Uligheden vokser i Danmark!

Overklassen og arbejderklassen har fået markant flere penge mellem hænderne, mens borgere på passiv forsørgelse i bunden af samfundet ikke i nævneværdig grad har fået del i fremgangen.

Det skyldes blandt andet, at skattesystemet i perioden fra 1994 til 2014 blevet mindre omfordelende, viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Fra politisk hold har man flere gange lettet indkomstskatten i løbet af de tyve år. For eksempel er mellemskatten blevet fjernet, der er indført et beskæftigelsesfradrag for alle i arbejde og grænsen for topskat er blevet hævet.

»Der er givet kæmpemæssige skattelettelser af flere omgange – især til dem, der har de højeste indkomster. Når man kigger på det samlet set, betyder det, at skattesystemet er blevet mindre omfordelende,« siger analysechef Jonas Schytz Juul i AE. Kilde: Ugebrevet A4.dk

Flere kontanthjælpsmodtagere mangler penge til medicin, efter loftet over ydelsen trådte i kraft den 1. oktober. Sådan lyder det fra Michael Dupont, der er næstformand i Lægeforeningen.

En undersøgelse, som Trygfonden fik foretaget blandt 6.000 danskere i i 2014, viste, at fire ud af ti kontanthjælpsmodtagere har undladt at købe lægeordineret medicin, fordi de ikke havde råd.
Kilde: Avisen.dk.

Den udvikling er altså blevet forstærket ifølge de praktiserende læger.

Samtidigt arbejder regeringen på at give skattelettelser til landets rigeste personer i denne folketings samling ………….. forstå det, hvem der kan, for jeg kan IKKE.

Det er IKKE dokumenteret, at skattelettelser øger den danske velstand, men derimod dokumenterer LO, 3F og PLO (Lægernes Landsorganisation) af kontanthjælpsmodtagere nu IKKE har råd til deres medicin, så stram er deres økonomi blevet nu, fordi nogle snævertsynede politikere ikke har kendskab til deres økonomiske stilling. Det håber jeg……

….. for det er vel ikke politisk kynisme, der er tale om fra et borgerligt Folketing, delvist hjulpet af højrefods Socialdemokrater?

Share This Post

Er lægen kun en forretningsmand?

Det er med forundring jeg læser om fire lægers angreb på Region Hovedstadens nye tjeneste 1813.

Få læger har foretaget chikane opkald til 1813, dels ved at overfuse sygeplejerskerne og dels ved at være tavse i telefonen, når det blev deres tur i telefon køen, i alt 255 opkald har de fire læger foretaget i den periode, hvor spidsbelastningen er størst. Dettil er der “mystiske opkald så antallet af personer, der chikanere 1813 kommer op på 13 personer.

På Facebooks lukkede gruppe er der en voldsom debat om 1813:

1813_facebook

Det følges op af en nordjysk læge på Facebook, der senere har “fortrudt” sit indlæg, måske fordi konsekenserne ved handlingen er gået op for ham? Men hvorfor vejleder han kollegerne i Hovedstaden?

1813

Jeg har ikke det fornødne kendskab til 1813 løsningen og derfor kan jeg ikke gå ind i en dialog om den er rigtigt skruet sammen og om det er fornuftigt at sygeplejerske overtager lægernes arbejde i telefonslusen med at få placeret patienterne rigtigt i sundhedssystemet.

Med det præciseret, så er det fornuftigt at bruge medarbejdernes ressourcer rigtigt. På hospitalerne fungerer sygeplejerskerne i hverdagen som filter mellem lægerne og patienterne. Lægen kommer som oftest på stuegang en gang om dagen. Resten af tiden er det sygeplejerskens ansvar at tilkalde en læge, hvis der er behov for det.

For mig ligner det nogle lægers kamp for at bevare et lukrativt arbejde i lægevagten, som den nye 1813 ordning fjerner, eller sagt på jævnt dansk så er det en faglig kamp der udspiller sig i disse dage mellem Region Hovedstaden og nogle læger i København og omegn.

