Overbudspolitik fra Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti har tre populistiske mærkesager egnet til stemmefiskeri……

1.    Stop for indvandring. Genindførelse af point system – opstilling af grænsebomme – nej til familiesammenføring.

2.    EU modstand. Mortens Messerschmidt er stort mod alt hvad EU beskæftiger sig med.

3.    Sociale forbedringer for de ældre borgere. Overbudspolitik for 9 mia. kroner.

For alle tre punkter gælder, at det i bund og grund er populistiske udmeldinger fra Dansk Folkeparti, som sjældent kan holde i virkeligheden og det er udtryk for et regulært stemmefiskeri i Rød Blok.

Et eksempel er Dansk Folkepartis forhandlingsoplæg til årets finanslovs forhandlinger.

Dansk Folkeparti har ikke selv regnet på, hvor meget deres 11 ældre forslag koster, og har ikke anvist, hvor pengene skal komme fra. Derfor stikker partiet sine vælgere blår i øjnene“, mener Socialdemokraternes finansordfører, Jesper Petersen.

Folderen indeholder en stribe sympatiske forslag, men det er useriøst og et fupnummer, når partiet ikke anviser skyggen af finansiering. De stikker ældre danskere blår i øjnene, når de omdeler denne pjece, og det er ikke sympatisk“, siger Jesper Petersen til Politiken.

DF’s ældrepjece indeholder følgende hovedpunkter:

‘Det vil vi gøre for de ældre’

1. Højere ældrecheck til de dårligst stillede ældre

2. Ældre skal kunne arbejde uden at blive trukket i pension

3. Vi vil indføre høje minimumskrav til den kommunale ældreservice

4. Ret til et dagligt bad og ugentlig støvsugning og vask

5. Den ældre skal selv være med til at tilrettelægge hjemmehjælperens tid

6. Bedre forebyggende indsats for aldersrelaterede sygdomme

7. Mere ældrevenlige hospitaler med enestuer

8. Sundhedscentre målrettet geriatriske sygdomme

9. Al offentlig transport for folkepensionister skal være gratis

10. Bedre og mere fleksible boformer for ældre i alle aldre

11. Flere aktiviteter for vore ældre

Kilde: Dansk Folkeparti

FAKTA Så meget koster DF’s ældrepjece

Økonomisk oversigt over Dansk Folkepartis Ældre Pjece.

DF-pjece

Som det ses, så kan 6 af Dansk Folkepartis forslag ikke beregnes, da forslagene ikke er konkretiseret godt nok. Havde de indgået i beregningen så havde de samlede forslag langt oversteget de 9,1 mia. kroner. Det gør Dansk Folkepartis overbudspolitik endnu mere urealistisk.

Vi regner ikke med, at det sker i morgen, det vil jeg da være helt ærlig at sige. Og det tror jeg sådan set også godt, vælgerne kan se. Hvis vi havde skrevet, at det skal se sådan her ud i 2016, så ville vi også skulle levere. Men jeg synes, det er helt fair at skrive, at vi ønsker et velfærdssamfund, der ser sådan her ud, og så arbejde målrettet på det”, siger René Christensen, Dansk Folkepartis socialordfører.

Må jeg efter den udmelding bare melde pas og notere mig, der er tale om overbudspolitik fra Dansk Folkeparti og de 11 forslag er et valgoplæg til det kommende folketingsvalg i 2015.

Ikke et konstruktive forslag til forhandling om finanslov for 2014.

Jeg mener, vælgere, der lader sig forlede af Dansk Folkepartis smarte markedsføring på ældreområdet, de bør stoppe op og tænke på……

Hvorfor har dansk Folkeparti ikke skabt disse forbedringer, da de havde regeringsmagten sammen med Venstre og Konservative? Her brugte de deres indflydelse på etablering af grænsebomme.

Og hvorfor peger Dansk Folkeparti på Venstres leder som statsminister? Et Venstre der går ind for “Nulvækst” og skattelettelser til de rige danskere?

Tror du det kan kombineres med Dansk Folkepartis ønskeseddel på meget mere end 9,1 mia. kroner? Det er ren og skær utopi efter min bedste overbevisning.

 

Share This Post

Lars Løkke og Venstres moralske tømmermænd…………

Politiken skriver i dag:

Gentagne kursskifter fra landets største parti, Venstre, får nu de nærmeste politiske allierede i den borgerlige blok til at så tvivl om partiets troværdighed.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, revser Venstre og formand Lars Løkke Rasmussen for det, han kalder en “zigzagkurs“.

