Køb dig adgang til Løkke til spotpris

Er det sådan, at man kan købe sig adgang til mig? Nej, det er det ikke.

Så klar i spyttet var Lars Løkke Rasmussen (V), da han i januar på et samråd i Folketinget blev grillet om sit forhold til fiskeriets kvotekonger.

Kilde: Ekstra Bladet den 18. marts 2018

 

Politiken beskriver, at Løkke i januar i år stillede op til en velgørenhedsmiddag for sit projekt Løkkefonden. Arrangementet foregik det i Kolding, hvor mere end 200 lokale erhvervsspidser og andre donorer indsamlede 365.000 kroner under en middag og auktion på den nedlagte fabrik Volkerts Fylke.

En billet til middagen kostede 1.000 kroner, men som noget særligt var det også muligt at købe en VIP-billet, hvor man kom helt tæt på statsministeren, beretter Politiken.

 “Ønsker du at sidde til bords med statsministeren, kan du købe en særlig VIP-billet til 2.500 kroner“, lød det i invitationen.

Det er ikke en enlig svale, men et fast koncept.

Politiken skriver gallamiddagen med statsministeren er en del af et efterhånden fast koncept, som har spredt sig til en række jyske provinsbyer:

En gruppe lokale kokke sammensætter en flerretters menu, danseren Mads Vad, musikeren Erann DD eller komikeren Uffe Holm underholder, og Lars Løkke Rasmussen holder en tale om “livet som statsminister” krydret med beretningen om Løkkefondens stiftelse.

Er der slet ingen moralkodeks for vores statsminister?

Han lyver om sin aktive medvirken i “Løkkefonden” i samråd i Folketinget, han lyver om fondens erhvervs del og han pointerer fonden ikke har erhvervsinteresser.

Politiken har dokumenteret prisen for at deltage i møder med statsministeren med 1.000/2.500 kroner. Der er historier (Sande) om torskegilder i Vestjylland. Det er bevist Løkkefonden modtager penge fra kommunerne for ydet konsulentbistand i deres ungdomsprojekter.

Det er i min optik er Løkkefonden en erhvervsvirksomhed, derfor er vores statsminister fuld af løgn, men han slipper godt fra, det er det værste ved denne historie.

 

Share This Post

Har Socialdemokratiets ledelse tabt hovedet?

Socialdemokraterne går ind for frihed, lighed og solidaritet mellem verdens folk, og derfor sikrer socialismen globale borgerrettigheder for alle …

Det er bestemt ikke indarbejdet i lovforslag nummer 87. Og det har ikke været debatteret med medlemmerne i Vestsjælland, hvor jeg bor……..

Socialdemokraterne stemmer for et lovforslag, der betyder mange børn og kvinder efterlades til usikre forhold i flygtningelejre, hvor vold, voldtægt, dårlige sanitetsforhold, mangel på mad er daglig kost, om man så må sige.

Lovforslag nr. 87 er et ud af mange lovforslag, der skal sænke antallet af asylansøgninger….

Tidligere er er der skåret meget i integrationsydelse, se fakta om den nederst i mit blogindlæg…

Fakta om Lovforslag nummer 87.

Folketinget førstebehandlede i går (13. januar 2016) regeringens forslag til en stramning af udlændingeloven. Regeringen har flertal for sit forslag, da de øvrige borgerlige partier samt Socialdemokraterne har sagt, at de stemmer for. De radikale SF, Enhedslisten og Alternativet er imod. Her er lovforslagets punkter:

 • Adgangen til familiesammenføring til udlændinge med midlertidig beskyttelse udskydes fra et til tre år.
 • Adgangen til at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse skærpes.
 • Varigheden af opholdstilladelser begrænses. Flygtninge med konventionsstatus for to års ophold, flygtninge med beskyttelsesstatus får ét år.
 • Reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse strammes.
 • Der skal betales gebyr ved indgivelse af ansøgninger om bl.a. familiesammenføring og for ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse til flygtninge m.fl.
 • Ekstraordinær asylrådgivning bliver stoppet.
 • Den øvre tidsgrænse for, hvor længe en asylansøger kan pålægges at betale for sit eget og sin families underhold mv. forlænges.
 • De økonomiske ydelser til asylansøgere nedsættes med 10 pct.
 • Politiet kan visitere en asylansøger og ransage asylansøgerens bagage med henblik på at sikre penge og værdigenstande til dækning af udgifterne til den pågældendes underhold.
 • Udlændingemyndighederne kan tage penge og værdigenstande til dækning af senere udgifter til asylansøgerens underhold i bevaring. (Genstande med særlig affektionsværdi er undtaget).
 • Asylansøgeres mulighed for at blive indkvarteret i selvstændige og særlige boliger uden for centrene afskaffes.
 • Kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge ændres, så Danmark vælger såkaldt integrationsparate flygtninge.

