Skatteministeren lukker øjnene……………..

Det vrimler med forkerte tal, fejlagtige beregninger og deciderede ulovligheder i regnskaberne for landets virksomheder. To ud af tre – 66 procent – af de danske revisorer opdagede således ‘væsentlige fejl’ i virksomhedernes årsregnskaber for 2010. Det viser en rundspørge, som brancheorganisationen FSR – danske revisorer har lavet blandt 192 medlemmer.

‘Væsentlige fejl’ defineres som fejl, der giver et fejlagtigt billede af et firmas sundhedstilstand – og dermed kan føre til, at investorer, kunder og kreditorer træffer forkerte beslutninger“, skriver Politiken.

Vores skatteminister burde sætte ind over for det og sørge for mere vejledning og kontrol af de danske firmaers regnskabspraksis. Selvfølgelig skal skattemyndigheden og en protentiel investorer kunne tro på firmaets regnskab, alt andet er bedrag.

Peter Christensens vigtigste beslutninger i skatteministeriet har været at stoppe skattekontrollen af Multinationale virksomheder og ansætte 98 toldere til opstart af Dansk Folkeparti "permanente grænsekontrol". Billedkilde: Venstres Satiretjeneste.

Peter Christensens vigtigste beslutninger i skatteministeriet har været at stoppe skattekontrollen af Multinationale virksomheder og ansætte 98 toldere til opstart af Dansk Folkeparti "permanente grænsekontrol". Billedkilde: Venstres Satiretjeneste.

Det første initiativ skatteminister Peter Christensen udførte ved overtagelsen af sit ministerium, det var at stoppe sin forgængers (Troels Lund Poulsen (V)) arbejde med øget kontrol af de multinationale virksomheders skatte unddragelser, ved at flytte overskud til skattely via kunstige indkøbspriser og andre kreative bogføringsmetoder.

Politikens  rundspørge til Danmarks revisorer viser, at denne praksis omfatter mange andre virksomheder i Danmark og det ikke kun er lokaliseret til de multinationale selskaber.

Her ligger der et større provenue for Regeringens 2020 Plan – end afskaffelsen af efterlønnen (Tilbagetrækningsreformen, som det ideologisk hedder), som i bedste fald vil give regeringen et netto provenue 2-3 mia. kroner.

Set ud fra omsætningen i de multinationale selskaber, så er der tidligere anslået – med et forsigtigt skøn – 18 mia. kroner i manglende skattebetaling fra dem. Dertil skal der med de nye oplysninger fra revisorerne i Politiken tillægges mange mia. kroner i skat fra andre danske virksomheder, som skyldes “fejl” i deres regnskaber.

Er det ikke på tide Venstres skatteminister Peter Christensen kommer i arbejdstøjet og sætter sine embedsmænd på arbejde i Skat og får analyset virksomhedernes regnskaber og metoder, både nationalt og internationalt?

Share This Post

På ret kurs for at genskabe optimismen i Danmark….

Folketinget behandler i dag Dansk Folkepartis pris “Øget grænsekontrol” for partiet tidligere har stemt for VK(O) regeringens “Tilbagetrækningsreform” – kaldt ved dens rette navn – VK(O) regeringens tyveri af efterlønnen.

Regeringens sommerferie skal gå med at genskabe optimismen, som tegneren Roald Als så glimrende beskriver det i Politiken.....

Regeringens sommerferie skal gå med at genskabe optimismen, som tegneren Roald Als så glimrende beskriver det i Politiken.....

 

Det bliver en stor opgave, for Dansk Folkeparti har profileret aftalen om “Øget grænsekontrol” som permanent grænsekontrol og dermed skabt massive problemer for regeringen både indenrigs- og udenrigspolitisk, men det har styrket Dansk Folkeparti og bortledt opmærksomheden for Danmarks største tyveri af efterlønnen og dermed fjernet presset fra deres medvirken, trods tidligere løfter om at bevare efterlønnen.

