Intet problem i at kopiere en APV vurdering, siger Thyra Frank.

I bogen “Thyra Frank – livsglæde & stjernestunder“, der blev udgivet i 2010, begrunder Thyra Frank forfalskningen med, at hun var træt af bureaukratiet i ældreplejen.

Ældreministeren fortæller, at det tog 2,5 time at skrive APV-vurderinger af:
Det tog min dygtige kollega og flere af hans kollegaer tre måneder at lave en APV, som de kunne godkende i kommunen. Det tog os 2,5 time at skrive den af. Vi tilføjede en kælder, for det havde de ikke derovre“, siger Thyra Frank i bogen. Kilde: Nyhederne.TV2.dk.

Henter man en kopi fra en anden arbejdsplads, siger det ikke noget om, hvordan miljøet er på ens egen arbejdsplads. Så er det svindel og bedrag.

Dennis Kristensen, formand for FOA

Har borgerlige politikere ingen etik og moral i deres jobs og politiske karrierer?

Vi har nu en ældreminister, der ingen problemer havde med at kopiere i sit tidligere så højt profilerede job som leder af Plejehjemmet Lotte. Det er selvfølgeligt rationelt at kopiere andres APV for så at få tid til at bruge den 20% større bevilling Plejehjemmet Lotte fik til at skænke rødvin for de ældre på plejehjemmet……..

APV (Arbejspladsvurdering) er lavet, for at man skal kunne få øje på, hvor vi har arbejdspladsproblemer. Det giver baggrund for, at man som leder og medarbejder kan komme til at handle og gøre noget ved det.

Henter man en kopi fra en anden arbejdsplads, siger det ikke noget om, hvordan miljøet er på ens egen arbejdsplads. Så er det svindel og bedrag“, siger Dennis Kristensen, FOA.

Jeg er helt enig med ham.

 

 

Share This Post

Thyra Franks faneflugt fra Venstre…….

Liberal Allince har gjort et scoop. Partiet har omvendt Thyra Frank fra Venstre til at flytte til den politiske filial af Saxobank, Liberal Alliance (LA).

 

Thyra Frank har været eksponeret i medierne i forbindelse med det lille, specielle og hjemlige plejehjem ”Lotte” på Frederiksberg.

Thyra Frank har været eksponeret i medierne i forbindelse med det lille, specielle og hjemlige plejehjem ”Lotte” på Frederiksberg

Men hvad vil hun dog der? Kunne hun ikke have fået en sikker plads i Venstre i en af Venstres sikre valgkredse?

Hendes motivation for at komme i Folketinget er, at hun mener hun kan gøre en forskel. Det har mange ment for hende, senest så vi Malou Aamund, der ikke holdt en hel valgperiode først i LA og senere i Venstre, men hun foretrak i tide en god stilling i Microsoft.

Det er vægtig dame i mere end en forstand LA har fået som spidskandidat. Hun er udpeget af regeringen som formand for socialkommisionen, hun er tillige kendt for at servere rødvin, snaps og likør for sine beboere på sit lille plejehjem “Lotte” på Frederiksberg.

Men udover at være stor, tidligere medlem af Venstre og en utraditionel plejehjems leder, hvad står hun så for?

Som for så mange andre af LA’s spidskandidater, så er det ingenting, for deres fornemste kvalitet er, at de er kendt. 

KNP.DK skriver:Thyra Frank, født 1952, har været eksponeret i medierne, især i forbindelse med en truende lukning af det lille, specielle og hjemlige plejehjem ”Lotte” på Frederiksberg, som hun har ledet siden 1988. Lukningen blev afværget bl.a. takket være medieeksponeringen.

Nu, nogle plejehjems-skandaler senere, er Thyra Franks principper med hjertevarme, empati og nærvær frem for formaliteter, kontrol og skrivebordsregler efter sigende ved at vinde indpas i plejesektoren. I hvert fald i festtaler”.

Som eksempel på begrebet at være kendt og ikke have et naturtalent for at være politiker, kan jeg nævne kuglestøderen Joachim B. Olsen, der på TV Zulu omtaler Folketinget som et beskyttet værksted!

Men det er da muligt for Thyra Frank at flytte nogle stemmer fra Venstre og Det Konservative Folkeparti til Liberal Alliance .

Share This Post

Ældremad skal dufte af liv…………

ÆLDREMAD skal dufte af liv og ikke lægges ned i 23 møgpakker, som de gamle ikke kan løfte låget på. Det er ikke ligegyldigt, om folk er fra København eller Østjylland. Folk slubrer forskelligt!

