Den er gal med arbejdsmiljøet i posten.

Postfolk får oftere end andre skader, stress og sygdomme på grund af arbejdet, og de stoler mindre på chefen. Det viser flere undersøgelser om arbejdsmiljø.

Foto: Post Danmarks Fotoarkiv/Lars Schmidt

Foto: Post Danmarks Fotoarkiv/Lars Schmidt

Hvorfor ligger postbranchen nummer sjok, når det gælder arbejdsmiljø? Krise og fyringer får ofte skylden, men er det hele sandheden? Avisen.dk beskriver i en række artikler arbejdsmiljøet i Københavns Postcenter. Det sker på baggrund af interviews med mere end 25 nuværende og tidligere ansatte, tillidsfolk og mellemledere i postcenteret.

Seks ud af ti postfolk har smerter i arme og håndled, sygefraværet er næsten dobbelt så højt som gennemsnitsdanskerens og så har massefyringer ramt så hårdt, at næsten en sjettedel af den samlede styrke er skåret væk, skriver Avisen.dk i dag.

Det er blevet hårdere for postfolk. Postmængderne falder, og folk er bange for at blive fyret,” siger Henrik Lund, faglig sekretær ved 3F København.

Hos 3F København oplever man, at selvom medarbejderantallet er faldet med flere hundrede i Københavns Postcenter, får de stadig samme antal henvendelser om rygskader som tidligere.

Der er en årsag til de nye forhold i Post Danmark, men det burde ikke være en undskyldning for dårligere arbejdsmiljø!

Mængden af breve har således været stærkt faldende i de seneste år, hvilket har sat finansieringen af befordringspligten under pres.

Postmængderne er således faldet med en tredjedel siden 2000 og hele 10 procent årligt i de seneste to år, efterhånden som det traditionelle brev erstattes af elektroniske kommunikationsformer som e-mails, e-boks og sms. Et andet produkt, giroindbetalingerne, der tidligere var en kerneydelse på posthusene, er i meget stort omfang blevet erstattet af brug af andre betalingssystemer f.eks. PBS og af homebanking.

Postmarkedet forventes også i årene fremover at være kendetegnet ved faldende brevmængder. Aftalen om sikring af befordringspligten i et liberaliseret marked leverer et væsentligt bidrag til, at den landsdækkende befordringspligt også fremover kan løftes i et faldende brevmarked.

Indeks over udviklingen i brevmængder og girokort hos Post Danmark (1999=100).

Figur over udviklingen i brevmægder og girokort hos Post Danmark.

Kilde: Post Danmark.

Denne graf viser årsagen til Post Danmark i dag ikke har posthuse i alle Danmarks kommuner. Det er fordi kerneydelse Giro indbetalinger stort set er væk i dag. Det varer ikke længe inden det sidste posthus i egendrift lukkes af Post Danmark. Vi skal vende os til at gå i supermarkedet, legetøjsbutikken eller kiosken for at sende vores årlige brev.

Regeringen og Folketinget må erkende de faktiske forhold på brevmarkedet og vælge mellem en 6 dages postomdeling (Med statstilskud) eller et mindre antal ugentlige omdelings dage (uden statstilskud).

I virkeligheden har vi i dag 2 omdelings dage i ugen, fordi der omdeles reklamer 2 gange i ugen til de private hustande. På disse 2 dage medtages B-brevene.

Man kunne lave en abonnementsordning for de private kunder, der har behov for flere omdelings dage eller man kunne indføre en særlig takst for de breve, der skal omdeles uden for de to omdelings dage.

Hvis Folketinget fortsat vil have 5/6 dages omdeling til virksomheder, så må der følge penge med fra staten eller etableres en abonnementsordning for de virksomheder der har behov for daglig post.

Der vil om få år blive ændret i postdistributionen i Danmark, for det er uholdbart medarbejderne i posten skal betale med yderligere forringet arbejdsmiljø med de katastrofale følger, det får.

