Udlicitering er tidens politiske orakel………….

Produktivitetskommissionen, der præsenterer sin sjette delrapport mandag i denne uge, der fokuserer på offentligt og privat samarbejde.

Hvis debatten om udlicitering af velfærden havde været en ludo-brik, så er den da med kommissionens anbefalinger blevet slået tilbage til start“, siger Dennis Kristensen, formand for FOA og han fortsætter:

Det virker som om, at kommissionen har sat kikkerten for det blinde øje og er blevet ideologisk. Mantraet er tilsyneladende, at det private kan løse stort set alting billigere og bedre end det offentlige. Problemet er bare, at det er der ikke nogen sikker dokumentation for. Derfor er jeg meget forundret over de anbefalinger og endnu engang bliver offentligt ansatte angrebet for at være uambitiøse og ineffektive. Intet kunne være mere forkert”.

Han henviser til, at der i lang tid har været konkurrence på ældreområdet, og der har ikke været nogen synlige gevinster.

I omkring 11 år har der været private udbydere i ældreplejen, og der er ikke dokumentation for, at det har gavnet økonomien eller hævet kvaliteten. Tværtimod. Der er masser eksempler på, at de private ikke har kunnet leve op til pris eller kvalitet og er blevet opsagt af kommunerne. Og samtidig har der været problemer med arbejdsforholdene for medarbejdere, sort økonomi og manglende sikkerhed for, at de ældre får den pleje, de er berettiget til”, siger Dennis Kristensen.

I 2012 brugte statskassen og kommunerne 385 milliarder kroner på offentlige serviceydelser. Lige fra rengøring, renovation og pasning af børn og ældre.

Blot en fjerdedel af opgaverne blev sendt i udbud. På den måde bruger det offentlige omkring 290 milliarder kroner uden at afprøve, om der findes bedre og/eller billigere løsninger, skriver kommissionen.

Det er dog ikke alle opgaver, der skal udliciteres til private, mener kommissionen. Blandt andet er politi, domstole og forsvar decideret uegnet, lyder det.

Det trøster mig dog, at jeg ikke skal have en husmoder til dommer i mine eventuelle retsager, der har dannet et APS selskab med det formål at bedrive dommervirksomhed. Eller en betjent ansat af et privat vagtselskab der opkræver “ad hoc” bøder i vejkanten.

For Produktivitetskommissionen er ideologien åbenbart vigtige end de offentlige opgaver og ældreplejen udføres på den bedst mulige måde. Jeg mener kommissionen i højere grad burde have arbejdet med værktøjer der kan forbedre og effektivisere den offentlige sektor.

Fremtidens sygehus - når der skal betales afkast til private investorer......

Fremtidens sygehus – når der skal betales afkast til private investorer……

 

………… og når alt så er privatiseret, skal der ydes et afkast på 10-20% til private arbejdsgivere, hvad er så samfundets fortjeneste.Kommissionen skylder at forklare mig og de mange andre skeptikere, hvordan det bliver billigere uden en forringelse af servicen og en markant lønnedgang for de ansatte?

Jeg tror gerne på der i den 1. udbudsperiode vil være en fortjeneste, se bare på Kalundborg ordningen, hvor kommunen forærede værktøjet væk til den private udbudsgiver……..

Men den 2. udbudsrunde kommer til at koste det omtalte afkast og hvad er fortjenesten så på første og anden udbudsrunde?

Udover det dybt borgerlige ideologiske mantra, at alt privat er bedre end det offentlige……… hvilket jeg IKKE er enig i……… Det er et borgerligt synspunkt, der ikke holder i virkeligheden.

Share This Post

24 års reglen……..

Jeg er enig – 24 års reglen skal væk – og erstattes af en smidigere ordning. Det kan ikke være rigtig en dansker ikke kan bo sammen i Danmark, med den person man elsker. Vi skal samtidigt med alle midler bekæmpe tvangsægteskaber.