Kilde: Folketinget.dk.

Hvorfor stemmer Socialdemokraterne for det lovforslag? Det forstår jeg ikke kan forenes med partiets humanistiske og politiske grundlag.

Det er min opfattelse at partiets ledelse har hovedet under armen og handler i panik. Er frygten for Dansk Folkeparti virkelig så stor, så partiets ledelse vil se bort fra næstekærlig og hjælp til krigsflygtninge? Og kan partitoppen leve med børn dør i flygtningelejrene, subsidiært får så alvorlige traumer, at de skal leve med disse traumer resten af deres liv?

Jeg håber Dan Jørgensen er fejlciteret i Politiken…..

Er han citeret korrekt, så kan jeg ikke kende partiet længere……. For den tale er menneskefjendsk og uden medmenneskelighed!

Det er svært at se hvad Inger Støjberg, Venstre, Liberal Alliance,  Konservative og Socialdemokraterne skal finde på at genere flygtningene med, hvis flygtningestrømmen fortsætter? Jeg har ikke fantasi til at forestille mig hvordan man kan stramme yderligere op efter lovpakke nummer 87?

naeste_trin

Jeg håber ikke vi når så langt….

*********

Fakta om den nye integrationsydelse, der trådte i kraft 1. september 2016:

* Integrationsydelsen er en del af en aftale, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative. Den skal gøre det mindre attraktivt for flygtninge at komme til Danmark og mere attraktivt at arbejde.

* Integrationsydelsen gives til nytilkomne udlændinge og danskere, der ikke har haft ophold i landet i mindst syv ud af de seneste otte år, og som ikke kan opnå status som såkaldt vandrende arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende i henhold til EU-retten.

* Integrationsydelsen tager udgangspunkt i den støtte, unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet for kontanthjælp, som igen tager udgangspunkt i SU-ydelserne.

* For eksempel vil enlige uden børn fremover modtage 5945 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod i dag op til 10.849 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.

* Et ægtepar over 30 år med børn vil fremover modtage i alt 16.638 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod i dag 28.832 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.

* Udlændinge kan modtage et månedligt tillæg på 1500 kroner i såkaldt sprogbonus, hvis de består Prøve i Dansk 2.

* Regeringen vil desuden fremsætte et lovforslag, der genindfører optjeningsprincippet for flygtninges modtagelse af børnecheck og børnetilskud, der blev afskaffet af den tidligere regering, og et lovforslag, der ændrer reglerne for flygtninges ret til optjening af folkepension.

* De penge, der kommer ud af ændringerne, har partierne aftalt at bruge på en jobreform, som efter planen skal forhandles på plads i foråret 2016.

Kilder: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Share This Post

Ritt kan ikke kende Socialdemokraterne………..

Den gamle kone er igen ude med riven……

Jeg har svært ved at genkende mit gamle parti. Hvis linjen fra Thorning og Corydon fortsætter under Mette Frederiksen, vil partiet bare blive ved med at skrumpe. Det er helt nødvendigt, at Socialdemokraterne sadler om: Dropper spinstrategierne, kommer tættere på vælgerne og træder i karakter med et projekt, der kan begejstre“, siger Ritt Bjerregaard til Politiken.

Hun fortsætter:Man er nødt til at kunne begejstre folk og vise en retning for partiet. Det kan godt være, at et parti som Alternativet er urealistiske i deres forestillinger, men de tænker anderledes og giver folk håb.

Som vi sagde i mine unge dage: “Vær realist – forlang det umulige“.

Jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet, fordi jeg ville forandre verden. Det mener jeg stadig er nødvendigt. Der kan Socialdemokraterne lære noget af Labours nye leder, Jeremy Corbyn, og af Uffe Elbæk“.

Læs hele artiklen på Politiken.dk.

11_1_2016_ritt

Jeg undrer mig…….. hvad er det Ritt Bjerregaard vil med sine udtalelser?

Vil hun sælge sin nye bog – ?Ritt? – eller vil hun fortsat lange ud efter en regering, der overtog et fallitbo efter Danmarks “dygtigste politiker” Lars  Løkke Rasmussen og en umulig dagpengereform med et stædigt Radikalt parti, der ikke kunne/ville ændre på reformen på grund af sit forlig med Blå Blok inden regeringsdannelsen.