 

Share This Post

Det ærlige postvæsen – “The Zealand Post Office”.

EPN.dk skriver i dag:

Den elektroniske æra i form af online kommunikation og opkrævning over internettet, har fået sat en stopper for brevomdelingen. Betaling af fakturer og andre regninger over nettet, lever i bedste velgående, så godt at regeringen i New Zealand har valgt, at ændre på aftalen med landets postvæsen, The Zealand Post Office. Aftalen ventes, at træde i kraft juni 2015, der betyder, at de fleste borge i New Zealand kun vil få omdelt post tre gange om ugen.

Det er primært byområderne, som bliver berørt. Landdistrikterne vil få deres postlevering indskrænkes med en dag til fem dage om ugen, da de har større tendens til stole på, de fysiske postomdelere“.

Regeringen i New Zealand og landets postvæsen, “The Zealand Post Office” er ærligere end det danske postvæsen og det danske folketing, for i Danmark får danske borgere maksimalt post 2 gange om ugen, med mindre borgeren holder Information, Kristeligt Dagblad eller andre postomdelte dagblade.

Det er en udvikling der er fremmet af en aktiv portopolitik, hvor portoen i dag udgør 8,00 kroner for et brev under 50 gram. Det stiger forøvrigt igen. Den elektroniske æra har selvfølgelig også skubbet til udviklingen hen mod 2 dages omdelingen, som er en realitet for mig…………..

Forleden dag skulle jeg sende et brev, men jeg kunne ikke finde posthuset………

Jeg kørte rundt i Gørlev på Vestsjælland, der ligger 12 kilometer syd for Kalundborg…… hvor der forøvrigt heller ligger et “Postkontor”, uden at finde andet end en postkasse……….. der ikke dur, hvis man IKKE har et frimærke….

Jo, det kongelige danske postvæsen gør det ikke nemt at sende et “snail mail” brev til dyr fragt af 8 kroner.

Efterfølgende har jeg via Google fundet et postindleveringssted i Gørlev, det meget anonymt i den lokale legetøjsbutik, det er ikke lige det sted en 64 årig mand kommer mest 😉

Og nu har jeg tillige fået en APP’S “Mobilporto” til min iPhone4S, så nu kan jeg sende et brev fra den lokale postkasse, der forøvrigt IKKE bliver tømt om lørdagen!

Private må fra udgangen af 2013 undvære A-post om mandagen. Samtidig vil B-post blive omdelt over fire dage i stedet for de nuværende tre. Så mit A-brev bliver 4 dage gammelt, når det lægges i postkassen fredag/lørdag!

Post Danmark sætter nu portoen i vejret 1. januar 2014. Frimærket på et A-brev stiger med en krone – eller 12,5 pct. – til 9 kroner. På ti år er prisen fordoblet.

Post Danmark selv hjælper gevaldigt med til at afskaffe sig selv og de mange arbejdspladser for ufaglærte i omdelingen, for det ender med man selv skal hente sin post!

På pakkeområdet er Post Danmark godt i gang med pakkeautomater i butikscentre og på gaden, hvor modtageren selv kan hente pakken. Koden til pakkerummet sendes via sms.

I New Zealand kan man også hente sine forsendelser selv…….

afhentning

….. som man også kan i Danmark……

Der er sket meget i Post Danmark, siden 1. september 2009, hvor jeg stoppede som medarbejder i virksomheden…… Desværre afvikler virksomheden kun….. og der bliver derved også på den kant færre arbejdspladser for ufaglærte……. husk det unge mennesker.

Share This Post

Det er ikke en aprilsnar!

Post Danmark hæver taksten for A-breve med 45%!

A-Breve stiger 45%

A-Breve stiger 45%

A-brevet bliver ikke lagt i graven, men vil ændre status i løbet af to-tre år. Det vil blive brugt til det lidt mere “lækre budskab på rette tidspunkt“. A-brevet får en mere særlig status, måske med retro-effekt,” siger Henrik Larsen, chef for Privatkunder, som omfatter små og mellemstore virksomheder.