Hvem siger disse kloge ord, jo – det er såmænd stjernekokken Søren Gericke, som har fat i en god pointe, mener jeg! (Set i Samvirkes maj nummer)

Vores ældremad er blevet ødelagt gennem de sidste mange år, det er blevet til fabriksfremstillet mad, der køres land og rige rundt, der ikke dufter af noget, der er totalt smagsløst, med et gråt og trist udseende, der skal varmes i en micro-ovn.

Men værst af alt, så er det en gennemsnitsportion, der den undelymene mig skal dække behovet hos en lille indfalden kvinde på 85 år til en stor mand på 105 kilo, hvilket er fuldstændigt absurd.

Det varer forøvrigt ikke længe for den store mand vejer 85 kilo, for han er med ældremaden sat på en gevaldig sultekur. Ja – du læste rigtigt, der stod ikke slankekur!

Men det stopper ikke her, for udover maden er trist og grå, så køberen ikke får lyst og appetit til at spise den, så er den rasende dyr! En portion på 400-500 gram koster 45,00 kroner, hvilket er rent tyveri!

Med disse ord har jeg beskrevet den udvikling ældremaden har gennemgået i den sidste periode. Jeg vil ikke bestride der kan være undtagelser fra den et eller andet sted i landet, men de sidste kulinariske oaser for ældre mad bliver afskaffet inden for ganske kort tid, for ældremaden skal standardiseres, for det må ikke koste noget.

Det er ikke en værdig ældrepolitik!

I min egen kommune afskaffer man på det lokale plejehjem 5 dagpladser! Jeg har ikke set dokumentation for man sparer penge på projektet, men det tæller vel ikke for vi skal have store flotte plejehjem, hvor borgmesteren kan komme og klippe en rød tråd over, for at sole sig i nye flotte plejehjemsbygninger!

Er der nogen politikkere, der spørger de ældre om hvilken form for pleje de ønsker?

Jeg vil benytte denne lejlighed til at gøre op med begrebet, længst muligt i eget hjem! Jeg mener vi skal tilbyde en anden for for plejehjem, hvor beboerne er yngre og ikke nødvendigvis så gamle og afkræftede at de kun er sengeliggende.

Jeg forestiller mig en kombination af plejehjemmet og et ollekolle-kollektiv, hvor patienten/beboeren deltager i den daglige drift både med rengøring, madlavning og renholdelse af udendørsarealer. Jeg tror det vil give en bedre tilværelse for den ældre, at man deltager i dagligdagen og føler sig nyttig i den.

Hvis den vision skal føres ud i livet kræver det mange ting med ændring af de ældres holdning til denne boligform, ændring af lovgivning og ændring af kommunernes planlægning af vores ældreforsorg.

Er vores samfund parat til det?

Share This Post

Demente vaskes om natten!

Gamle demente på et lokalcenter i Trige ved Århus vækkes, vaskes og iklædes tøj om natten for at dæmpe personales travlhed i dagtimerne, skriver Ekstra Bladet torsdag.

Der står videre:Denne usædvanlige praksis er indført for omkring fire uger siden, bekræfter områdechef Jette Siggaard over for Ekstra Bladet og siger, at det handler om optimal udnyttelse af ressourcerne“.

Jamen er der slet ingen hæmninger i ældreforsorgen? Vi ser mange eksempler på misrøgt af ældre, der ikke kan svare for sig selv. Københavns Kommune har haft flere sager og nu melder Århus sig på banen med at tvangsvaske demente om natten. Det er fuldtændigt uhyrligt, at man overhovedet kan finde på det og det må mindst koste områdechefen jobbet omgående!

Jeg er selv 60 år og kan forvente om føje år at få brug for plejehjem eller ældrepleje. 

Skal jeg og andre forvente at blive behandlet som ting eller genstande, der bare skal passe ind i en tilfældig rutine på et plejehjem, uden hensyn til etiske normer eller menneskelige aspekter? Det chokerer mig!

Lad os få rimelige tilstande på de danske plejehjem, det er bestemt politikkernes ansvar, at skabe økomisk basis for, at de ældre bliver behandlet ordentlig på de danske plejehjem. Alt andet er aldeles uacceptabelt, uanset demens eller ej!

Pleje af ældre er IKKE kun et spørgsmål om optimal udnyttelse af ressourcerne, men i høj grad et spørgsmål om værdig pleje af de ældre, intet mindre!

Share This Post

Varde Kommune og plejehjem

Jeg var til borgermøde i dag på Ansager-Skovlund Hallen i dag om nedlæggelse af 10 plejehjemspladser på plejehjemmet i Ansager.
Mødelokalet slog ikke til og man måtte improvisere og inddrage cafeteriet til mødelokale.
Der var mødt cirka 100 deltagere op i følge JyskeVestkysten, hvilket overraskede politikkerne.

