De ramte betaler krisen?

Den borgerlige tænketank Cepos har dristet sig til et opgør med Guruen Anders Fogh Rasmussen i Dansk politik, nu generalsekretær i Nato, der ikke har ønket at deltage med en udtalelse om Cepos kritik til Dagbladet Politiken.

Cepos udtaler i dagens udgave af Politiken:
“Hvis regeringen havde levet op til sine egne målsætninger, havde økonomien været holdbar. Så havde vi ikke skullet igennem EU’s krav på samme måde! ”

Et andet citat:
Et af argumenterne for at indføre skattestoppet var, at regeringen derved troede, at den kunne styre de offentlige udgifter. Men nu ligger konklusionen ligefor og kan findes på tryk: Det var ikke effektivt. I stedet har det ført til et underskud og en gæld, der nu skal korrigeres“, siger Torben M. Andersen, professor og tidligere overvismand.

Denne kritik af 2 væsentlige aktører i dansk borgerlig politik rammer Anders Fogh Rasmussens image og de borgerliges eneret på drive økonomisk politik hårdt og det giver den tidligere regeringsleder alvorlige ridser i lakken.

Men her stopper det uheldigvis ikke, for regeringen Lars Lykke Rasmussen fortsætter den tåbelige økonomiske politik ved at lade krisens ofre selv om at betale regningen, medens de velstillede får skattelettelse om 2-3 år og en uændret indkomststigning i samme periode.

Det er mennesker på et lavt økonomisk stade, der skal betale med et indkomststop og tillige med øget skattebetaling, for det er overførselsindkomsterne, der skal betale! De samfundsgrupper kompenseres ikke om 2-3 år i regeringens forslag!

Dansk Folkepartis rolle er nøje defineret af regeringens spindoktorer i samarbejde med Pia Kjærsgaard og hendes løjtnanter Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahl.

Men partiet har det sværere denne gang, for det rammer jo mange af deres vælgere, der er på overførselsindkomster.

 De skal have en luns, som ved tidligere forhandlinger, for eksempel en forhøjelse af “ÆLDRECHECKEN”, så redder regeringen livet og Dansk Folkeparti den reelle magt og  indflydelsen frem til det kommende valg!

Dansk Folkeparti prøver ved langstrakte forhandlinger at fjerne focus fra regeringens økonomiske politik med besparelser på overførselsindkomster og siger nej til besparelser i kommunerne og overføre den til besparelse på indvandrerområdet og udlandshjælpen, hvilket jeg mener er usmageligt.

Men der mangler stadig 20-22 milliarder kroner, hvis det ikke er regeringens forslag der skal gennemføres.

Dansk Folkeparti vil spare 1,8 milliarder kroner på flygtninge- og ulandspolitikken, 82 millioner kroner på tolkehjælp for indvandrere!   Gebyrer på udlændingeområdet.

Og så er der pointen  – den sociale profil – en fjernelse af børnechecken for de mest velhavende børnefamilier, som så ødelægges af fjernelse af børnechecken til familier med over 3 børn!

Men kære Pia Kjærsgaard og løjtnanter, hvor er de store perspektiver i Jeres forhandlings indsats?

Er det Jeres alvorlige mening Dansk Folkeparti vil lade krisens ofre betale regningen for Jeres og regeringens forfejlede økonomiske politik?

Det er min opfattelse at Dansk Folkeparti vælger en forhandlingsløsning med nogle kosmetiske ændringer på regeringens udspil for at bevare sin indflydelse i Folketinget, så må vælgerne belønne/straffe Dansk Folkeparti ved det kommende valg for det!

Det vigste ved kritikken fra Cepos af regeringens økonomiske politik er netop den fjerner den borgerlige eneret på, at kun en borgerlig regering kan føre en ansvarlig økoniomisk politik.

Der nu er to veje i dansk politik,  – En fair løsning  – og regeringens forfejlede økonomiske politik, det gør valget nemt for vælgerne ved det næste valg.

Share This Post

Regeringen overhører advarsler………

Folketinget lovgiver i højere grad efter øjeblikkelige samfundstemninger på trods af “ekperters” advarsler.

Den seneste fejlslagne lovgivning er bandepakken, siger rigsadvokaten. Tidligere var det knivloven, der mig bekendt endnu ikke er ændret.

Rigsadvokaten siger i en rapport, at denne bandelov ingen effekt har haft.  Der er ikke idømt strengere straffe i forlængelse af denne lov. Domstolspraksis er ændret i perioden, uden justitsminister Brian Mikkelsen, Pia Kjærsgaard og ikke mindst Peter Skaarup i spidsen, har bemærket det, eller er det bare så simpelt de har kendt til denne praksis, men de  har ønsket at få en mediemæssig gevinst ud af det overfor de danske vælgere?

Der har fra den borgerlige regerings side udviklet sig en praksis om ikke at lytte til de indsigelser der kommer fra ekspertudvalg og organisationer, men i højere grad at lovgive ud fra en lynchstemning i befolkningen stærkt inspireret af Dansk Folkeparti og deres vælgere.

Det mener jeg er den største trussel mod det danske demokrati.

Den populistiske lovgivning har udmøntet sig en knivlov, der rammer lystfiskere, håndværkere og butiksansatte, der har glemt, at de har en kniv fra deres arbejde liggende i bilen. De kommer i fængsel i 7 dage eller mere og dermed får en straffeattest, der øderlægger deres fremtid.

Bandeloven der ikke hjælper, fordi politiet ikke kan bruge den, for bandemedlemmerne går ikke rundt med et medlemskort, der kan bevise de er medlem af en bande og de er tilmed ikke samarbejdsvillige over for politiet! Et rygmærke er ikke nok til at bevise de er medlem af en bande. Heldigvis!

Multimedieloven der er vanskelig at administrere og rammer socialt forskelligt. En skovarbejder eller SOSU medarbejder med en mobil telefon skal betale det samme i skat, som en jurist eller økonom, der har mobiltelefon, bredbånd og bærbar computer. Det er himmelråbende uretfærdigt over for skovarbejderen og SOSU medarbejderen de skal betale 3.000 kroner i skat på den baggrund!

Skatteministeren – der fremstår mere og mere højtråbende og uligevægtig i den offentlige debat – fremfører man bare kan læse ligningsvejledningen og tilføjer den højtlønnede betaler topskat! Det virker som om han mangler argumenter for denne skat og han har tillige svært ved at forsvare lovgivningen om multimedie skatten.

Det er bare tre eksempler på regeringen overhører indsigelser mod den påtænkte lovgivning. Jeg vil her tilføje at udvalg og kommisioners anbefalinger og råd til regeringen bliver kasseret eller i bedste fald overhørt.

Her kan som eksempel nævnes arbejdsmarkedskommisionens råd til en ny arbejdsmarkedsreform blev kasseret straks den overrakt til daværende arbejdsminister Claus Hjort Frederiksen.

Jeg tror det vil gavne den kommende lovgivning man bruger de indkomne indsigelser og indarbejder dem i lovgivningen fremfor at lovgive ud fra kortvarige folkestemninger…………..

Share This Post