Det har han måske ret i, måske ikke, men det står fast jeg nok skal forvente mine fødselsdagskort og andre private beskeder fremover kommer via min e-mails, som indtil videre er gratis at sende. Skal man sende invitation ud til en fødselsdag kan portoudgiften hurtigt løbe op i anseelige beløb.

Men Post Danmark får styret sin produktion hen mod 2 ugentlige ombæringer til private kunder og om kort tid skal vi være glad for at få post 1 gang om ugen, eller måske skal vi selv hente den på anviste steder i boligområdet om kort tid?

Share This Post

Ytringsfriheden under pres i Post Danmark A/S….

“Vi er en arbejdsplads og ikke en et forsamlingshus. Vi er her for at arbejde. Det skal ikke forstyrres af folks personlige holdninger via plakater, løbesedler eller trøjer, der kan skabe konflikter på arbejdspladsen. Derfor vil vi heller ikke have politiske valgmøder på arbejdspladsen”, siger Hans Erik Nielsen, personalechef i Post Danmark A/S, til Avisen.dk.
 
 Post Danmark A/S er ikke mere en etatsvirksomhed, men et aktieselskab under Dansk Industris faner med en statslig ejerandel på 40 %. Men at Post Danmark A/S går fra en åben arbejdsplads, hvor medarbejderne har mulighed for bruge arbejdspladsens kantine til oplysningsformål, til at være en arbejdsplads, hvor kun den borgerlige regerings og Dansk Industris synspunkter må fremmes, det mener jeg ikke Post Danmark A/S skal være eksponent for.

Et af de møder, der ikke måtte holdes, det var om efterlønnens afvikling, hvor alle politiske partier var indbudt. Det er så mere end tragisk, da Post Danmark A/S betaler medarbejdere over 60 år for deres fratrædelse, fordi der er ikke plads til dem i produktionen.

Det kan man da kalde for dobbeltmoral, både etisk og politisk!

Derfor Post Danmark A/S og Hans Erik Nielsen, så må der også i pauser samt i fritiden kunne holdes oplysningsmøder, som det har været kutyme i virksomheden tidligere.  I forhold til offentligheden, så er uniformen jo fastlagt og vil ikke udgøre et problem om politisk agitation overfor publikum.

Note:
Jeg er tidligere medarbejder i Post Danmark, fratrådt den 1. september 2009 fra Esbjerg V. Postkontor

Share This Post

Årets velgørenheds frimærke.

Årets velgørenheds frimærke er udgivet i dag.

Årets velgørenheds frimærke er udgivet i dag.

Årets velgørenhedsfrimærke 2011 handler om Gigtforeningen
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder sendte i dag fra Købmagergades posthus i København det første brev med det nye velgørenhedsfrimærke.

Modtageren er formanden for social- og sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening, borgmester Anny Winther, Rebild (V). Budskabet fra ministeren, er at landets kommuner skal bidrage positivt til samarbejdet med Gigtforeningen til gavn for gigtpatienterne.

Motivet på frimærket symboliserer, at 1 ud af 8 danskere har gigt. Gigt er en af den vestlige verdens største folkesygdomme. Alene i Danmark påvirker sygdommen omkring 700.000 menneskers livskvalitet og udfoldelsesmuligheder.

Støt Gigtforeningen med 0,50 krone.

Støt Gigtforeningen med 0,50 krone.

Overprisen på 50 øre pr. solgt frimærke går ubeskåret til Gigtforeningens arbejde. Velgørenhedsfrimærket sælges i hæfter med 12 stk. selvklæbende frimærker til 66,00 kr. + en overpris på 6,00 kr., i alt 72,00 kr.

Udover på posthuse og i postbutikker kan hæfterne også købes på http://www.postdanmark.dk/netbutik, hvor det også er muligt at købe frimærkerne i ark.

Det er helt rart at se ministeren i en afslappet situation 🙂

Share This Post