Er Anders på vej mod ny toppost?

Anders Fogh Rasmussen er ifølge websitet euractiv.com kandidat til posten som EU-præsident, når belgieren Herman Van Rompuys anden og sidste valgperiode udløber i november 2014.

Skiftet passer med, at Fogh Rasmussen i 2014 er nødt til at stoppe som NATOs generalsekretær, da Foght tiltrådte i 2009 og posten kan maksimalt bestrides af en person i fem år.

Ifølge euractiv.com, der primært levere nyheder om EU-politik, er Anders Fogh Rasmussen også interesseret i alternativt at kandidere til posten som EU’s udenrigspolitiske chef, der i dag besættes af Catherine Ashton fra Storbritannien. Hendes mandat udløber samtidig med van Rompoys.

Sidste nyt!

I DR 1 udsendelsen i aften 12. november 2012 “Sikken en fest vi har haft” er Anders Fogh Rasmussen indirekte gjort ansvarlig for pantebrevskarruseller, det skyldes han sammen med Claus Hjort Frederiksen liberaliserede bank og Realkredit sektoren under sin regeringsperiode.

Disse pantebrevskarruseller pustede ejendomsværdierne op via fiktive handler mellem venner, som kostede mange milliarder i tab for banker, der lånte ukristisk ud til disse pantebrevshajer. Bankerne gik senere konkurs.

Fakta om Anders Fogh Rasmussen. (Hvis du har glemt ham)

 

Anders Fogh Rasmussen (født 26. januar 1953) er en dansk politiker, der siden 1. august 2009 har været NATO’s generalsekretær.

Fogh Rasmussen var formand for Venstre fra 1998 til 17. maj 2009 og var fra 27. november 2001 til 5. april 2009 Danmarks statsminister. Han var den længstsiddende statsminister fra Venstre og den eneste, der har siddet i tre på hinanden følgende valgperioder.

Anders Fogh Rasmussen er Storkors af Dannebrogordenen, har modtaget Fortjenstmedaljen i guld og er placeret i rangfølgens 2. klasse nr. 1. Som statsminister var han placeret i 1. klasse nr. 4.

Anders Fogh Rasmussen blev i sine unge år i Venstres Ungdom ofte kaldt “Røde Anders”, fordi han blev anset for at være venstreorienteret og gå ind for økonomisk demokrati.

Øgenavnet kastede han dog af sig, da han lod sig inspirere af den liberale filosof Robert Nozick i bogen Fra socialstat til minimalstat (1993). De politiske iagttagere er enige om, at Fogh siden 1993 igen er gået mod midten.

Den 4. april 2009 blev Fogh Rasmussen udpeget til generalsekretær for NATO. Dagen efter trådte han tilbage som statsminister. Han tiltrådte som generalsekretær 1. august 2009 og indtog dermed en stilling, der er den højeste opnået af en dansk politiker.

Share This Post

Brevtaksterne stiger ikke i 2013….

Det er den glædelig nyhed jeg fandt på Post Danmarks webside i dag.

Men den gode gamle virksomhed har taget sig så rigeligt betalt i perioden fra år 2010 til år 2012.

Posttakster år 2010

Posttakster år 2010

I år 2011 ændrede Post Danmark reglerne for B-breve så de kunne lægges i postkasserne af private afsendere, men samtidigt fik portoen et ordentligt prishop.

Posttakster år 2011.

Posttakster år 2011.

Post Danmark har valgt ikke at sætte taksterne for A-Breve og B-breve op i år 2013, så denne taksttabel er gældende for år 2013.

Posttakster for år 2012.

Posttakster for år 2012.

 

Jeg har sammenlignet posttaksterne med den almindelige prisudvikling i Danmark.

Prisstigninger år 2010 til 2012 i procent.

Prisstigninger år 2010 til 2012 i procent.

Meningen med de drastiske prisstigninger har været at presse brevene over i 3-4 dages befordring i stedet for 1 dags befordring, det viser prisstigningerne klart. Det giver Post Danmark en reel mulighed for kun at besøge din husstand 2/3 gange om ugen ved en detailstyring af post med B-Brevene og de adresseløse forsendelser.

