Endnu en Venstre løgn om kontanthjælp…….

Venstre tryller med kontanthjælpen eller sagt lige ud så er Venstres kampagne i morgen bygget på en løgn, desværre. Venstres topledelse med Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg har ingen moral, når de kører en kampagne, der hviler på en løgn.
Image5
Har jeg ikke forklaret Venstres politiske spin og løgn om kontanthjælp godt nok, så er der en video, der forklarer det godt her….
Offentliggjort den 24/02/2015
Har du undret dig over, hvordan Blå Blok er nået frem til, at “Kontanthjælpsmodtagere får mere, end hver tredje lønmodtager tjener” (finans.dk 22.02.15) ?
Share This Post

Venstres omvendte løftebrud……….. eller uhæderligt politisk spin!

VK(O) Regeringen barslede i 2008 med deres vision af Danmarks fremtidige transport politik.

BÆREDYGTIG TRANSPORT – BEDRE INFRASTRUKTUR.  Hent den her. En hæderlig beskrivelse på det tidspunkt.

Jeg citerer herfra: (Side 8 – venstre kolonne)

VK(O) Regeringen vil foreslå en indsats, der målrettet kan påvirke adfærden i den individuelle vejtrafik. Det skal gøres billigere at købe en bil, men til gengæld dyrere at bruge den.

Og både danske og udenlandske lastbiler skal betale for deres slid på vejene. Regeringen vil fremsætte lovforslag i folketings­ samlingen 2009-10 med henblik på at indføre en grøn kørselsafgift, der skal omfatte lastbiler allerede fra 2011 og personbiler fra 2015, idet indførelsen for personbiler kan ske over en årrække”.

Senere vedtog VK(O) -regeringen med “Forårspakke 2.0″ (side 28) indførelsen af afgiften på lastbiler, hvor den skulle være en del af finansiering til blandt andet skattelettelser. Man forventede lastbilafgiften skulle indbringe omkring 2 mia. hvert år. I forbindelse med finanslovs aftalen for 2012, aftalte den nuværende regering at man videreførte afgiften og at den nu skulle indbringe i omegnen af 2,7 mia. kr. Den nuværende regering ville altså blot forhøje afgiften, mens det uden nogen som helst tvivl var VK(O) -regeringen der opfandt afgiften.

Senere i VK(O) – Regeringens visioner hedder det: (Side 8 – midterkolonnen)

De centrale elementer i indretningen af en grøn kørselsafgift skal være:
Trængsel:
Ved at lade kørselsafgiften variere i forhold til tid og sted vil det være muligt at reducere trængslen i myldretiden og på de mest belastede vejstrækninger.

Det vil ikke mindst få effekt i de største byer, hvor kørselsafgifter vil mindske støj og luftforurening. Samtidig skal det være billigere at køre på steder, hvor der er plads på vejene“.

Hvad gjorde Venstre efter de var kommet i opposition, så?

Sofie Løhde (V) startede sammen med andre toneangivende borgerlige medlemmer af Folketinget en kampagne mod den nuværende regerings forslag om betalingsring (Trængselsafgift) i København (Kørselsafgift i VK(O) sprog). Kampagnen toppede med en effektiv Facebook side, anført Venstres Sofie Løhde med en særdeles effektiv kampagne tordnede mod den mod betalingsringen, ivrigt og ukritisk støttet af TV2, TV2 News og de borgerlige aviser anført af BT (Venstres trofaste talerør).

Venstre tordnede mod betalingsringen, som regeringen reelt havde overtaget fra netop Venstre og VK(O) – Regeringens eget forslag  BÆREDYGTIG TRANSPORT – BEDRE INFRASTRUKTUR.

En fuldstændig absurd forestilling fra Partiet Venstres side, der havde det formål at skabe vanskeligheder for den nye regering, der på tidspunkt var hårdt presset af EU-formandskabet. Venstre er dermed årsag til trængslen fortsætter mange år fremover i København og de større danske byer. Husk på det, når I sidder i lange trafikkøer……….

Det var politisk spin i sin værste form og det havde kun et mål, nemlig at fjerne troværdigheden for den nye regering. Denne kampagne blev fulgt op af Venstres folketingsmedlemmer der i SSFR – Regeringens første år råbte “løftebrud” i Folketinget ved stort set alle møder i Folketinget.

I regeringens andet leveår blev Venstres nye strategi til “BYRDESTOP” og en profilering af Venstre som erhvervslivets beskytter i Folketinget. Venstre står nu for oprettelse af nye danske arbejdspladser finansieret ved nedsættelsen af selskabsskatten og “erhvervsfremmende foranstaltninger“.  Venstreformanden gør et stort nummer ud af virksomhedsbesøg og for at blive fotograferet med de rigtige, succes rige, erhvervsledere, for at skabe et statsmands image.

Ikke et ord om VK(O) Regeringen “sad på hænderne”, da Danmark i hans regeringstid på få år mistede tæt  ved 180.000 danske arbejdspladser til udlandet.

Er du forvirret, for det er jeg!

Men det er jeg så alligevel ikke…..

For Venstres mål har været siden Lars Løkke mistede statsministerposten, udelukkende at bringe den tidligere statsminister tilbage i statsministerkontoret. Om det så skal skade udviklingen af dansk politik og dermed skade Folketingets lovgivningsarbejde til gavn for det danske samfund, det bekymrer ikke Venstre!