Venstre har – ligesom regeringspartierne – helt markant ændret politik siden folketingsvalget. Problemet er, at en del vælgere får et billede af, at det er ligegyldigt, hvad politikere siger, for de mener nok noget andet om 14 dage“, siger Kristian Thulesen Dahl.

Professor i statskundskab ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen siger til Politiken: “Ofte lytter man til personen, der taler, og ikke nødvendigvis til indholdet. Og fordi Venstre er et parti i medvind, bliver partiet ikke hårdt ramt“.

Han fortsætter: ” Venstre har foretaget flere kovendinger, end man lige går og tænker over. Men de har indtil videre formået at slippe af sted med det. Vælgerne har ikke reageret, som man kunne forvente på ryggen af alle disse politikændringer”.

Lars Løkke Rasmussen ønsker ikke at kommentere emnet. Tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) erkender, at man har skiftet kurs i en række tilfælde, men han afviser, at det er løftebrud.

Denne artikel skal ses i sammenhæng med den forsmåede statsministers parti råbte op om “LØFTEBRUD” i Folketinget i SSFR regeringens første regeringsår ved hvert eneste møde i folketingssalen. Men det er åbenbart IKKE løftebrud når Venstre indgår et energiforlig med regeringen, der betyder højere afgifter, man skifter holdning om aktivitetstimer i folkeskolereformen, selvom “LØKKEFONDEN” anbefaler det.

Også på andre områder har Venstre skiftet holdning. Eksempelvis når det gælder størrelsen af den offentlige sektor, randzoner, afgifter til erhvervslivet, lastbilafgifter, fedt og sukkerafgifter og styreformen i kommunerne, bare for at nævne nogle få eksempler på Venstres kovendinger (løftebrud).

I sidstnævnte tilfælde vil Venstre nedlægge regionerne og erstatte dem med styrelsesenheder med en ansat bestyrelse, der ikke kan afsættes af borgerne. Hvordan det kan forklares, da Lars Løkke i sin tid som indenrigsminister oprettede regionerne, selvom Det Konservative Folkeparti var direkte mod oprettelse af regioner. Også her – har Lars Løkke og Venstre vendt rundt på en tallerken!

Lars Løkke Rasmussen gerninger som statsminister står der:  Forringelse af efterlønnen, Forringede kontanthjælpen, Forringede SU´en, Forringede børnepengene, Halvverede dagpengeperioden, Fordoblede optjeningskravet for dagpenge, Overbetalte privathospitalerne, Gav finansierede skattelettelser til de rigeste, 3 gange på 10 år, Indførte fattigdomsydelser.

På trods af Lars Løkke og Venstres bedrifter, som jeg har listet op ovenfor, så fremturer Venstres formand med Venstre er det største arbejderparti i Danmark. Det har de i et vist omfang ret i, da der er sket en vælgervandring fra Socialdemokraterne til Venstre. Det er svært at forklare denne vælgervandring, for Venstre fører ikke en arbejdervenlig politik.

Villy Søvndal havde en gylden periode som formand for SF og kunne i lighed med Lars Løkke i en lang periode “gå på vandet” med galoperende Galluptal (meningsmålinger), men det fik en brat afslutning, der sluttede med afgangen som formand for SF.

Vil det samme ske for Venstre og Lars Løkke? Der er stillet spørgsmål ved Venstres og Lars Løkkes troværdighed i forbindelse med Birthe Rønn Hornbechs minister gerning og hans viden i Stephen Kinnochs skatteforhold.

Statsministeriet blev i efteråret 2009 orienteret om, at Birthe Rønn Hornbech ville holde sagen om ulovlige afslag på statsborgerskab skjult for Folketinget. Det forklarede tidligere departementschef i Statsministeriet og nuværende direktør i Dansk Industri, Karsten Dybvad, tirsdag, da han afgav vidneforklaring i Statsløsekommissionen. Lars Løkke har tidligere benægtet det på TV flere gange.

Der hersker ikke mere tvivl om tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen og hans tidligere departementschef Peter Loft har store problemer med at undgå en sag for magtmisbrug i skattekommissionen. Selv Venstres dagblad BT erkender det i sine spalter.

Ingen i Venstre er tvivl om Claus Hjort Frederiksen og dermed også formanden for Venstre Lars Løkke er blevet informeret om oppositionslederens skatteforhold. Kilder i Venstre er ofte citeret for: ” Der sker intet i Venstre, som ikke går over Claus Hjort Frederiksens bord“.

De nedsatte kommissioner vil klarlægge omfanget af Venstres magtmisbrug i disse sager i nær fremtid.

 

 

Share This Post

Hvad har Ole Sohn (SF) gang i?

