Så skete det…..

Så trådte det i kraft, det forkætrede tildækningsforbud, som – hvis vi skal tale rent ud af posen – nok snarere er rettet mod muslimske kvinder i burka og niqab end mod japanske turister med åndedrætsværn for næse og mund“, skriver Information i dag.

Jeg er enig med dem, der siger, det er signal politik af værste skuffe. Et tal der rumler i min hukommelse, siger der er omkring 100 kvinder i Danmark, der bærer niqab eller burka.

I stedet for at bruge Folketingets og politikkernes tid på signalpolitik og ikke mindst efterlade den enkelte danske politimand med en urias post, som at få den forbudte klædnings del af en sagesløs muslimsk kvinde…….

Så burde man i stedet for overlade det til kommunernes opsøgende sociale arbejde, at overbevise det muslimske samfund og dets forstokkede mænd om, at det ikke er rimeligt at bære de nævnte genstande i Danmark.

Share This Post

Lønfest på direktionsgangen i Post Nord

Jeg er forarget, medens Post Nord har fyret mange medarbejdere og presset de resterende medarbejdere i løn og med merarbejde, så har man holdt fest på direktionsgangen med lønninger der langt overstiger arbejdsindsatsen.
 

Lønfest på direktionsgangen medens holdingselskabet og ejerne tømte Post Danmark for værdier.

 
Da Henrik Rättzen forlod Postnord i 2014, var det med en klækkelig lønforhøjelse. Ifølge Postnords årsrapport fra 2015 fik Henrik Rätzen 6,8 millioner kroner for fire og en halv måneds arbejde.

Postnord oplyser, at en del af beløbet bestod af en fratrædelsesbonus.

Bonussen kom på trods af, at Postdanmark i samme periode havde skilt sig af med over 2000 medarbejdere og leveret et underskud på henholdsvis 102 og 154 millioner kroner i 2013 og 2014.
Kilde: DR.

Den nye formand for Post Nord Jens Moberg forsvarer sig med man er nød til at betale de lønninger for at sammensætte det rigtige hold på direktionsgangen. På trods af den gode løn fastholdt Post Nord ikke økonomidirektøren Henrik Rattzen, så Jens Mobergs argument er noget hult.
 
Men jeg forholder mig til – er det etisk holdbart at udbetale så store lønninger, uanset om det Danske Bank, Post Nord, Vestas eller andre store firmaer.
 
De personer, der leder firmaerne er jo ikke alene om at skabe resultatet.
 
I Post Nord er det jo ikke alene formanden, bestyrelsen eller direktionen, der skaber resultatet, men det er de mange medarbejdere, der i sne, regn og kulde bringer posten ud.
 
Nu er der jo ikke meget at prale af for ledelsen, der har flyttet store midler til Sverige og givet udbytter til ejerne, der ikke var basis for.
 
Hvis det havde foregået i en privat virksomhed, så vil ledelse og ejere være i stor risko for en retssag om selskabstømning.
 

Læs artiklen på dr.dk her…. og 3F’s artikel som danner baggrund for DR’s indlæg.

Share This Post

Hvem skal nu betale efter pengekassen er tømt?

Post Nord er i alvorlig krise, transportministeren løber rundt med en større næse tildelt af Folketinget i går.

Det sidste er fortjent………

PostNords ordinære generalforsamling fandt sted den 28. april 2016. Generalforsamlingen besluttede, at der ikke udloddes udbytte til ejerne.
Kilde: http://www.postnord.com

Transport minister Ole Birk Olesen har kendt til postens økonomiske krise siden han tiltrådte i Transportministeriet for over 100 dage siden.

Men at svenskerne ikke vil deltage i rekonstruktionen af Post Nords danske datterselskab, det er uhørt.

Ejerforholdet er 60/40% i svensk favør og efter almindelig praksis må ejerne indskyde ny kapital i et skrantende firma, hvis man ikke vælger at sælge det, eller lade det gå konkurs.