Og så en anden ting, Lars Løkkes håndtering af den lille baby, det er et sikkert indicie på dagplejen ikke skal privatiseres, som der er stillet forslag om i Fredericia Kommune af kommunens forvaltning!

Share This Post

Schmidts privatiserings tanker…………….

Jeg har i lang tid været bekymret for om der foregår noget i transportministeriet og især om transportministeren har styr på transporten i Danmark.

Men nu har den vise minister fostret en ide, som løser problemerne med togdriften i Danmark. Så ma man håbe ministeriet er bedre til at privatisere togdriften end ministeren er til at betale for sin regning på Hereford House på Vester Voldgade i København.

Der er ikke siddepladser nok, og der er ledig kapacitet på skinnerne. Så det vil være op ad bakke at forklare folk, hvorfor vi så ikke lader nogle flere tog køre. Det gør vi så nu,” fortæller transportminister Hans Chr. Schmidt (V) og sammenligner med, hvis der kun var et flyselskab, som fløj fra København.

Transportministeren går i front, for han opdaget DSB’s store forsinkelser i juleperioden og så ser han valget forude!

Derfor forsøger han sætte debatten på transportområdet, det han burde have gjort for længe siden. Han har i flere omgange bremset DSB i at drive forretning, senest da han lukkede ned for deres mobilselskab.

Nu da han har indset, der er behov for flere tog og siddepladser, så må han give DSB større frihedsgrader. Det er vel den bedste løsning for os, der har stået i kø her i juleprioden og ventet forgæves på det statsdrevne tog i sne og 16 graders frost, at vores transportminister opgiver sin detailstyring af DSB.

Den seneste bedrift fra transportministeren, det var at fjerne et 3 cifret millionbeløb fra DSB, der kunne være brugt til indkøb af togmateriel og bedre service! Samtidigt har han blandet sig i DSB’s reklame budget.

Men er transportministerens nye profil på togområdet andet end valggas, så giv DSB fri fra politisk indflydelse, det gælder specielt fra transportministerens ubændige ønske om profilere sig på dets bekostning og ustandselige indgriben i DSB’s forhold.

Det ser jeg frem til som bruger af DSB.

Share This Post

Lars Løkkes vælgerkollaps!

De bedste initiativer for regeringens politik opnår ikke flertal i befolkningen ved en opponionsundersøgelse foretaget af Megafon. Det må være tankevækkende for regeringen og Lars Løkke.

Tallene fortæller Danmarks vælgerbefolkning ikke er så liberal, så det gør noget:-)
Vi har en regering der fører politik uden baggrund i befolkningens ønsker.

Det er værd at lægge mærke til de to topscorere “Øget valg i den offentlige sektor” og “Stramninger af udlændingepolitikken” kun mønstrer hhv. 35 og 31 % af vælgerne i vælgerundersøgelsen.
Det har været den liberale/konservative regerings mærkesager gennem deres ti års regeringstid!

Ingen af de ti bedste initiativer kan score over 35% tilslutning fra befolkningen, det tyder på Regeringen Lars Løkke Rasmussen ikke har ført den rigtige politik, hvilket kan forklare dens historisk lave tilslutning i vælgerundersøgelserne, hvor “Rød blok” fører klart over “Blå blok”. 

Dette understøttes klar over tallene for regeringens værste initiativer, der klart ligger over i eksakte værdier.

Der er lang vej for Lars Løkke og hans ministerhold, før de genvinder danskernes tro på, de kan føre en god politik for hele Danmarks befolkning. En mulighed for Lars Løkke er at frigøre sig fra bindingen med Dansk Folkeparti og droppe blokpolitikken, som den borgerlige regering har ført de sidste ti år.

Denne undersøgelse må give oppositionen mere “blod på tanden” for at føre valgkamp, når den tid kommer. Det kræver S+SF finder sammen med De Radikale inden for kort tid og får en fælles valgkampstrategi.

