtidig optager (væsentlige dele af) det nye samfunds måde at leve på. Det kaldes pluralistisk integration. Også det er meget vanskeligt, bl.a. fordi det både kræver, at man selv ønsker at bevare (dele af) sin baggrund, og at det nye samfund giver mulighed for det. Pluralistisk integration ligger til grund for den officielle danske indvandrerpolitik.  

Dansk Folkepartis Peter Skaarup har omgående stillet krav til integrationsminister Søren Pind.

 1. At religiøst betingede tørklæder forbydes på alle offentlige arbejdspladser.
 2. At burkaer og niqab forbydes i det offentlige rum.
 3. At halalkød ikke må erstatte for eksempel dansk svinekød i institutioner.
 4. At svømmehaller ikke må lukkes for at udelukkende muslimske kvinder kan bade.
 5. At der ikke indrettes særlige bade- og omklædningsrum for muslimer på skoler.
 6. At ramadanen ikke må undergrave undervisningen eller medføre pjæk fra skolen.
 7. Yderligere styrkelse af kristendom og kulturhistorie i folkeskolen.
 8. Lovgivning, der skal sikre, at lokale institutioner og skole ikke giver efter for religiøse krav.
 9. At muslimske medarbejdere ikke skal kunne kræve en arbejdsplads indrettet på en bestemt måde af hensyn til deres religion.
 10. At der ikke indrettes særlige bederum til muslimer på offentlige institutioner.
 11. Ikke stemmeret til udlændinge fra tredjelande. Kun udlændinge fra Norden og EU skal kunne stemme ved kommunale valg i Danmark.
 12. En ny sproglov, der understreger, at i Danmark gælder det danske sprog mellem det offentlige og borgerne. Danske myndigheder skal ikke betjene borgerne på andre sprog end dansk.
 13. Oprettelse af et Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling til efteruddannelse af folkeskolelærere i Jelling.
 14. Forbud mod stormoskeer.
 15. Obligatorisk morgensang i skolerne. 

Disse krav er ikke forenelige med en liberal politik, som det er udtrykt i Venstres principprogram, med “frihed for det enkelte menneske”, men det er måske bare tom snak?

Søren Pind har opnået at starte en strid mellem de borgerlige partier.

Peter Skaarup og Søren Pind skulle sætte sig ned og drikke en kop kaffe, lade være med at slås om de 15 pct. nationaltorienterede vælgere og i stedet koncentrere sig om, hvordan vi får en borgerlig regering efter næste valg,” siger Simon Emil Ammitzbøll (LA) – men understreger samtidig, at Dansk Folkepartis forslag i hvert fald ikke bliver gennemført med Liberal Alliances stemmer. Kilde: Information.

Integrationsordfører Naser Khader (C) og politisk ordfører Carina Christensen (C) giver udtryk for modstand mod Søren Pinds politiske udmelding, men partiet har normalt ikke den store indflydelse i regeringen, men skal tælles med for at nå flertal for Søren Pinds assimilations politik.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har ved sin udnævnelse af Søren Pind, som integrationsminister, fået et løsgående MISSIL, som har skudt forbi denne gang i sit fagområde integration. Det bliver spændende at se om statsministeren fremover kan give Søren Pind de “rigtige politiske koordinater“, så der ikke bliver flere politiske vildskud i fremtiden.

Men foreløbig ser det ud til den meget trængte statsministeren har føjet endnu et problem til sin lange liste af problemer i arbejdet med genvalget af sin regering.

Tilføjelse:

Overskrift i Information i dag:
Ellen Trane Nørby, der er ny politisk ordfører for Venstre, kommer til at tegne helt andet politisk ansigt udadtil, end forgængerne på posten gjorde. Hun lægger sig allerede nu ud med integrationsminister Søren Pind og taler for opgør med ‘one liner’-politik.

Share This Post

Fiinanslovens pris…..

Dansk Folkeparti fik sin betaling for at levere stemmer til finansloven 2011.