Med personsager, rod, proces og fnidder tager VKO prisen, når det handler om at være rodet ind i politiske skandaler i løbet af de seneste år. Herom er de fleste politiske analytikere og meningsdannere enige: Når det kommer til spørgsmål om antallet og omfanget af skandalesager, vinder blå blok ganske enkelt kampen.

Indtil regeringens nylige aftale med bl.a. Radikale om forringelserne af efterlønnen, har 10 års ensidigt samarbejde med DF fastlåst dansk politik i en skruestik, hvor der kun tages kortsigtede hensyn til bestemte samfundsgrupper, på bekostning af helheden.

Derfor skal der mirakler til at opfylde Lars Løkkes ord i Roald Als streg .” Nu skal vi bare genskabe optimismen over sommeren, så vinder vi valget“.

Statsministeren på cykeltur til Paris, så gør han ikke skade på dansk politik, så længe.....

Statsministeren på cykeltur til Paris, så gør han ikke skade på dansk politik, så længe.....

Statsminister Lars Løkke starter med en reklame tur til Paris og Tour de France, men er det nok med populistiske indslag,  for at vinde danskernes sympati forud for valget i efteråret?

Share This Post

Skattejongløren Danske Bank!

Danske Bank har i de senere år overført milliardoverskud til sine udenlandske datterselskaber i lande, hvor beskatningen er lavere. Men der er dog én vigtig forskel mellem Dansk Bank og alle de andre multinationale skattenægterfirmaer: Den danske stat har med bankpakke 2 stillet mange milliarder af skattekroner til rådighed for netop Danske Bank under finanskrisen, det skriver politiken i dag.

Ud af et overskud på 6,5 mia. kr. i 2010 valgte Danske Bank kun at betale 92 mio. kr. i skat i Danmark.Samtidig øger banken sine rentesatser for tiden, men det kommer nok heller ikke andre end banken og aktionærerne tilgode, da overskuddet sikkert beskattes i skattely lande, som i året 2010. I 2009 betalte banken 225 millioner kroner i skat af et overskud på 5 mia. kroner.

 Det er en målrettet udnyttelse af reglerne om international sambeskatning, der gør, at banken de seneste år har kunnet slippe med så lidt i dansk selskabsskat.

Jeg føler mig alvorligt snydt som borger og skatteyder i Danmark. Så vores skatteminister må træde i karakter og ændre selsbabsbeskatningen, så Danske Bank og de andre multinationale selskaber med stor omsætning i Danmark betaler skat her af deres indtægt.

Man kan fastslå Danske Bank allerede har haft stor glæde at deres bidrag til ” Finanssektorens Forening til støtte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv“, som den indbetaler til hvert år og hvor pengene hovedsagelig ender i Venstres og Konservatives partikassers valgfonde.

Det er ikke ulovligt, men et klart bevis på Danske Bank ikke vil bidrage til det danske samfund. Skatteminister Peter Christensen skal vi ikke forvente meget hjælp af i den forbindelse, for han har bremset sin forgængers forsøg på at beskatte de store selskaber ved sin tiltræden i marts måned.

Share This Post

Søren Pind på retræte…..Pia vred…..

Antallet af borgere, der får opholdstilladelse på baggrund af en række EU-domme på udlændingeområdet, er så lavt, at det er unødvendigt at tage et opgør med EU-domstolen om afgørelserne, siger “assimilationsminister” Søren Pind til Politiken.

Søren Pind på retræte.......

Søren Pind på retræte.......

Søren Pind og hans ministerium har gennemgået 59.000 opholdstilladelser og der har medført 900 opholdstilladelser med baggrund i EU-domme.

Integrationsministeren skal ikke lastes for at indtage en fornuftig holdning til indvandringen, det har jeg og mange andre efterlyst længe fra VK(O) regeringen. Men det sker hurtigt efter de bombastiske udmeldinger om assimilation, men det skader aldrig en minister at sætte sig ind i sit ressortområde OG DET HAR Søren Pind nu gjort!