Der er basis for at slå regeringen på dens kernepolitik – privatisering, udlændingepolitik, skattestop, skattelettelser og retspolitikken, det viser tallene fra vælgerundersøgelsen.

Så er efterårets stramninger i kommunerne og regeringens genopretningspakke ikke med i denne undersøgelse.

Det er bare at komme igang Villy Søvndal, Margrethe Vestager og Helle Thorning-Schmith!

Vi har brug for et alternativ til den nuværende regering, der kan gennemføre reformer på skatte- og erhvervsområdet, samt genetablere det “samarbejdende folkestyre”.

Se Megafons måling:

De bedste 10 initiativer:
1. Øget valg i den offentlige sektor 35%
2. Stramninger af udlændingepolitikken 31%
3. Skattestoppet 31 %
4. Stramninger i retspolitikken 30%
5. Skattelettelser 30%
6. Skattefradrag til sundhedsforsikringer 17%
7. Håndteringen af Muhammedkrisen 17%
8. Kommunalreformen 14%
9. Styrkelse af privathospitaler 14%
10. Deltagelsen i Afghanistankrigen 10%

De værste 10 initiativer:
1. Deltagelsen i Irakkrigen 54%
2. Deltagelsen i Afghanistankrigen 47%
3. Styrkelse af privathospitaler 39%
4. Håndteringen af Muhammedkrisen 37%
5. Kommunalreformen 37%
6. Stramninger af udlændingepolitikken 37%
7. Skattestoppet 32%
8. Skattelettelser 32%
9. Kultur- og værdikampen 25%
10. Skattefradrag til sundhedsforsikringer 25%

Kilde: Megafon for Politiken og TV 2 Nyhederne, gennemført blandt 1.126 danskere.

Share This Post

Kommuner ude på dybt vand!

Der er kommuner der har privatiseret uden at tænke på konsekvenserne ved det, skriver Ugebrevet A4.

De pågældende kommuner er ideologisk bundet op på regeringens privatiseringstanker, uden de tænker de juridiske konsekvenser igennem ved deres privatiseringer.

Private aktører må ikke lukke for udbetaling af sygedagpenge, fastslår Ankestyrelsen i tre principielle afgørelser, som kan få store økonomiske konsekvenser for mange kommuner.

Ankestyrelsen har i otte forskellige sager afgjort, at det er ulovligt, når kommuner lægger denne myndighedsopgave ud til private firmaer.

Det betyder der stadig er retsikkerhed tilbage for brugerne af de lovbestemte kommunale ydelser! Men retsikkerheden halter alligevel kraftigt, da kontorchef  Torben D. Jensen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, ikke vil gå ud og lave kontrolarbejde på dagpengesager i kommunerne.

Problemets omfang er derfor ukendt og vil vedblive med at være det, fordi det er den enkelte borger, der selv skal anke sin egen afgørelse i dagpengesagerne, for at opnå sin legitime ret til at få efterbetalt ulovligt stoppede dagpenge!

Det er en ommer hr. Torben D. Jensen!

Arbejdsmarkedsstyrelsen og kommunerne må sikre at deres sager om sygedagpenge altid opfylder de lovmæssige krav, intet andet er moralsk acceptabelt! Derfor er det et krav at kommunerne selv tager sagerne op i den pågældende periode, hvor de har udliciteret opgaverne. Fremadrettet skal de fastlægge regler for de kommunale opgaver/ansvar og de opgaver/ansvar som de private aktører har, så lignende sager ikke kommer igen.

Men det bedste ved denne sag er, det er kommunerne, der har det juridiske ansvar for korrekt forvaltning. Det kan de ikke privatisere sig ud af 🙂

Jeg håber alle der har fået stoppet deres dagpenge selv kontrollerer om deres sag er foregået efter bogen, ellers er det på tide at anke til Ankestyrelsen.

Er du i tvivl så ank!

Læs hele artiklen på Ugebrevet A4 .

Share This Post