Mandat nr. 90  for Kristen Demokraterne – Peter Ørum Jørgensen  – kunne ikke forhindre en forringelse af lovgivningen, trods han forsøger at give sin stemme til finansloven en social profil! 

Det blev ikke til en 28 års regel for sammenføring af familie, men noget der er endnu strammere, nemlig en 24 års regel med et point system, der i praksis vil hindre en dansker, der forelsker sig i en udlænding,  vil kunne påregne at bo med sin kæreste i Danmark! Kæresten skal kunne tale dansk, have en universitetsgrad og have en stor indsigt i danske samfundforhold samt et arbejde i Danmark, før man kan gøre sig håb om familiesammenføring i Danmark.

Dansk Folkeparti jubler! Men de vil bygge en uigennemtrængelig mur om Danmark, så der ikke sker indvandring. Det mål er nærmere med den nye lovgivning.

Det eneste mandfolk i regeringen, den tavse integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, truede med at gå af, hvis der blev indført en 28 års regel for familiesammenføring. (Kilde: Politiken.dk)

Men er den nye pointsordning indeholdt i 24 års reglen bedre Birthe Rønn Hornbech?

Nej, den forhindrer i praksis forelskede danskere i at bo i Danmark med deres udenlandske kæreste og det er ikke værdigt for Danmark og slet ikke for de forelskede danskere, der tvinges til udlændighed.

Birthe Rønn Hornbech ønsker ikke at kommentere Politikens oplysninger om, at hun truede med at gå af som minister, som hun dog heller ikke benægter.  Hendes kommentar: “Jeg truer med at blive. Det gør jeg altid“.

Dansk Folkeparti er heller ikke længe om kommentere sin sejr. Peter Skaarup (DF) siger til Politiken: “Birthe Rønn Hornbech er Birthe Rønn Hornbech. Hendes personlighed er helt hendes egen“.

Tilbage står Danmark med en uværdig lovgivning om familiesammenføring. Regeringen skal tage taktstokken i den anden hånd og få udlændingepolitikken frigjort af finansloven.

Vil Dansk Folkeparti ikke acceptere det, så må regeringen finde et flertal til anden side i Folketinget.

Jeg har tidligere skrevet om Dansk Folkeparti og regeringens indvandrerpolitik, at den gør mig flov over at være dansker, nu mangler jeg ord for det!!!

Share This Post

Retssamfundet er under pres!

Pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti vil ikke acceptere, at det er blevet en almindeligt at angribe politiet i grupper og begå kriminalitet i større formationer, fordi dette forhindrer muligheden for opklaring af forbrydelsen, da de involverede dækker over hinanden og kan sløre, hvem der begår selve de strafbare handlinger. Derfor foreslår vi, at alle der anholdes i forbindelse med en kollektiv forbrydelse dømmes for alle strafbare handlinger,” siger Peter Skaarup.

Nu må det stoppe med alle de strafferetslige krav fra Dansk Folkeparti.

Bare der er en snert af mistanke om borgere af anden etnisk oprindelse er indblandet i sager mod politi eller andre offentlige instanser i Danmark, så tordner denne Peter Skaarup og Dansk Folkeparti ud med krav om strenge straffe eller udvisning af Danmark!

Alle borgere i Danmark har krav på retssikkerhed!

Peter Skaarup og Dansk Folkeparti er kant med retskikkerheden i Danmark

Peter Skaarup og Dansk Folkeparti er kant med retskikkerheden i Danmark

 

Denne retssikkerhed knægtes, hvis Peter Skaarups forslag bliver til lovgivning!

Alle kan uforskyldt blive anholdt af politiet i en ophedet situation. Det har vi set mange gange før og det vil ske igen, men det er ikke rimeligt de uskyldige skal dømmes for en forseelse, der er begået af andre. Heller ikke fordi det er nemmere for politiet, at alle bliver dømt, fremfor politiet gennemfører en efterforskning, for at finde den/de skyldige.