Danskernes løn er for høj. Og det er meget skadeligt for Danmarks konkurrenceevne“.

Har du det godt Ole?

Har du det godt Ole?

Sådan lyder meldingen fra den tidligere erhvervsminister Ole Sohn (SF), der vil have lønningerne sat ned samtidig med, at skatten skal sænkes sådan det kan betale sig, at gøre en ekstra indsats.

Til Børsen siger Ole Sohn, at der skal være plads til at lønmodtagerne går 15-20 pct. ned i løn, for at undgå afskedigelser, og for at undgå, at Danmark mister arbejdspladser og opgaver til udlandet.

En tillidsmand og hans kollegaer vil jo hellere gå ned i løn, end at en tredjedel af de ansatte skal fyres“, siger Ole Sohn til Børsen.

Og den tidligere minister beskriver i Børsen Danmark som en nation, der forsøger at køre over et højt bjerg i femte gear, hvor der mangler motorkraft. og der tabes hastighed.

Ole Sohn rammer sømmet på hovedet med sit ønske om, at venstrefløjen skal fokusere på konkurrenceevnen“, siger Dansk Metals formand.

Dansk Metals forbundsformand Claus Jensen er helt på linje med SF’s Ole Sohn, der i dagens udgave af Børsen gør sig til talsmand for, at venstrefløjen skal fokusere på den danske konkurrenceevne og produktiviteten i kampen for at bevare velfærden.

“Jeg er helt enig med Ole Sohn. Vi skal have øget produktiviteten” siger Claus Jensen, Dansk Metal, til Børsen.

Det er overraskende for mig Ole Sohn kommer med den melding og han får også gevaldige tæsk for sin udmelding af Enhedslisten og 3F Fagbladets fredags klummeskribent Rasmus Jønsson, der skriver:

Ole Sohn har i en årrække været højrefløjens yndlingsoffer, men efter hans udtalelse om at lønnen og skatten skal ned, står han til at blive borgerligt æresmedlem.

Venstrefolkene må have knebet sig i armen, da de vågnede op til Ole Sohns udmelding om, at lønnen skal sænkes og skatten skal ned. Ingen spindoktor i verden kunne levere en bedre optakt til weekendens Venstre-landsmøde.

Venstre er netop i gang med en offensiv, hvor de kæmper for erhvervslivet og mod lønmodtagerne. Claus Hjort kræver lavere løn, Inger Støjberg har stillet lovforslag, der skal ændre den danske model, og partiets kommunikationsramme er bygget op om, at erhvervslivet er heltene, der kæmper for landets konkurrenceevne, mens lønmodtagerne er krævende dovendyr“.

Jeg kan ikke gennemskue Ole Sohns hensigt og timing med hans kronik i Børsen, bortset fra han IKKE kunne komme med den udmelding, da han var minister.

Går Ole Sohn virkelig ind på danske timelønninger på 63 kroner eller mindre, som er det tyske løn for store dele af de  ufaglærte tyskere, der står uden for de tyske fagforeninger? Det kan jeg ikke tro på?

Det havde ikke været overraskende, hvis afskedssalutten fra den tidligere erhvervsminister ville have været en tak til lønmodtagerne for ikke at kræve mere i posen til overenskomstforhandlingerne. Eller en lille kritik af erhvervslivet for at være for grisk i opgangstider og have for travlt med at give samfundet skylden i nedgangstider.

Venstre har allerede kastet sig over Ole Sohns artikel i Børsen. “Man får sin barnetro på den menneskelige logik tilbage,” siger den tidligere statsminister begejstret i sin skamrosning af Ole Sohn i dagens aviser.

Det hjælper Venstre ud af den kattepine Claus Hjort frederisken har anbragt Danamrks største arbejder parti i ved chefstrategen medleing og danskerne skal ned på niveau med tyske lønninger og det offentlige skal spare 65 milliader kroner, som betyder 130.000 arbejdspladser forsvinder i kommunerne.

Det vil indgå i Lars Løkke Rasmussen tale på weekendens landsmøde.

“Det er imponerende og befriende, og det er tidsmæssigt helt rigtigt set, at Ole Sohn kommer med de udtalelser netop nu. Jo længere vi venter med at tage fat i disse problemer, des sværere bliver det. Hvis vi ingenting gør nu – og det er også et valg – så vil vi stå med meget store problemer om fem-seks år,” siger adm. direktør i Dansk Erhverv, Jens Klarskov.

Tak for det Ole Sohn, det vil stå som din største fejltagelse, større end din “flirten med KGB penge” til “Danmarks Kommunistiske Parti”.