Det skuffer Dansk Folkeparti, der pr. automatik skælder ud på den stakkels Søren Pind, for det strider mod partiets eksistensberettigelse, som er “ud med de fremmede og en check til de ældre” og iøvrigt holde regeringen ved magten, for at bevare partiets egen magt.

Man må antage, at Zambrano-dommen vil give en stor vækst i antallet af opholdstilladelser. Metock har stort set ingen betydning, men blev blæst op i medierne. Zambrano derimod vil få en meget stor betydning de næste mange år“, siger EU-ekspert Peter Starup fra Syddansk Universitet.

Trods presset fra Dansk Folkeparti vil regeringen og Søren Pind følge dommen, men måske stramme op på pointsystemet? Det sidste for at skabe ro til Dansk Folkeparti?

Fakta:
Zambrano-dommen betyder i praksis,  der gives opholdstilladelse til en forælder fra et tredjeverdensland, hvis hans eller hendes barn er dansk statsborger.

Share This Post

Muhammed tegningerne og Dagbladet Politiken

Jeg har i lighed med andre prominente personer læst den udskældte undskyldning fra Politiken og citerer fra den :

Det har aldrig været Politikens hensigt med genoptrykningen af Karikaturtegningen at krænke muslimer i Danmark eller andre steder.

Imidlertid anerkender og beklager Politiken, at vores genoptrykning af Karikaturtegningen af Profeten Muhammed har krænket muslimer i Danmark og i andre lande rundt om i verden.

Vi undskylder over for alle, der er blevet krænket af vores beslutning om at genoptrykke Karikaturtegningen.

Se hele artiklen her……. http://politiken.dk/debat/fakta/article910921.ece

 Morgenavisen Jyllands Posten bragte den 30. januar 2006 en længere tekst om Muhammed tegningerne, hvorfra jeg citerer:

Jyllands-Posten undskylder “uafviseligt” at have krænket mange muslimer med sine tegninger af profeten Muhammed    ………….

og senere i artiklen:

…….   De 12 tegninger var efter vores opfattelse sobre og var ikke tænkt som krænkende. De var ikke i strid med dansk lovgivning, men har uafviseligt krænket mange muslimer, hvilket vi skal undskylde.

Læs artiklen i sin helhed på http://jp.dk/indland/article179721.ece

Og så er det jeg stiller mig selv det alt afgørende spørgsmål, hvad er forskellen på en undskyldning fra 2006 i Morgenavisen Jyllands Posten  eller den fra Politiken i 2010 ?

Jeg indrømmer, der mange ord om ytringsfrihed og pressefrihed i MJP artikel fra den 30. januar 2006, men er en undskyldning skrevet sort på hvidt ikke det samme?

Jeg er derfor enig med dem der skælder Politiken ud for den trykte undskyldning.

Det, der undrer mig er, at Politiken indgår en aftale nu og starter en debat om disse tegninger igen. Tegningerne har fortjent at dø en stille død, men det er bare min personlige holdning til dem, Jeg går ikke ind for at krænke andre i deres tro, for at skabe øget omsætning til et dagblad med vigende omsætning eller en tegner på avisen.

Tegningerne tjener kun provokationens formål og det tager jeg fuldt og helt afstand fra !!! 

Dansk Folkeparti lægger tegningen på deres hjemmeside, det kan jeg forstå, for det er partiets mærkesag! Jeg tager absolut afstand fra den publicering!

(Onde tunger kunne sige, at det er deres eksistensberettigelse på den sorte højrefløj i dansk politik, derfor publicerer Dansk Folkeparti den og høster endnu flere stemmer fra bekymrede danskere, det er usmageligt, men ikke overraskende!)

Se tegningen og Pia’s forudseelige retorik her…….. http://www.danskfolkeparti.dk/

Share This Post