Til sammenligning har prisudviklingen i forbrugerindekset været 123,2 (1.9.2010) til 129,5 (1.9.2012).
Transportsektorens indeks har været 107,5 (1.9.2010) til 113,9 (1.9.2012).
Post og kurer tjenesters  indeks har været 106,4 (1.9.2010) til 109,0 (1.9.2012).
Kilde: Danmarks Statistik

 

Share This Post

Post Danmark distribuerer velfærdsteknologi.

Post Danmark har nye varer på hylderne:

Effektiv og sikker logistik er afgørende for en succesfuld og tryg udbredelse af velfærdsteknologi

I tæt samarbejde med udvalgte IT-leverandører, kommuner og regioner har vi udviklet en samlet serviceløsning, der sikrer en problemfri og tryg implementering af velfærdsteknologi til behandling og pleje af borgere i eget hjem. Vi løser alle de logistiske opgaver – fra ordremodtagelse og lagerhåndtering – til levering, opsætning og returnering.

Post Danmarks erfaring og engagement førte til et samlet løsningsforslag, som betød at vi valgte Post Danmark til logistikleverandør, hvor særligt opsætning af velfærdsteknologi i patienternes private hjem var en vigtig del af opgaven
Udviklingskonsulent, Herlev Hospital

Share This Post

Postfrit samfund?

Det kan være, at det ikke længere er en selvfølge, at et brev når frem til modtageren, dagen efter at man har sendt det. Det normale skal måske være, at der går tre dage. Det kan også være, man skal vænne sig til, at der ikke kommer breve ud om mandagen,” siger transportminister Lars Barfoed med henvisning til, at jo flere breve der kan samles, når postbudet skal ud på ruten, jo mere rentabel bliver virksomheden.

Venstres ordfører gør sig til talsmand for portoen skal stige. Andre ordførere henholder sig undersøgelse af postmængde og økonomi i postfrie dage og andre går den modsatte vej, så nu er der risko for der går politik i posten!

Som tidligere ansat i posten så har jeg rigtig dårlige erfaringer med, når der går politik i posten. Det kommer der sjældent noget godt ud af 🙂

Posten blev privatiseret, postmarkedet liberaliseret, posten kom på aktier, der kom konkurrenter på markedet og posten fik en dom mod sig, fordi man brugte monopolkroner til at udkonkurrere husmødre og børn i omdeling af reklamer!

Og nu er der ren jammer i transportministeriet og hos de borgerlige politiske partier om postens fremtid!

Er det den borgerlige kongstanke endeligt om, at når der bare privatiseres så bliver alt godt?

Vi står nu ved en skillevej, skal posten være et serviceorgan eller en pengemaskine?

Posten har gennem tiden siden starten i 1624 haft sine opgangs- og nedgangstider, hvor de politiske magthavere har tjent på posten eller sat penge til der, alt efter politisk styring og samfundskonjukturer!

Vi kommer ind i en periode hvor postforretningen vil være meget anstrengt. Nu er det politikkernes valg – skal det være en udvikling af posten – eller en afvikling af den?

Forretningskonceptet kunne indeholde nye forretningsområder, hvilket man i mange år har forsøgt, blandt andet med madudbringning, budservice og intern postfordeling i private eller offentlige virksomheder, bare for at nævne nogle få eksempler.

Men i de fleste tilfælde, hvor man i posten forsøgte udvikling af nye forretningskoncepter, så stod de borgerlige politikkere i kø for at skyde dem ned for at beskytte det private erhvervsliv!

For mig lyder det som transportministeren og Venstres ordfører (Med sin portoforhøjelse) har valgt afviklingsmodellen for posten!

Man ender med en løsning der indeholder en kombination af portoforhøjelser og serviceforringelser. Det giver igen færre breve.