Men hvad er så Ole Sohns ærinde som tidligere fagforeningsformand for 3F og tidligere formand for Danmarks Kommunistiske Parti, gruppeformand og minister for SF?
Jeg forstår dig ikke……. og kan ikke give et svar på mit spørgsmål.

 

Share This Post

Har Venstre overhovedet en moral?

Ja du læser rigtigt. Jeg stiller spørgsmålet om partiet Venstre har en moral?

Politiken har via aktindsigt afsløret skatteministeriets departementschef har deltaget i møder med topembedsmænd i Københavns Skattevæsen. Endda flere møder medens Helle Thorning-Schmidts “skattesag” var under behandling samme sted.

Politiken og Jyllands Posten skriver i dag:
I august-september 2010 år holdt Peter Loft fem møder med direktørerne for Skat København, selv om afgørelse i sager om personskat kun kan træffes af de regionale skattecentre.

Skatteministeren og hans departement kan ikke træffe konkrete afgørelser, har Ombudsmanden fastslået.

Peter Lofts mødeaktivitet fremgår af en aktindsigt, som Politiken har fået i kalenderne for direktør Erling Andersen og vicedirektør Lisbeth Rasmussen, begge Skat København.

De to har underskrevet den afgørelse, som senere frifandt det nuværende statsministerpar for skattesnyd“.

Det er der bekræftelse på den daværende VK-regering med Lars Løkke Rasmussen var dybt involveret i Helle Thorning-Schmidts “skattesag”. Troels Lund Poulsen har haft en tæt kontakt med sin departementschef og der er direkte reference mellem skatteminister og statsminister.

Der er mig bekendt et brud på den danske model med den lovgivende-, dømmende -, og udøvende magt.

Vi venter nu på Lars Løkkes forklaring, den må komme i de to aviser inden for kort tid?

Ekstrabladet.dk bringer i dag en liste over de mistænkte i skattesagen:
Troels Lund Poulsen – daværende skatteminister (V)
Peter Arnfeldt – spindoktor for Lund Poulsen – var pludselig på ferie, da sagen begyndte at rulle under valgkampen.
Læs: Han har set Helles skattepapirer: Nu er han rejst til Lapland
Peter Loft – Departementschef i Skatteministeriet siden 1993 – har været med på fem møder omkring sagen, og reportere direkte til Lund Poulsen.
Steffen Normann Hansen – Produktionsdirektør i Skatteministeriet
Ivar Nordland – Ny mand på listen – Fagdirektør i Skatteministeriet og ekspert i udenlandske skatteforhold
Erling Andersen – direktør Skat København – havde som direktør for Skat i København det primære ansvar for skattesagen.
Lisberth Rasmussen – Vicedirektør i Skat København

Derudover to sagsbehandlere, der løbene har arbejdet med sagen.

På EB’s liste mangler der prominente navne, som Lars Løkke Rasmussen, Claus Hjort Frederiksen og andre nærtstående ministre.

Der er sikkert i den kreds man skal finde personen, der behændigt lækkede skattepapirerne til Dagbladet BT, så Venstres Hoforgan kunne hjælpe en alvorligt trængt statsminister i valgkampen.

Og ikke nok med det, så bruger Venstre en video med børn i sin agition og valgkamp mod Rød Blok.

Jeg er derfor meget i tvivl om Partiet Venstre overhovedet har en etisk profil og politisk moral.

Mit umiddelbare svar er nej.

For Venstre “ved man hvor man har” – alle midler gælder for at få magten i Dansk Politik!

 

 

 

Share This Post

De snakkende klassers fald

Information, den 1. juli 2011, af Johannes Henriksen:
De politiske kommentatorer har i årevis svælget i processnak og spekulationer over det strategiske spil på Christiansborg. Men nu er den snakkende klasse af kommentatorer under heftig beskydning fra politikerne selv. Og på redaktionerne afløses kommentatorvældet nu i stigende grad af klassisk, faktabaseret journalistik

I årevis har de siddet tungt på tronen. De har fyldt mediernes politiske dækning med personsager og endeløs snak om processer. For dem er alt strategi og intet tilfældigt. Politik er et kynisk magtspil, hvis regler og rænker de i egen selvforståelse formår at kortlægge minutiøst. Og de elsker at snakke om det. Helst på tv”.

Laget af eksperter og meningsdannere fylder meget mere i dag end for 30 år siden, hvor organisationsrepræsentanterne, arbejdsgiverrepræsentanter og fagforeninger var meget stærkere. De repræsenterede de etablerede interesser, men de var samtidig også valgt af bredere dele af befolkningen. I dag er eksperterne og meningsdannerne selvudnævnte eller udnævnt af hinanden,” påpeger Lars Olsen debattør og forfatter.