Der var mødt 3 politikkere op fra Lokallisten i Varde Kommune, de lokalt valgte Niels Haahr og Kaj Dam Rasmussen, og formanden for Sundhed og Ældre udvalget Gunnar Moesgaard, samt forvaltningschefen, der var ny i jobbet og derfor havde han intet ansvar for denne udvikling!
(Sådan kan man også vaske hænder som embedsmand?)

Efter en historisk gennemgang af forløbet kom pointen fra udvalgsformanden Gunnar Moesgaard, man nedlagde 10 plejehjemspladser på Ansager Plejehjem for at opretholde Tistrup og Agerbæk Plejehjem, hvor der havde været et ganske betydeligt pres på politikkerne for at bevare dem.
Udvalgsformanden kommer fra Tistrup, så det er måske forståeligt man fastholder et plejehjem der?

Man fastholder samtlige pladser på Starup-Tofterup Plejehjem, selvom der er en ganske betydelig overdækning af plejehjemspladser i den gamle Helle Kommune, fordi de var nyindrettede og dermed gældsbelagte, så derfor kunne man ikke politisk nedlægge pladser der!
Men er det ikke derfra borgmesteren Gylling Haahr kommer fra?

Til spørgsmålet om hvor Ansager borgere skulle hen, når der var optaget på Ansager Plejehjem, svarede Gunnar Moesgaard, at de kunne placeres på Starup-Tofterup Plejehjem og de pårørende kunne tage bussen derhen! (Men der går faktisk ingen bus fra Ansager til Starup og hver 5. buslinie nedlægges i den kommende tid!)

Han gav videre løfte om at Ansager Plejehjem eksisterede i de næste 20 år, hvilket er noget af en påstand, da han ikke søger genvalg til næste kommunalbestyrelsesvalg om 1 år.
(Det løfte holder kun til den nye kommunalbestyrelse træder til!)

Samtidig kædede han det sammen med en masterplan for udbygningen af Varde Kommunes plejehjemspladser i årene fremover.

Der er en tidshorisont på 2½  år for færdigbygning af plejehjemmet i Ølgod, hvilket betyder at plejehjemmet i Ansager fortsætter uændret i den periode, mente Gunnar Moesgaard, men derefter skal det ombygges til de nævnte 25 pladser, der fortrinsvis skal bebos af lokale fra Ansager.

Kaj Dam Rasmussen fastslog,  at han stemte for de 25 pladser på Ansager Plejehjem, for at bevare det!

Niels Haahr havde uld i mund og havde ikke gjort sin stilling op.
(Jeg troede han var valgt for lokallisten og ikke for de radikale?)

Min personlige opfattelse er, at Ansager Plejehjem går mod nedlukning inden for en kort årrække, hvilket jeg vil begrunde med følgende påstande:

1. Plejehjemmet nednormeres i personale.
2. Der vil kun være en nattevagt på plejehjemmet
3. Kommunens økonomi skranter i de kommende år og derfor vil den gå efter urentable plejehjem.
4. Udvalgsformanden var inde på det gik mod større plejehjem, med 70 til 80 pladser.
5. Det vil blive sværere at fastholde kvalificeret personale på et lille plejehjem med få pladser.
    (Her tænker jeg specielt på større problemer med afvikling af ferie, fridage og afløsning ved sygdom.)

Tilbage står der nogle moralske grunde, eller skal vi kalde dem etiske?
Borgerne i Ansager har troet på det høringsmateriale der var udsendt til borgerne. Her stod det ganske klart, at Ansager Plejehjem fortsatte uændret med 35 pladser!

Det står også at læse i samtlige offentlige udvalgsreferater til og med referat fra den 20. august 2008. Høringsfristen udløb den 8. august 2008.

Men i referatet fra den 10. september 2008 – som forvaltningschefen ikke har noget ansvar for – fremgår det, at det indstilles af forvaltningen til udvalgsbeslutning, at der kun skal være 25 pladser i Ansager!

Det er moralsk og etisk forkert, at borgerne i Ansager fratages muligheden for at fremkomme med høringsvar til den beslutning, som først falder på plads efter en politisk konsultering af kommunalbestyrelsesmedlemmerne den 9. september 2008 gennemført af udvalgsformand Gunnar Moesgaard. (Forløbet er bekræftet overfor mig af flere kilder i Varde Kommune.) Det nye forslag fremlægges for udvalget den 10. september 2008 og godkendes der.

Der er en meget besynderlig måde at gøre tingene på. De politiske sonderinger, der var om nedlæggelse at plejehjemspladser i Ansager, skulle naturligvis fremgå af det udsendte høringsmateriale til borgere og organisationer.

Det er vel ikke sådan noget der kommer som en pludselig indskydelse mellem udvalgsformanden og den nye forvaltningschef?

Lad os så få den høring af borgerne i Ansager, da forudsætningerne er totalt ændret for Ansager Plejehjem!

Share This Post