Men det tjener ikke lægerne at bruge telefon chikane for at opnå deres mål. Det skal have konsekvenser.

I denne uge oplevede jeg på egen krop i en lægekonsultation i provinsen, at lægerne betragter det offentlige system som en malkeko, de bare kan malke efter forgodtbefindende.

Jeg var til læge med en voldsomt hævet fod og i lang tid har jeg bekymret over en brun plet på brystet, som jeg ville have lægen til at se på. Det kunne ikke lade sig gøre at kaste et blik på den på trods af seancen ville tage mindre end et minut…….. Jeg havde tid til konsultationen og havde ventet en time………. da tiden var voldsomt overskredet.

Nej –  jeg skulle tage en ny konsultation og dermed trække sygesikringskortet gennem “slæden” en gang til for kronerne kunne rasle ned i lægens lomme. Det er uacceptabelt. I forvejen får lægen et fast årligt honorar for mig som “kunde” og det år jeg har været “kunde” i butikken har jeg IKKE besøgt lægen.

Det hører med til historien, at jeg gav kritik af fremgangsmåde og jeg på hospitalet efterfølgende fik at vide, det var en mangelfuld beskrivelse det havde fået af lægen om grunden til min indlæggelse. Jeg vil ikke sige, det er en hævn over jeg opponerede over lægens fremfærd……

Er dagens læge i dag mere forretningsmand end læge? Og er lægeløftet “en by i Rusland”, der tilsidesættes  for ussel mammon? Den praktiserende læge hører ikke til de lavestlønnede i Danmark.

Aflønning af praktiserende læger:
Lægerne aflønnes på baggrund af et akkordsystem, hvor de er sikret 397,5 kroner per patient. Og med et gennemsnit på 1600 patienter per klinik giver det 636.096 kroner årligt til lægen i grundløn.

En tænkt eksempel på en læges indtjening på dag:
Dertil kommer oftest 4x4x7 = 112 patienter pr. arbejdsdag. Det giver en estimeret indtægt på 130 kroner for konsultation x 112 patienter = 14.560 kroner minus bassisomkostninger 53% = 6.844 kroner, hvilket er pæn dagløn.

Svært ved at tjekke læger
Derudover kører kasseapparatet hver gang, det gule sygesikringskort køres igennem.Her kan lægen opkræve betaling for over 200 forskellige ydelser. Og det er den bonus, der får lægernes indtjening til at ryge i vejret.

Provisionsbetalingen betyder, at de læger, der kører mange behandlinger igennem systemet, også tjener mest.

Omkostningsniveauet for en typisk lægepraksis ligger på 53,6 procent af omsætningen, der går til medarbejdere, husleje og andre faste omkostninger.

En patient skal lave flere aftaler
Jes Søgaard forklarer, at lægerne gennem de senere år har været gode til at få fastsat lukrative takster i takt med, at de er blevet pålagt flere opgaver.

Det har irriteret regionerne, at lægerne når de har en patient, splitter regningen op, så de får en ydelse for hver gene, de afhjælper. En patient skal komme flere gange i stedet for at klare det hele på en gang“, siger Jes Søgaard og fortsætter:

De senere år er produktiviteten i det danske sundhedsvæsen steget ganske betragteligt. Også hos de praktiserende læger, der har høstet en gevinst“. Kilde: Politiken.dk

Jeg mener de praktiserende læger også har et samfundsopgave, som de må tage alvorligt, det er trods alt samfundet, der har givet dem en gratis lægeuddannelse.

Share This Post

De forkælede læger……….