Han mener, at kommentatorer som Helle Ib, Ralf Pittelkow, Peter Mogensen og Michael Kristiansen fungerer som en slags overdommere, der tildeler point til blå eller rød blok. Men vel at mærke som en del af en parallelverden af socialt privilegerede mennesker, som måske nok ind imellem er uenige med hinanden, men som alligevel befinder sig sammen i en bestemt del af virkeligheden.

Læs mere på Information.dk

Min holdning:

Til daglig er det kommentatorerne, der giver politikerne på Christiansborg karakterer

Til daglig er det kommentatorerne, der giver politikerne på Christiansborg karakterer

Overskriften ” De snakkende klassers fald” er nok sat noget på spidsen, for den spådom holder ikke i dagens mediebillede, men det er mere journalistens ønsketænkning om en dybdeborende og vedkommende journalistik på danske dagblade og TV-medier. Og måske også et ønske om et mere spændende job, hvor der er tid til en grundig research over emnet.

Jeg tror ikke man skal underkende Mogensen og Kristiansen udsendelser på TV2 News, hvor de forsøger at afdække det politiske spin, der foregår på “Borgen”, eller Jens Olaf Jersild – “Jersild Live” på DR1, indimellem øderlægger den gode vært dog udsendelse med sin egocentrering, der afbryder en god kommentar fra gæsten i studiet. 
“Debatten” på DR2 med Clement Kjersgaard er med i den gode gruppe af TV-debatudsendelser, der alle har formidlet dansk politik på en spændende og vedkommende måde, også for folk, der ikke har den store politiske interesse.

Det har helt sikkert fået mange til at interessere sig for politik, som ellers ikke var blevet introduceret til det.

Så er der dem, som jeg vil kalde for enøjede politiske kommentatorer, som Helle Ib, BT (Venstres hoforgan) og Ralf Pittelkow på Jyllands Posten (Højrefløjens talerør). Fælles for disse er, at de politisk er meget højre populistiske og ikke i samme grad har blik for det samlede politiske billede i Danmark, men dyrker højrefløjens bedrifter og de er ikke særligt objektive i deres spalter eller på TV, på det samlede politiske landskab i Danmark.

Henrik Dahl siger til Information: ” Politikerne er faktisk i vidt omfang en samling håbløse idealister, som gerne vil gøre verden bedre………..
………  Ligesom sportsjournalisterne har de politiske kommentatorer jo heller ikke været med i omklædningsrummet. De ved jo ikke en skid om, hvad der er blevet sagt i pausen. De gætter bare på et eller andet. Og de har ikke engang spillet spillet selv”.

De første er jeg enig i, for der er mange politkkere, der har et ønske om at reformere det danske samfund. Det andet er jeg ikke enig i, for de politiske kommentatorer har deres gang i Folketinget og de har samtaler med politikkerne, så rent gætværk er det ikke, men kilderne skal sløres af kommentatorerne, for ellers tørrer kilden ind. Derfor er det i høj grad den enkelte kommentators tillid hos læseren/seeren, der er vigtig for hans /hendes udsagns troværdighed.

Personligt tror jeg ikke vi kommer væk fra ekspert- og kommentator vældet i de danske medier, for der er deadlines, der skal overholdes, så der er ikke tid til dybdeborende research, så medierne er nød til at købe sig til den viden.

En løsning kunne være et magasin, som dyrker denne diciplin for det enkelte dagblad, hvor et specifikt emne taget til behandling, som det sker på TV. Det sker dog i dag i nogen grad i dag, som for eksempel Berlingskes “Politiko”.

Personligt ville jeg da ønske politikkere og organisationsfolk fra fagforeninger og erhverv fik større plads til deres synspunkter i TV og dagblade, men det har de selv ødelagt med deres ansættelser af spindoktorer og store presseafdelinger, som skal sælge deres politiske budskaber.

Men det største største problem på TV i dag, er de korte klip, hvor budskabet skal sælges på 10-15 sekunder og i mange tilfælde er et redigeret klip af en persons udtalelse, der måske varer et minut eller to! Her er TV-journalisten ikke altid fair i sin redigering.

I modsætning til Informations journalist Johannes Henriksen, så tror jeg ikke på “De snakkende klassers fald”, men jeg mener, de fortsætter fremover i medierne sammen med “eksperterne”. Men der vil ske en udvikling af deres arbejdsmetoder og dækning af det politiske spil på “Borgen”.

Medierne er under konstant udvikling hver eneste dag.

Share This Post