Det undrer mig at Post Danmark på få år har sat sin egenkapital til, ydermere der der solgt postbygninger for milliarder, alle posthuse er nedlagt og omdannet til postbutikker i samdrift med eksterne leverandører, medarbejderstyrken er nedskåret fra 18.049 i 2009 til cirka 10.000 i 2016. Der er bebudet fyring af yderligere 4.000 medarbejdere inden for kort tid.

Lørdagsomdeling er afskaffet, dertil er der reelt kun omdeling 2 dage om ugen, der er gennemført store takstforhøjelser, et eksempel A-Brev (endagsomdeling) er forhøjet fra 8,00 kroner til 27,00 kroner.

Jeg undrer mig over, hvordan Post Danmark er kommet i økonomisk uføre, på trods af en aktiv indsats for at drive virksomheden fornuftigt.

Det viser sig den svenske direktion har tømt pengekassen i Post Danmark, siden fusionen i 2009.

Fra 2009 til og med 2016 har Post Danmark sendt i alt 4,6 milliarder kroner til Post Nords hovedsæde i Stockholm, mens der er sendt omkring 954 millioner udbyttekroner fra Sverige til den danske stat.
Kilde: Nyhederne.TV2.dk.

En ekstraordinær udlodning – 1,4 milliard kroner kom fra salget af Post Danmarks aktier i belgiske La Poste.

Isoleret set kan man godt udbetale udbytte, selv om man kører med underskud. Men hvis selskabet går konkurs, bliver det relevant, hvad der er blevet udbetalt af udbytte de seneste år. Hvis de udbyttebetalinger ikke har været ansvarlige, kan der blive tale om et betalingskrav til selskabet og til ledelsen, siger Søren Friis Hansen til DR.DK.

Post Danmark ville være en solvent virksomhed med råd til den danske omstilling, hvis der ikke havde været en tyv om natten og taget virksomhedens pengekasse.

Kommer denne tyv tilbage, når den svenske digitalisering er fuldt gennemført?

Den svenske regering har netop besluttet brevveksling mellem staten, offentlige virksomheder og den svenske borger skal foregå digitalt.

Post Nords svenske afdeling har besluttet en takstforhøjelse, men det har Post Danmark gennemført flere gange i Danmark. Men er det nok?

De geografiske er meget anderledes i Sverige end i Danmark og når den svenske brevmængde om få år når den danske, så er der brug for helt andre og større beløb til understøtning af den svenske postomdeling.

Skal de penge så hentes i Danmark?

Og hvorfor har den daværende danske regering ved fusionen ikke sikret sig mod det svenske tyveri ved højlys dag?

Svenskerne skal aflevere det udbetalte udbytte fratrukket et almindeligt 60/40 udbytte til det danske datterselskab, så Post Nord Danmarks økonomiske krise løst!

Share This Post

Nyt postforlig.

Post Danmark i problemer

Danskerne sender stadigt færre breve. Alene sidste år faldt brevmængden 16 procent, ifølge 2015-regnskabet fra PostNord, som ejer Post Danmark. Det betød, at Post Danmark fik et underskud på næsten 300 millioner sidste år.

En almindelig familie i Danmark sender i gennemsnit færre end fire A-breve om året.

På grund af de faldende brevmængder besluttede Post Danmark sidste år at hæve prisen på et A-brev fra 10 kroner til 19 kroner. Prisstigningen trådte i kraft 1. januar 2016. Dengang skrev jeg på Facebook, at det betød afskaffelse af A-brevet, men det gik åbenbart ikke hurtigt nok for det skrantende Post Danmark, så nu får virksomheden politisk hjælp til det.

Det danske postvæsen blev grundlagt i 1624 af Christian IV.  Og på postmuseet i København skal man helt tilbage til 1650 for at finde et postvæsen, der var fem dage om at sende et brev fra den ene ende af Danmark til den anden.

A-brev afskaffes og B-brev leveres på 5 dage.

Der er ikke meget tilbage af den stolte virksomhed jeg var ansat i år 2009. Det er gået ned af bakke siden, så jeg er ked af jeg stoppede dengang frown-humørikon

Der er under 4 posthuse tilbage i Danmark. Vi skal hente posten ved nærmeste kommunevej. Pakker skal afhentes i den nærmeste Super Brugs, som ligger 7 kilometer væk fra min bopæl.

