Regeringens 41 røde resultater…….

Hermed en liste fra politikken den 7. juli, hvor de blandt de mange forbedringer fremhæver 41 røde resultater – det er da ikke så ringe af mindretalsregering. Så er jeg da stolt over at være socialdemokrat. Det er jo ikke lige det indtryk man får når man følger den daglige pressehetz.

 1. Tusindvis af nye job gennem en kickstart af økonomien
 2. Fem mia. til velfærd fra hævede skatter og afgifter for fem mia. kr.
 3. Afskaffelse af fattigdomsydelser
 4.  2,6 mia. kr. til flere praktikpladser til de over 10.000 der mangler
 5. Styrket mulighed for familiesammenføring af børn
 6. Afskaffelse af pointsystemet for familiesammenføring
 7. Hævelse af den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år
 8. 500 mio. kr. til flere voksne i daginstitutionerne
 9. Flere penge til Ulandsbistand
 10. Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden
 11. Afskaffelse af fradrag for private sundhedsforsikringer
 12. Kontanthjælpsmodtagere har fået ret til ferie
 13. Styrket indsats overfor social dumping
 14. Styrket skatteindsat, så multinationale selskaber betaler skat i Danmark
 15. Fleksibelt klasseloft på 28 i gymnasierne
 16. Fjernelse af brugerbetaling for fertilitetsbehandling på sygehuset
 17. Genindførelse af gruppeeksamen
 18. Styrket retshjælp
 19. Ophævelse af knivloven
 20. Ophævelse af permanent toldkontrol
 21. Fjernelse af prisloft over 6 ugers selvvalgt uddannelse
 22. Fjernelse af tvungen brug af private udbydere, såkaldte andre aktører, i beskæftigelsesindsatsen i kommunerne
 23. Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed
 24. Fjernelse af skærpede sanktioner overfor folk på kontanthjælp
 25. Annullering af besparelse på beskæftigelsesindsats
 26. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere
 27. Højere skolepraktikydelse til hjemmeboende over 18 år
 28. Reduktion af tilskud til efterskoleelever afskaffes
 29. Fjernelse af brugerbetaling på suppleringskurser på universiteterne
 30. EU’s landdistriktsmidler målrettes grønne tiltag
 31. Flere penge til fremme af økologi
 32. Gebyr for tolkebistand på sygehuset afskaffes
 33. Blå regerings besparelser på forebyggelsesfonden føres tilbage
 34. Bedre økonomiske vilkår for forældre der passer et alvorligt sygt eller handicappet barn i hjemmet
 35. Fjernelse af skattefordelen ved medarbejderaktier
 36. Arbejdsskadeafgift på farligt arbejdsmiljø
 37. Styrket indsats mod sort arbejde
 38. Aflønning i aktier skal beskattes ligesom anden løn
 39. Mere lige og retfærdig fordeling i det kommunale udligningssystem
 40. Opprioritering af menneskerettighedsarbejdet
 41. Homoseksuelles muligheder for at indgå ægteskaber

Listen er ikke endegyldig, men opdateres…..

Tak til Alex Jensen, Esbjerg og Politiken.dk

Fungerende politisk ordfører John Dyrby Paulsen understreger i Politiken, at  Socialdemokraterne fortsat er et rødt parti.

Vi er stadig et centrum-venstre-parti med vægt på det sidste. Og sådan skal  det også være. Det kan man også se på vores resulater – meget af det, vi har  gennemført, var aldrig blevet til noget under VK-regeringen“, siger han og  fortsætter:

Samtidig er vi gået til valg på at ville indgå brede aftaler. Det var der  ikke mange, der troede på kunne lade sig gøre, men det kunne det. Det  fornyede samarbejde henover midten i dansk politik er meget vigtigt“.

Share This Post

Mogens Lykketofts kritik af finansministeren

Fritaget fra forventninger har S-R-SF efterhånden frit spil til at begynde at føre en politik, som de selv udtænker.

Fritaget fra forventninger har S-R-SF efterhånden frit spil til at begynde at føre en politik, som de selv udtænker.