Vi kan komme til at stå over for nødvendige skridt, som nogen vil vige tilbage for. For eksempel det at aflevere vores ydernummer. I sådanne situationer kan det være nødvendigt, at vi alle forpligter os til at handle i fællesskab, hvis ikke vi skal overgive os til magtesløsheden. Under tidligere konflikter var der kolleger, der brød med fællesskabet og optrådte usolidarisk. De blev husket og skyet i mange år. Den situation er uacceptabel. Om så vi skal aflægge en troskabsed til hinanden, så skal vi forhindre, at det gentager sig. Til gengæld er vores sammenhold en af de stærke kræfter, som regionerne nok ikke har taget med i deres overvejelser”, sagde Henrik Dibbern formand for Praktiserende Læger Organisation (PLO).

Udtalelserne fremgår på en videooptagelse af en tale, han holdt på De Praktiserende Lægers Organisations (PLO) ekstraordinære medlemsmøde i Bella Centret 13. november sidste år, hvor lægerne diskuterede, hvordan de skulle håndtere konflikten. Henrik Dibbern henviste i sin tale til, at lægernes sammenhold bliver udfordret under en konflikt.

Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg Sophie Hæstorp Andersen (S) kalder Henrik Dibberns udtalelser “helt uanstændige“.

Udtalelserne viser, at Henrik Dibbern fra starten har været villig til at tage patienterne som gidsler. De har oven i købet selv sagt, at konflikten vil ramme det svageste, og så har han selv stået og talt om, at det skal gøre “ondt“. Det viser, at PLO fra starten har lagt op til, at parterne ikke skulle nå hinanden ved forhandlingsbordet og i stedet bevidst er gået efter en konflikt“, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Tryk på kortet for ast se aldersfordelingen i din kommune......

Tryk på kortet for ast se aldersfordelingen i din kommune……

I dag har knap hver tredje praktiserende læge i Danmark fejret sin 60 års fødselsdag, og det er især i udkantskommunerne, at lægerne bliver mere og mere gråhårede.

Samtidig bliver de praktiserende læger i store byer yngre og yngre. Samlet set vokser alderskløften mellem lægerne i provinsen og i storbyerne dramatisk for øjeblikket, viser en kortlægning, som analysefirmaet Kaas & Mulvad har gennemført for Ugebrevet A4.

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation, PLO, Henrik Dibbern, fremhæver, at de fleste læger ønsker en praksis tæt på deres bopæl.

De yngre læger har en grænse for, hvor langt de synes, det er acceptabelt at skulle bevæge sig fra bopæl til arbejdsplads. Og da der nogle steder i landet er betydeligt længere fra den større by til den lille landsby, sætter det nogle begrænsninger,” siger lægeformanden.

Et omstridt punkt i lægekonflikten har været lægernes hidtidige vetoret i praksisplanlægningen. Ifølge regeringens lovforslag skal lægerne ikke længere kunne nedlægge veto, når regionerne fordeler ydernumre i de forskellige egne af landet i de nye praksisplanudvalg. Det har ifølge sundhedsøkonom Jes Søgaard bremset for placeringen af nye praksisser i yderområderne. Han mener, at nedlæggelsen af lægernes vetoret er på høje tid.

Det er et levn fra en anden tid. I mange år gik det faktisk fint. Det er i stigende grad blevet et irritationspunkt, i og med at der er blevet færre og færre læger og dermed pres på lægesystemet,” siger sundhedsøkonomen.

Jes Søgaard mener, at man fra regionernes side burde indgå et kompromis, hvor lægerne fik plads i de nye praksisplanudvalg, blot uden deres hidtidige vetoret. Den indrømmelse fra regionernes side ville ifølge Jes Søgaard atter kunne sætte gang i de nødvendige forhandlinger mellem lægerne og regionerne.

Indtil videre holder PLO og lægeformanden Henrik Dibbern patienterne som gidsler i striden med regionerne og regeringen, hvor det primært vil gå ud over de ældre borgere.

praktiserende_l_ger_922242m

Kilde: EkstraBladet

Samtidig med en rimelig månedsløn til de praktiserende læger efter praksisomkostninger er fratrukket, så er uddannelsen som læge betalt af den danske skatteyder, så vi danskere må kunne forvente en vis form for tilbagebetaling i form af PLO og lægerne udviser et vist socialt hensyn og ikke fanatisk klamrer sig til privilegier fra en svunden fortid. Privilegier der opnået via et socialt ansvar fra den praktiserende læge, som tilsyneladende er væk i dag, hvor det kun er business at drive lægepraksis.

