Tillykke til Sverige………

……. Rød svensk sejrherre kan ende med at føre blå politik

Det har vi set før i Danmark…..

Stefan-Löfven

Det bliver yderst vanskeligt for Sveriges kommende statsminister, Stefan Löfven fra Socialdemokraterna, at danne en slagkraftig regering, selv om valget søndag endte med sejr til den rødgrønne blok i Riksdagen.

Socialdemokraterna er fortsat det største parti i Riksdagen. Og går partiet sammen med Miljöpartiet og Vänsterpartiet, bliver de større end den hidtidige regering i Alliancen med Moderaterne, Centerpartiet, Kristdemokraterna og Folkpartiet.

Uanset hvilke partier, der ender i regering, kommer de ikke til at tage hensyn til de 12,9 procent af svenskerne, der stemte på det indvandrerkritiske parti, Sverigedemokraterna. Ingen af Riksdagens andre partier vil nemlig kendes ved partiet. Den svenske statsminister Frederik Reinfeldt foretrak at træde tilbage, selvom han kunne danne regering sammen med Sverigedemokraterne.

Vi har set over hele Europa, at det sagtens kan få den modsatte effekt, når de etablerede partier tager afstand fra et parti. Det er helt klart en mulighed, at det her yderligere vil styrke dem“, siger Lars Hovbakke Sørensen, lektor på Københavns Universitet til Jyllands Posten.

Her drager han paralleller til Danmark, hvor Poul Nyrup fra Folketingets talerstol fortalte Dansk Folkeparti: ” Stue rene, det bliver I aldrig!”.  En udtalelse som han sikkert har fortrudt mange gange.

Det endte med Dansk Folkeparti blev så stue rene, så en en VK-regering kunne bruge partiet som støtteparti gennem godt 10 år. Faktisk fastlagde partiet store dele af den borgerlige regrings politik gennem denne periode. Specielt var partiet stærkt på indvandrerpolitikken, hvor statsminister kontoret ( Både under Anders Fogh og Lars Løkke) fungerede som et ekspeditionskontor for Pia Kjærsgaard til stor skade for det danske samfund.

Ved EU valget i maj måned fik partiet godt hver fjerde danske stemme og fik 4 EU parlamentsmedlemmer, så partiet er bestemt accepteret af store dele af den danske befolkning.

Gentager Dansk Folkeparti succesen ved det kommende Folketings valg?
Det kan meget vel lykkes, hvis befolkningen accepterer valgtemaet skal være indvandringspolitikken. Her har Venstre været ude i en overbudspolitik på området i sommerperioden i et naivt håb om at vinde vælgere fra Dansk Folkeparti og dermed gøre et kommende regeringsarbejde nemmere for Venstre.

Dermed har Danmarks liberalistiske parti legitimeret Dansk Folkepartis “svinehunds politik” og vil få svært ved at få Venstres temaer gjort synlige i den kommende valgkamp.

Derfor tror jeg, det vil være et gode for Danmark og dansk politik, hvis Helle Thorning fortsætter efter et valg. Alternativet med en Venstre regering – ledet af Lars Løkke – med Dansk Folkeparti, som regeringsgrundlag, vil ende med et Danmark, der isolerer sig fra Verden i et fremmedhad tilskade for os alle.

Mit råd til den kommende svenske statsminister Stefan Löfven er i al sin enkelhed – begå ikke den samme fejl som Poul Nyrup og de danske partier på Venstrefløjen. Se over Øresund, så ser du, hvad det betyder at isolere et parti.

 

 

Share This Post

Nyrup havde ret!!!

Poul Nyrup sagde på Socialdemokratiets kongres i weekenden:
Kære Margrethe – tænk dig om – 70 mill. kroner er ikke mange penge“.

Det er prisen for at forlænge dagpengeperioden.

Nyrup havde ret! Tænk dig om Margrethe.......

Nyrup havde ret! Tænk dig om Margrethe…….