Finansministerens største indledende fejltagelse, og det har jeg også sagt  til ham selv, det var, at han købte Finansministeriets regnemetoder, da han  ankom. Det var der ingen som helst grund til. Det bygger på økonomiske  teorier, som strider imod enhver erfaring på dansk jord“, lød den hårde dom  fra Lykketoft på et debatmøde hos Cevea.

I  nedtursperioder som nu er der først og fremmest brug for, at regeringen  styrker efterspørgslen efter arbejdskraft, så tusindvis af de mennesker, der  har mistet deres arbejde under krisen, igen kan komme i job.

Det er just ikke det det regeringen med Margrthe Vestager (R), som den alt dominerende drifkraft, har gjort.

Regeringen har derimod hævet pensionsalderen og foringet efterlønnen alvorligt.

Foreløbig er tidligere finansminister Mogens Lykketoft (S) kommet med den  bedste forklaring på den manglende opbakning i meningsmålingerne. Regeringspartierne har alt for ukritisk overtaget den  tidligere VK(O)-regerings ideer – og ladet embedsmænd styre alt for meget.

Hør hans kommentarer på debatmødet i “tænketanken Cevea” på Jyllandsposten.

del 1     http://epn.dk/samfund/arbmarked/article4715276.ece

del 2     http://epn.dk/samfund/arbmarked/article4715272.ece

 

Share This Post

Et godt indlæg i indvandrer debatten

Jeg anbefaler…………….. Tarek Omars kronik på Politiken, skrevet den 21.april 2012 – “Vi vil da ikke giftes med dårligt uddannede nydanskere“.

Han skriver:Nydanske kvinder har slået etnisk danske kvinder i disciplinen ’uddannelse’. Siden årtusindskiftet er andelen af indvandrerkvinder, der tager en  videregående uddannelse, fordoblet til over 40 procent.

Men dermed øges afstanden til de nydanske mænd, der halter efter  uddannelsesmæssigt. Konsekvensen er, at mange nydanske kvinder ikke vil  gifte sig med de dårligt uddannede nydanske mænd, viser en ny undersøgelse“.

Kilde: Politiken Research - undersøgelsen er ikke repræsentiv.

Kilde: Politiken Research - undersøgelsen er ikke repræsentiv.

 

Mona Khaled, 22 år, studerer statskundskab, KU:
Min far er analfabet. Han fik aldrig muligheden for at tage en uddannelse. Det forstørrer i mine øjne værdien af, at jeg har haft mulighed for at læse på universitetet – og det er derfor også en værdi, som jeg håber at kunne finde i min fremtidige partner. Når nydanske drenge ikke bliver uddannet i samme stil som pigerne, vil jeg pege på forældrene som dem, der har fejlet. Deres opdragelsesstil med at give pigerne al opmærksomheden holder ikke i dagens Danmark“.

 

Fatima Hachem, 21 år, studerer uddannelsesvidenskab, AU:
Da jeg startede på universitet, jokede min mor lidt med, at jeg endelig kunne finde en god muslimsk fyr at blive gift med. Da jeg så mødte op på universitet – med henblik på at uddanne mig først og fremmest – var der kun en somalisk gut i min klasse“.

***************

Jeg vil anbefale dig at læse kronikken, den giver et godt indtryk af Nydanske kvinders situation i dagens Danmark. Den giver også et indtryk af, hvor der kan sættes ind fra politisk hold for at styrke integrationen af nydanskere i Danmark.

Læs den på Politiken.dk.

 

Share This Post

Er voldsmanden bedre stillet end offeret?

Marlene Duus skriver kronik i Politiken om hendes overfald forårsaget af en jaloux, ekskæreste, som bankede hende med et vandrør og smed hende ud fra 3.sal i København.

Hendes voldsmand allerede på fri fod og har fået en læreplads hos kendis-kokken Claus Meyer. Han har afsonet 3 år ud af en straf på 6 års fængsel.