Det skal være muligt for regionerne at oprette lægehuse i områder, hvor lægedækningen ikke yder den optimale service overfor borgerne, uden PLO kan nedlægge veto mod det.

Ifølge Danske Regioners chefforhandler Jens Stenbæk (V) har Praktiserende Lægers Organisation (PLO) meddelt, at deres endelige beslutning træffes på et stormøde 8. juni. Det betyder, at lægerne tidligst kan opsige deres kontrakt med det offentlige sundhedsvæsen 1. juli.

Derefter følger seks måneders opsigelse, og danskerne risikerer dermed først at skulle betale for lægebesøg 1. januar 2014.

Et typisk lægebesøg vil koste 130 kroner + et grundhonorar på 70-80 kroner, hvis den praktiserende læge følger taksterne fra den nugældende overenskomst med regionerne og ikke de op til de 1.000 kroner, der har været nævnt i nogle dele af dagspressen.

 

Share This Post

Lægebesøg til 900 kroner?

Det kan blive til en realitet fra 1. september 2013, siger eksperter.

Kampen mellem PLO (Praktiserende lægers organisation) og Danske Regioner nåede i går hidtil uanede højder. PLO vil opfordre medlemmerne til afmelde deres ydernummer hos Regionen og formanden Bent Hansen (Danske Regioner) mener ikke det er en selvfølge den praktiserende læge får sit ydernummer tilbage efter konflikten, da han mener der er mange uddannede læger i almen praksis, der ikke i dag har en praksis.

KL.dk skriver i dag:

Svage ældre i eget hjem eller på plejehjem skal have bedre sikkerhed for, at der kommer en læge ud til dem, hvis deres tilstand forværres.Det er kravet fra sundhedsminister Astrid Krag (SF). Hun vil have de praktiserende læger ud på flere sygebesøg.

Af hensyn til effektivitet har patienter skullet komme til lægen, så lægen ikke brugte tid på at køre rundt. Honoraret for udegående sygebesøg oplever lægerne ikke som favorabelt.

Jeg tror ikke, at der er nogle læger, som er kede af at tage på sygebesøg. Men det er meget tidskrævende, og det er ingen god forretning. Men det kan godt være, at vi skal lave mere af den slags. Det vil betyde, at noget andet skal sættes til side, eller at vi skal være nogle flere til at løse opgaven,” siger Henrik Dibbern, formand for de praktiserende læger, til Berlingske.

Kritikken om de færre sygebesøg er blandt andet kommet fra Ældre Sagen. Her glæder man sig nu over, at der er udsigt til bedre lægehjælp på plejehjem og i ældreplejen.

”Det er en kendt sag, at de praktiserende læger har været svære at lokke ud på hjemmebesøg. Det har resulteret i uhensigtsmæssige indlæggelser, og derfor ville det oplagt være en fordel for både ældre og plejepersonalet, hvis man lettere kunne få fat i en læge hér og nu,” siger Peter Schultz, konsulent i Ældre Sagen, til Berlingske. Læs hele artiklen her…..

Men kernen i lægernes modstand er deres vetoret i sager om almen praksis angribes af regeringen. Regeringen vil have ret til at anlægge lægehuse med ansat personale i områder, hvor de praktiserende læger ikke selv ønsker at oprette en praksis.

Lægerne mener, at lovforlaget fratager dem alle muligheder for at tilrettelægge deres arbejde, så det er til gavn for patienterne. Men formandens dokumentation for det er ret svag i den offentlige debat.

Reelt handler det om en monopol, der er truet. De praktiserende læger ønsker ikke konkurrence fra lægehuse, der etableret af andre end de praktiserende læger, som er medlem af PLO. Det kan være privathospitaler, organisationer eller sågar Danske Regioner, der har en interesse i at drive dem. Men jeg erkender det bryder med PLO’s vetoret og truer måske de etablerede lægepraksis, men PLO betoner hele tiden almen praksis er en privat forretning, så derfor er det dobbeltspil man vil forhindre det forslag.

