Fælles mål for kristne og muslimer, et sekularisk samfund.

Læst på Kristelig Dagblad webside:
“Ifølge en amerikansk forsker spiller religion ikke en større rolle i de muslimske lande end i de vestlige, og muslimer er lige så interesseret i sekulære samfund som kristne”.

Et af dem bad folk svare på, om de var enige i udsagnet ”religiøse ledere burde ikke påvirke, hvordan folk stemmer.” 66 procent af muslimerne var enige i, at religiøse ledere ikke skal have indflydelse på politik, mens 71 procent af de kristne svarede det samme.

Steven Fish, professor i politisk videnskab ved University of California, Berkeley:
“Det er mere almindeligt, at resultatet bringer sekulære eller moderate islamister til magten. De fleste valg i muslimske lande, hvor valget er frit som i Tyrkiet i 2007, Indonesien i 2008 og 2009, og Pakistan i 2008, bringer sekularister eller moderate islamister til magten, mens partier, som repræsenterer militante islamistiske tendenser, klarer sig elendigt”

Med Tunesien og Ægypten i tankerne, så ser det måske alligevel ikke så sort ud for demokratiseringen i den arabiske verden. Jeg tror mest på den demokratiske proces i Ægypten, hvor der er nedsat en forfatningskommision samt parlamantet er opløst og der etableres en ny regering. Det Muslimske Broderskab i Ægypten signalerer de vil starte et demokratisk parti, hvilket er sandsynligt indtil det modsatte er bevist.

Lykkes projektet med demokratisering i Ægypten inden for de næste 6 måneder, så vil der ske omvæltninger i den arabiske verden i de kommende år.

Men det bedste ved denne beskrivelse af Steven Fish er at islam og muslimer i Danmark ikke er det doktrinære, sorte trossamfund, som Dansk Folkeparti vil have danskerne til at tro og som er en stor del af Dansk Folkepartis ekstensberettigelse, nemlig frygten for islam og muslimer.

Undersøgelsen overført til danske forhold betyder der ikke er den store forskel på kristnes og muslimers ønsker om et godt, demokratisk samfund at leve i. Med en folkekirke og moskeer, der er adskilt fra de politiske beslutningsproces. Et sekularisk samfund.

Vi må samarbejde, kristne og muslimer, om at holde de ekstremistiske islamister væk fra samfundsordenen og ikke mindst stå sammen for at bekæmpe fremmedhadet fra Dansk Folkeparti.

Husk det i valgkampen.

Steven Fish har lige publiceret sine resultater i bogen: “Are Muslims Distinctive? A Look at the Evidence“, Oxford University Press, (februar) 2011.

Share This Post

Hvad sker der i oppositionen…………

Danmark er på vej i isolation i Europa med en ekstrem indvandringspolitik.

Den seneste opstramning af 24 års reglen, der er iscenesat af Dansk Folkeparti i forbindelse med finansloven er paradoksal, for den rammer flere “etniske danskere” end den rammer mennesker af “anden etnisk herkomst”.

Der er ikke længere en mulighed at bo sammen med sin udvalgte i Danmark. Vi har fået indført statsreguleret kærlighed i Danmark, selv ikke DDR – “det gamle Østtyskland” – ville man statsregulere deres borgeres kærlighedsliv.

Vil en dansker have en kvinde/mand med asiatisk, sydamerikansk, muslimsk eller pakistansk baggrund, så skal han/hun ikke forvente at få sin elskede til Danmark, for her står Pia Kjærsgaard og afviser dem med lovgivning ved grænsen. Hvis det ikke holder, så kan hun stramme op igen ved næste finanslovsforhandlinger.

Hun skal dog lige vinde det næste valg inden!

Oppositionen slås internt om at overgå regeringen og dets støtteparti om en stram indvandringspolitik, dog med modstand fra Det Radikale Pati og Enhedslisten, der vil det anderledes, men bliver de hørt ved den kommende regeringsforhandlinger?

Og så sker det!

Socialdemokraterne, melder ud via formanden Helle Thorning Schmidt, at det på trods af deres nølende opbakning til VKO flertallets pointvurdering af indvandrere og senere deres helt eget pointsystem, så er det slut med flere opstramninger på indvandringspolitiken!

Jeg er forvirret, men glad!

Nu har de, Socialdemokraterne og SF haft flere uger til at komme med et alternativ til den førte indvandringspolitik, men de har forpasset det i intern ævl og kævl, det er skammeligt!

Men hvad er så oppositionens politik på indvandrerområdet?

Når lederen af oppositionen melder ud i søndagsavisen om ændringer af sin indvandrerpolitik, så burde der samtidigt meldes et klart alternativ ud til VKO’s førte politik, der indeholder en humanitær politik på området med vægt på integration, men nej det forpasser man!

Det kalder jeg dårlig timing af de politiske budskaber på indvandringspolitikken.

Heller ikke i den borgerlige lejr er Pias stramninger af 24 års reglen gået stille af.

Der har været mudren i Venstres folketingsgruppe med Britha Schall-Holberg og Eivind Hesselbo, der blev banket på plads af gruppeformand Kristian Jensen.