I dag er jeg 50 procent invalid, og i en alder af 29 er jeg ikke længere i stand til at arbejde. Efter tre år med omfattende operationer kan jeg starte i genoptræning på et hjerneskadecenter. Gerningsmanden er derimod efter samme tre år reelt en fri mand, selvom han fik en dom på seks års fængsel.

Hos stjernekokken Claus Meyer får han en læreplads som belønning for at have afsonet halvdelen af en i forvejen alt for kort straf. Claus Meyer er glad og stolt” skriver Marlene Duus i kronikken.

Kære Claus Meyer. (Uddrag)

Tænker du mon på, at når der er en voldsmand, er der også et offer et sted?

Tænker du på dine tre døtre, når du hører min historie? Når du hjælper ham, forstår du så, hvordan jeg føler mig straffet og ydmyget yderligere?

Er det en måde at promovere sig selv og sin virksomhed i dagens Danmark?

 Har kriminelle fortjent en chance til? Ja, men skal offeret føle sig ydmyget og glemt, når det sker? Skal offeret som minimum ikke selv være godt på vej videre?

Jeg har endnu ikke fået min erstatning fra det offentlige. Hverken Arbejdsskadestyrelsen eller Erstatningsnævnet har afsluttet min sag.

Jeg har heller ikke fået mine udgifter til medicin, transport og den stadigt endeløse behandling dækket. De siger, at jeg er 10 procent invalid.

Alle lægeundersøgelser viser ellers uden forbehold 50 procents invaliditet. Skal jeg finde mig i at blive behandlet sådan? Husk, at gerningsmanden får serveret hjælpen på et sølvfad.

Marlene Duus.

Sådan lyder Marlene Duus’ hjertegribende fortælling om sin egen skæbne, som hun fortæller i en kronik i Politiken i dag.

***************************

Claus Meyer svarer Marlene Duus i dag i et åbent brev.

Kære Marlene Duus.

Jeg har med stor smerte læst din kronik. Mit største ønske er, at jeg var i stand til skrue tiden tilbage og forhindre det fuldstændigt urimelige, som er sket. Jeg forstår din frustration over, at du føler dig ladt i stikken af et system, hvor gerningsmanden får et arbejde, og du ikke kan blive omskolet, fordi forskellige offentlige instanser og læger ikke kan blive enige. Det er helt uacceptabelt i forhold til din situation.

Du spørger, om jeg forstår, at du føler dig ydmyget og straffet af voldsmandens skæbne. Det gør jeg utvetydigt. Du spørger, om jeg tænker på mine tre døtre, når jeg hører din historie. Det kan jeg kun svare bekræftende til.

Som far til tre piger på henholdsvis 6, 9 og 15 år, kan jeg ikke åbne en avis og læse om den seneste voldtægt eller voldsforbrydelse uden at tænke på, hvor sorgløse og hvor lidt forberedte de er på de ting, der foregår i samfundet, og som aldrig burde ske.

Den beskedne indsats jeg gør i forhold til mennesker, der har begået kriminalitet, gør jeg først og fremmest for at forhindre ny kriminalitet. For at forhindre, at der bliver flere ofre. Tallene viser, at godt hver tredje af alle, der har modtaget en betinget dom begår ny kriminalitet.

Hverken i dette tilfælde eller i forhold til de indsatte på den madskole jeg har startet i Statsfængslet i Vridsløselille, har jeg haft nogen indsigt i den enkelte dømtes sag udover, hvad den indsatte selv har ønsket at fortælle mig. På den måde kan du have ret i, at jeg slipper for at skulle gøre mig til dommer over hvem, der fortjener resocialisering, og hvem der ikke gør.

Domstolene udmåler straffen, kriminalforsorgen fuldbyrder den. Det område vi her beskæftiger os med, hvor vi overhovedet har muligheden for det, det er resocialisering. At række en hånd til et menneske, der har begået noget kriminelt, som har udstået sin straf, og som har svært ved i samfundet at få en chance mere.

Vi håber hermed, at vi som virksomhed bidrager til den samfundsopgave det er at forsøge at begrænse kriminalitet, fremadrettet. I dette tilfælde har eleven fået sin elevplads, fordi han var den fagligt mest kvalificerede til den elevplads, han har fået. Det havde været langt nemmere for os at give elevpladsen til en mindre kvalificeret med en ren straffeattest.