Selvfølgelig skal de praktiserende læge tåle forandringer i almen praksis. Og selvfølgelig skal de have en fair konkurrence på deres forretning, for også i almen praksis er der et rationaliserings potentiale og mulighed for at gøre tingene anderledes.

På mange praksis er der i dag ansat andet sundhedspersonale, som udfører jobs, der før var varetaget af den praktiserende læge. Det er godt – jeg sår slet ikke tvivl om det. Men en del af den økonomiske gevinst ved denne omlægning af arbejdet i lægepraksis, det bør også komme samfundet til del.

Konflikten bør finde en løsning inden 1. september, for Danske Regioner og PLO må sætte sig sammen og lave en plan for modernisering af almen praksis. Her må de praktiserende læger også tåle forandringer, der er i pagt med tiden!

Share This Post

Vi viger ikke en tomme…….

Lad det være sagt med det samme, så stemte jeg på Helle Thorning-Schmidt ved valget. Det har jeg ikke fortrudt! Jeg mener regeringen fører en nødvendig reform politik, som kan sikre udviklingen af Danmark i de kommende år.

Regeringen overtog en økonomi fra Lars Løkke og VK(O) Regeringen, der var i dyb disharmoni med et underskud på omkring 100 milliarder kroner. Det har Helle Thorning-Schmidt og regeringen vendt på kort tid.

Det har kostet…………………… også vælgere! Men det er IKKE fortjent!

Men der er en ting jeg ikke kan forstå Helle!

lige_ud

Tegninger siger mange gange mere end megen tekst…… Og Roald Als på Politiken har en rammende pen!

 

og det er……….

Hvorfor løser du og regeringen ikke dagpengeproblemet?

Det vil koste så lidt og gavne regeringen og den politiske debat i Danmark, fordi den politiske debat dermed kan dreje sig om de kommende reformer af Folkeskolen og det danske sundhedssystem.

Selvom PLO (Praktiserende Lægers Organisation) ikke er indstillet på reformer, så er det fornuftige tanker om reformer på området, som sundhedsminister Astrid Krag fremlægger på regeringens vegne. Tanker som PLO må tage til efterretning, når organisationen har læst og forstået tankerne bag lovforslaget.

Vi borgere oplever i dag, at det er umuligt at komme i kontakt med vores “huslæge og medlem af PLO” i telefon tiden mellem klokken 8-9 om morgenen, samt efter klokken 16:00, hvor vi kan bestille tid hos lægevagten 15 -50 kilometer væk. Besøg i hjemmet kan man skyde en hvid pind efter og man må slæbe sig til lægekonsultationen, uanset hvor syg man er! (Jeg har dog hørt rygter om kræftramte får besøg i den seneste face af deres dødskamp)

Jo……… der er behov for at se på de praktiserende lægers arbejdsvilkår og hvad vi ønsker i fremtiden af privat praksis, men sundhedsministerens og Folketingets indgreb rører ved en hellig ko i sundhedssystemet, nemlig PLO’s vetoret på området, men er det ikke godt, der sker nytænkning på området – PLO og Henrik Dibbern?

Og så til noget helt andet………

Timingen af reformerne og regeringens politiske initiativer skuffer mig Helle!

Man fremsætter en skolereform med gode nye initiativer og så lockouter man skolelærerne…………..

Man fremsætter en vækstplan med mange gode initiativer for flere danske arbejdspladser………… Og dagen efter laver regeringen lovindgreb mod lærerlockouten, som er ok, men det indgreb stjæler debatten fra vækstplanen.

Det er bare to eksempler på du (Statsminister Helle Thorning-Schmidt) skal have et strammere greb om regeringens lancering af dens politik og politiske reformer.

 

 

Share This Post