Elpriser stiger

Elprisen er fordoblet siden det borgerlige flertal liberaliserede elforsyningen i Danmark.

Prisen på en KW time er forøget med 107% siden elsektoren blev privatiseret!

Det er til at føle for den private elforbruger i Danmark og det er ikke overraskende for mig eller “eksperterne” i elforsyningen, for Dong A/S og Vattenfall A/S skal have et afkast af deres investeringer i elværker og forsyningsanlæg og ikke mindst et godt afkast til deres aktionærer!

Jeg kan undre mig over, som privat forbruger, hvorfor det er så vigtigt at privatisere samfundsopgaver for de borgerlige politikere, uden man gør sig den overvejelse om det medfører prisfald eller en effektivisering af elforsyningen.

Nu er der gang i privatisering af andre offentlige opgaver inden for sygehuse, plejesektoren og mange andre kommunale opgaver. Lad os nu ikke gøre os den erfaring at de borgerlige politikere endnu engang privatiserer for ideologiens skyld med større udgifter tilfølge for borgeren!

En privatisering skal give garanti for en økonomisk forbedring sammenholdt med der ikke sker serviceforringelser for borgeren, for sker det, så er der ingen saglig baggrund for at gennemtvinge en privatisering af offentlige opgaver fra det borgerlige flertal i Folketinget!

Det må være læren af elprivatiseringen og de nuværende problemer i sygehussektoren, hvor det er ved at løbe politikerne og sundhedsministeren af hænde på grund af en slet skjult ideologi om privatisering for en hver pris.

Du kan se på  http://www.elpristavlen.dk/ om du skære toppen af din elpris 🙂

Share This Post

Postfrit samfund?

Det kan være, at det ikke længere er en selvfølge, at et brev når frem til modtageren, dagen efter at man har sendt det. Det normale skal måske være, at der går tre dage. Det kan også være, man skal vænne sig til, at der ikke kommer breve ud om mandagen,” siger transportminister Lars Barfoed med henvisning til, at jo flere breve der kan samles, når postbudet skal ud på ruten, jo mere rentabel bliver virksomheden.

Venstres ordfører gør sig til talsmand for portoen skal stige. Andre ordførere henholder sig undersøgelse af postmængde og økonomi i postfrie dage og andre går den modsatte vej, så nu er der risko for der går politik i posten!

Som tidligere ansat i posten så har jeg rigtig dårlige erfaringer med, når der går politik i posten. Det kommer der sjældent noget godt ud af 🙂

Posten blev privatiseret, postmarkedet liberaliseret, posten kom på aktier, der kom konkurrenter på markedet og posten fik en dom mod sig, fordi man brugte monopolkroner til at udkonkurrere husmødre og børn i omdeling af reklamer!

Og nu er der ren jammer i transportministeriet og hos de borgerlige politiske partier om postens fremtid!

Er det den borgerlige kongstanke endeligt om, at når der bare privatiseres så bliver alt godt?

Vi står nu ved en skillevej, skal posten være et serviceorgan eller en pengemaskine?

Posten har gennem tiden siden starten i 1624 haft sine opgangs- og nedgangstider, hvor de politiske magthavere har tjent på posten eller sat penge til der, alt efter politisk styring og samfundskonjukturer!

Vi kommer ind i en periode hvor postforretningen vil være meget anstrengt. Nu er det politikkernes valg – skal det være en udvikling af posten – eller en afvikling af den?

Forretningskonceptet kunne indeholde nye forretningsområder, hvilket man i mange år har forsøgt, blandt andet med madudbringning, budservice og intern postfordeling i private eller offentlige virksomheder, bare for at nævne nogle få eksempler.

Men i de fleste tilfælde, hvor man i posten forsøgte udvikling af nye forretningskoncepter, så stod de borgerlige politikkere i kø for at skyde dem ned for at beskytte det private erhvervsliv!

For mig lyder det som transportministeren og Venstres ordfører (Med sin portoforhøjelse) har valgt afviklingsmodellen for posten!

Man ender med en løsning der indeholder en kombination af portoforhøjelser og serviceforringelser. Det giver igen færre breve.

Ingen post på mandage og opsamling af post over 2 dage, hvor kunden så kan være heldig at få sit brev, når postbuddet kommer forbi med reklamerne, hvilket allerede sker i stor udstrækning i dag med forskellige rabatordninger med B-breve og C-breve!

Det vil hurtigt vise sig, at det er der heller ikke økonomi i og så bliver der flere postfrie dage for den enkelte forbruger og virksomhed.

Hvor er jeg dog glad for jeg slap af med mine aktier i posten i tide  🙂 🙂 🙂

Share This Post