Ingen post på mandage og opsamling af post over 2 dage, hvor kunden så kan være heldig at få sit brev, når postbuddet kommer forbi med reklamerne, hvilket allerede sker i stor udstrækning i dag med forskellige rabatordninger med B-breve og C-breve!

Det vil hurtigt vise sig, at det er der heller ikke økonomi i og så bliver der flere postfrie dage for den enkelte forbruger og virksomhed.

Hvor er jeg dog glad for jeg slap af med mine aktier i posten i tide  🙂 🙂 🙂

Share This Post

Så kom dagen :-)

I dag skete det…….
mit afskedsbrev kom ind af døren.

Afskedsbrevet fra Post Danmark
 

Jeg har ventet på det og glædet mig til det siden jeg sagde op den 31. maj 2009, så i modsætning til mange andre danskere i denne tid, så er det en glæde for mig at gå fra posten. De snart 100.000 danskere, der har fået afskedsbrevet uansøgt, ser ikke med samme glæde på det, som jeg.

Jeg kom på arbejdsmarkedet, som 15 årig, i lære som kok på Gundestrup Færgekro den 1. april 2009.

Blev soldat i 1969 i Søværnet, sejlede med Inspektionskibet Hvidbjørnen i indre danske farvande, Nordsøen og til Bergen. Desværre kom jeg ikke med til Grønland, da tjenestetiden blev nedsat fra 14 til 12 måneder! I stedet kom jeg til Langelands Fortet, hvilket jeg opfattede som en “røvtur”.

Ansættelse fulgte i Post&Telegrafvæsenet hos postmester K.A. Jespersen i Roskilde den 2. november 1970, med en ansættelsesprøve der indeholdt et diktat – tavshedsløftet – og skriftlig regning, så der var der rene linier 🙂

I de godt 39 år jeg har været i posten – det er lang tid………………..
har jeg været omkring på tjenestederne og deltaget i fagligt arbejde, møder og adskillige projekter.

Jeg har været på Roskilde Postkontor, Gevninge Brevsamlingssted, Lejre Postekspedition, Roskilde Øst Posthus, Varde Postkontor, Esbjerg Nord og Esbjerg V. Postkontor. Alle steder har jeg været glad for at være og husker med glæde tilbage på arbejdet og kollegerne.

Det er blevet til fagligt arbejde i Dansk Postforbund, hvor jeg har deltaget i mange projekter rundt om i Damnmark – Post Danmark er en stor arbejdsplads – og mit tillidsmandsarbejde dækkede Roskilde Postområde. Det medførte deltagelse i mange møder internt i postområdet og deltagelse delegeretmøder og kongresser i fagforeningen.

Omdelingsudvalget og resultatlønsudvalget, samt “Projekt Distribution 98”, hvor jeg deltog i arbejdet på rigtig mange postkontorer rundt om i Danmark, som faglig repræsentant for Dansk Postforbund. Det blev også til et underviserjob på Post&Telegrafskolen i Samarbejd Kursus!

LO arbejde i Roskilde og Roskilde Amt, samt politisk arbejde i Lejre Kredsen og Bramsnæs Kommune for Socialdemokratiet er der også blevet tid til.

Det har været et rigtigt spændende arbejdsliv, som ikke er de fleste forundt i posten.

Det er derfor med god samvittig jeg nu går på efterløn, men det bliver som tidligere antydet i grafikken ikke som “FED OG FÆRDIG”, men derimod har jeg en hel del private projekter på bedding.  Følg med på bloggen i den kommende tid, så åbenbares de!

Der bliver tid til konditionstræning i Ansager-Skovlund Hallen med opstart primo september 2009 og mine cykelture starter op efter ferien   –   ja jeg har ferie nu  –   Ivar Pjevs skal luftes mange gange om dagen og de fleste gange i 20 minutter  ellers er han ikke tilfreds:-)  Jeg kan nu afsløre den er opkaldt efter min tidligere områdedirektør i Postområde Syd- og Sønderjylland 😉

Så det bliver et spændende liv, der nu begynder den 31. august 2009, hvor jeg går på efterløn.


[adrotate group=”1″]


Share This Post