Der er intet nyt i Ritts kritik af Helle Thorning og “Blå” Bjarne Corydon.

Lene Jensen på Facebook: “Helle Thorning havde viljen til at gøre det hun troede på og at blive danmarks første kvindelige statsminister. Ingen var i tvivl om at det var hårdt til tider modbydelig men hun gjorde det”.

Jeg mener…….
Den gamle æblekone Ritt Bjerregaard fra “Stestrup Økologiske Frugtplantage” har selv gennem en årrække været en del af problemet, for hun er en af de socialdemokrater, der gennem årtier har haft ansvaret for partiets manglende politikudvikling.

Partiet har også i hendes periode bevæget sig væk fra vælgerne i partiets ønske om at få/bevare regeringsmagten.

Når det er sagt og skrevet, så er jeg enig med Britt i Socialdemokraterne skal begejstre vælgerne, men partiet skal også være et sagligt alternativ til Blå Blok og statsministeren der nede i
“maskinrummet” har mistet alle visioner om udvikling af det danske samfund, men alene går efter topskattelettelser og forringelser af flygtningenes vilkår i landet.

Lidt om Ritt Bjerregaard.
Socialdemokrat. (f. 1941). Hun har været medlem af Folketinget (1971-95 og igen 2005 – 2011), undervisningsminister, socialminister, fødevareminister, EU-kommissær og overborgmester i København. Hun har udgivet en række debatbøger og er aktuel med erindringsbogen ?Ritt?. Ritt Bjerregaard er gift med historikeren Søren Mørch.

Et citat….

Jeg er af den gammeldags skole. Jeg synes ikke, man skal sidde og analysere sig frem til, hvor man skal lægge sig strategisk. Jeg synes, man skal sætte sig ned og lave en beskrivelse af virkeligheden og udfordringerne og sige: Hvor står vi i det? Hvad er det, vi gerne vil?

Ritt Bjerregaard i Politiken den 9. januar 2016.

Share This Post

Hvad er det mest rabiate parallel samfund?

Capacent har i år 2009 for Danmarks Radio gennemført den første holdningsundersøgelse blandt muslimer i Danmark for at kortlægge, hvilke værdier denne gruppe har – og dermed belyst, hvordan muslimerne adskiller sig fra befolkningen generelt,” skriver Anders Kragh Jensen, senior consultant og Jakob Mathias Wichmann, senior manager hos konsulenthuset Capacent i Politiken.

Denne sammenligning har både afsløret interessante forskelle og ligheder mellem “muslimerne” og “danskerne“.

andel

Deres analyse viser det er forkert at opfatte danskerne som en homogen befolkning, specielt Dansk Folkepartis medlemmer og vælgere adskiller sig ikke meget fra muslimerne.

På integrationsområdet har partiet stået forrest i kampen mod et “middelalderligt menneskesyn“, som Danmark – ifølge partistifter Pia Kjærsgaard – har importeret med strømmen af muslimske indvandrere.

konen_mudder

Sekunderet af blandt andre Søren Espersen, Søren Krarup og Mogens Camre har Pia Kjærsgaard tordnet mod manglen på ligestilling mellem mænd og kvinder, de antidemokratiske holdninger og den manglende respekt for grundlæggende menneskerettigheder, som man ifølge DF finder i de såkaldte “muslimske parallel samfund” i Danmark.

Capacents måling viser imidlertid, at de holdninger, som Pia Kjærsgaard kritiserer de muslimske miljøer i Danmark for at huse, i flere tilfælde er mindst lige så udbredte blandt hendes egne vælgere.

Når det gælder spørgsmålet om mænds og kvinders roller i familien, ligger Dansk Folkepartis vælgere væsentlig tættere på muslimerne i Danmark, end man skulle tro, hvis man lyttede til Pia Kjærsgaard og Co.

Er der grund til at tro på det har ændret sig siden?

Mit svar er nej, når jeg ser på den debat der har været på Twitter og Facebook siden weekendens terror aktioner i København.

Her er nogle eksempler på debatten mellem Dansk Folkepartis medlemmer på Facebook.

DF_jagt_muslimer3

DF_jagt_muslimer2

DF_jagt_muslimer

 

Share This Post

Så vidt vi erfarer, er vi (Journalister) til grin…..

……….sådan skriver Ole Rasmussen i Politiken, hvor han ser tilbage på en uge, hvor de politiske journalister blev spinnet så meget af snu Venstre-mænd, at de – journalisterne, altså – formentlig stadig er svimle.

houd_lokke

Og hvor Lars Løkke demonstrerede udbryderkunst i absolut verdensklasse, som en anden Harry Houdini at slippe ud af den politiske ligkiste, som oprørske partifæller ellers havde anbragt ham i tirsdag aften i Odense Congress Center.