Postens bygninger sælges for at pynte på postens regnskab.
Det er i sandhed en dødskamp den stolte virksomhed er inde i.

Politikkerne burde erkende, at det fremover ikke muligt at drive en postvirksomhed med omdeling til HELE landet uden de bidrager med statsmidler.

Eller skal “udkants Danmark” ikke have postomdeling ved næste aftale med med posten, for det er en udvikling der fortsætter.

Den netop indgåede aftale rækker så langt som ” at tisse i bukserne, det varmer en kort overgang, men så bliver det rigtig koldt“.

 

Share This Post

Det ærlige postvæsen – “The Zealand Post Office”.

EPN.dk skriver i dag:

Den elektroniske æra i form af online kommunikation og opkrævning over internettet, har fået sat en stopper for brevomdelingen. Betaling af fakturer og andre regninger over nettet, lever i bedste velgående, så godt at regeringen i New Zealand har valgt, at ændre på aftalen med landets postvæsen, The Zealand Post Office. Aftalen ventes, at træde i kraft juni 2015, der betyder, at de fleste borge i New Zealand kun vil få omdelt post tre gange om ugen.

Det er primært byområderne, som bliver berørt. Landdistrikterne vil få deres postlevering indskrænkes med en dag til fem dage om ugen, da de har større tendens til stole på, de fysiske postomdelere“.

Regeringen i New Zealand og landets postvæsen, “The Zealand Post Office” er ærligere end det danske postvæsen og det danske folketing, for i Danmark får danske borgere maksimalt post 2 gange om ugen, med mindre borgeren holder Information, Kristeligt Dagblad eller andre postomdelte dagblade.

Det er en udvikling der er fremmet af en aktiv portopolitik, hvor portoen i dag udgør 8,00 kroner for et brev under 50 gram. Det stiger forøvrigt igen. Den elektroniske æra har selvfølgelig også skubbet til udviklingen hen mod 2 dages omdelingen, som er en realitet for mig…………..

Forleden dag skulle jeg sende et brev, men jeg kunne ikke finde posthuset………

Jeg kørte rundt i Gørlev på Vestsjælland, der ligger 12 kilometer syd for Kalundborg…… hvor der forøvrigt heller ligger et “Postkontor”, uden at finde andet end en postkasse……….. der ikke dur, hvis man IKKE har et frimærke….

Jo, det kongelige danske postvæsen gør det ikke nemt at sende et “snail mail” brev til dyr fragt af 8 kroner.

Efterfølgende har jeg via Google fundet et postindleveringssted i Gørlev, det meget anonymt i den lokale legetøjsbutik, det er ikke lige det sted en 64 årig mand kommer mest 😉

Og nu har jeg tillige fået en APP’S “Mobilporto” til min iPhone4S, så nu kan jeg sende et brev fra den lokale postkasse, der forøvrigt IKKE bliver tømt om lørdagen!

Private må fra udgangen af 2013 undvære A-post om mandagen. Samtidig vil B-post blive omdelt over fire dage i stedet for de nuværende tre. Så mit A-brev bliver 4 dage gammelt, når det lægges i postkassen fredag/lørdag!

Post Danmark sætter nu portoen i vejret 1. januar 2014. Frimærket på et A-brev stiger med en krone – eller 12,5 pct. – til 9 kroner. På ti år er prisen fordoblet.

Post Danmark selv hjælper gevaldigt med til at afskaffe sig selv og de mange arbejdspladser for ufaglærte i omdelingen, for det ender med man selv skal hente sin post!

På pakkeområdet er Post Danmark godt i gang med pakkeautomater i butikscentre og på gaden, hvor modtageren selv kan hente pakken. Koden til pakkerummet sendes via sms.

I New Zealand kan man også hente sine forsendelser selv…….

afhentning

….. som man også kan i Danmark……

Der er sket meget i Post Danmark, siden 1. september 2009, hvor jeg stoppede som medarbejder i virksomheden…… Desværre afvikler virksomheden kun….. og der bliver derved også på den kant færre arbejdspladser for ufaglærte……. husk det unge mennesker.

Share This Post