En hilsen til 3 F’s kongres

Forbundet holder kongres i disse dage i Aalborg og formanden Poul Erik Skov Christensen toner rødt!

Fagligt Fælles Forbund – i daglig tale 3F – er Danmarks største fagforbund med 319.929 medlemmer heraf 104.297 kvinder – det svarer til 33 %, ved årsskiftet 2009/2010.  Der er 10,7 % af medlemmerne der har anden etnisk oprindelse end dansk.

Retteligt burde det hedde 4F, når TIB (Tømrerne m.fl.) er optaget i den sidste kongress periode.

Det er derfor spændende om de to tal giver større indflydelse på fagforbundet i den kommende periode? Jeg tror det næppe, for fagforbundet er stort, der er mange magtstrukturer der skal plejes, så jeg tror ikke formanden kan se sin organisation tage et kvantespring fremad på denne kongres på kønsfordelingen og repræsentationen af indvandrere på tillidsposter i den øverste ledelse.

Der er et svagt fald i ledigheden for medlemmerne i 3F på 0,6% fra 2009 til 2010. Hvor mange der så er i aktivering og andet det ser jeg ikke i tallet.

Det er ikke uvæsenligt hvad formanden for Danmarks største fagforbund mener, så derfor er det spændende om der virkelig kommer noget nyt på banen fra Aalborg Congress Center?

Forbundsformanden omtalte de udfordringer, som fagbevægelsen står ansigt til ansigt med: 
Han pegede mod korsvejen i dansk politik. Valget mellem regeringens rute, der går ad skattelettelser og besparelser. Og S og SF’s vej med investeringer vækst og mere arbejde.

Blandt andet tilbagegang i medlemstal, gule konkurrenter og globaliseringen. Men den største trussel. Den blev skåret ud i politisk pap:

– Den mest umiddelbare, håndgribelige og konkrete trussel mod fagbevægelsens fremtid. Det er fire år mere med Lars Løkke Rasmussen. Vi får en regering med Pia Kjærsgaards hjertevarme og tolerance og Saxo Banks sociale samvittighed, lød det blandt andet.

Det vil, fastslog han, bringe 3F og resten af fagbevægelsen fra asken i ilden, hvis V og K kan fortsætte afhængigt af både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Der er sket en halvering af dagpenge, der er mangel på job og praktikpladser, der er lavere fradrag på kontingent til fagforeninger.

Fagbevægelsen skal være politisk og rød mener formanden for Danmarks største fagforening, så han har en stor opgave foran sig, for det er mange af hans medlemmer ikke. Det vil koste flere medlemmer i 3F, hvilket jeg mener er meget trist, men den borgerlige del af medlemsskaren vil søge over til de gule ved en stærkere politisk markering og profilering, så det er en uløselig opgave Poul Erik har sat sig selv og hans forbund ved åbningen af kongressen.

Der er udstedt en invitation til flere fusioner, men denne mulighed for at bevare medlemstallet er snart opbrugt, for der er ikke mange små fagforbund tilbage i Danmark.

Jeg glæder mig til at se der sker en modernisering af 3F på denne kongres. En tilbagevenden til en fagforening der er tæt på medlemmerne, hvor der er aktive tillidsrepræsentanter, der er synlige på arbejdspladsen.

En forbundsledelse, der afspejler medlemstallets fordeling på køn og etnisk oprindelse.

God kongres. 

Share This Post