 

BT skriver i dag:
Nyrups tal var rigtige, og hans henvisning er både rigtig og relevant. Han fik sagt 70 mio. kr i stedet for 75 mio. kr, men det er en mindre ‘fejl’. Han har fuldkommen styr på tallene og problematikken, og det er helt urimeligt at udstille ham som andet”, siger Verner Sand Kirk, direktør i A-kassernes samvirke.

Han henviser til den aftale, der blev indgået mellem den tidligere regering og Dansk Folkeparti i maj 2010. Her fremgår det af en tabel, at VKO regnede med en besparelse på 75 mio kr på at ændre vilkårene for optjening og genoptjening af dagpengeretten.

Share This Post

Den bedste regering i årtier……..

……….. det er ifølge BT ikke en venstre regering, hvilket overrasker mig, da jeg kender BT’s ståsted, som pro Venstre avis!

Den bedste regering - Kilde BT

Den bedste regering - Kilde BT

 
Kickstarten af økonomien i 1993 trækker op for Nyrup-regeringen, og det, der især trækker ned for Fogh og Lars Løkke er skattestoppet, og skattelettelser som har vanskeliggjort finansieringen i fremtiden“, siger professor Bent Greve, velfærds-og arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet.
 
Der er ingen, der peger på Helle Thorning-Schmidt, når gælder upopulære økonomisk beslutninger, men det skyldes simpelthen at hun har siddet i for kort tid til, at hendes regerings økonomiske politik kan vurderes.
 
Men BT forfalder til ros af Lars Løkke sidst i artiklen. Men den er ikke underbygget med andet et citat af Venstres næsrform,and, som man ikke kan forvente undsiger BT og sin landsformand for Venstre. Så roseklubben fortsætter anført af Venstres Hoforgan – Dagbladet BT, denne gang i lettere forklædning i form af “Kejserens nye klæder” 😉
 
 
Share This Post

Venstre løber fra sit ansvar i togskandale………

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen mener det er Nyrup regeringen, der har skylden for DSB’s togskandale!

Nu har vi ikke forventet han og Venstre skulle påtage sig et ansvar for deres regeringsførelse selvom de har haft magten i over 10 år!!!

Venstre løber fra ansvaret i togskandalen.

Venstre løber fra ansvaret i togskandalen.

Der er et par detaljer som den gode hr. Lorentzen burde have øje for inden han giver regeringen Nyrup Rasmussen skylden for togskandalen.

Venstre har haft magten siden den 20. november 2001 og frem til oktober 2011. Derfor har statsminister Helle Thorning-Schmidt ret i sin påstand fra pressemødet i dag, at togskandalen er arvesølv fra Venstre.

En gennemgang af tidslinien viser klart Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen og Venstreregeringen har ansvaret for togskandalen. Døm selv……………..

 

Der mangler handlig fra Venstre regeringen i 10 år........

Der mangler handlig fra Venstre regeringen i 10 år........

Share This Post

Min 1.maj tale……

Jeg var til fødselsdag i går med mit barnebarn og kom meget sent hjem i nat, så jeg sov rigtigt længe i dag, så længe, så jeg missede 1. maj mødet i Tambourgs Have i dag klokken 12:30.

Derfor  – for ikke at svigte den politiske festdag – som 1. maj er i arbejderbevægelsen – vil jeg skrive min egen 1. maj tale her på min weblog:

Her den 1. maj holder vi vores store festdag i arbejderbevægelsen, som det er sket igennem flere generationer, siden vores bevægelse startede for over 120 år siden.

Dagen i dag startede med et solidt regnvejr og slutter i skrivende stund med flot solskin og varme, det er en rigtig god forårsdag.

Lad os tro på det er symbolsk for det politiske liv i Danmark i årene fremover!

Vi har haft en borgerlig regering med partiet Venstre i spidsen, først med Anders Fogh Rasmussen og senere Lars Løkke Rasmussen, som ledere, der har ført Danmark i krig, først i Irak og senere i Afghanistan. Mange danske soldater er dræbt og mange flere sårede i en politisk totalt forfejlet krig, hvis vigtigste mål måske var at få valgt Anders Fogh Rasmussen til generalsekretær i Nato!