Vi er os smerteligt bevidst, at intet af det vi gør, er i stand til at lindre ofrenes sorg.

Claus Meyer.

******************

Jeg lader kronik og svar står uden kommentarer.

Det offentlige,  Arbejdsskadestyrelsen eller Erstatningsnævnet eller kommune har hjulpet Marlene tilstrækkeligt. Betaling af medicin og behandlinger må og skal være dækket af det offentlige, for voldsofferet skal ikke kæmpe med en dårlig økonomi oveni sin sygdom og invaliditet.

Når læge erklæringerne taler om 50% invaliditet, så er der ikke tvivl om,  der skal udbetales erstatning til Marlene Duus. Men hvorfor skal det tage måske 8 år eller mere før sagen er afgjort –  og tillige være en kamp med Arbejdsskadestyrelsen og Erstatningsnævnet, det forstår jeg ikke.

Er de to offentlige instanser ikke til for borgernes skyld? Og hvorfor lægger de sig på en invaliditetsgrad på 10% ?
(Svaret er slet og ret kassetænkning)

Og hvor er kommunen hende i denne sag, hvorfor lægger den ikke for hende, indtil hendes sag er afsluttet? 

Hun vil givet fået udbetalt udgifterne til medicin i hendes erstatning fra Arbejdsskadestyrelsen, som kommunen så efterfølgende kan få dækket sin udgift til udlæg af betaling for medicin og behandling af.

Selvfølgelig skal hun have efteruddannelse uden kamp med myndighederne, det er vigtigt hun ikke bliver “parkeret” som førtidspensionist, både for hende selv og for samfundet.

Og så er der gerningsmanden, som skal betale erstatning for sin voldsgerning, det er så ikke omtalt i kronik eller pressedækning om denne erstatningssag er afsluttet.

Det skriver jeg selvom voldsmanden IKKE kan betale sig fra den smerte og invaliditet, som han har påført sit sagesløse offer.

Share This Post

Mænd tænker mest………….

Det er en påstand, det ved jeg godt, men jeg har noget at have den overskrift i……….

Når tænketanke som Kraka, AE-Rådet og Cepos beriger samfundet med store tanker, kan man være helt sikker på, at der står mænd bag. Selvom det er bredt anerkendt, at de bedste beslutninger skabes i samarbejde mellem kvinder og mænd, er der kun en kvinde ansat til at skabe modspil til de 19 mænd, der udgør det tænksomme lag i Danmarks syv mest toneangivende tænketanke. (Kilde: Ugebrevet A4.)

Kun tænketanken DEA, der beskæftiger sig med uddannelse, viden og innovation, kan bryste sig af en kvindelig direktør ellers er alle andre poster besat med gode borgerlige slipsemænd.

Den sidst etablederede tænketank Kraka, som ellers har haft mulighed for skabe en bedre ligestilling i sammensætningen af medarbejdere og bestyrelse, der har man med direktør Peter Mogensen (Politiken og TV2 News) fravalgt kvinderne.

Det er simpelthen for dårligt Peter………

For at blive i dit eget ordvalg, så mener du med sammensætningen af medarbejderstaben i Kraka, at der ikke er dygtige kvinder, der kan tænke kvalificeret!

“Jeg er garanten for, at Kraka bliver en uafhængig tænketank. Når vi skal ansætte økonomer vil vi ikke kigge efter politiske holdninger, men efter de fagligt dygtigste folk i landet, og når vi skal lave analyser, vil vi ikke lade os styre af nogen interesser”, siger Peter Mogensen ved starten af tænketanken Kraka.

Faktaboks om Kraka:
Kraka er bl.a. finansieret af Politiken, Landbrug og Fødevarer, Falck, Realdania og Accentura.
Alle partnere, der bidrager til Kraka, sidder med i Krakas Advisory Board, der rådgiver tænketanken om ideer til fremtidige analyser.

Share This Post