Det konservative Folkeparti har haft deres kritik med tidligere mf’er Paul Fisher. Og løsgængeren Pia Christmas-Møller går så langt, som at anbefale vælgerne ikke at stemme på VKO. Det er hård kost for de borgerlige.

Det posetive i den storm er, at der er håb om at alle politiske partier – minus Dansk Folkeparti –  nu indser vi nu er blevet for rabiate i vores indvandringspolitik.

Jeg håber, det er starten på en ny indvandringspolitik, der værdsætter det enkelte menneske og en human integration af indvandrerne i Danmark, så jeg igen kan blive stolt af at være dansker.

Share This Post

Brorson Kirken ryddet

Politiet ryddede i nat 01:30 Brorson Kirken og der opstod gadeuro ved bortkørsel af 17 irakiske afviste asylansøgere. Præsten fandt senere en gammel forskræmt irakisk kone under en kirkebænk.

Det er mediebilledet her til morgen sammen med tekst TV der citerer en kynisk Birthe Rønn Hornbech for at sige: “Jeg har jo appeleret via medierne til dem om at melde sig hos politiet“. Der er tillige sendt et personligt brev til dem alle i følge tekst TV.

Det er fremme i medierne, at den irakiske stat siger nej til tvangshjemsendte irakere og at de berørte irakere formentlig ville kunne opnå asyl i andre europæiske lande.

Når man så har med mennesker at gøre, der vil integreres i det danske samfund og en del af dem har taget uddannelse her i landet og de vil arbejde her som fuldgyldige danskere og alle danske politikere samtidig anerkender det danske samfund vil mangle hænder på den anden side af finanskrisen, så er der noget rigtig, rigtig galt i Danmark og i særdeleshed med den danske udlændingepolitik!

Tiden må være kommet til et systemskifte i dansk udlændingepolitik. Vi skal sige nej til Dansk Folkepartis og Pia Kjærsgaards uanstændige flygtningepolitk og vi skal have Danmark tilbage på listen over humanistiske lande i verden, hvor vi lige nu ligger i bunden.

“De fremmede” kan bruges i et Danmark, der får brug for alle hænder, der vil arbejde, for at opretholde det danske velfærdssamfund. Vi skal behandle mennesker ordentlig, der er flygtet fra umenneskelige forhold i deres hjemland, uanset om det er politisk forfølgelse, krig eller tortur.

Derfor siger jeg nej til Dansk Folkeparti og deres udlændingepolitik!

Derfor siger jeg nej til den borgerlige regering, der danser ydmygt efter Dansk Folkepartis vilje og efteraber deres udlændingepolitik.

 


[adrotate group=”1″]


Share This Post

Den danske model?

Vi har finanskrise i Danmark og den er global. Vi får flere ledige siger Anders Dam fra Jyske Bank i Clements talkshow i går aftes. Der er 25% chanche for en “japansk nedtur”, der varer 10-15 år eller 40 – 50% chanche for den flader ud i den kommende tid.

Det er jo en alvorlig snak………

Hvad betyder det for danskerne og mig selv inclusiv?

For mig betyder det min bolig falder i pris og den er alligevel ikke til at sælge i det nuværende marked, for bolighandlen er stort set gået i stå.

Min jobsituation er trykket, selvom jeg er ansat på tjenestemandslignende vilkår. Jeg skal ikke klage i forhold til mureren, der har 3 dages opsigelse og en dækning fra A-kassen på omkring 40% af sin arbejdsindkomst.

Det var lige det der fik mig til at reflektere over fagbevægelsen og regeringens arbejdsmarkedspolitik, også kaldet “den danske model“.

Regeringen har strammet meget op på ydelserne i A-kassen og længden for optjening af dagpengerettighed er øget markant.

I forhold til 1982 og frem til 2007 er der sket et fald på 24,1% i dagpengenes dækning af arbejdsindkomsten, hvor fagbevægelse stort set kun har taget det til efterretning. Dækningen for en typisk LO medarbejder er 52% af arbejdsindkomsten!

Kan vi være det bekendt????       Jeg mener nej!!!

Det mener vores regering, for udsagnet er “det skal betale sig at arbejde”.

Det støtter Dansk Folkeparti op om, da partiet nemt kunne ændre på det forhold sammen med oppositionen, der er et alternativt flertal uden om regeringen og Liberal Alliance i Folketinget.

Min opfordring til det populiske Dansk Folkeparti vil være, se at få ændret på det forhold!

Pia tag Helle og Villy i hånden og lav et bedre A-kasse system, som vil give en dækning af den lediges arbejdsindkomst på 80% eller derover.

Samtidigt vil en fremrykning af offentlige investeringer hjælpe beskæftigelsen i byggefagene og dermed samfundet i helhed. Vi kunne få lavet de skoletoiletter, som Fogh lovede skoleeleverne i den sidste valgkamp   🙂

En samlet opposition kunne nemt etablere et samarbejde om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Det vil gøre den danske model acceptabel igen!  Hvor er du henne i den synsvinkel Pia?

Share This Post