Men det er forhåbentligt kun signalpolitik fra Peter Skaarups og Dansk Folkepartis side, for at slå mønt på en ulykkelig hændelse i Glostrup, hvor en anholdt formodenlig narkopusher blev befriet fra Politiet.

Det er uantageligt det sker og jeg går ind for politiet løser den sag, uden der går politisk ged i den. Men jeg er dybt uenig med Peter Skaarup i, hvordan problemet fra Glostrup løses. Jeg tror, der skal sættes massivt ind med oplysning og forebyggende SFO arbejde i de områder, hvor politiet angribes af unge lømler,  samtidig med man skal følge disse uromagere tæt op hver eneste dag. Der skal også sættes ind med relevante fritidstilbud og/eller jobtilbud til de unge mennesker. De unges forældre skal på banen, for det er også deres ansvar deres børn opfører sig efter danske normer! 

Med det skal ske på retssikkerhedsmæssigt forsvarligt grundlag, så derfor chokerer det mig, at formanden for Folketingets Retpolitiske Udvalg – Per Skaarup – kan fremsætte tanker om lovgivning, der strider mod den danske retssikkerhed og den danske grundlov.

Jeg håber det er rendyrket signalpolitik den gode retsformand Per Skaarup er ude med i dag!

Share This Post

Forbuds Danmark!

Danmark og danske politikere har overtaget svensk politiks førerposition, når det gælder om at indføre forbud med foreninger, lovovertrædelser og lovgivning generelt.

Knivloven:
Ingen kan give mig et svar på om jeg må medbringe en kniv i min picnickurv, når jeg kører tur i min bil på en søndag eftermiddag, uden at blive straffet for ulovlig våbenbesiddelse? Jeg har spurgt hos Rigspolitichefen, men institutuionen fremsendte en masse lovtekster uden en vurdering eller besvarelse af mit spørgsmål, men der var en besked om at kontakte det lokale politi, såfremt jeg ikke var tilfreds med svaret 🙁

Jeg har videresendt spørgsmålet til det lokale politi, den 31. maj 2010, uden at modtage et svar.

Rockerbander/indvandrerbander:
Dansk Folkeparti, den største synder af forbudslovgivning, har for 3 måneder siden fremsat krav om forbud mod Rocker klubber. Partiet råber om forbud og skærpelse af straffe på snart sagt alt, det giver gode meningsmålinger!

Nu er oppositionen i medierne i dag med et krav om forbud mod Rocker klubber og specielt forbud mod Hells Angels, som i følge Berlingske Tidendes Søndagsudgave står for import og salg af betydelige mængder narkotike i samarbejde med en udlandsdansker i Spanien.

Straks ser vi populismen løbe af med Karen Hækkerup (S) og i nogen grad Karina Lorentzen(SF), der ømnnsker et rockerforbud indført i Danmark, tydeligvis uden de tænker nærmere over grundlovens bestemmelse om foreningsfrihed eller konsekvenserbne ved yderligere lovgivning og forbud!

Peter Skaarup (DF) er ikke sen til at scoere medieopmærksomhed, så han støtter de to vildfarne kvinder.

Jeg citerer ham fra Berlingske Tidende:
Det vil jo gøre, at man fra den ene dag til den anden vil rive tæppet væk under den status som forbilleder og autoriteter, som HA og indvandrerbanderne, har i dag.

Jeg tror, det er naivt at tro man løser det med et forbud, hvilket i følge Vagn Greve  tilmed er ulovligt!
(Vagn Greve er professor i kriminalret på Copenhagen Business School i København)

Et forbud mod Rockerklubberne skal være betinget af klubberne beviseligt har kriminelle handlinger som baggrund for klubvirksomheden og det ikke er enkelt individer af rockere, der står bag kriminaliteten!

En svær opgave at løfte, hvilket statsadvokaten og justitsminister Lars Barfoed da heller ikke kunne for 3 måneder siden, da det sidst blev undersøgt af statsadvokaten på baggrund af krav om stramning af rocker- og indvandrerbandernes klubvilkår.

Lad os få lovgivning der afspejler populisme i Danmark stopppet.

Share This Post