Han fortsætter:
Fra kilder tæt på mig selv har jeg netop erfaret, at de fleste medieforbrugere efterhånden er godt trætte af at blive tæppebombet med ubekræftede forlydender om, hvad der foregår og er foregået bag kulisserne i Venstre“.

Det kan jeg kun være enig i, men desværre mener han ikke disse ord.

Senere skriver Ole Rasmussen:
“Meet the new boss – same as the old boss”, som The Who sang i 1971 – det år, Kristian Jensen blev født – på nummeret Won’t Get Fooled Again.

“Efterfølgende mente nogle, at dét var lige præcis, hvad de forsamlede venstrefolk var blevet: Narret af den snu Lars Laksko og hans kumpaner, som snedigt havde udnyttet både dem og medierne i en virtuos spinmanøvre, der endte med, at de kunne bevare magten og æren i al evighed – eller i hvert fald frem til det næste folketingsvalg”.

Salig Simon Spies sagde i sin storhedstid: “Dårlig omtale – er bedre end ingen omtale”. Det udnyttede han ivrigt i sin markedsføring med “bolledamer”,  Villa Kulla og et sexorgie på en københavnsk kælderbeværtning.

Det er måske det, Venstre nyder godt af i disse timer, for den seneste Gallup måling giver partiet 21,9% af stemmerne og gør dermed Venstre til landets 3.die største parti. Med de kaotiske uger som Lars Løkke har bragt Venstre ud i, så burde Venstre ligge langt lavere.

Martin Geertsen – en af Løkkes løjtnanter – hoverer da også på sin Facebook profil:
21,9 til Venstre og 53,3 pct. til blå blok i den seneste Gallup-måling. Hvis jeg var socialdemokrat ville jeg ligge nede på gulvet og bide i gulvtæppet af frustration ihukommet den omgang hø og hakkelse, som vi i mit parti har udsat os selv og det borgerlige Danmark for i de seneste uger”.

Søs Marie Serup mener, der et er kup på vej mod næstformand Kristian Jensen udført af kredsen omkring formanden, der hurtigt glemmer sin aftale med Kristian Jensen og Venstres Hovedbestyrelse om “formandskabet”, som var den kanin “udbryderkongen Løkke” lancerede, da Hovedbestyrelse var ved at fastlægge et ekstraordinært landsmøde for valg af formand.

Rent faktisk har Lars Løkke udtalt til Information:
Jeg er formand og Kristian Jensen er næstformand, det er der ikke ændret ved i Venstre”. Intet om en ny samarbejdsform“. Dermed er intet ændret i Venstres politiske top.

Det bekræfter, den tidligere Venstre rådgiver for Lars Løkke, Søs Marie Serup:
Da Lars Løkke Rasmussen blev spurgt om indholdet af aftalen med Kristian Jensen, overlod han beredvilligt ordet til sidstnævnte for nærmest demonstrativt at understrege, at han nu ikke længere er alene om at tale for Venstre. Resultatet blev dog nærmere, at han så ud som om, han ikke selv mente indholdet af aftalen ville ændre væsentligt på noget”.

Med denne fremstilling står det lysende klart Venstres næstformand Kristian Jensen har meget at lære frem til det kommende landsmøde i politisk strategi, hvis han vil overleve det kommende Landsmøde i Venstre. En ting, der er nemt at lære for ham, det er han ikke kan stole på sin formand, der beredvilligt vil dolke ham i ryggen.

Lars Løkke vandt 1. halvleg mod Kristian Jensen og den påholdende del af Venstre. Han skal holde alvorligt øje med Søren Pind, Martin Geertsen, Inger Støjberg, (Peter Christensen – hans stilling var uklar i denne uge) og Carl Holst, for de arbejder med accept fra formanden aktivt på at køre en ny mand i næstformands stolen. De er oppe mod Venstres Hovedbestyrelse, der for sin egen troværdigheds skyld sikkert vil hjælpe Kristian Jensen?

Tilbage står, hvorfor dælen tog Kristian Jensen ikke det kampvalg med Søren Gade, når han påstår han kunne slå Lars Løkke? Var Søren Gade reelt i spil? Og vil han opgive sin post i “Danske fødevarer og Landbrug” på Axelborg?

Overlever Lars Løkke det næste valg som statsminister. Undgår Lars Løkke, det bliver dokumenteret, at han ikke har betalt skat af sine frynsegoder, så er Kristian Jensen færdig i Venstre.

 

 

Share This Post