Men Venstres næstformand Kristian Jensen topper med gennemskuelig politisk spin på Twitter.

Kristian Jensen (V) spin på højeste plan, men let gennemskuelig....

Kristian Jensen (V) spin på højeste plan, men let gennemskuelig….

I 2008 var det VK(O) og dermed også det regeringsbærende parti Venstres politik at indføre en afgift på lastbiler! Om Kristian Jensen har en dårlig hukommelse eller ikke vil stå ved Venstres politik, det må Kristian Jensen forklare os.

Men det står fast, at han og Venstre bedriver uhæderligt politisk spin og dermed prøver at tørre deres egen lastbil afgift af på regeringen. Det  er utroværdigt Kristian Jensen!

Det “erhvervsvenlige” parti Venstre stod for fedtafgiften, Iværksætterafgiften, lønsumsafgiften, medieafgiften, Noxafgiften, bare for at nævne nogle få af de 287 skatter og afgifter Venstre har påført danskerne og erhvervslivet, for at få råd til skattelettelser til de bedst aflagte danskere, som for eksempel den administrerende direktør i Danske Bank, samt direktører i andre store danske virksomheder, der har fået 485.000 kroner og mere i gave fra Venstre, selvom de har en års indkomst på 10 mill. kroner eller mere!

Fælles for disse skatter har været Venstre indførte dem og forsøgte via politisk spin at give den nuværende regering ansvaret for dem.

 

Share This Post

Martin Henriksen og Dansk Folkeparti misbruger spørgetiden i Folketinget.

Jeg har i lang tid ment oppositionen har misbrugt spørgetiden i Folketinget og spildt ministrenes tid på en urimelig måde.

Det er især Dansk Folkeparti, der har ført an i den destruktive spørgelyst, som jeg tit har ment henhører til drilleri, tidsspilde og en manglende forståelses af sin oppositionsrolle. Men Partiet Venstre ligger ikke langt efter Dansk Folkeparti i den deciplin.

Via Steffen Elias Nielsen på Facebook har jeg fundet et grelt eksempel på Dansk Folkepartis destruktive spørgelyst i Folketinget.

Et godt kontant svar på Martin Henriksens politiske drilleri eller behov for at markere sig i Folketinget.
Et godt kontant svar på Martin Henriksens politiske drilleri eller behov for at markere sig i Folketinget.

Hvornår indgår Dansk Folkeparti og hr. Martin Henriksen sig i Folketingets lovgivende arbejde. Det tror jeg partiets vælgerkorps vil værdsætte, for de kan ikke bruge disse politiske drillerier til noget.

 

 

Share This Post

Vær på vagt overfor Lars Løkkes talmagi……

“Vær på vagt når Venstre siger “Vi har aldrig brugt så mange penge på X som vi gør i dag” eller ” Vi bruger flere penge på X end under Nyrups regering”.

X værende et område for offentlig investering som forskning, uddannelse, sundhedssektoren osv.

Det er typisk et resultat af kreativ bogføring.

For eksempel er forskningscenter Foulum blevet en del af Aarhus Universitet under den her regering.

Det vil sige,  at Venstre uden at lyve kan sige “Vi har aldrig brugt så mange penge på universiteterne“.

Ingen af de penge går så bare til mere personale eller bedre undervisning.

De er bare begyndt at kalde flere ting for “universiteter”” og de fortæller ikke Foulum er nedlagt som selvstændig virksomhed og optræder som de flere penge Aarhus Universitet har “fået”.

Det kalder man bevidst politisk manipulation…………….

Ide og forlæg : Steffen Elias Nielsen, Facebook.

Share This Post

Tilfældet Birthe Rønn Hornbech…………

Det er trist at se en tidligere respekteret politiker i den grad er i færd med at ødelægge sin politiske karriere, som tilfældet er med Birthe Rønn Hornbech.

En stor politisk karriere ligger i grus..........

En stor politisk karriere ligger i grus..........

Thomas Larsen, skriver på Berlingske.dk: “De fleste har glemt det i dag, men Birthe Rønn Hornbech var for få år siden en af de mest populære og respekterede politikere i kongeriget. Set i tilbageblikket skulle hun have lyttet til sig selv og sagt nej, da Anders Fogh Rasmussen overtalte hende til at blive minister. Han havde forsøgt at gøre hende til minister tidligere, og da sagde hun nej – måske fordi hun inderst inde var klar over, at hun ikke var god i den rolle“.

Jeg kender hende fra Køgekredsen, som en dygtig politiker, så jeg har haft det særdeles svært med at se hendes facon i hendes ministerembede, som hun har forvaltet det i den seneste tid.

Gå dog af som minister Birthe inden du bliver smidt ud af din regeringschef, det kan snart blive forsent at redde din politiske karriere!

Men underholdsningsværdien er stor og det belaster en i forvejen hårdt trængt statsminister, men det moralske og etiske i sin ministergerrning, det har Birthe Rønn Hornbech forlængst ovverskredet med lukningen af sin mikrofon i udvalget, hvor hun som ansvarlig minister var indkaldt til samråd.

Det er en hån mod folkestyret, som du – Birthe Rønn Hornbech – har værdsat – før du blev minister!

Share This Post