Udlicitering er tidens politiske orakel………….

Produktivitetskommissionen, der præsenterer sin sjette delrapport mandag i denne uge, der fokuserer på offentligt og privat samarbejde.

Hvis debatten om udlicitering af velfærden havde været en ludo-brik, så er den da med kommissionens anbefalinger blevet slået tilbage til start“, siger Dennis Kristensen, formand for FOA og han fortsætter:

Det virker som om, at kommissionen har sat kikkerten for det blinde øje og er blevet ideologisk. Mantraet er tilsyneladende, at det private kan løse stort set alting billigere og bedre end det offentlige. Problemet er bare, at det er der ikke nogen sikker dokumentation for. Derfor er jeg meget forundret over de anbefalinger og endnu engang bliver offentligt ansatte angrebet for at være uambitiøse og ineffektive. Intet kunne være mere forkert”.

Han henviser til, at der i lang tid har været konkurrence på ældreområdet, og der har ikke været nogen synlige gevinster.

I omkring 11 år har der været private udbydere i ældreplejen, og der er ikke dokumentation for, at det har gavnet økonomien eller hævet kvaliteten. Tværtimod. Der er masser eksempler på, at de private ikke har kunnet leve op til pris eller kvalitet og er blevet opsagt af kommunerne. Og samtidig har der været problemer med arbejdsforholdene for medarbejdere, sort økonomi og manglende sikkerhed for, at de ældre får den pleje, de er berettiget til”, siger Dennis Kristensen.

I 2012 brugte statskassen og kommunerne 385 milliarder kroner på offentlige serviceydelser. Lige fra rengøring, renovation og pasning af børn og ældre.

Blot en fjerdedel af opgaverne blev sendt i udbud. På den måde bruger det offentlige omkring 290 milliarder kroner uden at afprøve, om der findes bedre og/eller billigere løsninger, skriver kommissionen.

Det er dog ikke alle opgaver, der skal udliciteres til private, mener kommissionen. Blandt andet er politi, domstole og forsvar decideret uegnet, lyder det.

Det trøster mig dog, at jeg ikke skal have en husmoder til dommer i mine eventuelle retsager, der har dannet et APS selskab med det formål at bedrive dommervirksomhed. Eller en betjent ansat af et privat vagtselskab der opkræver “ad hoc” bøder i vejkanten.

For Produktivitetskommissionen er ideologien åbenbart vigtige end de offentlige opgaver og ældreplejen udføres på den bedst mulige måde. Jeg mener kommissionen i højere grad burde have arbejdet med værktøjer der kan forbedre og effektivisere den offentlige sektor.

Fremtidens sygehus - når der skal betales afkast til private investorer......

Fremtidens sygehus – når der skal betales afkast til private investorer……

 

………… og når alt så er privatiseret, skal der ydes et afkast på 10-20% til private arbejdsgivere, hvad er så samfundets fortjeneste.Kommissionen skylder at forklare mig og de mange andre skeptikere, hvordan det bliver billigere uden en forringelse af servicen og en markant lønnedgang for de ansatte?

Jeg tror gerne på der i den 1. udbudsperiode vil være en fortjeneste, se bare på Kalundborg ordningen, hvor kommunen forærede værktøjet væk til den private udbudsgiver……..

Men den 2. udbudsrunde kommer til at koste det omtalte afkast og hvad er fortjenesten så på første og anden udbudsrunde?

Udover det dybt borgerlige ideologiske mantra, at alt privat er bedre end det offentlige……… hvilket jeg IKKE er enig i……… Det er et borgerligt synspunkt, der ikke holder i virkeligheden.

Share This Post