Det mål lykkedes, men vi står tilbage i med en nitter! En krig, der ikke kan vindes, men den vil højst sandsynligt tabes.

Vi står med et historisk højt underskud på Danmarks Riges Finanslov. Man kan med et historisk tilbageblik, citere tidligere fianansminister Knud Heinesen, for at sige, den borgerlige regering med Claus Hjort Frederiksen i spidsen styrer Danmark mod den økonomiske afgrund, samtidig med de rige i vores land får skattelettelser på over 325.000 kroner årligt.

Vores skoler bliver udsat for store besparelser, som betyder mange lærere fyres. Den effektive undervisningstid er i mange skoler nedsat til lidt over 4 dage, for der bruges uuddannede lærere i 20% af timerne i rigtig mange folkeskoler.

Andelen af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse, udgør i dag 20%, hvilket er katastrofalt for de unge og ikke mindst for det danske samfund, samtidig taler økonomer og arbejdsmarkedsforskere om afskaffelse af efterlønnen. Var det ikke bedre de 20% af hver ungdomsårgang fik en uddannelse og dermed indgår i arbejdsstyrken fremfor at havne på overførselsindkomst?  

Sygehusene lider under den borgerlige regering, der med skiftende borgerlige sundhedsministre har udsultet de offentlige sygehuse systematisk, selvom regeringen og dens spindoktorer forsøger at bilde den danske befolkning ind, at der er sket en udvidelse af vores sygehusvæsen. Den udvidelse af personalet den borgerlige regering praler af, det er primært en konvertering af vikarpersonale til fastansat personale.

Men der mangler stadig hænder til det basale behov  for sygehusenes drift. Samtidig tvinger regeringen regionerne til at fyre sundhedspersonale. Det hænger ikke sammen!

Plejehjems- og ældresektoren mangler ressourser. Det kan ikke være rigtigt de ældre eller svagelige på plejehjemmene og hjemme privat ikke får den rigtige pleje og omsorg. Der er ældre der ligger i deres seng i hele døgn uden pleje, fordi der ikke er personale nok. Der er ældre der ligger hjemme i derews hjem med våde beskidte bleer i alt for mange timer.

Nu er det vi kommer til vejrskiftet – en anden måde at se samfundet på – en anden måde at udvikle velfærdssamfundet på! For at drage paralellen til dagens vejr, så klarer det op med et politisk systemskifte, med en regering baseret på S – SF, med vægt på udvikling og ny økonomisk fremdrift i det danske samfund baseret på nye investreringer i ny teknologi, infrastruktur og uddannelse!

Det er en skrøne Socialdemokraterne ikke kan føre økonomisk politik. 

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen overlod ved dens valgnederleg i 2001 en stærk økonomi til Anders Fogh Rasmussen. Det har de efterfølgende borgerlige regeringer soldet op i de 9 år, hvor de har haft magten.

Det er et problem for Danmark, at de borgerlige regeringer har givet den bedst stillede 4.del af befolkningen skattelettelser fremfor at bruge pengene på ny teknologi, investering i infrastruktur og uddannelse.

Derfor tror jeg på året bringer et valg til Folketinget. Det uundgåelige valgnederlag til statsminister Lars LøkkeRasmussen, giver mulighed for en hel ny politik i Danmark med Helle Thorning-Smidt, som Danmarks første kvindelige statsminister.

Det betyder et nyt afsæt for udviklingen af Danmark i årene  fremover.

Jeg ønsker alle en god 1. maj 2010.

Det er mit bidrag til festdagen for arbejderbevægelse, når jeg nu ikke selv kom til 1. maj møde i Tambourgs Have i Varde Kommune 🙂

Du kan læse Helle Thorning-Smidts og Socialdemokratiets officielle 1. maj tale her.

Share This Post