Danmark skal ikke være krigsførende nation……

EU og Nato skal droppe alle forhandlinger med Rusland og med det samme indføre økonomiske sanktioner mod de ansvarlige personer for invaderingen af Krim, Søren Pind til Politiken.

Det mener Venstre, efter at udenrigsminister Martin Lidegaard (R) overfor Udenrigspolitisk Nævn har redegjort for situationen i Ukraine samt regeringens linje om at vente med økonomiske sanktioner og prøve at forhandle med russerne om en løsning.

pind_Krim

Jeg kan ikke forstå, hvad der er at forhandle om Krim er besat, og derfor er der jo ikke noget at diskutere. Derfor er det vores opfattelse, at de sanktioner burde indføres med det samme. De burde rettes mod de enkelte personer, der har truffet de her beslutninger. Det burde regeringen arbejde for“, siger udenrigsordfører Søren Pind (V).

Dermed anlægger Søren Pind samme krigeriske hold som den anden Søren i Dansk politik. Søren Espersen – Dansk Folkeparti – vil føre krig i Sortehavet med en dansk fregat fra Søværnet.

Jeg er glad for de to koldkrigere ikke har magten i Udenrigsministeriet, for de holdninger er ude af trit med den politiske udvikling på verdensplan. De krige, som Venstre hidtil har ført Danmark ud i fordi partiet skulle skabe en platform for Anders Fogh i Nato, de er bestemt ikke afgjort på slagmarken.

Krigen i Irak, som blev startet af “kammerat” G. Bush (USA), blev startet på et tvivlsomt grundlag på en mistanke om kemiske våben. I dag efter krigen er afsluttet for dansk vedkommende, fortsætter opgøret i Irak mellem de forskellige befolkningsgrupper og der dræbes mange mennesker hver eneste dag.

I krigen i Afghanistan er dansk deltagelse under afvikling, men den har ikke afsluttet konflikten med Taliban, som var hovedmålet for USA og Isaf partnernes (Inkl. DK) deltagelse i krigen. Den konflikt har hidtil kostet 43 danske soldater livet og 32 hårdt sårede, dertil skal lægges yderligere 184 sårede danskere indtil den 31. januar 2014. (Kilde:Forsvaret.dk)

De fleste danske soldater er kommet hjem fra missioner på Balkan, i Irak og Afghanistan uden større mén. Men hver femte af de 25.000, der har været udsendt fra Danmark siden 1992, oplever, at de har fysiske og/eller psykiske eftervirkninger. Efterhånden har en del soldater mistet ben eller arme, og Sundhedsstyrelsen vurderer, at op mod hver tiende hjemvendte soldat lider af posttraumatisk stress. (Kilde: Faktalink.dk)

Forsvarets webside oplyser ved søgning i dag intet om posttraumatisk stress i dagens søgning.

Uofficielt forlyder det Taliban er stærkere nu end før Danmark gik i krig derovre. Jo – der er opnået resultater, pigerne har fået lov til at gå i skole, men det sker ikke uden fare, for adskillige pigeskoler er angrebet af Taliban med mange dødsfald til følge.

Der er intet der taler for den krigerindstilling som Søren (V) og Søren (DF) er fortalere for.

Danmark har vundet få krige i landets historie, når vi ser tilbage til tiden efter Kong Valdemar den Store. Og ingen siden 1864! Danmark er bedst som FN observatør, som vi var det på Cypern i mange år, den rolle skal vi fortsat bestride efter min bedste overbevisning.

F 361 IVER HUITFELDT, køllagt 2. juni 2008

F 361 IVER HUITFELDT, køllagt 2. juni 2008

Jeg kan til nød gå ind for Danmarks fregatter fanger pirater ved Afrikas Horn for at beskytte vores handelsflåde.

Men aktiv krigsførende eller truende krigsmagt, det ligger uden for Danmarks mulighed – Søren Pind (V) og Søren Espersen (DF).

Share This Post

Danske lystsejlere i Somalia…………

Piraterne i Somalia har taget 688  gidsler
I sidste uge vurderede EU’s antipirat-styrke, at piraterne holder 31 skibsfartøjer og 688 personer som gidsler. Nu er der 7 danske lystsejlere indlemmet i flokken af gidsler.

Jeg kan så ikke forstå danskere sejler lystsejlads i dette farvand og slet ikke med Dannebrog i agterenden af sejlbåden. Piraterne er overvejende muslimer, så derfor er danskere et angrebsmål på grund af “den gale dansker og tegnerKurt Westergaard” og ikke mindst Jyllands Postens offentliggørelse af hans tegninger.

Jeg ved ikke hvorfor de danske sejlere ikke har benyttet den metode som de fleste lystsejlere i dag bruger, at sejle gennem piraternes farvand på dækket af et større fragtskib?

Prisen på et gidsel ligger på 1 million dollars, læser jeg, så vi håbe den danske stat er parat til at frikøbe dem? Ellers kan det blive svært at slippe ud af piraternes varetægt, så en indsamling blandt Kalundborgs borgere batter som en nål i en høstak. Vi må håbe Udenrigsministeriet kan forhandle en stor rabat hjem for dem.

Men bortset fra den umulige situation danskerne befinder sig i lige nu, så er det meget uholdbart der er pirateri i det omfang i et verdens mest besejlede områder.

Problemet må løses af verdenssamfundet ved indgriben direkte i Somalia gerne med FN som aktør sammen med stormagterne. Somalia er i dag et fattigt lovløst samfund med mange stridende militser og derfor har piraterne frit spil med at operere fra Somalias kyster. Der er behov for at indsætte et demokratisk regerring og skabe et retssamfund i Somalia, for at komme piraterne til livs.

Jeg ser hellere Danmark deltager i en sådan aktion fremfor i den meningsløse krig i Afghanistan.

Share This Post